TI Disbopox 477 AS-Siegel BA.pdf - Disbopox 477 AS-Siegel

Click here to load reader

 • date post

  24-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TI Disbopox 477 AS-Siegel BA.pdf - Disbopox 477 AS-Siegel

TI_Disbopox_477_AS-Siegel_BA.pdf - Disbopox 477 AS-SiegelOpis proizvoda
Provodljiva impregnacija kao meupremaz i završni premaz za podruja s potencijalno eksplozivnom atmosferom prema propisu GUV-R 132 "Izbjegavanje opasnosti zapaljenja uslijed elektrostatikog naboja". Zahvaljujui minimalnoj emisiji štetnih tvari (kontrolirano sa strane TÜV-a), kojom su štetne emisije svedene na najmanju mjeru, masa je posebno prikladna za sva "osjetljiva" podruja.
Primjena
Osobine materijala
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz graevnih proizvoda vanih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje graevnih proizvoda) su odredila nadlena tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu graevnih materijala u  osjetljivim podrujima kao npr. prostorijama za boravak. 
Pigmentirani dvokomponentni epoksidni premaz na bazi vodeBaza materijala
10 kg plastino kombi pakiranje, 40 kg pakiranje (masa: 33,6 kg limena kanta, uvršiva: 6,4 kg limena doza)
Pakovanje/veliina pakovanja
Ekskluzivno oblikovanje u bojama mogue pomou nijansi iz kolekcije FloorColor plus.
Nijanse
Napomena: Uslijed dodavanja vodljivih ugljikovih vlakana moe, posebice kod posebnih nijansi boja, doi do narušavanja izgleda nijanse.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave mogue su pod uticajem UV zraenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili liše) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo moe utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni  pigmenti). Brušenje moe izazvati pojavu ošteenja po površini, što ne utie na funkcionalna svojstva materijala.
Sjajan.Stepen sjaja
Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalae najmanje 1 godina. Pri niim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.
Skladištenje
Otpornost uzemljenja ≤ 106  Ohm prema DIN EN 61340-4-1 odn. DIN EN 1081Tehniki podaci
tehnike informacije 477
Debljina suhog filma: ca. 35 µm/100 g/m2 
Difuzijski otpor µ (H2 O): ca. 20.000 Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g): ca. 66 mg/30 cm2 
Vlana tvrdoa po Koenigu: ca. 140 s
Otpornost na hemikalije prema DIN EN ISO 2812 pri 20 °C
7 dana
Amonijak, 25 %tni (Salmiak.)  + 
Testbenzin (zamjena za terpentin)  + 
Ksilol  + 
 + 
Benzin DIN 51 600  + 
 + 
Objašnjenje znakova: + = postojano, (V) = obojenje * Odgovara graevnim i ispitnim naelima za vodozaštitu DIBt.
Hemijska otpornost
Mineralne podloge (pored ostalog beton, cementni i anhidritni estrih), u unutarnjem prostoru. Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, vrsta, bez slobodnih estica, prašine, ulja, masnoe, tragova otiranja gume i ostalih tvari koje potiu odvajanje. Treba ispitati sposobnost premazivanja cementnih masa za izravnavanje poboljšanih umjetnom smolom. Estrihe od tvrdih materijala kao i površine koje se obrauju hemijskim dodacima (npr. sredstvima za finalnu obradu), potrebno je intenzivno mehaniki pripremiti. Uvijek predlaemo izvoenje probnog premaza na objektu. 
Vlana vrstoa površine mora iznositi u prosjeku 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinana vrijednost ne smije biti nia od 1,0 N/mm2. Podloge moraju imati postignutu vlagu izjednaenja: Beton i cementni estrih: maks. 4% teine (CM metoda) Anhidritni estrih: maks. 1,0% teine (CM metoda)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema propisima DafStb-a (Njemakog odbora za armirani beton), smjernica za popravak, dio 3. O drugim vrstama podloga odnosno postupcima potrebno je posebno se posavjetovati s naštim tehnikim osobljem.
Prikladne podloge
Podlogu je potrebno pripremiti prikladnim metodama, kao što je obrada mlazom kuglica, glodanjem ili dijamantnim brušenjem, tako da moe ispuniti navedene zahtjeve. Nenosive, jako prljave površine, koje su oneišene, primjerice, uljem, masnoom, tragovima otiranja gume itd., ili površine koje pokazuju brašnast odnosno staklast cementni kamen, potrebno je intenzivno mehaniki obraditi. Mrlje od ulja obraditi odstranjivaem ulja.  1-komponentne stare premaze i 2-komponentne neprianjajue premaze potrebno je naelu odstraniti.  Krute epoksidne premaze treba temeljito oistiti, zatim obrusiti odnosno obraditi mlazom (sve do izbijanja bijelog). Alternativno se površinu moe matirati brusnim jastuiem i grundirati sredstvom Disbon 481 EP-Uniprimer. Na površini koju se premazuje ne smije biti nikakvih ostataka materijala, sredstava za njegu ili slinog. Pri obradi starih premaza koji imaju sposobnost difuzije mora se po potrebi provjeriti da li i cjelokupna struktura površine ima dostatnu difuzijsku sposobnost.  Proboje i šupljine u podlozi treba zapuniti mortom Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.
