- Numer 7

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.635
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of - Numer 7

 • 1. TESTER.PL Strona 1 z 42
 • 2. TESTER.PL Drodzy czytelnicy, Witam Was serdecznie na amach sidmego numeru Testera.pl. We wspczesnym wiecie niemoliwe jest dziaanie organizacji bez sprawnego sposobu komunikacji. Zwaszcza w brany IT, brany w wikszoci opartej na wiedzy, waciwy, harmonijny przepyw informacji gwarantuje sprawn prace zespoow i przekazywanie informacji on-line. Rwnie i ja spdzam ostatnio sporo czasu nad zagadnieniem teamworkingu. W przypadku maych teamw zlokalizowanych pod jednym dachem przepyw informacji jest w wikszoci przypadkw spraw prost, wymagajc jedynie drobnych nakadw na koordynacj. Jednake cz z nas pracuje w duych firmach zlokalizowanych w wielu oddziaach, czsto za granic. W jaki sposb zminimalizowa szumy komunikacyjne, przekazywa i otrzymywa wystarczajc ilo danych, zwaszcza, kiedy wsppracuj z sob zespoy z kilku kontynentw? Bardzo interesujca kwestia. Kiedy byem zwolennikiem separacji zespow testowych i developerskich. Ale ju mi to przeszo Wydawao mi si, e lepiej bdzie, jeeli developerzy nie bd namawia testerw do swojego punktu widzenia (do wasnej interpretacji wymaga itp.). Jednak w profesjonalnych zespoach jest to problem marginalny. Wiem za to ile traci si na braku komunikacji, wymianie uwag, nieformalnym brainstormingu Podobnie komunikacja w ramach SJSI jest nie lada wyzwaniem. Staramy si jak najlepiej odczytywa potrzeby czonkw SJSI, poprzez Forum dyskusyjne, comiesiczne spotkania na Politechnice Warszawskiej, Testera.pl, itp. Nie byoby dobrze gdybymy my, czonkowie Stowarzyszenia dziaali jako oddzielne zespoy, nie tworzyli wsplnoty. SJSI bdzie sprawnie dziaa tylko wtedy kiedy bdziemy wsppracowa. Dlatego kieruj do Was Drodzy Czytelnicy gorc prob jeeli uwaacie, e mona co usprawni, mocniej zaktywowa lub skupi si nad czym nowym, prosz komunikujcie to. SJSI jest dla Was i bez Waszego wspudziau bdzie istnie jako sztuczny twr. Przy okazji chciaem przypomnie Wam o dwch wanych imprezach, jakie odbd si w maju. S to konferencje: - ICSTEST organizowana w Dusseldorfie w dniach 10 -12 maja SJSI jest partnerem tej konferencji, a czonkowie mog liczy na zniki przy rejestracji - III Konferencja Jakoci Systemw Informatycznych organizowana wsplnie przez SJSI i Computerworld - 22-24 maja, w Jachrance koo Warszawy. Szczegy wewntrz numeru. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Miej lektury Wojciech Jaszcz Prezes SJSI Strona 2 z 42
 • 3. TESTER.PL Od redaktora I znowu si udao. Mimo rnych przeciwnoci dostarczamy Wam kolejny numer Waszego ulubionego kwartalnika TESTER.PL. W tym numerze trzy bardzo ciekawe - pozycje: 1. Joanna Drodziel o procesach zarzdzania dostpnoci oraz cigoci usugi bardzo ciekawy artyku o metodyce ITIL 2. Maciej Dusza o czym bardzo istotnym dla kadego testera jak porzdnie opisa znaleziony bd, by dokadnie wiadomo byo o co chodzi 3. Mariusz Janczewski proponuje, co warto czyta, co kady tester powinien mie na swojej pce z lekturami. Poniewa i autor i redakcja ma te inne, ni zaproponowano, typy do biblioteki testera, wic moe uda si stworzy cykl publikacji na ten temat. Zachcam wszystkich czytelnikw do dodawania swoich typw . Numer otwiera zaproszenie na III Konferencj Systemw Informatycznych, tym razem wsplny produkt tygodnika Computerworld i naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich w dniach 22 24 maja 2006. Poczenie wysikw ze strony tygodnika Computerworld i SJSI zapewnia, e bdzie to konferencja jeszcze ciekawsza od poprzednich. Gorco wszystkich zapraszam do Jachranki!!. Bierzemy te udzia w konferencji ICSTEST w Dusseldorfie. Poniewa ten numer ukazuje si podczas jej trwania, wic wicej o niej w nastpnym numerze kwartalnika. Ze wzgldu na nasze kontakty midzynarodowe w numerze take zaproszenie do Berlina, na CONQUEST2006. Jeeli macie troch czasu kocem wrzenia, warto go zarezerwowa i wybra si na t konferencj zapowiada si bardzo ciekawie. Poniewa SJSI jest organizacj wspierajc tej konferencji moemy liczy na istotne zniki wpisowego Rwnoczenie chciabym kolejny raz - gorco zachci wszystkich czytelnikw tego periodyku do aktywnej wsppracy. Cay czas czekamy na Pastwa uwagi, artykuy, felietony wszystko, co Was interesuje, co chcielibycie przeczyta, czego si dowiedzie. Jeeli tylko bdziemy mogli, postaramy si zrealizowa Pastwa postulaty. Strona 3 z 42
