Tim Hieu Ve Raspberry Pi

download Tim Hieu Ve Raspberry Pi

of 31

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  906
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Tim Hieu Ve Raspberry Pi

 • TM HIU V MY TNH THU NH

  RASPBERRY PI Sinh vin tm hiu:

  1/ Nguyn c Trung 10520353

  2/ Trn Thanh Lim - 10520364

  Mc Lc:

  I. Raspberry Pi l g? ................................................................................................................................. 3

  II. Cu hnh ca Raspberry Pi: ................................................................................................................... 5

  III. Cu to phn cng ca Raspberry Pi. ............................................................................................... 9

  IV. H iu hnh ca Raspberry Pi. ...................................................................................................... 10

  1. Raspian "wheezy" ( khuyn dng ca Raspberry ) : ........................................................................ 10

  2. Soft-float "wheezy": ........................................................................................................................ 11

  3. Arch Linux:....................................................................................................................................... 11

  4. Pidora: ............................................................................................................................................. 11

  5. RISC OS: ........................................................................................................................................... 11

  V. Linux cn bn trn Raspberry Pi: ........................................................................................................ 11

  1. Thut ng c bn: ........................................................................................................................... 12

  2. Lnh h thng: ................................................................................................................................ 12

  3. Lnh tin trnh: ................................................................................................................................ 12

  4. Lnh ng gi phn mm: .............................................................................................................. 13

  5. Lnh v mng: ................................................................................................................................. 13

  6. Lnh phn vng cng: .................................................................................................................. 13

  7. Lnh x l tp tin: ........................................................................................................................... 14

  VI. Hng dn ci t h iu hnh v mt s ng dng cho Raspberry Pi: ...................................... 14

 • 1. 2

  2 Tm hiu v Raspberry Pi

  1. Nhng ph kin cn chun b ci t Raspberry Pi: .................................................................. 14

  2. Ci Raspbian(y l OS chun): ....................................................................................................... 16

  3. Ci RaspBMC ................................................................................................................................... 17

  4. ng dng:........................................................................................................................................ 18

  5. Hng dn ci t 1 s ng dng h thng cn thit: ................................................................... 19

  1) Thit lp a ch IP tnh cho RasPi: .............................................................................................. 19

  2) Backup Raspberry Pi: .................................................................................................................. 20

  3) Ci t b g ting Vit IBus-unikey: .......................................................................................... 21

  4) iu khin Raspberry Pi t xa bng my tnh: ............................................................................ 22

  VII. Tng hp cc ngun tham kho v Raspberry Pi: ........................................................................... 29

  VIII. Lu u Nhc im ca Raspberry Pi: .................................................................................. 29

  1. Lu :............................................................................................................................................... 29

  2. u im: ......................................................................................................................................... 30

  3. Nhc im: ................................................................................................................................... 30

  IX. Ti liu tham kho: .......................................................................................................................... 31

 • 1. 3

  3 Tm hiu v Raspberry Pi

  I. Raspberry Pi l g?

  Raspberry Pi l mt chic my tnh t hon gi ch 25$ chy h iu hnh Linux ra mt

  vo thng 2 nm 2012. Ban u Raspberry Pi c pht trin da trn tng tin s

  Eben Upton ti i hc Cambridge mun to ra mt chic my tnh gi r hc sinh

  c th d dng tip cn v khm ph th gii tin hc. D nh khim tn ca ng n

  cui i l c th bn c tng cng 1000 bo mch cho cc trng hc.

 • 1. 4

  4 Tm hiu v Raspberry Pi

  Raspberry Pi (RPi) l mt my tnh siu nh, ch c kch thc nh 1 chic th ATM rt

  tin.

  Bn ch cn 1 bn phm, 1 tivi hoc 1 mn hnh c cng HDMI/DVI, 1 ngun USB

  5V v 1 dy micro USB l c th s dng RPi nh 1 my tnh bnh thng. Vi

  RPi, bn c th s dng cc ng dng vn phng, nghe nhc, xem phim nt cao

  (ti 1024p)...

 • 1. 5

  5 Tm hiu v Raspberry Pi

  II. Cu hnh ca Raspberry Pi:

  Raspberry Pi sn xut bi 3 OEM: Sony, Qsida, Egoman. V c phn phi chnh

  bi Element14, RS Components v Egoman.

  Thit k phn cng

 • 1. 6

  6 Tm hiu v Raspberry Pi

  Cu hnh Raspberry Pi model A v model B v1.

 • 1. 7

  7 Tm hiu v Raspberry Pi

  Cu hnh Raspberry Pi model B v2.

  B x l trung tm ca Raspberry Pi l chip SoC (System On Chip) ca

  Broadcom. Ram v Chip ca Raspberry Pi s dng ch yu ca Samsung v

  Hynix.

