Think BIG and Kick Ass In Business and Life - Donald J. Trump

Click here to load reader

 • date post

  22-Apr-2015
 • Category

  Education

 • view

  573
 • download

  22

Embed Size (px)

description

Nghĩ Lớn Để Thành Công - Donald J. Trump

Transcript of Think BIG and Kick Ass In Business and Life - Donald J. Trump

 • 1. TRUMP& BILL ZANKERTHINK BIGAND KICK ASSIN BUSINESS AND LIFE
 • 2. Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny.Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bnting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng tyTNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dngsang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.
 • 3. NGH LN THNH CNGTHINKBIGAND KICK ASSIN BUSINESS AND LIFE
 • 4. Original title:Think BIG and Kick Ass in Business and Life:by Donald J. Trump, Bill ZankerCopyright 2007 by Donald J. Trump, Bill Zanker.Vietnamese Edition Copyright 2010 by First News Tri Viet.Published by arrangement with HarperBusiness, an imprint ofHarperCollins Publishers.All rights reserved.THINK BIG AND KICK ASS IN BUSINESS AND LIFE NGH LN THNH CNG Cng ty First News Tr Vit gi bn quyn xut bn v pht hnh nbn ting Vit trn ton th gii theo hp ng chuyn giao bn quynvi HarperBusiness, mt phn b ca tp on xut bn HarperCollins,Hoa K.Bt c s sao chp no khng c s ng ca First News vHarperCollins u l bt hp php v vi phm Lut Xut bn VitNam, Lut Bn quyn Quc t v Cng c Bo h Bn quyn S huTr tu Berne.CNG TY VN HA SNG TO TR VIT - FIRST NEWS11H Nguyn Th Minh Khai, Q. 1, TP. H Ch MinhTel: (84.8) 38227979 - 38227980 - 38233859 - 38233860Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vnWebsite: www.firstnews.com.vn
 • 5. TRUMP& BILL ZANKERTHINKBIGAND KICK ASSIN BUSINESS AND LIFENGH LNTHNH CNGBin dch:V Th Hng Vn - Bi Diu HngV Th Thu Huyn - L Th Minh HNH XUT BN TR
 • 6. LI T ATrong sut nhng nm thng gn b vi lnh vc kinhdoanh, c mt s ngi li cho ti nhng n tng khngth no phai nht. Bill Zanker l mt trong s . Ln u tingp Bill, ti nhn thy anh y khng ch l mt ngi thngminh, c nng lc m cn l mt con ngi trn y nhit huyt.S sng to l mt trong nhng yu t rt quan trng thnh cng, bt k cng vic ca bn l g i chng na. Bill lmt ngi c c sng to v anh y bit cch tn dng n t c hiu qu cao nht trong cng vic. l mt nh tchc ti ba. Quan im tch cc ca anh nh hng cngnh gip ch cho rt nhiu ngi. Ngoi ra, anh y cn l mtngi thy c s hiu bit su sc v ton din v chuyn mnca mnh.5
 • 7. Bill cng l ngi c nim am m mnh lit i vi cngvic ca mnh, v vi ti, l mt trong nhng iu kin tinquyt t c thnh cng. Nim am m vi cng vic caBill lun bng ln trong anh v nh m The LearningAnnex pht trin v ln mnh ngon mc n nh vy.Suy ngh ln l mt phng chm m ti theo ui tnhng ngy cn rt tr, v n c chng minh l conng ngn nht dn ti thnh cng. Bill cng cng chungquan im vi ti v nhng thnh tu anh y t cchnh l minh chng. Vic cng nhau vit cun sch ny cngl mt tri nghim cng nhau thnh cng i vi c haichng ti. Hy vng rng bn s khng ch thch th vi nhngthnh qu chng ti t c m cn c kt kinh nghimcho chnh mnh t nhng iu .Donald J. Trump6THINK BIG AND KICK ASS
