The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

download The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

of 168

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

 • 8/3/2019 The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

  1/168

  \zkmk`qa

  Rha phdu|azu aehkab rhzkq`hkqr rha omkpaz jquhau. Ct hagzr urk||dn` gu rha`mdnr ko haz indoa pgu uqbbanmt dn vdap. Zgdudn` ct `qn- D |zauuab ct jgeig`gdnur Ugdm- ct odn`azu mgeab pdrh hdu gu pa umkpmt edzemab gzkqnb pgdrdn` okz rha

  idmm. Ct jzagrh pgu egq`hr dn ct jmgei rqnde- ct hgdz umkpmt qnzgvamdn` ozkc ctjmkkbt jgnbg`a- hkmbdn` dr q|. Ct pzduru jmab ozkc rha uqbban umguh.

  Uha pgu haza.

  Wqdeimt qnrgn`mdn` kqz odn`azu- D zagehab okz ct indoa rhgr pgu uar dn ct jamr.Pgrehdn` rha zquhdn` jmgba uraaz rkpgzbu ct ehaur ct hagzr pgu egq`hrjt ct indoa. Axhgmdn` dn g umkp zamdao- D |quhab rha jmgba jgei- pgrehdn` dr updzmjgei dnrk rha bgzinauu. D pgrehab gu g `mgza pgu omguhab- rzd``azdn` ct zaomaxaugnb uanbdn` g jqmmar phddn` rhzkq`h rha bgzi- bgc| gdz.

  _kp- hgn`dn` kn g mkn` jzgneh- uanr haz gzzkp omtdn` rhzkq`h rha jzagidn` bgpn.Dr pgu nap rk hgva uk cgnt |ak|ma idmm kna anact- gnb nkr gdcdn` okz ct hd|phanavaz rha ehgnea ezkuuab. Ugdm wqdeimt |qmmab ca bkpn- |qmmdn` ca dn hduehaur gnb eqzmdn` q|. Ct jgei gzehab dnrk hdu gu pa pgrehab Ekvaz `zgj rhaekmkzmauu- uhgbamauu hgdz gnb ideidn` haz gzcu gpgt.

  Wqdeimt zdudn`- avaztkna bguhab rk rha jmgba. Rha @gca. Dr pkqmb uar qu ozaa.Rhzkpdn` ctuamo dn rha gdz gnb bzg``dn` ct odn`azu rhzkq`h rha hgdz ko `zaguagnb jmkkb- D tgniab haz hagb jgei- ax|kudn` rha naei. Keagn fqc|dn` bkpnpdrh Iacdnr gnb _kp- uanr jqmmaru- gzzkpu gnb bgzru ezguhdn` rhzkq`h hazrhzkgr. Ndrazg- emanehdn` haz u|agz rd`hrmt- umkpmt acaz`dn` ozkc rha `zkqnb uanrrha u|agz rhzkq`h kqz anactu jkbt. Haz mdoamauu- bgzi atau zgn kqr ko haz

  ukeiaru- aueg|dn` rha g`knt rhgr hgb ezguhab g`gdnur haz hagzr. Ndrazg rkki hazupaar rdca- pab`dn` rha u|agzu jmgba baa|az- jaokza fqc|dn` q| gnb tgnidn`rha urdei emagn. Rha jmkkb ax|mkbab gezkuu kqz ogeau. Rha uhzdaiu ko rha ehdmbzanpaza uanr uhgidn` rha grcku|haza gu pa pgrehab dn g bagoandn` udmanea9 pagpgdrab okz haz jkbt rk qnzgvam.

  Rha rhzagb ko haz hgdz pgu pguhab ozkc ct odn`azu gnb Ekvazu hgnb. Rha @gcabzk||dn` ugoamt dn Ugdmu hgnb- egqudn` gn`az rk `zkp dn rha gqbdanea. Rha emagngdz pgu `dvan rk qu gu D pgrehab rha bgtmd`hr pguh kqz ozd`db jkbdau. Keagnekmmg|uab rk rha `zkqnb axhgqurab9 Iacdnr hq``ab Ndrazg pdrh hdu cd`hr- rhgnioqmokz haz u|agz. Haz mkn`- `kmban eqzmu uhkna jmdnbdn`mt dn rha uqn gu pa pgrehab

  rha u|agz ezguh rk rha `zkqnb- magvdn` rha u|mdnrazu dn haz |gmcu hd`hmtnkrdeagjma. _kp emgu|ab haz hgnbu kvaz haz ckqrh gu uha ezguhab rk rha `zkqnbhg||dmt. Haz zgza ragzu ko fkt urzagiab haz rdzab ehaaiu- gu D `dn`azmt g||zkgehabhaz- oaamdn` rha |zauanea ko ct ragc bzg` jahdnb.

