Thong tin tuyen_sinh_cac_truong_quan_doi

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  97
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Thong tin tuyen_sinh_cac_truong_quan_doi

THNG TIN TUYN SINH QUY NH MN THI THPT QUC GIA

XT TUYN VO I HC, CAO NG CC TRNG QUN I NM 2015

TTTn trng,

Ngnh hcK hiu trngM NgnhMn thi (T hp mn thi xt tuyn H, C)D kin ch tiuGhi ch

1HC VIN K THUT QUN SKQH

- S 236, ng Hong Quc Vit, Cu Giy, H Ni

- T: 069 698 262

Website: www.mta.edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to k s qun sKQHD8602101.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

b)Cc ngnh o to k s dn sDQH

- Ngnh Cng ngh thng tinD4802011.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh K thut phn mmD480103

- Ngnh Khoa hc my tnhD480101

- Ngnh H thng Thng tinD480104

- Ngnh Truyn thng v mng my tnhD480102

- Ngnh in, in tD5202011.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

+ Chuyn ngnh in t vin thng

+ Chuyn ngnh in t Y sinh

- Ngnh K thut iu khin v t ng haD5202161.Ton, L, Ha2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh K thut C khD5201031.Ton, L, Ha2.Ton, L, Ting Anh

+ Chuyn ngnh Ch to my

+ Chuyn ngnh K thut t

- Ngnh K thut C in tD5201141.Ton, L, Ha2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh K thut Xy dngD580208

- Ngnh K thut xy dng Cng trnh giao thngD580205

- Ngnh Cng ngh k thut ha hcD5104011.Ton, L, Ha

2. Ton, Ha, Ting Anh

c)o to lin thng cao ng ln i hc

- Ngnh Cng ngh Thng tinD4802011.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh in, in tD520201

- Ngnh K thut iu khin v T ng haD520216

- Ngnh K thut C khD5201031.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

+ Chuyn ngnh Ch to my

+ Chuyn ngnh K thut t

- Ngnh K thut c C in tD5201141.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh K thut xy dngD580208

d)Cc ngnh o to cao ng dn s

- Ngnh Cng ngh thng tinC4802011.Ton, L, Ha

2.Ton, L, Ting Anh

- Ngnh in, in tC510301

- Ngnh K thut iu khin v t ng haC510303

- Ngnh K thut tC510205

2HC VIN QUN YYQH

- S 160, Phng Hng, Phng Phc La, H ng, H Ni

- T: 069 698 913

- Website: http://hocvienquany.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc; tuyn 10% l n.

Cc ngnh o to i hc

- Ngnh Bc s a khoa h qun sYQHD7201011. Ton, L, Ha

2. Ton, Ha, Sinh

- Ngnh Bc s a khoa h dn sDYHD7201011. Ton, L, Ha

2 .Ton, Ha, Sinh

- Ngnh Dc s i hc h dn sDYHD720401Ton, L, Ha

3HC VIN KHOA HC QUN SNQH

- S 322, ng L Trng Tn, Hong Mai, H Ni

- T: 043 565 9449

- Website: http://www.hocvienkhqs.edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

(Cc ngnh ngn ng Anh, Nga, Trung v Quan h quc t: Mn ngoi ng l mn thi chnh nhn h s 2)

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun sNQH

- Ngnh Trinh st k thutD8602221. Ton, L, Ha

2. Ton, L, Ting Anh

- Ngnh Ngn ng AnhD220201Ton, Vn, Ting Anh

- Ngnh Ngn ng NgaD2202021. Ton, Vn, Ting Anh

2. Ton, Vn, Ting Nga

- Ngnh Ngn ng Trung QucD2202041. Ton, Vn, Ting Anh

2. Ton, Vn, Ting Trung Quc

- Ngnh Quan h quc tTon, Vn, Ting Anh

b)Cc ngnh o to i hc dn sDNH

- Ngnh Ngn ng AnhD220201Ton, Vn, Ting Anh

- Ngnh Ngn ng NgaD2202021. Ton, Vn, Ting Anh

2. Ton, Vn, Ting Nga

- Ngnh Ngn ng Trung QucD2202041. Ton, Vn, Ting Anh

2. Ton, Vn, Ting Trung Quc

4HC VIN BIN PHNGBPH

- Phng Sn Lc, Sn Ty, H Ni

- T: 043 383 0531

- Website: www.hvbp..edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun s

Ngnh Bin phngD860206Vn, S, a

b)Cc ngnh o to i hc dn s

Ngnh Gio vin gio dc quc phng an ninhD140208Vn, S, a

5HC VIN HU CNHEH

- Phng Ngc Thy, Long Bin, H Ni

- T: 069 695 115

- Website: www.hocvienhaucan..edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia

