Timişoara 2015 - UVT

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Timişoara 2015 - UVT

Nr.
Se aprob,
Avizat DECIDFR,
RAPORT DE AUTOEVALUARE
CONTINU
.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CERERE DE ÎNFIINARE A UNUI PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE I DEZVOLTARE
PROFESIONAL CONTINU :
În conformitate cu prevederile legilor actuale Departamentul Pentru Pregtirea
Personalului Didactic al Universitii de Vest din Timioara îi propune s organizeze un
program postuniversitar de formare i dezvoltare profesional continu în domeniul
didacticii i psihopedagogiei universitare.
Acest program postuniversitar de formare i dezvoltare profesional continu se va
intitula: „Didactic i Psihopedagigie universitar” i se organizeaz având la baz Legea
Educaiei Naionale (Legea 1/2011, Art. 171, Art. 173, Art. 288), Ordinul MCTS nr.
3163/01.02.2012 – privind METODOLOGIA CADRU de organizare i funcionare a
PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE DE FORMARE I DEZVOLTARE PROFESIONAL
CONTINU, Ordinul MCTS nr. 5370/21.08.2012 pentru aprobarea Modelului
CERTIFICATULUI DE ATESTARE A COMPETENELOR PROFESIONALE i a SUPLIMENTULUI
DESCRIPTIV (Publicat în M.O. nr. 618 / 28.08.2012), Ordinul MCTS nr. 5703/18.10.2011
privind implementarea Cadrului naional al calificrilor din învmântul superior,
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor msuri în domeniul
educaiei, cercetrii tiinifice i pentru modificarea unor acte normative, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014
Programul adopt Modelul de referin a PLANULUI DE ÎNVMÂNT pentru
PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE I DEZVOLTARE PROFESIONAL
CONTINU, propus de Minister.
continu vizeaz actualizarea/dezvoltarea/perfecionarea unor competene care pot fi
stpânite de un absolvent de studii superioare, cadru didactic universitar.
2. Date generale
LOCAIA DE DESFURARE Universitatea de Vest din Timioara,
DPPD
Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected]
.
DURATA 76 ore
3. Descrierea programului
Din discuiile cu o serie de cadre didactice universitare din cadrul universitilor din
ar a fost identificat ca pregnant nevoia unui curs post-universitar pentru cadrele
didactice din universiti care s aib drept scop, pe de o parte dobândirea de cunotine i
competene necesare în dezvoltarea profesional pe componenta didacticii i
psihopedagogiei universitare, iar pe de alt parte acumularea unui numr de credite care s
certifice perfecionarea necesar în cadrul parcursului profesional.
STATUTUL PROGRAMULUI
Acest program postuniversitar de dezvoltare si formare continua isi propune s demareze în
acest an cu o serie de cursuri i activiti practice, dedicate cadrelor didactice universitare.
MISIUNEA acestui program const în desfurarea unei activiti didactice universitare de o
calitate ridicat.
Cursul se adreseaz tuturor cadrelor didactice universitare care sunt încadrate în
învmântul universitar, indiferent de gradul didactic al acestora i de disciplinele predate.
Obiectivele strategice urmrite sunt:
Crearea unor medii de învare care promoveaz învarea individual i de grup i
stimuleaz dezvoltarea personal i academic a studenilor;
Evaluarea, selectarea i utilizarea unor strategii didactice, care valorific potenialul
studenilor, determin un efort de învare susinut i contribuie la realizarea
obiectivelor propuse;
obiectivele instruirii i nevoile studenilor;
Reflecia critic asupra propriei activiti de predare din perspectiva teoriilor
educaionale i a experienei proprii.
Istoricul dezvoltrii programului de formare
Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected]
.
Pe parcursul activitilor pe care DPPD le deruleaz i în care sunt implicate cadre
didactice din întreaga universitate (cursuri, seminarii, examene de grad, coordonarea de
lucrri metodico-tiinifice, inspecii speciale) s-a constat c nevoile cadrelor didactice
universitare se concentreaz în jurul apectelor legate de didactic i psihopedagogie. Ca
rezultat propunem acest curs post universitar care are ca scop soluionarea acestei nevoi.
4. Structura coninutul i modul de organizare
Programul se va desfura în cadrul Proiectului POSDRU/157/1.3/s/135590,
,,Universitaria – coal de didactic universitar i cercetare tiinific avansat”,
conform datelor aprobate în cadrul acestui proiect.
Înscrierea cursanilor, se face pe baza unui dosar conform datelor precizate în
cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/s/135590
Planul de învmânt al acestui program postuniversitar de formare i dezvoltare
profesional continu rspunde misiunii i obiectivelor strategice stabilite, cuprinzând
disciplinele care ofer cunotinele de specialitate solicitate, fiind bine structurat i
adaptat la cerinele cursanilor poteniali. Numrul de ore este de 76, iar numrul de
credite este de 12.
Activitile de curs i seminar sunt susinute de cadre didactice din ar i
stinatate, specialiti cu vast experien în domeniu.
Plata cadrelor didactice se face din fondurile Proiectului
POSDRU/157/1.3/s/135590, ,,Universitaria – coal de didactic universitar i cercetare
tiinific avansat”, conform datelor aprobate în cadrul acestui proiect.
Planul de învmânt al acestui program este prezentat mai jos:
Plan de învmânt
Nr.
Crt.
Numele disciplinei C S L P AP Credite Forma de
evaluare
2 Metode moderne de învmânt în
activitatea de curs i seminar
6 13 - - - 2 colocviu
3 Elaborarea materialelor didactice
6 13 - - - 2 colocviu
Examen de certificare a
.