 • 8. LI GII THIUVN N S LN MNHTrc khi ti gp Donald Trump, The Learning Annexch l mt cng ty nh. Nhng gi y, The Learning Annexthc s l mt cng ty tm c v ti tip thu c quan imthnh cng ca Donald Trump. Cch y hai mi tm nm,khi cn l sinh vin theo hc cc kha phim nh ti The NewSchool thnh ph New York, ti phi t kim tin trangtri cuc sng. V vy nm 1979, mi 26 tui, ti khinghip vi The Learning Annex bng khon tin 5.000 -lakim c t cng vic lm thm ti qun bar Mitzvah. Banu, ti ch xem The Learning Annex nh mt trng hcdnh cho nhng ngi hng dn lm dng phim th nghimchia s hiu bit v kinh nghim ca h vi cc nh lm phim7
 • 9. tm huyt. Nhng ngi bn gi ca ti lc y, mt gio vindy ngh gm, gi vi ti v vic m rng chng trnhging dy v xy dng mt ngi trng c phng php hchon ton khc, mc ch gip cc hc vin nhanh chng hchi v tip thu nhng iu m h khng th tm thy bt cu. V The Learning Annex ra i.Nhng ngy u, trong trang phc ca mt ch h, ting trn cc ng ph Manhattan pht t ri gii thiuv kha hc. Ti bo mi ngi hy gi in ti s my vnphng in trn t ri v c ni rng c mt ch h bo h ngk ngay c gim 5 -la tin hc. Sau ti chy v vnphng v tr li in thoi. V tht th v khi c rt nhiu ngigi n k v chuyn mt ch h d thng ni vi h v khontin c gim khi ng k tham gia kha hc. Ti ghi tn tnghc vin theo lp ri gi th xc nhn cho h. Khi khng cncuc gi ng k no, ti li lo tm gio vin. Ti thnh lpv iu hnh The Learning Annex nh vy t cn h thu 325-la mt thng pha Thng ty Manhattan.The Learning Annex thnh cng v ti tht s hi lngv iu . Ti tm thy nim am m ca mnh v nhn rarng ti l mt nh t chc thin bm.Ti thay i quan im gio dc rng ch c hc, hc vhc mi t c thnh cng do nhn thy hnh thc Gio -Tr (va hc va gii tr) mang li hiu qu hn. Trong thii ngy nay, mi th u din ra rt nhanh. Khng ai c thigian hc tp theo kiu truyn thng nh trc. S pht trinca truyn thng v Internet to ra mt th h nhng con8THINK BIG AND KICK ASS
 • 10. ngi mun mi th tr nn nhanh chng v th v hn. Vvy ti quyt nh mi nhng nhn vt tm c v dy hc, biti mun cc gio vin ng lp ca mnh phi l nhng ngic danh ting v uy tn ln.Sc ht ca nhng tn tui ni ting khin s lng hcvin ng k tng vt. Ngy cng nhiu ngi c uy tn sn sngng li mi v dy cho cc lp hc ca ti. Cng vi hngtrm tn tui khc, nhng nhn vt ni ting nh Sarah JessicaParker, Harrison Ford, Richard Simmons, Henry Kissinger, P.Diddy, Suze Orman, Barbara Bush, Larry King, DesmondTutu, Renee Zellweger, Deepak Chopra v Rudy Giuliani lm rng r cho bc ging ca The Learning Annex.Bn c thc mc lm th no m ti mi c nhng ngisao ny khng? Do khng c nhiu tin nn ti phi thuytphc nhng nhn vt ni ting bng mt cch khc khngnng v tin. l trch nhim. Ti ni vi h: Qu v thnh cng. Vy ti sao qu v khng p n x hi?. Ticn nh, ng trm in nh Harvey Weinstein l mt ngicc k kh thuyt phc. c c ci gt u ng caHarvey, ti phi ra sc ni n ng: V lng ho tm, xinngi hy dnh cho cc hc vin ca Learning Annex ch mtgi ng h thi. V Harvey thc s lm ngi nghe phisng st bi s hiu bit su sc cng nh nhng cu chuynv cng th v khi ng k v cch ng gia nhp voHollywood qua bui din thuyt trong sut my ting ngh. Qu thc, tin nong khng cn l vn vi hu ht nhngngi c uy tn ln nh vy.9NGH LN THNH CNG
