Tim Hieu FMS

download Tim Hieu FMS

of 15

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tim Hieu FMS

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  1/15

  1. Cc phn t trn trm1.1 Nt n.

  - Bao gm :Mt nt n thng ng dng dng li mi hot ng ca trmHai nt n tng m dng cho vic khi ng h thng (nt n start) vDng khi ng li h thng (nt n reset)- Cu to:

  Nt n thng m

  Nt n thng ng

  2.Cm bin cm ng t.- Nguyn l hot dng :nguyn tc hot ng ca cm ng t c biu

  din trn hnh v.khi c vt bng kim loi t trong vng ng sc ca ttrng,trong kim loi s hnh thnh dng in xoy.Nh vy nng lng ca

  b dao ng s gim ,dng in xoy s tng khi gp vt cn nm cng gncun cm ng.Qua bin dao ng ca b dao ng s gim qua mch soTriger s thu c tn hiu s ,tn hiu ny s c khuych i thnh tn tnhiu ra.- Cu to:

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  2/15

  1. B dao ng2. Mch dao ng c cun cm ng3. Triger4. n hin th5. B khuch i c mch bo v u ra6. Ngun p7. Mch n p8. u ra tn hiu- K hiu:

  - ng dng:3.Cm bin in dung.- Nguyn l hot ng: Nguyn tc hot ng da trn hot ng in dungca t in, khi c vt bng kim loi hoc bng phi kim nm trong vngng sc ca in trng, in dung ca t in s thay i. Nh vy tn sring ca b dao ng thay i. S thay i ny c chuyn thnh s thay

  i v in p qua b iu bin. Qua mch Triger,mch khuych i s thuc tn hiu s u ra.- Cu to :

  1. B dao ng

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  3/15

  2. B iu bin3. Triger4. n hin th5. B khuch i c mch bo v u ra6. Ngun p7. Mch n p8. T in c in dung thay i9. u ra tn hiu- K hiu:

  - ng dng:

  Dng pht hin phi ca trm va a tn hiu iu khin xi lanh nng ln.4. Cm bin quang.- Nguyn tc hot ng: gm hai b phn chnh l b phn pht v b phnthu. B phn pht pht di tn hiu l nh sng gp vt chn s tr li b phnthu, tn hiu ny s x l v khuch i thnh tn hiu u ra.- Cu to:

  - K hiu:

  - ng dng: Cm bin ny dng pht hin khng c vt cn hay tn hiuqua an ton.

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  4/15

  5. Rle.- Nguyn l hot ng : Rle l phn t x l tn hiu, khi c dng in chytrong cun dy cm ng, s xut hin lc t trng ht li st. Trn li st gncc cp tip im chnh v ph ng m mch ng lc v mch iukhin .- Cu to:6. Van.Van iu khin bng tn hiu in c nhiu loi bao gm c van thu lc vkh nn

  - Van 2/2 iu khin trc tip:

  Khi c tn hiu in ca P(1) s c ni thng vi ca A(2)- Van 3/2 iu khin trc tip:

  -Khi c tn hiu in ca P(1) ni thng vi ca A(2), khi mt tn hiu caR(3) ni thng vi ca A(2)

  - Van 3/2 iu khin gin tip:

  -

  Hot ng nh van 3/2 iu khin trc tip tuy nhin vic ng m van ngoitc ng ca nam trm in cn c s tr gip ca p sut kh nn hoc p lcdu

  - Van 5/2 iu khin trc tip:

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  5/15

  -

  Khi c tn hiu 14 th ca P(1) ni thng vi ca P(4) v ca A(2) ni thngvi R(5) khi c tn hiu 12 th ca P(1) ni thng vi ca A(2) ca P(4) nithng vi ca S(3)

  - Van 5/2 iu khin gin tip:

  -

  Hot ng nh van 5/2 iu khin trc tip tuy nhin vic ng m van ngoitc ng ca nam chm in cn c s tr gip ca p sut khi nn hoc plc du7. Van tit lu.- Van tit lu c iu chnh lu lng: Loi van ny c th iu chnh lu

  ng theo c 2 chiu A v B.A B

  - Van tit lu mt chiu iu chnh lu lng : lu lng kh nn s ciu chnh theo mt chiu t A sang B.

  1.8. Xilanh.*Xilanh tc ng n: p lc kh nn ch y theo mt chiu, chiu cn li dongoi lc hoc lc l so tc ng

  - Cu to:

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  6/15

  - ng dng: Dng y phi trn trm* Xilanh tc ng kp: chiu chuyn ng ca xilanh theo c hai pha do tcng ca p sut du hoc kh nn.- Cu to:

  - ng dng: Dng iu khin gi sn phm i ln v i xung.