Analiza schimbrilor i impactul acestora asupra stilurilor de învare ale tinerei generaii de
studeni
Analiza impactului fenomenelor cultural i sociale asupra stilurilor de învare i de predare.
Strategiile cognitive i stilurile de învare.
Stilurile de învare-construirea de grile de observaie personale.
Jocul de rol i metode de simulare.
Atitudinile studenilor.
Comunitile de practic, modelul constructivist i învarea dialogic.
Autoeficiena, construirea eficienei capitalului studenilor.
Mentoratul
apartenen
Atitudini, experiene educaionale din învmântul preuniversitar
Stilurile de predare i eficiena acestora în context de educaie i formare.
Adaptarea stilurior de predare la diferite stiluri de învare ale studenilor; inteligenele
multiple
Prevenirea i managementul conflictelor în grupurile de studeni.
Blended learning. Instrumente de susinere a unei învri de tip blended learning eficiente.
Identificarea nevoilor de învare, identificarea competenelor necesare pentru contexte de
învare de tip blended learning. Identificarea impactului învrii de tip blended learning.
DISCIPLINA Metode moderne de predare în cadrul activitilor de curs i seminar
Explorarea individual a unor exemple de cursuri online din învmântul superior.
Analiza procesului învrii din perspectiv cognitiv, emoional i motivaionl.
Discuii depsre designul mediului de învare.
Panificarea unui mediu de învare (inclusiv resurse i activiti de învare) pentru propria
activitate de predare
universitar
.
învmântul superior i resursele implicate în predare i învare.
Identificarea, analiza, împrtirea i dezvoltarea resurselor implicate în activitile de predare
i învare-folosirea acestora în dierite contexte i reflecii critice.
Resurse ce pot fi folosite în evaluare-discuii critice.
Concepte, tipuri de resurse pentru predare i învare i materialele didactice.
Eficiena resurselor folosite în predare i învare i importana acestora.
Resurse disponibile pentru predare i învare: texte, cri, jurnale, fie, reviste, ziare, mape,
grafice etc-analiza acestora, resurse pentru scrierea academic/profesional (PPT, video,
colecii de studii de caz, proiecte), resurse digitale pentru activitile de tip blended learning i
activiti centrate pe studeni (bloguri, platforme e-learning).
Resurse pentru proiectarea evalurii (e-portofoliul, testele, eseele).
Modaliti de selectare, utilizare i împrtire a resurselor implicate în activitile de predare
i învare
Cadrul logic al designului curricular:
-impactul abordrilor tiinifice interdisciplinare asupra procesului european de educaie în
învmântul superior;
-evaluare curricular i re-design curricular.
Legturi dintre studiul designului unui curs i Cadrul calificrilor:
- Definirea i evaluarea prerechizitelor i strategiilor pentru studenii cu probleme
referitoare la nivelul de pregtire;
- Setul de abiliti antreprenoriale i competenele transversale.
Abordri ale evalurii la nivel universitar: educaia antreprenorial pentru o organizaie
antreprenorial.
5. Baza material
Activitile didactice se vor desfura în spaiile de învmânt ale DPPD din cadrul UVT,
salile 106 , 208, precum i în amfiteatrul A01.
Amfiteatrul are o suprafa de peste 150 mp, este dotat cu tabl, videproiector,
telecomand, ecran de proiecie, sistem devideoconferin, sistem de traducere simultan i
dispune de 70 delocuri pentru cursani
Slile 106 i 208 sunt utilate funcional pentru derularea activitilorde seminar, au o
suprafa de aproximativ 50 mp i un numr de 30de locuri. Slile dedicate activitilor
practice de seminar sunt dotatecu tabl, videoproiectoare, ecrane de proiecie, sistem
devideoconferin, sistem de traducere simultan.
Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected]
.
6. Finalizarea cursului
Verificare final a cunotinelor se va realiza printr-un examen de certificare a
competenelor. Se acord un certificat de atestare a competenelor, însoit de un supliment
descriptiv.
În final evidenieim faptul c înfiinarea acestui program postuniversitar de formare i
dezvoltare profesional continu rspunde unei cereri a cadrelor didactice universitare, este în
spiritul învrii pe tot parcursul vieii.
Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected]
.
Program postuniversitar de formare i dezvoltare profesional continu:
DIDACTIC I PSIHOPEDAGOGIE UNIVERSITAR
Forma de învmânt: Învmânt cu frecven (IF)
Domeniul de licen pe care se fundamenteaz programul de studii: tiine ale Educaiei
Calificarea universitar pe care se fundamenteaz programul de studii: Pedagogie, cod
RNCIS:L40803007010
Competene:
formare: concepte, etape, modele, metode, tehnici i scenarii alternative în proiectare;
particulariti psiho-sociale ale grupurilor educaionale; softuri educaionale.
C2.1 Identificarea i utilizarea conceptelor, modelelor i strategiilor din educaie i formare în
abordarea procesual a programelor educaionale.
C2.5 Elaborarea de programe educaionale, scenarii didactice alternative i micro-proiecte de
cercetare-aciune în domeniul instruirii / formrii continue.
Plan de învmânt
Nr.
Crt.
Numele disciplinei C S L P AP Credite Forma de
evaluare
2 Metode moderne de învmânt în
activitatea de curs i seminar
6 13 - - - 2 colocviu
3 Elaborarea materialelor didactice
6 13 - - - 2 colocviu
Examen de certificare a
DIRECTOR DPPD,
Director de program,