Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

download Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

of 252

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  386
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

 • T.K.B.B.V. Akademi Toplantlar Mezuniyet Sonras Eitim Kitapklar Serisi

  Editr

  Prof. Dr. Murat Toprak

  stanbul niversitesi Cerrahpafla Tp FakltesiKBB Anabilim Dal

  stanbul

  Trk Kulak Burun Boaz veBafl Boyun Cerrahisi Vakf

  Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

  7

 • T.K.B.B.V. Akademi Toplantlar Mezuniyet Sonras Eitim Kitapklar Serisi: 7

  Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

  Editr / Prof. Dr. Murat Toprakstanbul niversitesi Cerrahpafla Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Yayn haklar Deomed Reklam ve Yaynclk Ltd. fitiye aittir. 5846 Sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasuyarnca kitabn tamam ya da bir blm, resim, tablo, flekil ve grafikler yazl izin alnmakszn elek-tronik ya da mekanik yntemlerle kopya edilemez, oaltlamaz ve yaynlanamaz. Kaynak olarak gs-terilmek kofluluyla alnt yaplabilir.

  Deomed, 2011.

  Tiroid ve Paratiroid CerrahisiEditr / Prof. Dr. Murat Toprak37 Yazar katlmyla16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa44 Resim, 29 fiekil, 30 TabloISBN 978-975-8882-37-3

  Kapak grseli: Dr. Levent Efe, CMI

  Bu kitabn ierii, blmlerini hazrlayan yazarlarn kendi deneyimlerini de katarak, temel ve klinik arafl-trmalarla srekli geliflmekte olan tp biliminin gncel bilgi dzeyi erevesinde oluflturulmufltur. Blm-lerin bilimsel ierii ve kullanlan grsel materyal herhangi bir hakem kurulu tarafndan deerlendiril-memifl olup yazarlarn kendi sorumluluundadr. Editr ve yazarlar, kitabn hazrland zaman dilimin-de, zellikle tan ve tedavi uygulamalar ile ilgili olanlar baflta olmak zere tm verilerin gncel olmasve hatasz baslmas iin zen gstermifllerdir. Bununla birlikte tan ve tedavi uygulamalar konusunda-ki sorumluluk kullanclarn kendilerine aittir; editr, yazarlar, telif hakk sahibi ve yaynevi iin balay-c deildir. Kitapta ad geen ticari markalar, zellikle ila adlar bilgilendirme dflnda bir amala sunul-mamaktadr. Kullanclarn ilgili reticilerin rn bilgi klavuzlar ya da prospekts bilgilerine bakmalarnerilir.

  Deomed YaynclkAcbadem Cad. smail Hakk Bey Sok. Pehlivan fl Merkezi No: 7 Kat: 1 34718 Kadky / stanbulTel: (0216) 414 83 43 Pbx Faks: (0216) 414 83 42www.deomed.com / e-posta: medya@deomed.comYaync sertifika no: 17821

  Bask / Birmat Matbaaclk (0212) 629 05 59Cilt / Gven Mcellit (0212) 518 10 64

 • Do. Dr. Gl zbilen AcarGztepe Eitim ve Arafltrma Hastanesi KBB Klinii, stanbul

  Prof. Dr. Mehmet Ada.. Cerrahpafla Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. Salih Murat Akkn.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Anatomi Anabilim Dal, stanbul

  Op. Dr. Bora Baflaran.. stanbul Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Op. Dr. alar allzmir Atatrk Eitim ve Arafltrma Hastanesi 3. KBB Klinii, zmir

  Dr. Osman Halit amGztepe Eitim ve Arafltrma Hastanesi KBB Klinii, stanbul

  Dr. zlem elik.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Hastalklar Anabilim DalEndokrinoloji Metabolizma ve Diabet Bilim Dal, stanbul