  2. Hot ng ca h thng FMSHot ng ca h thng sn xut linh hot FMS gm rt nhiu cng on, micng on c thc hin trn mt trm. y l h thng m phng mt qutrnh sn xut t ng do cc cng on trong qu trnh x l phi c thnhiu hay t ph thuc vo s trm chng ta c. Vi h thng sn xut linhhot hin nay ca trng i Hc S Phm K Thut Hng Yn bao gm cccng on sau: Cp phi t cha phi. Kim tra chiu cao phi, nu phi tyu cu s a sang trm vn chuyn ( phi nm ngoi chiu cao cho php s

  b loi). Trm vn chuyn s chuyn phi vo v tr lu tr tm thi hoc

  chuyn sang trm tip theo, trm tip theo phi s c gia cng v quatrm vn chuyn tip theo a sang trm phn loi. Kt thc qu trnh, phic phn loi theovt liu, mu sc vo cc khay cha tng ng

  khi ng h thng sn xut linh hot FMS, ngi vn hnh cnthc hin cc bc sau:

  1, Kim tra v tr, lin kt c kh gia cc trm

  2, Kim tra cable ni ngun

  3, Bt ngun cung cp mi trm

  4, Kim tra p sut kh nn ( 6 bar )

  5, Bt ngun cung cp kh nn cho tt c cc trm

  6, Tt c cc PLC trng thi hot ng ( RUN mode )

  7, Nhn nt STOP trn tt c cc trm

  8, Chuyn kha AUTO/MAN ca tt c cc trm sang v tr Auto

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  7/15

  9, Nht tt c cc phi cn li trn cc trm v a vo cha phi

  10, Nhn nt RESET trn trm phn loi ( Sorting )

  11, Khi n Start trn trm sng, nhn nt START

  12, Tip tc thc hin bc 10 v 11 cho n trm u tin ( Distribustion )Ch : Trong cc h thng sn xut t ng bao gm nhiu trm vi nhiucng on , lun khi ng h thng theo chiu ngc chiu gia cng dngvt liu ( i t trm cui cng cho ti trm u tin ). Qu trnh dng din rangc li ( STOP t trm u tin ti trm cui cng ).

  3. S ghp ni cc phn t

  4. Kho st cc trm4.1 Station Distribustiona) Yu cu cng ngh:

  Khi c phi trong b np phi, xi lanh cha s y phi vo cha.Tiptheo tay quay v tr trm tip theo s chuyn n v tr cha ht phi votay quay v mang phi n trm tip theo. Qu trnh li tip tc khi bo c

  phi trong b npb)Cng vo/raI/O trn Trm

  Cng M hiu K hiu Miu t

  I124.1 Mag_back 1B2 cha v tr sau

  I124.2 Mag_frnt 1B1 cha v tr trcI124.3 Vacuum 2B1 Mt phi c ht tay quayI124.4 Arm_take 3S1 Tay quay v tr cha phiI124.5 Arm_put 3S2 Tay quay v tr trong trm tip theoI124.6 Mat_sen B4 ON= khng c phi trong b np phiI124.7 Follow IP_FL sensor pht tn hiu quang cho trm sauQ124.0 Feed 1Y1 Cun in ca xy lanh chaQ124.1 Vacumon 2Y1 Cun in bt ht chn khngQ124.2 Vacumoff 2Y2 Cun in tt ht chn khngQ124.3 Armleft 3Y1 Cun in chuyn tay quay n chaQ124.4 Armright 3Y2 Cun in chuyn tay quay n trm tip

  theo

  I/O trn bng iu khin

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  8/15

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  9/15

  I/O trn Trm

  Cng M hiu K hiu Chc nngI124.0 Part_av Part_AV Cm bin in dung pht hin c phiI124.1 Sen_mat B1 Kim tra phi nu = 0 =mu enI124.2 Sen_safe B2 Tn hiu quang an ton: m bo khng c

  vt cnI124.3 Work_ok Comp Kim tra chiu cao phi = 1 = OKI124.4 Lift_up 1B1 Xy lanh nng v tr trnI124.5 Lift _dow 1B2 Xy lanh nng v tr diI124.6 Push_ba 2B1 Xy lanh y v tr sauI124.7 Follow IP_FL Ro quang cho trm sauQ124.0 Liftdown 1Y1 Cun coil iu khin xy lanh nng i

  xungQ124.1 Liftup 1Y2 Cun coil iu khin xy lanh nng i lnQ124.2 Matpush 2Y1 Cun coil iu khin xy lanh y phiQ124.3 Slide 3Y1 Cun coil iu khin tt kh rnh trtQ124.7 Previous IP_N_FO Ro quang cho trm trc

