There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

download There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

of 30

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  1/30

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  2/30

  F d le m N da k h s n y

  Y G J ] J K \ D C E I ! 5

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  3/30

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  4/30

  Lepyrkcgt Fdlem Ndakhsny

  Ygj rkcgt eo Fdlem Ndakhsny te mj kijhtkokji ds dutger eo tgkswern gds mjjh dssjrtji my gka kh dlleridhlj wktg sjltkeh 33 dhi

  37 eo tgj Lepyrkcgt, Ijskchs dhi Rdtjhts Dlt !77"

  D## rkcgts rjsjr$ji" %e pdrt eo tgks pum#kldtkeh ady mjrjpreiulji, sterji kh d rjtrkj$d# systja, er trdhsakttji kh dhyoera er my dhy ajdhs, j#jltrehkl, ajlgdhkld#, pgetelepykhc,rjlerikhc, er etgjrwksj, wktgeut tgj prker pjraksskeh eo tgj

  pum#ksgjrs"

  Dhy pjrseh wge leaakts dhy uhdutgerk&ji dlt kh rj#dtkeh te tgkspum#kldtkeh ady mj #kdm#j te lrkakhd# presjlutkeh dhi lk$k# l#dkasoer idadcjs"

  D L'R ldtd#ecuj rjleri oer tgks tkt#j ks d$dk#dm#j orea tgj (rktksg)kmrdry"

  '*(% !37 7+!- 3.7 !

  www"dustkhadldu#jy"lea

  /krst Rum#ksgji 24=+up,gdri>wernkhc rj#kckeus oe#ns" ' sgd## hj$jr oercjt tgdt idy"

  Dotjr slgee#, eh ay wdy geaj, ' rdh khte d creup eo seajwgdte#ijr nkis, adymj twe te tgrjj yjdrs e#ijr, wge 0 #knj se adhyetgjr nkis wer#iwkij 0 mjcdh te pkln eh aj, adymj ehdlleuht eo tgj /rjhlg>sty#j m#uj mjrjt ' wds wjdrkhc 1 ?ktgkhd sp#kt sjlehi ehj mey 8uapji dt aj, crdmmji tgj mjrjt eoo aygjdi dhi rdh dwdy, dhi tgj etgjr nkis d## oe##ewji gka" Dt tgdtaeajht ay gjdrt sdhn, ' mjcdh semmkhc, le$jrji ay gjdiwktg ay gdhis, dhi rdh geaj, njjpkhc ay gdhis eh ay gjdi"

  5?gdt gdppjhjiB dsnji ay odtgjr, mut ' wds se upsjt 'leu#ihMt j$jh rjp#y" 5?gdtMs wrehc wktg yeur gjdiB 9e$jyeur gdhis dwdy, #jt aj sjj, ay odtgjr njpt sdykhc, mut 'weu#ihMt dhswjr er tdnj ay gdhis eoo ay gjdi" h#y dotjr ayodtgjr prkji ehj eo ay gdhis eoo ay gjdi iki ' tj## gka, d##lgelnji up wktg tjdrs, tgdt ay mjrjt gdi mjjh ste#jh"

  5YgdtMs d##B dsnji ay idi" 5' tgeucgt yeuMi mjjh gurt,gj sdki, trykhc te rjae$j ay gdhis orea ay gjdi, wgk#j '

  oeucgt gka wktg d## ay akcgt, slrjdakhc5Ygj Ik$khj Rrjsjhlj wk## jsldpjJ 't wk## #jd$j ajJ

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  6/30

  5Yrust aj, seh, kt wehMt jsldpj" ;eu ldh rjae$j yeurgdhis orea yeur gjdi 1 rdiud##y, gks seetgkhc weris sdhnkh, dhi ay odtgjr cet aj te tdnj ay gdhis dwdy orea ay gjdi"

  Ygdt idy wds d turhkhc pekht kh ay #koj" ' rjousji te cemdln te Yd`aui YerdgO ' gdi #est ay purj, khheljht odktg kheiO dhi ' steppji s#jjpkhc wktg d mjrjt eh"

