Tibet guide v0.1

5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH TÂY TẠNG 1. Màn hình khởi động khi bắt đầu chạy ứng dụng : 2. Giao diện màn hình lúc đầu tiên khi ứng dụng đã chạy : Mặc định là ngày hiện tại Thông tin ngày Dương lịch Và ngày Âm theo lịch Thông tin cho biết ngày tốt / xấu và những đặc điểm tổng Lời khuyên các công việc nên làm, nên tránh

description

Hướng dẫn sử dụng lịch Mật Tông

Transcript of Tibet guide v0.1

Page 1: Tibet guide v0.1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỊCH TÂY TẠNG

1. Màn hình khởi động khi bắt đầu chạy ứng dụng :

2. Giao diện màn hình lúc đầu tiên khi ứng dụng đã chạy :

Mặc định là ngày hiện tại

3. Các công cụ tra cứu :

Thông tin ngày Dương lịchVà ngày Âm theo lịch Tạng

Thông tin cho biết ngày tốt / xấu và những đặc điểm tổng quan của cả ngày

Lời khuyên các công việc nên làm, nên tránh

Page 2: Tibet guide v0.1

- Hôm nay : xem chi tiết thông tin của ngày hiện tại- Xem ngày : xem chi tiết một ngày bất kỳ trong năm.- Xem tháng : xem danh sách ngày tốt / ngày xấu trong tháng.- Tìm ngày : tra cứu ngày tốt/xấu , xem việc nên làm / nên tránh theo mục đích của tháng bất kỳ.

3.1. Tra cứu tìm ngày cụ thể trong năm :

3.2. Xem các ngày tốt / xấu của tháng :

Tra cứu ngày, xem ngày, xem theo tháng, tra cứu theo mục đích công việc

Tra cứu ngày, xem ngày, xem theo tháng, tra cứu theo mục đích công việc

Tìm một ngày cụ thể trong năm

Page 3: Tibet guide v0.1

3.3. Tra cứu ngày theo mục đích công việc :

Tra cứu các ngày tốt / xấu trong tháng

Ngày rất tốt: Màu xanh đậmNgày tốt : Màu xanh nhạt

Ngày rất xấu: màu đỏ đậmNgày xấu: ngày đỏ nhạt

Xem chi tiết một ngày nào đó

Chi tiết ngày muốn xem(tương tự như mục 2 ở trên)

Page 4: Tibet guide v0.1

4. Các tính năng khác- Góp ý: Bạn có thể để lại những góp ý để ứng dụng hoàn thiện hơn

- Gửi bạn: Bạn có thể giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè

Tra cứu ngày tốt / xấu theo mục đích công việc của

từng tháng

Danh sách ngày nên/ không nên cho công việc muốn tra cứu.

Nên : Màu xanhKhông nên : màu đỏ

Page 5: Tibet guide v0.1

- Tài khoản: Thông tin về tài khoản của bạn

- Giới thiệu : giới thiệu về sản phẩm và liên hệ