 • 4. TESTER.PL Strona 4 z 42
 • 5. TESTER.PL Strona 5 z 42
 • 6. TESTER.PL Strona 6 z 42
 • 7. TESTER.PL Strona 7 z 42
 • 8. TESTER.PL Strona 8 z 42
 • 9. TESTER.PL Tekst Sponsorowany Strona 9 z 42
 • 10. TESTER.PL Tekst sponsorowany FIRMA MERCURY PRZEDSTAWIA NOWE OPROGRAMOWANIE MERCURY QUALITY CENTER 9.0 Nowe moliwoci w dziedzinie testowania aplikacji SAP i architektur usugowych SOA Rozszerzenia funkcjonalne platformy Microsoft Visual Studio Team System Mountain View, Calif. - 5 kwietnia 2006 r. - Firma Mercury Interactive Corporation, lider w dziedzinie oprogramowania do optymalizacji systemw dla przedsibiorstw, przedstawia now wersj oprogramowania Mercury Quality Center, ktre jest kluczowym element pakietu Mercury BTO Enterprise. Mercury BTO Enterprise to pierwszy, zintegrowany pakiet rozwiza do optymalizacji systemw dla przedsibiorstw, ktry ma umoliwi klientom optymalne wykorzystanie zaplecza informatycznego w dziaalnoci biznesowej przedsibiorstw. Mercury Quality Center to wyspecjalizowane rozwizanie, dziki ktremu klienci mog automatycznie zarzdza jakoci oprogramowania i wykonywa testy funkcjonalne w wielu rnych rodowiskach, a take nadzorowa projekty zwizane z kontrol jakoci oraz dostosowywa priorytety dziaa podejmowanych przez kontrolerw jakoci do wymaga przedsibiorstwa. Nowe oprogramowanie Mercury Quality Center 9.0 pozwala rozwiza problemy w zakresie jakoci, umoliwiajc klientom: automatyzacj testowania funkcjonalnego aplikacji dziaajcych w oparciu o usugi (w tym architektur SOA i usug WWW) za pomoc nowych funkcji programu Mercury QuickTest Professional, ktre pozwalaj rozpozna i przetestowa usugi wymagajce weryfikacji; zarzdzanie skutkami zmian w ramach wdroe aplikacji SAP za pomoc nowych funkcji programw Mercury TestDirector i Mercury Business Process Testing, ktre umoliwiaj automatyczne rozpoznawanie instrukcji testowania, jakie naley uaktualni bd wykona w celu sprawdzenia poprawnoci zmian dokonanych w aplikacjach SAP; optymalizacj jakoci w rodowiskach zaopatrzenia strategicznego za pomoc nowych, udoskonalonych funkcji programu Mercury Business Process Testing, ktre uatwiaj definiowanie wykonywanych rcznie, bd automatycznie instrukcji testowania w sposb upraszczajcy przeprowadzanie testw przez rozproszone po caym wiecie zespoy testujce; wspprac midzy programistami i kontrolerami jakoci w zakresie korygowania bdw w oprogramowaniu oraz podnoszenia jego jakoci dziki integracji z platform Microsoft Visual Studio Team System; zarzdzanie wymaganiami za pomoc nowych funkcji programu Mercury TestDirector, ktre uatwiaj analitykom i specjalistom monitorowanie wymaga i analizowanie wpywu jakoci na potrzeby przedsibiorstwa. Nadzorowanie procesu kontroli jakoci oprogramowania i sterowanie nim stao si koniecznoci. Wynika to z presji, jak wywiera konkurencja, a take ze stosowania zoonych mechanizmw zaopatrzenia oraz nowych technologii takich, jak architektury SOA. Nie bez znaczenia s take wymagania prawne oraz czynniki ryzyka i zalenoci nieodcznie zwizane z aplikacjami o znaczeniu krytycznym powiedziaa Melinda Ballou, dyrektor ds. programu zarzdzania cyklem eksploatacji aplikacji w firmie IDC. W tych trudnych warunkach przedsibiorstwa inwestuj w platformy zarzdzania jakoci, ktre zapewniaj Strona 10 z 42
 • 11. TESTER.PL uzyskanie podanych rezultatw merytorycznych w wyniku wdroenia newralgicznych aplikacji oraz usprawniaj oglne zarzdzanie jakoci. Przedsibiorstwa zaczynaj traktowa oprogramowanie Mercury Quality Center jako standardowe narzdzie do realizacji strategicznych programw kontroli jakoci, umoliwiajce optymalizacj procesu dostarczania aplikacji oraz zapewniajce ich wysok jako i wydajno powiedzia Rajesh Radhakrishnan, wiceprezes ds. produktw do dostarczania aplikacji w firmie Mercury. Nowa wersja oprogramowania Mercury Quality Center pozwoli klientom szybciej, taniej i bezpieczniej wdraa coraz bardziej zoone rozwizania techniczne oraz zarzdza rozproszonymi po caym wiecie zespoami testujcymi. Oprogramowanie Mercury Quality Center 9.0 jest ju dostpne w formie wdroenia u klienta lub w ramach usug Mercury Managed Services. Wicej informacji na ten temat mona znale pod adresem: www.mercury.com/us/products/quality-center. Pozycja fi