  Op. Dr. Tuna Edizerstanbul Eitim ve Arafltrma Hastanesi KBB Klinii

  Prof. Dr. Gnter Hafz.. stanbul Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Uz. Dr. Esra Hatipolu.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Hastalklar Anabilim DalEndokrinoloji Metabolizma ve Diabet Bilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. fiefik HoflalHacettepe niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Yazarlar

  Tiroid veparatiroid cerrahisi

  III

 • Prof. Dr. Mustafa GerekGlhane Askeri Tp Akademisi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Do. Dr. M. Krflat GkcanAnkara niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Prof. Dr. Ahmet mer kizDokuz Eyll niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, zmir

  Prof. Dr. Pnar Kadolu.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Hastalklar Anabilim DalEndokrinoloji Metabolizma ve Diabet Bilim Dal, stanbul

  Dr. Yeliz KantrkMarmara niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Do. Dr. Serdar KarahatayGlhane Askeri Tp Akademisi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Do. Dr. Senem engel KurnazOndokuz Mays niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Samsun

  Prof. Dr. Babr KkAnkara niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Dr. Emre OcakAnkara niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Op. Dr. Serkan Orhan.. stanbul Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. Semih ncelzmir Atatrk Eitim ve Arafltrma Hastanesi 3. KBB Klinii, zmir

  Prof. Dr. Ferhan z.. Cerrahpafla Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Op. Dr. Sleyman zdemirukurova niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Adana

  Dr. Gediz Murat SerinAcbadem Bakrky Hastanesi, stanbul

  IV

 • Prof. Dr. Levent Soyluukurova niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Adana

  Prof. Dr. Kerim Snmezolu.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Nkleer Tp Anabilim Dal, stanbul

  Dr. Nilda SslHacettepe niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Ankara

  Op. Dr. Murat Ulusan.. stanbul Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. mer Uzel.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. . Faruk nalAcbadem niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Op. Dr. zgr Tarkanukurova niversitesi Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, Adana

  Prof. Dr. Erturul Taflan.. Cerrahpafla Tp Fakltesi Hastalklar Anabilim DalEndokrinoloji Metabolizma ve Diabet Bilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. Atilla TekatEfes KBB Merkezi, zmir

  Prof. Dr. Murat Toprak.. Cerrahpafla Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  Prof. Dr. Alper TutkunAcademic Hospital KBB Klinii, stanbul

  Op. Dr. Murat Yener.. Cerrahpafla Tp Fakltesi KBB Anabilim Dal, stanbul

  V

 • Cerrahi Anatomi - Taze Kadavra Uygulamas

  Gnter Hafz, Murat Toprak, Salih Murat Akkn,

  Fatih ktem, M. Selman Demirci

  Tiroid Cerrahisinde Preoperatif Hazrlk

  Mustafa Gerek, Serdar Karahatay

  Peroperatif Sinir Monitrizasyonu

  Mustafa Gerek, Serdar Karahatay

  Sa Tiroid Lobektomi

  Levent Soylu

  Total Tiroidektomi

  Levent Soylu

  Endoskopik Paratiroid Eksizyonu

  Gnter Hafz

  Posterior Transvers Lazer Kordotomi

  Grsel Dursun, M. Krflat Gkcan

  Tip 1 Tiroplasti

  Grsel Dursun, Ozan zgrsoy, Engin Muz

  VI

  Operasyon Videolar

 • VII

  indekiler

  Tiroid veparatiroid cerrahisi

  Sunufl ......................................................................... IXrfan Devranolu

  nsz ......................................................................... XIMurat Toprak

  1. Tiroid ve Paratiroid Embriyolojisi ............................. 1Murat Toprak, Salih Murat Akkn, Murat Yener, Tuna Edizer