Priprema podloge
tehnike informacije 477
Prije i za vrijeme impregniranja ne smije se u okolini koristiti materijale koji sadre silikon, budui da mogu izazvati poremeaj površine. Potrebno je poštivati pravila biltena BEB-Arbeitsblatt KH-0/U* i biltena BEB-Arbeitsblatt KH 2* te tablicu 2.5 smjernice Zaštita i popravak betonskih konstrukcijskih elemenata, dio 2 „Njemakog odbora za armirani beton". * Savezno udruenje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar
Najprije treba promiješati temeljnu masu. Zatim se temeljnoj masi dodaje uvršivaa i intenzivno miješa mješalicom u polaganom hodu (400 O/min.), dok ne nastane homogena masa bez brazda. Zamiješani materijal treba prebaciti u posudu za miješanje i uz intenzivno miješanje dodati potrebnu koliinu vode (vidjeti tablicu) i miješati sve dok ne nastane homogena smjesa.
Priprema materijala
Masa : uvršivaHärter = 84 : 16 te. dijelovaOmjer miješanja
Materijal se moe nanositi etkom ili valjkom. Za postizanje ravnomjernog izgleda treba uvijek raditi postupkom „svjee u svjee". Pri obradi valjkom materijal treba nanijeti ravnomjerno (pridravati se propisane potrošnje materijala) i zatim ga krinim smjerom razvlaiti valjkom (okomito pa zatim vodoravno). Na veim površinama treba raditi više osoba, po potrebi površinu razdijeliti na segmente. Na površinama koje ine cjelinu treba uvijek koristiti materijal iz iste šare.
Nain primjene
Grubo zaravnavanje (kratz) Hrapave, porozne podloge ujednaiti masom za izravnavanje. Za ovo je potrebno posebno se posavjetovati s našim tehnikim osobljem.
Polaganje prikljuaka za uzemljenje Na stvrdnutu temeljnu masu/masu za izravnavanje (kratz) nalijepiti traku Disbon 973 Kupferband (duljine ca. 50 cm) okolo naokolo uz zidove (vidjeti sliku) – s maks. razmakom od 20 m. Treba postaviti najmanje 2 prikljuka za uzemljenje. Pritom treba upotrijebiti pribor za izvedbu kontaktnih taaka Disboxid 975 Leitset. Površine koje su odijeljene fugama potrebno je uzemljiti svaku zasebno.
Kod vrlo velikih povezanih površina mora se odravati maks. razmak bakrenih traka od < 20 m, tako što e se na potpornje ili ugradbene dijelove dodatno prikljuiti prikljuke za uzemljenje. Površinu bakrene trake potrebno je istiti krpom navlaenom razrjeivaem Disboxid 419 Verdünner. Nakon završetka radova premazivanja treba strunom elektriaru prepustiti posao prikljuenja bakrene trake.
Skica tlocrta za prikljuak za uzemljenje:
Sistem nanošenja
1. Disbon 973 Kupferband 2. Bakrena ica 4 mm2 za prikljuak na uzemljenje (prstenasti vod)
Vodljivi meupremaz Na temeljni premaz/masu za izravnavanje (kratz) valjkom nanijeti vodljivi sloj Disboxid 471 AS-Grund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht. Nakon stvrdnjavanja vodljivog sloja, ali prije nanošenja završnog premaza, mora se ispitati sposobnost odvoenja statikog elektriciteta. Otpor uzemljenju ne smije biti vei od 5 x 104 Ohma. Razmak izmeu mjerne elekrode i prikljuka za uzemljenje mora biti izmeu 8 i 10 m. Ako je otpor prevelik, potrebno je postaviti dodatne prikljuke za uzemljenje. Potrošnja*: Disboxid 471 AS-Grund ca. 100 g/m² odn. Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ca. 120 g/m²
Napomena: tokom faze sušenja i stvrdnjavanja valja osigurati dobro prozraivanje i odzraivanje. 
tehnike informacije 477
Završni premaz Vodljivi valjani premaz za podove izloene normalnom mehanikom optereenju: 1. sloj: Disbopox 477 AS-Siegel razrijeen sa 5 te.-% voderavnomjerno nanijeti krinim postupkom. Potrošnja*:  Disbopox 477 AS-Siegel ca. 100 - 200 g/m²
2. sloj: Disbopox 477 AS-Siegel nanijeti ravnomjerno, nerazrijeen. Potrošnja*: Disbopox 477 AS-Siegel ca. 200 g/m²
* Tane vrijednosti potrošnje odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Napomena: Potrošnja materijala ne smije biti vea od maks. 400 g/m2  (ukupno za oba sloja), budui da se u protivnom više ne moe zajamiti provodljivost. Pri popravcima ili obnavljanju potreban je provodljivi meupremaz sredstvom Disboxid 471 ASGrund odnosno Disboxid 5022 WHG-Leitschicht ukljuujui uzemljenje (nove bakrene trake). Kraj vremena upotrebe nije optiki vidljiv. Prekoraenje dovodi do promjene stepena sjaja i tona boje, kao i do smanjene vrstoe i gubitka moi prianjanja za podlogu. Tokom faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozraivanje i odzraivanje. Zbog nanošenja materijala valjkom bakrena traka prikljuaka za uzemljenje jasno e se ocrtavati na površini.
