Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset · PDF file suosituksien...

Click here to load reader

 • date post

  14-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset · PDF file suosituksien...

 • Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

 • Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014

  Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

 • Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

  Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen professori, MMT Helsingin yliopisto

  Paula Hakala Johtava tutkija, MMM, FT, ravitsemustieteen dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Kelan tutkimusosasto

  Raija Kara (siht.) Pääsihteeri, MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti Valtion ravitsemusneuvottelukunta

  Sanna Kiuru (31.5.2013 ->) Ylitarkastaja, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

  Sirpa Kurppa Professori, MMT, dosentti maatalouseläintieteen dosentti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

  Heli Kuusipalo (8.7.–8.11.2013) Neuvotteleva virkamies, ETM Sosiaali- ja terveysministeriö

  Jaana Laitinen Tiimipäällikkö, THM, FT, ravitsemustieteen ja kansanterveystieteen dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Työterveyslaitos

  Julkaisija: Valtion ravitsemusneuvottelukunta Kuvat: Timo Hämäläinen/Adsek, Ilkka Hietala/Studio skaala, VRN kuva-arkisto Ulkoasu ja taitto: Evira, virastopalveluyksikkö Paino: Juvenes Oy

  Helsinki 2014 ISBN 978-952-453-800-8 (painettu), ISBN 978-952-453-801-5 (verkkojulkaisu)

  Annikka Marniemi Elintarvikeasiantuntija, ETM Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

  Marjo Misikangas (->31.5.2013) Ylitarkastaja, ETT Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

  Eva Roos Senioritutkija, ETT, ravitsemustieteen dosentti Samfundet Folkhälsan

  Sirpa Sarlio-Lähteenkorva (-> 8.7., 11.11.2013 ->) Neuvotteleva virkamies, ETM,VTM, FT, ravitsemustieteen dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Sosiaali- ja terveysministeriö

  Ursula Schwab Ravitsemusterapian apulaisprofessori, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Itä-Suomen yliopisto Suvi Virtanen Tutkimusprofessori, ETM, LT, epidemiologian professori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampereen yliopisto ja yliopistollinen sairaala

  Suositusten valmistelutyöryhmä:

 • Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

  3

  Sisällysluettelo

  Esipuhe ..............................................................................................................5 Termien selityksiä ...............................................................................................7 Mitä ravitsemussuositukset ovat? ........................................................................8 Ravitsemusssuositusten perusta ja muutokset edellisiin suosituksiin ..................10 Ruokavalion kokonaisuus ratkaisee ...................................................................11 Miten suomalaisten ruokavalio on muuttunut? ...................................................13 Terveyttä edistävät muutokset ruokavalioon ....................................................... 17

  Ruokakolmio havainnollistaa terveellisen ruokavalion......................................... 19 Lautasmalli - suositeltava ateriakokonaisuus ...................................................... 20

  Suositeltavat ruokavalinnat ...............................................................................21 Kasvikset, marjat ja hedelmät ............................................................................. 21 Viljavalmisteet .................................................................................................... 21 Peruna ............................................................................................................... 21 Maitovalmisteet ................................................................................................. 22 Kala, liha ja kananmuna ..................................................................................... 22 Ravintorasvat ..................................................................................................... 22 Nesteen tarve ja juomat ...................................................................................... 23 Alkoholijuomat ................................................................................................... 23

  Ateriarytmi säännölliseksi .................................................................................24 Energian ja ravintoaineiden saantisuositukset ...................................................25

  Energia............................................................................................................... 25 Energiaravintoaineet .......................................................................................... 25 Vitamiinit ja kivennäisaineet ............................................................................... 26 Ruokavalion suositeltava ravintoainetiheys ......................................................... 30 Ravintoaineiden suurin turvallinen saanti ............................................................ 31

  Kasvisruokavaliot .............................................................................................32 Pakkausmerkinnöistä helpostusta ruokien valintaan ..........................................34 Elintarvikkeiden täydentäminen ........................................................................36 Ravintolisät ......................................................................................................37 Suositusten soveltaminen ruokapalveluissa .......................................................38 Kestävät ruokavalinnat lautasella ......................................................................40 Fyysinen aktiivisuus ..........................................................................................44

 • Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

  4

  Liitteet .............................................................................................................46 1. Energiansaannin ja -tarpeen viitearvot ......................................................... 46 2. Rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien saantisuositukset aikuisille

  ja yli 2-vuotiaille lapsille ............................................................................. 47 3. Rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien saantisuositukset 6-23 kk

  ikäisille ....................................................................................................... 48 4. Vitamiinien suositeltava päivittäinen saanti ................................................. 49 5. Kivennäisaineiden suositeltava päivittäinen saanti ...................................... 50 6. Ruokavalion suositeltava ravintoainetiheys .................................................. 51 7. Eräiden ravintoaineiden suurin turvallinen saanti/vrk aikuisille ................... 51 8. Ruokapalveluiden tarjoaman ruoan ateriakohtaiset kriteerit ......................... 52 9. Eräiden ruokavalintojen mahdollisia myönteisiä vaikutuksia terveyteen

  ja ympäristöön .............................................................................................54 10. Muut ikä- ja/tai erityisryhmien suositukset .................................................. 56

 • Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

  5

  Esipuhe

  Valtion ravitsemusneuvottelukunta on tehnyt työtä suomalaisten ravitse- muksen ja terveyden edistämiseksi jo kuuden vuosikymmenen ajan. Koko väestölle tarkoitettuja ravitsemussuosituksia on annettu vuosina 1987, 1998 ja 2005. Suositukset ovat perustuneet pohjoismaisiin suosituksiin, joita on päivitetty laajan asiantuntijaryhmän voimin noin kahdeksan vuoden välein vastaamaan uusinta tutkimustietoa ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä. Uusimmat pohjoismaiset ravitsemussuositukset hyväksyttiin syksyllä 2013. Ne ovat myös uusien suomalaisten suositusten pohjana. Kansallisissa suosituksissa on lisäksi otettu huomioon viimeisimmät tiedot suomalaisten ruoankäytöstä ja ravintoaineiden saannista ja niiden vaiku- tuksesta väestön terveyteen. Suosituksiin vaikuttaa myös oma suomalainen ruokakulttuurimme.

  Ravitsemussuosituksilla pyritään vaikuttamaan kansanterveyteen. Suositukset ovat siten ruoka- ja ravitsemuspolitiikkamme perusta. Ne on tarkoitettu käytettäviksi ruokapalveluiden suunnittelussa, elintarvikkeiden kehitystyössä, ravitsemusopetuksen ja kasvatuksen perusaineistona sekä vertailukohteena arvioitaessa eri väestöryhmien ruoankäyttöä ja ravintoai- neiden saantia. Kansalliset suositukset on tarkoitettu erityisesti ruokapalve- luiden, terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden ammattilaisten sekä eri viranomaisten käyttöön toiminnan ohjaamiseksi.

  Suositukset esitetään tiiviinä koosteena ja käytännönläheisesti, jotta nii- den soveltaminen olisi helppoa. Englanninkieliset pohjoismaiset suositukset on julkaistu kokonaisuudessaan ilmaisena sähköisenä versiona (www.nor- den.org/nnr). Siitä löytyvät myös tarkat tiedot niiden laatimisperiaatteista ja käyttötarkoituksista sekä yksityiskohtaiset perustelut kirjallisuusviittei- neen kaikille, jotka haluavat syventävää tietoa aiheesta.

  Nyt julkaistavissa suomalaisissa suosituksissa uutta on ruokavalion kokonaisuuden ja terveyden välisen yhteyden esille tuominen. Ruokavalin- tojen tueksi on tehty uusi ruokakolmio ja lautasmalli. Mukana ovat myös ravintoainekohtaiset suositukset. Ne on esitetty taulukoina ruokasuositus- ten jälkeen. Ravintoainekohtaisiin suosituksiin ei ole ollut tarvetta tehdä suuria muutoksia, vaan kyse on lähinnä pienistä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvista tarkennuksista. Näitä suosituksia täydentävät viranomaisten antama