km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun s HEH

Ngnh Hu cn qun sD860226Ton, L, Ha

b)Cc ngnh o to i hc dn sHFH

- Ngnh Ti chnh - Ngn hngD3402011. Ton, L, Ha

2. Ton, L, Ting Anh

- Ngnh K tonD3403011. Ton, L, Ha

2. Ton, L, Ting Anh

Ngnh K thut xy dngD580208Ton, L, Ha

c) Cc ngnh o to cao ng dn sHFH

- Ngnh Ti chnh - Ngn hngD3402011. Ton, L, Ha

2. Ton, L, Ting Anh.

3. Ton, Vn, Ting Anh

- Ngnh K tonD3403011. Ton, L, Ha

2. Ton, L, Ting Anh.

3. Ton, Vn, Ting Anh

d)o to Lin thng i hc dn s HFH

- Ngnh Ti chnh - Ngn hngD340201Ton, L, Ha

- Ngnh K tonD340301Ton, L, Ha

6HC VIN PHNG KHNG KHNG QUNPKH

- X Kim Sn, th x Sn Ty, thnh ph H Ni

- T: 043 361 4557

- Website: Hocvienpkkq.com- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng

v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun s

- Ngnh K thut Hng khngD520120Ton, L, Ha

- Ngnh Ch huy tham mu khng qunD860202Ton, L, Ha

- Ngnh Ch huy tham mu phng khngD860203Ton, L, Ha

- Ngnh Ch huy k thut phng khngD860215Ton, L, Ha

- Ngnh Ch huy k thut Tc chin in tD860221Ton, L, Ha

7HC VIN HI QUN HQH

- S 30 Trn Ph, Nha Trang, Khnh Ha

- T: (058)3 881 425

- Website: www.hocvienhaiquan.edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v hc vin s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun s

Ngnh Ch huy tham mu Hi qunD860201Ton, L, Ha

8TRNG S QUAN CHNH TRLCH

- Phng V An, TP Bc Ninh, Bc Ninh

- T: 069 695 167

- Website: www.daihocchinhtri..edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun sLCH

Ngnh Xy dng ng v chnh quyn Nh ncD310202 1. Ton, L, Ha

2. Vn, S, a

b)Cc ngnh o to i hc dn sGCH

Ngnh Gio vin gio dc quc phng v an ninhD140208Ton, Vn, S

9TRNG S QUAN LC QUN 1LAH

- X C ng, Sn Ty, H Ni

- T: 069 598 219

- Website: www.sqlq1.edu.vn.com- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: i hc qun s tuyn sinh t Tha Thin Hu tr ra;

a)Cc ngnh o to i hc qun s

Ngnh Ch huy tham mu Lc qun D860210Ton, L, Ha

b)Cc ngnh o to i hc ngnh qun s c sD860230Vn, S, a

c)Cc ngnh o to cao ng ngnh Qun s c sC860230Vn, S, a

10TRNG S QUAN LC QUN 2LBH

- p Long c 1, X Tam Phc, TP Bin Ha, ng Nai.

- T: 061 352 9100

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh

thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn: T Qung Tr tr vo.

a)Cc ngnh o to i hc qun sLBH

Ngnh Ch huy tham mu Lc qun D860210Ton, L, Ha

b) Cc ngnh o to i hc ngnh Qun s c sLBHD860230Vn, S, a- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn: T Tp. Nng tr vo.

c)Cc ngnh o to cao ng ngnh Qun s c sC860230

11TRNG S QUAN PHO BINHPBH

- X Thanh M, Sn Ty, H Ni

- T: 043 393 0194

- Email: siquanphaobinh1957@gmail.com- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015.

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc.

a)Cc ngnh o to i hc qun s

Ch huy tham mu Pho binhD860204Ton, L, Ha

12TRNG S QUAN CNG BINHSNH

- S 229B, Bch ng, Phng Ph Cng, Tp. Th Du Mt, Bnh Dng

- T: 0650 3859 632

- Website:www.tsqcb.edu.vn- Phng thc tuyn sinh: Xt tuyn trn c s kt qu ca k thi THPT quc gia km theo cc quy nh ca B Quc phng v Trng s c thng bo chnh thc trong thng tin nhng iu cn bit tuyn sinh nm 2015

- Vng tuyn sinh: Tuyn sinh trong c nc

a)Cc ngnh o to i hc qun s

Ch huy tham mu Cng binhD860217Ton, L, Ha

b)Cc ngnh o to i hc dn sZCH

- Ngnh k thut xy dng cng trnh giao thngD580205Ton, L, Ha

- Ngnh k thut xy dng dn dng v cng nghipD580208Ton, L, Ha

- Ngnh k thut c kh t, my xy dng v xp dD520103Ton, L, Ha

c)Cc ngnh o to cao ng dn sZCH

- Cng ngh k thut giao thngC510104Ton, L, Ha

- Cng ngh k thut c khC510201Ton, L, Ha

13TRNG S QUAN THNG TIN

- S 101 Mai Xun Thng, Phng Vnh Ha, Nha Trang.

- T: (058)3 831 805