  I/O trn bng iu khin

  Cng M hiu K hiu Chc nng

  I125.0 START S1 Nt StartI125.1 STOP S2 Nt StopI125.2 AUTOMAN S3 ng mch t ng hoc iu khin tayI125.3 RESET S4 Nt ResetI125.5 EMERGEN S1 Nt dng khn cp, xoay nh raQ125.0 L_START H1 n bn trong nt StartQ125.1 L_RESET H2 n bn trong nt StopQ125.2 L_SPEC1 H3 n s 1 cho chc nng c bit

  Q125.3 L_SPEC2 H4 n s 2 cho chc nng c bit

  I/O Truyn thng

  Cng M hiu K hiu Chc nng

  I125.4 CI1_Prev Tn hiu vo t trm trc Q125.6

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  10/15

  I125.6 CI1_Foll Tn hiu vo t trm sau Q125.4I125.7 CI2_Foll Tn hiu vo t trm sau Q125.5Q125.4 CQ1_Prev Tn hiu ra t trm trc I125.6Q125.5 CQ2_Prev Tn hiu vo t trm trcI125.7

  Q125.6 CQ1_Foll Tn hiu ra t trm sau I125.4

  4.3 Station Handing.

  a) Yu cu cng nghKhi tay my trm trc: cm bin quang pht hin c phi s iu khin

  xilanh tay kp i xung. Khi cm bin t trong tay kp pht hin c phitrong tay kp s iu khin bn kp kp cht phi. Tip n iu khin xilanhtay kp i ln n khi cng tc tip cn in cm tc ng.Tay my tham rachuyn ng ngang n khi cng tc cui hnh trnh tc ng (bo tay my trm sau) s iu khin xilanh tay kp i xung, n khi cng tc tip cngn trn pittng tc ng s iu khin cho bn kp m ra. Xilanh tay kp iv thc hin chu trnh tip theo

  b)Cng vo ra:I/O trn Trm

  Cng M hiu K hiu Miu tI124.0 Part_av Part_AV Cm bin quang pht hin c phi

  I124.1 Han_prev 1B1 Tay my trm trcI124.2 Han_foll 1B2 Tay my trm sauI124.3 Han_sort 1B3 Tay my v tr phn loiI124.4 Lift_dow 2B1 Cng tc tip cn in cm: xy lanh vi tay

  kp v tr diI124.5 Lift _up 2B2 Cng tc tip cn in cm: xy lanh vi tay

  kp v tr trnI124.6 Sen_mat 3B1 Cm bin pht hin phi trong tay gpI124.7 Follow IP_FL Tn hiu quang trm sau

  Q124.0 Handprev 1Y1 Cun in van tc ng tay my n trmtrc

  Q124.1 Handfoll 1Y2 Cun in van tc ng tay my n trmsau

  Q124.2 Lifting 2Y1 Cun in van tc ng tay kp i lnQ124.3 Gripper 3Y1 Cun in van tc ng tay kp = 1 = m

 • 7/31/2019 Tim Hieu FMS

  11/15

  Q125.7 Previous IP_N_FO

  Ro quang n trm trc

  I/O trn bng iu khin

  Cng M hiu K hiu Chc nngI125.0 START S1 Nt StartI125.1 STOP S2 Nt Stop

  I125.2 AUTOMAN S3 ng mch t ng hoc iu khintayI125.3 RESET S4 Nt ResetI125.5 EMERGEN S1N Nt dng khn cp, xoay nh raQ125.0 L_START H1 n bn trong nt Start

  Q125.1 L_RESET H2 n bn trong nt StopQ125.2 L_SPEC1 H3 n s 1 cho chc nng c bitQ125.3 L_SPEC2 H4 n s 2 cho chc nng c bit

  I/O Truyn thng

  Cng M hiu K hiu Chc nng

  I125.4 CI1_Prev Tn hiu vo t trm trc Q125.6I125.6 CI1_Foll Tn hiu vo t trm sau Q125.4

  I125.7 CI2_Foll Tn hiu vo t trm sau Q125.5Q125.4 CQ1_Prev Tn hiu ra t trm trc I125.6Q125.5 CQ2_Prev Tn hiu vo t trm trcI125.7Q125.6 CQ1_Foll Tn hiu ra t trm sau I12.4

  4.4.Station Processinga)Yu cu cng nghBan u bn my ng v tr. Khi tay gp trm trc t phi vo, cm bin

  pht hin c phi s iu khin cho ng c bn my quay a phi n v tr

  kim tra. Ti y cm bin pht hin c phi, tn hiu ny dng bn myv iu khin cho thit b kim tra phi.- Nu phi t ng chiu th bn my s quay em phi n v tr gia cng.Cm bin pht hin c phi v tr gia cng iu khin cho thit b gi cht

  phi. Sau iu khin cho ng c gia cng iu khin cho mi khoan ixung gia cng. Khi gia cng xong bn quay a sn phm ra