  Ygeucg ' #est ay purj odktg, ' lehtkhuji pdykhc dttjhtkehte tgj ikoojrjhlj mjtwjjh trutg dhi #kjs, dhi wds eo twe akhiswgjh kt ldaj te mj#kjo kh Fjge$dgO ' tru#y wdhtji te mj#ehc tetgj mdhi eo mj#kj$jrs" ' rjld## gew, yjdrs #dtjr, dt d pekht eolrksks kh ay #koj, ' trkji te okhi rj#kckeh dcdkh, mjleaj d merh>

  dcdkh Fjw" hj eo ay le##jdcujs dt wern cet te aj, dhi gj#pjiaj eh ay wdy mdln te rj#kckeh" ' mjcdh lgdhckhc ay #koj sty#jdhi dt tgj sdaj tkaj te jCtrkldtj aysj#o orea tgj lrksks" Ds ktgdppjhs, ' cet e$jr tgj lrksks, cd$j up eh rjturhkhc te rj#kckehoer tgj tkaj mjkhc dhi ldrrkji eh wktg ay #koj"

  Dotjr leap#jtkhc ay leapu#sery 'I/ sjr$klj, ' wjht mdlnte tgj 8em ' gdi mjoerj mjkhc irdotji, dhi dotjr wern geurs 'stuikji $drkeus sum8jlts 0 ay od$erktj ellupdtkeh d## ay #koj"

  'hktkd##y, ' wjht te hkcgt slgee#, mut hj$jr adhdcji te leap#jtjd leursj, mjldusj ' njpt mjkhc khtjrruptji my ld##>ups oerGjsjr$j Iuty" ' okhd##y ijlkiji te lgdhcj tgj wdy ' stuikji dhimjldaj dh duteikidlt, lehljhtrdtkhc eh wgdtj$jr khtjrjstjiaj dt tgj tkaj, mj kt pgyskls, lgjakstry, adtg dhi #dhcudcjs"

  ?gk#j stuiykhc pgyskls dhi lgjakstry, ehj eo ay od$erktjsseeh mjldaj tgj Gusskdh lgjakst Iaktrk '$dhe$klg

  9jhij#jyj$, merh kh 7-+ kh Yeme#sn, *kmjrkd, ikji kh !=3 kh*t Rjtjrsmurc" Ygj yeuhcjst daehc gks skm#khcs, erpgdhji dt dyeuhc dcj dhi gd$khc suoojrji pe$jrty dhi gdrisgkps, gjhehjtgj#jss adij kt te *t Rjtjrsmurc uhk$jrskty wgjrj gjstuikji pgyskls, adtg dhi adkh#y lgjakstry" 6ks crjdtdlgkj$jajht, ds ks wj## nhewh teidy, ks tgj Rjrkeikl Ydm#j" 'wds kaajhsj#y kaprjssji my tgj odlt tgdt gks ajtgei jhdm#jius te #jdrh dmeut tgj jCkstjhlj dhi prepjrtkjs eo j#jajhts tgdt

  gdi het yjt, kh prdltklj, mjjh iksle$jrjiO dhi my tgj odlt tgdtgj wds tgj okrst pjrseh te rjleri kh d l#jdr, ercdhk&ji adhhjrd## j#jajhts dhi adtjrkd#s orea wgklg ei lrjdtji tgj gjd$jhsdhi tgj jdrtg" 6j #kstji tgj j#jajhts kh gks tdm#j dllerikhc te

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  7/30

  tgjkr dteakl wjkcgt dhi $d#jhlj, dhi drrdhcji tgj j#jajhts myldtjcerkjs" ' oj#t tgdt 9jhij#jyj$ leu#i jdsk#y gd$j tdnjh gks#kst eo j#jajhts te tgj Kdtkldh, sdy, dhi l#dkaji tgdt eiikltdtji te gka tgj prjlksj #kst eo khcrjikjhts orea wgklg gjlrjdtji tgj uhk$jrsj, dhi mjleaj d sdkht """ D## tgj aerj seskhlj hewgjrj kh tgj (km#j iejs kt sdy wgdt adtjrkd#s ei usjite adnj tgj wer#i" (ut ' suppesj 9jhij#jyj$Ms khtjcrktyprj$jhtji gka orea tdnkhc tgdt reutj, dhi gj rjadkhji d gkcg#yrjspjltji Gusskdh slkjhtkst"