  2. Tiroid ve Paratiroid Cerrahi Anatomisi .................... 13Ahmet mer kiz

  3. Tiroid Fizyolojisi ve Tiroid Fonksiyon Testleri ............ 25zlem elik, Pnar Kadolu

  4. Pediatrik Tiroid Hastalklar .................................... 39. Faruk nal, Mehmet Ada

  5. Benign Tiroid Hastalklar ....................................... 45Gl zbilen Acar, Osman Halit am

  6. Malign Tiroid Neoplazmlar ..................................... 75Senem engel Kurnaz, Atilla Tekat

  7. Paratiroid Hastalklar ........................................... 93alar all, Semih ncel

  8. Tiroid ve Paratiroid Hastalklarnda Grntleme ..... 121Kerim Snmezolu

  9. Tiroid Cerrahisinde Hazrlk ..................................... 155Serdar Karahatay, Mustafa Gerek

 • VIII

  10. Tiroid Cerrahisi ...................................................... 161Sleyman zdemir, zgr Tarkan, Levent Soylu

  11. Paratiroid Hastalklarnn Cerrahi Tedavisi ............... 171Murat Ulusan, Bora Baflaran, Serkan Orhan, Gnter Hafz

  12. Radyoaktif yot Tedavisi ......................................... 185Erturul Taflan, Esra Hatipolu

  13. Tiroid Kanserinde Radyoterapi ................................ 191mer Uzel

  14. Tiroid Kanserlerinde Boyuna Yaklaflm ..................... 199Alper Tutkun, Yeliz Kantrk

  15. Tiroid Cerrahisinde Tartflmal Konular ..................... 205Nilda Ssl, fiefik Hoflal

  16. Tiroid Cerrahisi Komplikasyonlar ............................ 217M. Krflat Gkcan, Emre Ocak, Babr Kk

  17. Tiroidektomi Sonras Laringeal Sinir Hasar ve Tedavisi .................................................. 235Ferhan z, Gediz Murat Serin

 • Sunufl

  Trk Kulak Burun Boaz ve Bafl Boyun Cerrahisi Vakfnn (TKBBV)

  gelenekselleflen Akademi Toplantlar sonras karmaya bafllad ve ye-

  dincisinin yaynlandn grmekten byk mutluluk duyduum Tiro-

  id ve Paratiroid Cerrahisi kitabnn, baflta editr ve TKBBV Baflkan Yar-

  dmcs Prof. Dr. Murat Toprak olmak zere tm yazarlarna teflekkr

  ediyorum.

  Tiroid ve paratiroid hastalklarnn, branflmzn tartflmal konularn-

  dan biri olmas nedeniyle bu kitap ayr bir nem taflmaktadr. Branfl-

  mzdaki tartflmal konulara eilerek ve eitim programlarmzda yer ve-

  rerek sahiplenmek bizi daima gl klacaktr.

  Tm KBB ailesine sayglarm sunuyorum.

  Prof. Dr. rfan Devranolu

  TKBBV Baflkan

  Tiroid veparatiroid cerrahisi

  IX

 • nsz

  Son yllarda gerek yerini bulmaya bafllayan tiroid cerrahisi ile ilgilibu kitab hazrlamann gururunu yaflyorum. Dnyann birok lkesin-de Kulak Burun Boaz ve Bafl Boyun Cerrahisi olarak tanmlanan bran-flmzn kapsam olduka genifltir. Larenks cerrahisi, tkrk bezi cerra-hisi, kafa taban cerrahisi, farenks, servikal zefagus, orofarekns, hipofa-renks ve boyun cerrahilerini yaparken bu blgenin tam ortasnda yeralan tiroid ve paratiroid bezini alanmzn dflna taflma giriflimleri ge-en yllar iinde olduka zayflamfltr. Biz kendi sahamza sahip kt-mz srece bu sorunu yaflamayacamza inanyorum. En nemli kritereitim olmaldr ki, biz TKBBV olarak yaklaflk 10 yldr her yl uzman ar-kadafllarmz yurt dflndaki tiroid cerrahisiyle uraflan KBB merkezleri-ne gndererek onlarn bu cerrahiyle ilgili eitimlerine katkda bulun-duk. Tiroid cerrahisine yeni bafllayan uzman arkadafllarmza yardmcolmay hedefleyen bu kitapta, bu