Tiener college brochure

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tiener college brochure

 • Tiener College

 • LOGOS en CS De Hoven bieden voor leerlingen van 10-14 jaar de programmalijn Tiener College aan. Tiener College is een voltijds onderwijsprogramma dat voldoet aan alle kerndoelen. Leerlingen leren hier op een persoonlijke en innovatieve manier. De kracht van het programma is het persoonlijk leerplan en de ruimte voor eigen leervragen. Buitenschools leren, verrijkt aanbod en projectmatig werken met thema's spelen een belangrijke rol.

 • Leerlingen van groep 7-8 werken onder begeleiding van leerkrachten basisonderwijs. Leerlingen van klas 1-2 voortgezet onderwijs werken met een klein team van begeleiders en vakspecialisten. Voor leerlingen van groep 1-6 is deze manier van leren ook toegankelijk binnen Junior College. Junior College is een innovatieve programmalijn binnen CBS De Regenboog, een basisschool van LOGOS.

 • Tiener College is een christelijke onderwijsomgeving. Binnen ons handelen gaan we uit van drie kernwaarden. Christelijke inspiratie, respect en verbinding. We gaan dagelijks met leerlingen in gesprek over deze waarden. In de dagopening, in de startkring en in de reflectiekring tot slot van de dag. Binnen de thema's waarmee we werken is er volop aandacht voor Bijbelverhalen, wereldgodsdiensten, levensbeschouwingen en burgerschap.

 • In het leren gaan we op zoek naar wie iedere leerling is. Wat maakt jou tot wie je bent? Waar liggen je talenten? Wat interesseert je sterk? We zoeken naar verbindingen met de passies van alle leerlingen. Dat doen we om te beginnen door het laten onderzoeken van eigen leervragen. Andere manieren zijn bijvoorbeeld workshops die leerlingen voor elkaar organiseren en bijzonder aanbod zoals filosofie, extra techniek of een extra taal.

 • Leren door doen Wel eens vuur gemaakt zoals de jagers en de boeren deden?

 • Leren krijgt een stimulans als je echt op je eigen niveau binnen de verschillende vakgebieden kunt leren. Binnen het persoonlijk leerplan kijken we goed naar waar je sterk in bent. Dat versterken we nog meer. Dat waar je meer tijd voor nodig hebt, krijgt meer tijd. We bieden leerstof compact, verbreed en verdiept aan. Wie in het basisonderwijs wil orinteren op vakken in het voortgezet onderwijs kan kennismaken met bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, Duits en Frans.

 • Leerlingen ontwerpen, tekenen en bouwen. Manieren om te laten zien wat je hebt geleerd.

 • Leerlingen werken met een klein team docenten. Naast leergroepbegeleiders werkt een aantal vakspecialisten met de leerlingen. Dagelijks bieden zij een deel van de dag instructie en begeleiding. Leerlingen trainen daar taal, rekenen/wiskunde en vreemde talen. De andere tijd werken leerlingen onder hun begeleiding aan projecten en eigen leervragen. Vanuit hun specialismen helpen de docenten de leerlingen hierbij. Alle docenten zorgen samen voor de evaluatie van het persoonlijk leerplan met elke leerling.

 • Elke leerling werkt met een persoonlijk leerplan. De directe begeleider van de leerling stelt dit op, samen met andere docenten. In het PLP staan leerdoelen voor alle vakgebieden. Aan het begin en aan het einde van een periode bespreken leerling, ouders en directe begeleider het PLP. Behaalde doelen worden genoteerd in een persoonlijk doelenoverzicht. Driemaal per jaar krijgt de leerling een nieuw persoonlijk leerplan. Eens per jaar krijgt de leerling een woordrapport, een ontwikkelverslag.

 • Leerlingen bewaren bewijsstukken in een digitaal en papieren portfolio

 • Kennis en vaardigheden toetsen we op verschillende wijze. Leerlingen maken verschillende schriftelijke toetsen (waaronder Cito-volgtoetsen), daarnaast leveren ze zelf veel bewijzen. Leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd met bijvoorbeeld een verslag, een filmpje, een presentatie voor een groep leerlingen of een presentatiewand. Alle bewijsstukken vormen samen met toetsen die de docenten bieden het portfolio van de leerling.

 • Bewijsstukken verzamel je slim onderweg

 • Bij Tiener College leren leerlingen met kernconcepten. Elk jaar komen drie van deze concepten aan bod. Het ene jaar gaat het om de kernconcepten communicatie, kracht en duurzaamheid. Het andere jaar gaat het om leven, wereldburger en ontdekkingen. Met de kernconcepten leren de leerlingen in een sterke samenhang. Ze ervaren wat elementen uit de geschiedenis te maken hebben met de inrichting van het landschap en hoe kennis van biologie en natuurkunde met elkaar te maken hebben.

 • Een Griekse tempel gebouwd in Minecraft

 • Leerlingen werken elke maand aan een grote opdracht. Deze opdracht vraagt de leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren in een kernconcept. Voorbeelden van grote opdrachten: een Romeinse stad bouwen en een eigen VN-vergadering organiseren. Bij alle opdrachten is samenwerking van belang. Binnen het samenwerken aan taken zijn de voornaamste doelen: samen keuzes maken, samen plannen en bewaken en samen creren en evalueren.