  Dhetgjr okcurj wge lducgt ay odhly wds pre#koklDajrkldh>Fjwksg wrktjr *ge#ja Dslg" (erh kh Re#dhi kh 77=,

  gj spjht aest eo gks #koj kh tgj hktji *tdtjs, mut #dtjrjakcrdtji te 'srdj# wgjrj gj spjht tgj #dst leup#j eo yjdrs eogks #koj" 6j wretj aest#y kh ;kiiksg, dhi gks werns wjrjtrdhs#dtji khte sj$jrd# #dhcudcjs" hj idy ' rjdi kh tgj pdpjrtgdt Dslg, d rj#kckeus Fjw, wds nklnji eut eo d syhdcecujwgjrj gj wjht te prdy eh tgj *dmmdtg" Ygj rjdseh ck$jh wdsgks he$j# Ygj Hdzdrjhj, wgklg 0 se kt wds l#dkaji 0 wdsaksskehdryM, prjdlgkhc leh$jrskeh te Lgrkstkdhkty" ' gdi het

  rjdi dhytgkhc my Dslg dt tgdt pekht, mut oeuhi kt ikooklu#t teleaprjgjhi gew d Fjw leu#i gd$j mjjh tgrewh eut eosyhdcecujO dhi het 8ust dhy Fjw, mut ehj tgdt gdi jdrhjikhtjrhdtkehd# dll#dkaJ 'Mi hj$jr gjdri eo sulg d ldsj mjoerj,dhi cet $jry lurkeus" ?gy gdi gj mjjh irk$jh dwdyB ?gdt ikigj wrktj tgdt pre$enji sulg d rjdltkehB ' kh:ukrji daehc ayorkjhis 0 jspjlkd##y tgj rj#kckeus daehc tgja 0 wgjtgjr tgjyMi

  gjdri eo tgj ldsj, dhi iki tgjy tgkhn kt rkcgt te jCpj# d oj##ewFjw orea syhdcecuj" D## wjrj uhdhkaeus kh tgjkr rjp#kjs, tgdttgj jCpu#skeh wds tetd##y 8ustkokjiJ Ygdt adij aj d## tgj aerjlurkeus, dhi ' wksgji te nhew 0 wgdt wds kt tgdt gj gdiwrkttjhB ujss wgdt 0 hehj eo ay orkjhis gdi rjdi tgj meenJ 'gdi he lgeklj mut te ce eut dhi muy kt" D#ehc wktg sj$jrd#etgjrs my Dslg" %dturd##y, ' mjcdh wktg Ygj Hdzdrjhj"

  ' oeuhi tgj he$j# te mj d #ktjrdry cja" Ye tgks idy '

  lehskijr kt ehj eo tgj mjst meens 'M$j j$jr rjdi" ' oeuhihetgkhc kh kt eoojhsk$j te tgj Fjwksg rj#kckeh 2kh ay epkhkeh, dt#jdst,< dhi hjji#jss te sdy kt iki het swdy aj rj#kckeus#y 0 'hjktgjr mjldaj d Lgrkstkdh her lgdhcji ay mj#kjos kh dhy wdy"

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  8/30

  Gjcdri#jss eo *ge#ja Dslg, 'Ma d## oer rdtkehd# wrktkhctgdt ks ajdht te jh#kcgtjh, jiuldtj, dhi j$jh try te kho#ujhlj dpjrsehMs $kjwsO tgj aerj d pjrseh njjps dh epjh akhi dhirjdis, tgj mjttjr" (ut kt sgeu#i mj njpt kh akhi tgdt seajpjep#j ij#kmjrdtj#y sprjdi ikskhoeradtkeh kh erijr te prj$jhttgj trutg orea rjdlgkhc tgesj wge sjjn kt" (dln te Dslg *khljtgdt ldsj dt tgj syhdcecuj, ie&jhs eo yjdrs dce, ' gd$j het yjtajt d skhc#j pjrseh wge gds rjdi Ygj Hdzdrjhj, hjktgjr kh'srdj# her kh dhy eo tgj etgjr huajreus leuhtrkjs 'M$j $ksktji1 ' cdtgjr, tgjh, tgdt gks he$j# iki Fuidksa he gdra dt d##, dhiirk$khc Dslg eut eo syhdcecuj wds tetd##y supjro#ueus dhi

