Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

12
Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMISEN UUSI JÄRJESTYS -seminaari 24.3.2010 Päihdetyö ja sosiaalineuvonta Helsingin terveysasemilla 04.07.22 1 Auri Lyly ja Ari Karppinen

description

Päihdetyö ja sosiaalineuvonta Helsingin terveysasemilla. Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMISEN UUSI JÄRJESTYS -seminaari - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Page 1: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä

–hanke

Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä

1.6.2010 – 31.10.2012

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN

YHTEENSOVITTAMISEN UUSI JÄRJESTYS -seminaari

24.3.2010

Päihdetyö ja sosiaalineuvonta Helsingin terveysasemilla

21.04.23 1Auri Lyly ja Ari Karppinen

Page 2: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 2

Page 3: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 3

Page 4: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

• Helsingin terveysasemille on palkattu päihdetyöntekijöitä ja sosiaalineuvojia omahoitaja-lääkäri -työparin tueksi.– Uusilla työmuodoilla ja toimintatavoilla

voidaan asiakkaiden terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ratkaista entistä nopeammin.

21.04.23 4Auri Lyly ja Ari Karppinen

1.6.10 (1+1)>1.11.10 (4)>1.1.2011(4+2)>1.3.11(3+1)>1.4.11(1) >> 31.10.12

14 päihdetyöntekijääpalvelevat 26 ta:aa ja4 sosiaalineuvojaa palve-lee neljää aluetta

Page 5: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

21.04.23 5Auri Lyly ja Ari Karppinen

Page 6: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Päihdetyöntekijä terveysasemallaPäihdetyöntekijä terveysasemalla

KOHDERYHMÄ • varhaisen vaiheen puuttuminen, työntekijän tai

potilaan kokema huoli päihteiden käytöstä– erityisesti uudet asiakkuudet – alkoholin haitallinen ja riskikäyttö– samanaikainen mielenterveysongelma ja/tai somaattinen

sairaus

• lääkevieroituspotilaat– motivointi ja suunnittelu ja tarvittaessa ohjaus erityishoitoon

• Poliisin päihdearvioon ohjaaman asiakkaan ajokelpoisuuden arviointi lääkärin työparina

21.04.23 6Auri Lyly ja Ari Karppinen

Page 7: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Sosiaalineuvoja terveysasemallaSosiaalineuvoja terveysasemalla

KOHDERYHMÄ  

• ensisijaisesti moniongelmaiset syrjäytymisvaarassa olevat, palveluiden väliin putoajat tai palveluja vaille jääneet (esim. rahahuolien kanssa painiva asiakas, joka ei ole oikeutettu toimeentulotukeen)

• asiakkaat, jotka eivät ole aikaisemmin hakeneet heille kuuluvia etuuksia tai palveluita 

• ei ole rajattu mihinkään tiettyyn asiakasryhmään

21.04.23 7Auri Lyly ja Ari Karppinen

Page 8: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

8

Hoito perusterveydenhuollossa• Varhaisvaiheen suurkuluttajat• Haitallisesti alkoholia juovat• Alkoholiriippuvaiset jos:

– Potilas sitoutuu lopettamaan juomisen vaikkei pidäkään itseään riippuvaisena

– Potilas kieltäytyy lähtemästä erityishoitoon– Potilaalla ei ole vakavaa fyysistä, psyykkistä tai

sosiaalista komplikaatiota

Lähde: (1)Servei Català de la Salut. Criteris per a la derivació i interconsulta entre l’atenció primària i els serveis de salut mental i d’atenció a les drogodependències. SCS;1996 (2) Departament de Sanitat i Seguretat Social. L’atenció primària de salut i les drogodependències. Generalitat de Catalunya; 1992

21.04.23

Page 9: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Työntekijöiden palautetta• ”Avokatkopotilaiden siirtyminen terveyskeskukseen, näissä

konsultointi + ihan konkreettinen käytännön apu kun ei kokemusta em. työstä. Vuosikontrollissa jos ilmenee päihteiden liikakäyttö, ohjausmahdollisuus päihdetyöntekijälle, samoin muissa sh-vo jos taustalla alkon liikakäyttöä (RR-potilaat ym.)”

• ”Sosiaalineuvojalle olen ohjannut paljon vanhuksia, monisairaita ja jopa hankalia asiakkaita jotka valittavat rahapulaa sh-vo (tukiasiat, toimeentulo, lääkekulut, sairaalakulut) lisäksi omaishoitajia jotka väsyneet->selvitystyö sosiaalineuvojan kautta.”

• ”Paljon on tullut apua em. työntekijöiltä potilaiden sos.ongelmiin.”

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 9

Page 10: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

• ”Sosiaalineuvojaa tarvitsen usein etenkin iäkkäämpien potilaiden etuusasioiden selvittelyssä (saako pt sitä tai tätä, olisiko oikeutettu johonkin, päivätoimintatahojen selvittelyyn yms.)”

•  ”Päihdetyöntekijää olen tarvinnut motivoituneiden potilaiden kokonaistilanteen selvittelyyn ja muutokseen sitouttamisessa. Lisäksi hyvin tuloksin sopivien potilaiden bentsovierotuksessa.”

• ”Erittäin tarpeellisia toimijoita!”• ”Eli on hyötyä ja hyvä että he ovat olemassa! Tuo

turvaa jo vain tietää että he ovat vähintään puhelimen etäisyydellä tavoitettavissa tarvittaessa!”

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 10

Page 11: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

• Päihdetyöntekijän yhteistiedot olen antanut, mutta se ei johtanut yhteenottoihin. Sosiaalineuvoja on erittäin tärkeä tekijä, joka pystyy ottamaan kantaa kokonaisvaltaisesti hlöä tai hänen perhettään ajatellen. Usein ongelmat ovat ns. "piilossa” ja tulevat ilmi keskustelun myötä, mutta omat resurssit eivät riitä niin moninaisia asioita käsittelemään. Esim. perhe jossa on monta eri tavalla/tasolla hoitoa tarvitsevaa hlö:ä. Olen lähettänyt viisi eri tapausta ja kaikki ne ovat olleet eril. ja olen saanut pos. palautetta, että juuri ne ovat olleet niitä, jonka vuoksi sos.neuvoja palkattu. Tällaisten henkilöiden apu on tärkeä ja jatkuvasti kasvava; koska ongelmat ovat todella moninaiset. Mielenterveys, fyysinen kunto, samassa taloudessa asuvien keskinäiset suhteet jne. EHDOTTOMASTI KAIKILLE TERVEYSASEMILLE!!!. AVUN TARVITSIJOITA, JOTKA OVAT VÄLIINPUTOAJIA, KOSKA JOKU SAMASSA TALOUDESSA KIELTÄÄ KAIKEN AVUNTARPEEN TAI ON ASUTTU NIIN KAUAN SAMASSA TILANTEESSA, ETTEI ASIAA ENÄÄN NÄHDÄ KUIN "VÄÄRÄLLÄ" TAVALLA.

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 11

Page 12: Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke

Pohdintaa• Muutos rakenteessa, erilaisten

hoitamisen kulttuurien siirtäminen ja yhteensovittaminen vie aikaa – kauanko?– Terveysasemien suoritteiden määrän ja

päihdetyön laadun välinen tasapaino

21.04.23 Auri Lyly ja Ari Karppinen 12