 • 11. Ring Donald Trump th khc. ng khng nghe bt ccuc gi no ca ti. Mt hm, ti gi n vn phng caTrump v c ni my ti th k ring ca ng, c Norma.Ti bit mnh khng th thu ht s ch ca Trump theo cchthng dng bi Trump thm ch chng bun tip chuyn ti.V vy ti lm cch khc Trump phi ch - s dngtin thu ht s quan tm ca ng. y khng phi l cchti thng dng, nhng v thc s mun gp c Trump nnti quyt nh thc hin. Ti ngh mt khon tinkhng l i vi mnh khi : 10.000 -la. Th k ca nghi: Ch th thi sao? v t chi li ngh ca ti nh ths tin ch ng mua mt chai Chianti r tin. C ta cnbung thm mt cu cc lc: Ti khng ngh ngi Trump sng ri dp my.Vn khng nn lng, vi ngy sau ti ly ht can mgi in li cho Norma v ni: Ti s tr ng Trump 25.000-la. Norma p li: Khng! Ngi Trump khng quan tmu. Nghe cu tr li, ti rt chong vng. Sau , ti nhnra mnh vn cn qu d dt. Mt tun sau, ti mnh dn ara ngh 100.000 -la. l s tin ln nht m ti tng ngh cho mt din gi. Nhng Norma chng h lung lay v tr li khng cht do d: Khng! Ngi Donald s khng nhnli u.Ti ngi phch xung v ngh tht k xem tip theo mnhnn lm g. Ti nn t b nh mi Donald Trump hay tiptc c gng? Ti khng bit mnh phi lm g na. Ri ti nhli li ni ca Tony Robbins: Nu mun thnh cng, anh phi10THINK BIG AND KICK ASS
 • 12. y mnh ra khi nhng gii hn ca bn thn. Anh phi ttin v t mnh vo trng thi tinh thn cao nht. V anh phit thn vn ng v khng ai c th lm vic ny thay anh.Ti nht nh phi thnh cng. Bi vi ti, Donald Trump lTrm ca nhng ng Trm. Trong cuc sng, ai cng thntng mt ngi no v vi ti, Donald chnh l mt v anhhng. Nu mun lm vic cng Trump, ti phi t a mnhln mt tm cao mi. Ti cng vai, n ngc, ht mt hi thtsu v thu ht ton b sinh lc, sau , ti gi in cho Norma vn phng ca Donald Trump v ngh 1 triu -la chomt gi din thuyt ca Donald Trump ti The LearningAnnex. Vo thi im , The Learning Annex cha bao git doanh thu hn 5,5 triu -la c nm. Th ngh xem, ti ngh Trump n 1 triu -la trong khi ch kim c 5,5 triu-la mt nm. M ha hon lm ti mi c mt lp c hnvi trm ngi, th nn vo thi im , vic thu li s tin lnnh vy vt qu kh nng ca ti. Nhng ti khng cn cchno khc. Ti bit mnh cn phi lm nh vy. V th, ti nghetheo s thc gic trong lng v quyt nh gi li. Va ngheti ni xong, Norma p ngay: Tuyt y! Ti s ni li vingi Donald v chuyn ny.Ti cp my, lao vo phng tm v nn thc nn tho.u c ti quay cung cn tim p thnh thch. Ti va lm gth ny? Nu mi chuyn khng thnh cng, ti c th mt ttc. Ch trong pht chc m ti t chn n mt ngngmi trong cuc i mnh, v chuyn khng d chu chtno. Ti va lm mt vic rt in r, nhng cm gic trong titht tuyt vi.11NGH LN THNH CNG
 • 13.