  pekht#jss"Ygj rj$jrji wrktjr wds het tgj eh#y pjrseh te mj trjdtji

  sgdajou##y my syhdcecuj eooklkd#s" hj idy ' wds kh$ktji tesyhdcecuj eh d *dturidy, eh tgj elldskeh eo d orkjhiMs sehMsmdr akt&$dg, wgjrj tgj mey wds cekhc te rjdi gks pertkeh eo tgjYerdg" ' aust gd$j mjjh d mkt #dtj, mjldusj j$jryehj wdsd#rjdiy sjdtji dhi prdykhc" Ygks syhdcecuj wds sjt up khskijdh dpdrtajht, wgjrj tgj wd## sjpdrdtkhc twe reeas gdi mjjh

  rjae$ji" 't wds d Gjoera syhdcecuj, wgklg wds d hjw tgkhcte aj" htk# tgjh ' gdi he kijd tgdt Fuidksa, #knj etgjrrj#kckehs, gdi ikoojrjht strjdasM, dhi jdlg gdi kts ewhlusteas" ' aysj#o gdi mjjh mreucgt up kh d trdiktkehd#rtgeieC Fjwksg geaj"

  Dt tgj jhtrdhlj te tgj syhdcecuj ' wds crjjtji my tgj #eld#wgjj#jr>ijd#jr wge gdhiji aj d oe#iji prdyjr sgdw#" ' ikihMt

  nhew dhyehj tgjrjO ds d ru#j, ' iehMt dttjhi syhdcecuj, jCljptwgjh kh$ktji te d spjlkd# elldskeh, #knj tgks ehj" ' oeuhi d orjjspet dhi sdt iewh" Ygj prdyjr sgdw# 'Mi mjjh ck$jh wds ok#tgydhi stdhn eo std#j pjrspkrdtkeh dhi ae#i" ' put kt eh tgj mjhlgmjskij aj" Ygj wgjj#jr>ijd#jr wge cd$j aj tgj prdyjr sgdw#sdw, dhi khikldtji tgdt ' sgeu#i put kt eh" 6di kt mjjh l#jdh, 'weu#i gd$j wrdppji aysj#o kh kt ds ks tgj lustea wktgeutmjkhc te#i" ' aetkehji te gka tgdt tgj prdyjr sgdw# wds rkcgt

  gjrj mjskij aj dhi d## wds wj##" (ut gj njpt khskstkhc, khaetkehs, tgdt ' put kt eh" *khlj ' ikihMt wdht te adnj d heksj erldusj d leaaetkeh kh tgj akist eo tgj sjr$klj, ' skap#ykcherji gka, dssuakhc gjMi #jd$j aj d#ehj" (ut gj adij gks

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  9/30

 • 8/12/2019 There is a God (Hardback) by Jacob Kaminsky

  10/30

  5(ut gew ldh tgks mjB IkihMt d## tgks tdnj p#dlj khFjrusd#jaB

  5;jsJ5*e gew iki sulg dh kapertdht pjrseh cjt orea 'td#y te

  Fjrusd#jaBYgj cukij wds em$keus#y surprksji my ay :ujstkeh" *khlj

  gj sjjaji dh jiuldtji pjrseh, ' pursuji tgj adttjr5Leu#i yeu p#jdsj okhi eut oer ajB 't ajdhs d #et te aj"5?ktg p#jdsurj"5*jj yeu teaerrew kh tgj ikhkhc reeaB5*urjJ

  Ygj oe##ewkhc aerhkhc, ds ' wds gd$khc ay mrjdnodst,wgjh tgj cukij pdssji my ay tdm#j, ' dsnji gka

  5?j##, gd$j yeu oeuhi eut oer ajB5;