Temeljni premaz* Disbopox 443 EP-Imprägnierung ca. 200 g/m2 
Odvodljivi sloj Disboxid 471 AS-Grund Disboxid 5022 WHG-Leitschicht
ca. 100 g/m2 
ca. 120 g/m²
1. premazivanje*  Disbopox 477 AS-Siegel + 5 te.-% vode ca. 100 -200 g/m2 
2. premazivanje*  Disbopox 477 AS-Siegel ca. 200 g/m2 
Potrošnja
* Tanu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.
Pri 20 °C i 60 % relativne vlanosti zraka ca. 90 minuta. Više temperature skrauju, a nie produuju vrijeme sušenja.
Vrijeme nanošenja
Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:  Min. 10 °C, max. 30 °C  Relativna vlanost zraka ne smije biti viša od 80%. Temperatura podloge bi morala uvijek biti za najmanje 3 °C vea od temperature rosišta. Tokom faze sušenja potrebno je osigurati odgovarajue provjetravanje površine, jer moe doi do porasta vlage zbog isparavanja sadrane vode. Izbjegavati propuh.
Uslovi pri nanošenju
Vrijeme ekanja izmeu radnih koraka je pri 20 °C min. 16 sati, a max. 2 dana. Navedeno vrijeme se zbog viših temperatura skrauje, a zbog niih produuje.
Vrijeme ekanja
Pri 20 °C i 60 % relativne vlanosti zraka moe se po površini hodati nakon ca. 16 sati, nakon ca. 7 dana je površina mehaniki i hemijski opteretiva. Pri niim temperaturama odgovarajue due.  Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata na 20°C) potrebno je nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer u protivnom moe doi do poremeaja površine i smanjenja prianjanja.
Vrijeme sušenja
Odmah nakon upotrebe kao i u sluaju dueg prekida rada alat oprati vodom ili toplom vodom sa sapunicom.
išenje alata
Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Masa: Opasnost od teških ozljeda oiju. uvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako doe u dodir s oima odmah isprati s puno vode i zatraiti savjet lijenika. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oi/lice. U sluaju nedovoljnog prozraivanja nositi odgovarajua zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozraenim prostorima.
Uvršiva: Nadrauje oi i kou. U dodiru s koom moe izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji ive u vodi, moe dugotrajno štetno djelovati u vodi. Sprijeiti dodir s koom. Ako doe u dodir s oima odmah isprati s puno vode i zatraiti savjet lijenika. Nakon dodira s koom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oi/lice.  Sadri epoksidne spojeve. Vidjeti i slijediti upute proizvoaa (sigurnosno-tehniki list).
Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)
tehnike informacije 477
Na reciklau davati samo ambalau praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s uvršivaem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.
Odlaganje
A(j); 140 g/l; maks. 10 g/lEU-granine vrijednosti za VOC- sadraj
RE 1GIS-kod
Blii podaci
08
DIS-477-005199 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Otpuštanje korozivnih tvari SR
CE-oznaka
EN 13813 Norma EN 13813 „Mort za estrih, mase za estrih i estrisi – mort za estrih i mase za estrih – svojstva i zahtjevi" utvruje zahtjeve koje trebaju ispunjavati mortovi za estrihe koji se primjenjuju za podne konstrukcije u unutarnjim prostorima. Ovom su normom takoer obuhvaeni i premazi i impregnacijska sredstva od umjetne smole. 
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi trebaju nositi CE oznaku. Obiljeavanje se vrši na pakiranju kao i u izjavi o svojstvima proizvoda prema odredbama BauPVO (Uredbe o graevinskim proizvodima), koju se moe pozvati na internetskoj stranici www.disbon.de.
U ovom tekstu nisu mogle biti obraene sve podloge koje se mogu nai u praksi i njihova obrada. Ako se obrauju podloge koje nisu navedene u ovim tehnikim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado emo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Tehnika podrška
Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadii, Binjeevo b.b. Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: [email protected] Više informacija: www.caparol.ba
Sluba za kupce
 
tehnike informacije477 · Stand: Novembar 2016 Ove Tehnicke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na odredenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za predvidenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje vaziti.