  Axranbdn` ct hgnb okz haz rk rgia- _kp pgu zgduab ozkc haz inaau gnb `dvan rkEkvaz okz g hq`. Ct kpn ragzu aueg|ab ct atau uqbbanmt- ct mkqb gnb zamdavabukju. Ugdm- emgu|dn` Rha @gca mdia g ehdmb- hgnbab dr rk ca jaokza |qmmdn` ca dnrk

 • 8/3/2019 The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

  2/168

  g hq`.

  Avan rhkq`h hg||t anbdn`u paza ogz ozkc jadn` `zgnrab- D pgu zamdavab rhgravaztrhdn` hgb oamm g|gzr. Rha uavan ko qu- uqeeauuoqm gnb wqdei- hgb pkn rhaodzur Acg` egqudn` rha Zdehu rk urdz dn bdurqzjgnea- ekc|mgdndn` nkna uhkqmb hgva

  jaan gmdva.Dr pgu rzqa rhgr nkna ko qu uhkqmb avan ja jzagrhdn` gnb hq``dn` mdia g ogcdmt-jqr rha pgzcrh rhgr zgbdgrab dn Rha @gzbanu okz rha odzur rdca- pgu g zamdao. Papaza nk mkn`az dn g jmkkb mqur gzang- hqnrdn` ageh krhazu guuau. Pa pazak|anab rk rha ucamm ko rha ezdu| gqrqcn magvau gnb rk rha ukqnb ko upaar zgdnurgzrdn` rk |kqz.

  Zamdavab rk jamdava rhgr ct anbdn` ko hg||dnauu pgu nk bzagc- rha vkdeauu|kia.

  *Kh- Avaz- uk okkmduh....*

  Rha ranudkn `zap gu rha gzang pgmmu paza umkpmt jadn` mkpazab. G rhdei mdna koBdu gnb Rgiazu edzemab qu gu okqz udmhkqarrau uhkki rha `zkqnb. Avaztknaurdooanab gu rhat zamqergnrmt aueg|ab rhadz hq`u- rhan `dn`azmt okzcdn` g eknodbanrmdna dn ozknr ko rha Gmdeau. Rha @gca emgu|ab odzcmt dn ct hgnb- rha ezturgm umkpmtk|andn` rha uegzu kn ct |gmcu. D |qmmab rha jgnbg`a ozkc ct hgdz- gnb mar ctbgzi ehkekmgra hgdz zqn bkpn ct naei.

  Pgnrdn` rk u|dr gnb equu gr rhkua jgurgzbu pgu zaurzgdnab gu rhat |qmmab rhadzuetrhau ozkc rhadz jgeiu. Emkvazu mkn` `zaan eqzmu |zauuab g`gdnur haz omauhbamdegramt gu uha ia|r haz bgmdn`- bdgcknb urqbbab- uetrha `magcab gu dr pgu

  mkpazab rkpgzbu kqz oaar. G ucdzi |mgtdn` gezkuu haz bamdegra `zaan omauh- uanrKeagn zquhdn` okzpgzb- rhan jadn` |qmmab jgei jt Ndrazg vdkmanrmt- nk cazetuazvab.

  *Ukcakna hgu rk bda odzur-* Mkva u|kia ukormt- zqnndn` haz mkn` phdra ngdm gezkuuhaz urgrde- mdwqdb dneguab uetrha. Haz atau omguhdn` gr qu- rha avdm jmgei hagzromguhab gr qu egqudn` rha urgrde rk jzdn` haz bamdegra |d`rgdmu rk g ozdt phdra.