  Chip SoC tch hp cc thnh phn cn thit bao gm: CPU, GPU, RAM trn duy

  nht 1 chip to iu kin cho vic thit k cc h thng chy n nh nhng li

  yu cu kch thc nh.

  SoC ny khc vi CPU trong PC thng thng ch n c ch to da trn

  kin trc tp lnh (Instruction Set Architect ISA) l ARM ch khng phi kin

  trc x86 nh ca Intel. ARM c ISA dng rt gn RISC v tiu th in nng rt

  thp nn ph hp vi thit b di ng. Ngc li x86 c ISA dng CISC v hot

  ng vi cng sut cao nn d dng x l cc tc v phc tp trn PC.

 • 1. 8

  8 Tm hiu v Raspberry Pi

  Ty theo model m Raspberry s dng chip khc nhau:

  Raspberry Pi model B v1: Broadcom BCM2835 vi 256MB RAM

  Raspberry Pi model B v2: Broadcom BCM2835 vi 512MB RAM

  Raspberry Pi model A : Broadcom BCM2835 vi 256MB RAM

  Bi v RAM c tch hp sn trong chip nn bn khng th nng cp RAM

  cho Pi.

  CPU BMC2835 s dng nhn ARM1176JZFS (ARM11) cho hiu nng cao v

  gi thnh thp. CPU BCM2835 ca RPi chy mc xung nhp 700MHz (c th

  p xung ln n 1GHz). CPU hot ng n nh lu di v t hiu nng cao,

  chng ti khuyn bn nn s dng mc xung nhp 800MHz. tng xung nhp

  bn chy cu lnh "sudo raspi-config", chn mc Overclock.

  GPU tch hp trong BCM2835 c th play video nh dng H.264 vi tc

  40Mbps tng tc phn cng, tng thch vi th vin OpenGL ES2.0 v

  OpenVG. Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0 h tr rt nhiu phn gii

  t 640x350 n 1920 1200. Trong th nghim mnh kt ni vi tivi Sony 40

  inch full HD, hnh ra mn v r nt, xem phim full HD kh mt m. Nh vy

  RPB2 c th thay th kh tt u pht HD cho TV ri. H tr codec h.264 v

  decode, encode t phn cng nn cc bn c th yn tm.

  iu g khin cho Raspberry tr thnh 1 hin tng?

  Rasberry hot ng c bn ch cn cm ngun, bn phm, mn hnh. Thc

  s rt n gin.

  Sc mnh ca Linux khng n t cu hnh m n t phn mm v cng ng

  ca n.

  + h iu hnh chy c trn 1 (hoc nhiu) nn tng phn cng khc

  nhau, lp trnh vin cn phi bin dch nhn h iu hnh (kernel) tng

  thch cho phn cng v cc thit b ngoi vi khc.

  Raspberry lm rt tt vic ny v kh nng tng thch vi nhiu

  loi USB, mouse, keyboard, webcam, USB 3G, wifi usb... Bn hon ton

  c th gp trng hp 1 webcam chy tt trn desktop Linux 32bit nhng

  li khng hot ng c vi 1 board linux.

 • 1. 9

  9 Tm hiu v Raspberry Pi

  + Raspberry c s la chn ng n khi pht trin kernel tng thch

  cho Debian (Ubuntu l 1 nhnh da trn Debian), Arch Linux v Fedora.

  y l cc h iu hnh Linux cc k ph bin, d tm hiu, c sn cng

  ng s dng v pht trin.

  iu ny gip vic sa li nhanh hn, cng nh vic tm kim gii

  php cho vic ci t gi ca ngi dng d dng hn. Ngi dng mi

  dng Raspian, Pidora; ngi dng c kinh nghim hn c th dng Arch

  Linux... H thc hin cc tng ca mnh vi 1 board mch gi r, ch

  c $35. Hng lot sn phm DIY (do it yourself) dng Raspberry Pi ra i,

  v nh Raspberry li cng ph bin hn.

  III. Cu to phn cng ca Raspberry Pi.

  Gm 10 phn chnh:

  1. Tri tim ca Pi l chip SOC (System-On-Chip) Broadcom BCM2835: chy

  tc 700mHz. Chip ny tng ng vi nhiu loi c s dng

  trong smartphone ph thng hin nay, v c th chy c h iu hnh Linux.

  Tch hp trn chip ny l nhn ha (GPU) Broadcom VideoCore IV. GPU ny

  mnh c th chi 1 s game ph thng v pht video chun full HD.

  2. 8 ng GPIO (General Purpose Input Output): ng nh tn gi ca n, t y

  bn c th kt ni v iu khin rt nhiu thit b in t/c kh khc.

  3. N