 • Opdracht: onderzoek kenmerken van klimaten, presenteer ze in een bewijsstuk en licht het toe

 • Bij elk kernconcept krijgen leerlingen volop kans om eigen leervragen te onderzoeken. De keuze is vrij. Van belang is de motivatie van de leerling. De vraag hoeft niet bij het kernconcept te horen. Leerlingen stelden al veel mooie vragen. Hoe wordt een robot slim? Hoe bewaren we donororganen? Hoe werkt een horloge? Wat vind je allemaal in een ambulance? Hoe is de computer uitgevonden? Waarom kosten voetballers heel veel geld? Waarom gapen we?

 • Onderzoeken hoe een camera werkt met het maken van een model

 • Wekelijks is er tijd voor het onderzoeken van de eigen leervragen. De docenten begeleiden de leerlingen bij het gebruik van het onderzoeksstappenplan van Tiener College. Leerlingen zoeken geschikte bronnen en beoordelen met de docenten of ze voldoende antwoord geven. Bronnen lopen uiteen van boeken en internet tot musea en specialisten buiten school. Leerlingen presenteren het gevonden antwoord in bijvoorbeeld een presentatie voor alle leerlingen, een wandpresentatie of een filmpje.

 • Onderzoeken hoe (de beste) tandpasta wordt gemaakt door een eigen product te ontwikkelen

 • Onderzoeken hoe een betaald voetbalclub is georganiseerd met een interview bij een eredivisieclub

 • Iedere dag begint met een Pick Me Up. Een prikkelende, activerende start van de dag. Doel van deze 'PMU' is de leerlingen te activeren, spelenderwijs te laten leren, te doen verwonderen en vooral veel vragen te laten stellen. De PMU's worden verzorgd door leerlingen, docenten en gasten. Zo waren in PMU's onder meer ontmoetingen met een cameraman, een burgemeester, een reclamemaker, een verloskundige, een journalist en een uitvaartverzorger.

 • In de dagelijkse Pick Me Up doe je met alle zintuigen mee in een bijzonder verhaal of een uitdagende workshop

 • De Pick Me Ups vormen ook regelmatig de kick off voor een bijzonder project. Regelmatig staan in de Pick Me Up ook leren leren en kennis over onze hersenen centraal. Met energizers, oefeningen en bijzondere animaties en verhalen ervaren de leerlingen hoe zij hun planning en organisatie en hun concentratie en motivatie positief kunnen benvloeden. In de Pick Me Ups verwelkomen we ook regelmatig gasten die over hun beroep, vrijwilligerswerk, reizen e.d. komen vertellen.

 • Veel aandacht voor leren leren en leren samenwerken

 • Tiener College beschikt over digitale leermiddelen voor alle vakgebieden, verschillende webquests en uitdagingen. We dagen leerlingen uit om ook wat ze leren door documentaires, boeken en museumbezoeken te gebruiken. Wat je hebt geleerd, mag je als leerling op uiteenlopende manieren laten zien. Door een schaalmodel te maken. Door een boekje over een onderwerp te schrijven. Door een presentatie voor de groep. Door een filmpje of een collage.

 • Leerlingen werken met een Ipad met digitale boeken en apps

 • Met de leerlijn moderne media leren leerlingen belangrijke ICT-vaardigheden

 • De eerste vrijdag van de maand bezoeken we een bijzondere locatie. Voor de duur van een dag wordt dat de plaats waar we observeren, proeven doen, vragen stellen en leren. Ons laboratorium. Deze dagen noemen we LAB's. Vaak gaan we naar de natuur. Jaarlijks staan op het programma: bos, strand, natuurgebied, rivieroever en boerderij. Ook bezoeken we deze dagen bijzondere bedrijven en tentoonstellingen die je moet hebben gezien.

 • Een heel bijzonder LAB: een kijkje achter de schermen van een ziekenhuis

 • De laatste vrijdag van de maand organiseren we voor ouders en familie een maandsluiting. Leerlingen presenteren wat zij de afgelopen maand hebben geleerd. In de lesruimten zijn schaalmodellen, tekeningen, proeven en presentaties te vinden. Leerlingen zijn de gastvrouwen en gastheren. We nodigen alle bezoekers uit zoveel mogelijk te bekijken en feedback te geven.

 • Leerlingen presenteren in de maandsluiting wat ze hebben geleerd

 • Het programma van Tiener College is taalbewust. We hanteren het principe taal in alle vakken. Bij elke activiteit werken we doelgericht aan woordenschatverwerving. Bij het lezen van bronnen in boeken en op internet leren leerlingen de juiste leesstrategie te gebruiken. Bij kleine en grotere presentaties geven leerlingen elkaar feedback vanuit duidelijke criteria. Naast instructies en trainingen bieden we wekelijks taallab. Leerlingen kiezen daar zelf taalactiviteiten.

 • In het taallab kies je zelf taalactiviteiten zoals rap, mindmaps, creatief schrijven e.d.

 • Jaarlijks is er een kamp. Met een programma met creativiteit, sport, spel en tot slot een kampvuur beleven we een paar geweldige dagen met elkaar. Daarnaast bezoeken we regelmatig