  *Gnb Dc gozgdb-* Uhgz| phdu|azab gnb |zauuab hdu |gmcu rk hdu atau- egqudn` rhajmgeinauu rk zgdn kvaz qu. Hdu |gmcu zackvab- rha |q|dmu urzq``mdn` rk okzc dnrkbdgcknbu- bgzrab dn bdooazanr bdzaerdknu. Ha mar rha jmkkb ko hdu odn`azu zqn bkpnrha uckkrh jmgba- gu rha magbaz urg``azab okzpgzb.

  Jmqa gnb bavdkqu mdia rha uag- ha zgduab hdu hgnbu ko jmgei u|gbau. Hau mkn`gzc hgnbma ko ehdmbzan- hgb jdra cgziu zqnndn` gmkn` rha udbau. Hdu jmgbaung||dn` rkpgzbu ca- |zauudn` rhzagrandn`mt g`gdnur ct rhzkgr. *Drmm hgva rk jatkq.*

 • 8/3/2019 The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

  3/168

  @qm|dn` haudrgnrmt- D pgdrab okz rha omguh rk jqzn ct vdudkn gnb pamekca ca rk gnarazngm umqcjaz. Oaamdn` ct omauh k|an q|- D mar ct ragzu bzk| kn rk Rha @gca-egqudn` g `mkp rk azq|r.

  KnaMgedn` ct odn`azu gzkqnb rha hgnbma ko ct indoa- D emanehab dr oqzdkqumt gu D`mgneab q| gr rha Bd. Ct ogea jqznr pdrh hgrzab gu D ehgz`ab wqdeimt- bdurzgerdn`rha- mkn` jmkkb zabhagb- Bd pdrh ct indoa. Updn`dn` jt haz agz- D hamb ct `qn q|g`gdnur haz okzahagb. Rha ekmb rd| ko ct `qn- ia|r rha okzahagb ko rha Bd det ekmb.Jdrrdn` ct md| gmckur bzgpdn` jmkkb D pgdrab okz rha zd`hr ckcanr- rhanpdrhkqr haudrgrdkn- pdrhkqr g |gqua- pdrhkqr g jagr9 D |qmmab rha rzd``az pdrh nkcazet. Oaamdn` rha uhamm ko rha jqmmar uidc ct omauh baa|mt- D ia|r ct pdnea gr gcdndcgm ax|zauudkn gnb pgrehab gu rha Bdu cargm egzeguu rqcjmab rk ct oaar.Hgvdn` ukca ukzr ko ugbdurde ugrduogerdkn bqa rk rhdu- D ideiab rha jkbt gpgt gorazuqbbanmt hagzdn` g ezguh.

  Wqdeimt ezgndn` ct naei kvaz ct uhkqmbaz- D hagzb rha mkqb okkrura|u ko gnkrhazBd zgedn` rkpgzbu ca. Oaamdn` g |qc| ko gbzangmdna anraz ct vadnu- D ucdmab gu Dzgduab ct indoa gu do D bdb rhdu avaztbgt. Phdeh D bk- jqr dr maor caukcaphaza...ukcaphaza nk pkzbu ekqmb ax|mgdn dr. Dr oamr gu do D paza ukcaphazaamua. Ukcaphaza paza knmt D baoagr ageh Bd kna jt kna qudn` knmt ct pag|knugnb hgnbu. Dr oamr gu do D hgb urzd||ab gmm rha |zkjmacu rhgr emqrrazab ct hagb-marrdn` dr bzkpn rha indoa dn ct pkzzdau gnb |gdnu rhan uanbdn` dr koo dnrk rha ukqmko btdn` k||knanr.

  U|dnndn` kn ct haam- D bzap ct `qn ozkc ct jamr gnb gdcab dr gr rha mqn`dn` Bd-jaokza uhkkrdn` cqmrd|ma rdcau jaokza rha ax|zauudkn pgu jmgni gnb rha zkjkrdejkbt pgu uanr omtdn` rkpgzbu rha agzrh do rha gzang- rpdrehdn` gu gn amaerzde pgvazgn kvaz rha phdra rdn. Gnb rhgru kna pgt hkp D mdva ct mdoa.

  Ekvaz mgq`hab gu ha odnduhab ko Bd nqczk baqx gnb pgrehab rha ekmb jkbt kordn uhgrraz g`gdnur rha hgzb ukdm.

  Ugdm gnb _kp jkrh |mgeab rhadz gzzkpu qnbaz rha nkreh gnb |qmmab rkpgzbu rhadzagz. G ekmkzoqm bguh ko `zaan- kzgn`a- |dni gnb jmqa urzagcab gezkuu rha uit fqurgu Bd (nqczk rzkdu$ bdu|azuab. Rha |daeau ko kdmt rdn rhqnbazab rk rha `zkqnb mdiazgdn gu D umdb ct indoa dnrk ct jamr gnb pgrehab ct Bdu atau umkpmt camr dnrk zabzdvazu. Rha rdn ezgeiab k|an gnb zqurab gu D mar ct kpn jmkkb zqn kvaz Bdu phdra

  rdn.Rhgr pgu g nap rgerde egmmab9 uamo dnomderab |gdn.

  G rgerde rha Vknau pkqmb bda okz. G rgerde rhgr uhkpab avaztkna rhgr rhadz Bdu|gdn gnb ct |gdn rk`arhaz pgu nkrhdn`.

  Cgtja rhdu rdca rha rgerde pdmm gerqgmmt `k ukcaphaza dnuragb ko zqnndn` bkpnrha zkgb rk kjmdvdkn.

 • 8/3/2019 The Desires Series: Forever Desires (Prequel)

  4/168

  Qnokzrqngramt...ct rgerde bdbnr `k gu |mgnnab.

  *@ar...ca...emkrh...Ugdm.* D uhqbbazab gnb bzk||ab ct jmgba rk rha `zkqnb. Ekvaz`gva _kp g mkki gnb ckqrhab pamm rhgru nap- _kp nkbbab gnb ezkuuab hazgzcu. Rhan pdneab umd`hrmt gnb zaurab rhac rk haz udbau. Ugdm egca jgei dn g

  zquh gu ha emgu|ab urzd|u ko kmb `zgt uhdzru dn hdu hgnb. Ha `anrmt |zauuab drg`gdnur ct gzcu. *Rhg...niu.* Ct vkdea jzkia.

  *Hkp jgb du dr;* Ugdm guiab gu ha |zauuab hgzbaz kn ct nkn#urk| jmaabdn`okzagzc. D uhzq``ab pdrh kna gzc gnb pgrehab rha jmkkb urzagc kqr ko ct vadnuqnrdm D pgu kn rha jzdni ko ac|rdnauu. *Avaz-* D nkbbab gnb ugp g mdna ko uhgrrazabrdn bq` dn ct gzcu. Ugdm urk||ab |zauudn` gnb |mgeab g hgnb kn ct ehaai rhan|qmmab ct grranrdkn rkpgzbu hdc. D ucdmab gnb oamr ragzu urzagi ct jmkkbt ehaaiu.*dru kigt.*

  *Zd`hr....* D cqzcqzab ukormt gnb `aurqzab okz hdc rk eknrdnqa |zauudn` kn ctpkqnbu. _kp umkpmt ura||ab q|- inamr bkpn gnb ja`gn |deidn` kqr rha cguudvamt

  bq` dn uhgzbu ko rdn. D hgb nk aooaer (gnb emagzmt nadrhaz bdb _kp- pdrh haz bd||abgzcu umgrhazab dn jmkkb.$ D fqur mar rha ragzu urzagc bkpn ct ehaaiu.

  D hgrabrha Bd. Rha Bd gza hagzrmauuraur rqja ehdmbzan phk gza dnfaerab pdrh gmmrhaua |kduknu- bzq`u gnb rkxdnu qnrdm rhat gza rk nk qua. Rhazaokza rhadz cdnbugza zkrrab pdrh gerdkn ckvda ckvau gnb uragmrh rhan uhd||ab dnrk rdn jkbdau rhgrgza egmmab rha Bd. D pgunr gerqgmmt uqza phgr Bd urkkb okz- mar gmkna cagnr(dzkndegmmt tkq |zknkqneab dr bda- uk Dc `qauudn` rhat pgnrab tkq rk bda...kigtmgca fkia...$. Jqr dn gnt egua...rha Bd paza |qza avdm. Rhat paza ezgorab pdrh rhducangedn` rdn rhgr rkki g`au rk rgia kqr gnb hagm (rhgr ax|mgdnu ct axeauudvajmaabdn`$ gnb rhaua hgzb gqrkcgrde |kpazoqm ideiu rhgr ekqmb uhgrraz g cdmmdkn

  jknau gmm rk`arhaz. Rha B