Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen mistä on kyse?

of 17 /17
OPPIMINEN ONLINE Sanna Brauer ja Kati Korento Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen OsaOppi III - osaamispisteet pelissä

Embed Size (px)

description

Aloitusleirien avaus

Transcript of Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen mistä on kyse?

Page 1: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPPIMINEN ONLINESanna Brauer ja Kati Korento

Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen

OsaOppi III - osaamispisteet pelissä

Page 2: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

KOPSAA VAAN

Lisätietoja• CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-NC-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Eikaupallinen-Jaa samoin 4.0

Kansainvälinen -lisenssi: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa.– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla

lisenssillä.

Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC-SA 4.0

Page 3: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPPIMINEN ONLINEOsaOppi III - hanketiimi ja kouluttajat

Kuva: Esko Lius

Page 4: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OSAOPPI III - OSAAMISPISTEET PELISSÄ!

Kenties ensimmäinen suomalainen opetustoimen henkilöstökoulutuksen pelillinen MOOC-toteutus!

OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä –hanke on OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma.

Pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin:keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- jaohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessakoulutuksessa.

Page 5: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPE.FIViitekehys http://opefi.wikispaces.com/

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetustyössä

1. työyhteisössä

2. työyhteisöjen välisessä yhteistyössä ja yksilöllisenä eritysosaamisena

3. kansallisessa tai kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvittavat valmiudet

Tasoja edeltää koko henkilöstöltä edellytettävä tekninen perusosaaminen, jonka katsotaan olevan jokaisen opettajan ja työyhteisön muun jäsenen itse hankittavissa oleva yleinen kansalaistaito.

Erikoistun  ja  jaan  osaamistani  työyhteisööni

Page 6: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPEKA.FI

Työväline oman ja organisaation osaamisen tunnistamiseen: http://opeka.fi/

Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.

- palautetta yksittäiselle opettajalle- analyysejä ja raportteja koulun kehittämisen- tukea TVT-suunnittelutyöhön- mahdollisuus seurata ja arvioida kehitystyön tuloksia

Page 7: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

Ope.fi  I  taso  =  jokaisen  henkilökohtainen  osaaminen

• Tavoi4eena  on  varmistaa  koko  koulun  tai  oppilaitoksen  opetus-­‐  ja  toimintakul4uurien  uudistamisessa  tarvi4avat  9edot  ja  taidot,  sekä  valmiudet  hyödyntää  yhteistä,  jae4ua  osaamista.  

Täydennyskoulutus:  Some  Noviisi  –  sopii  kaikille  uuden  äärellä  ihme9eleville!

Page 8: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPE.FI II-TASO

Vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen omassa organisaatiossa

“Miten  voin  tukea  omalla  asiantuntemuksellani  omassa  organisaa>ossani  tai  useamman  toimijan  verkostoa  hyödyntämään  >eto-­‐  ja  vies>ntätekniikka  opetuksen  ja  opiskelun  sekä  hallinnon  tukena.  

Miten  voin  kehi9ää  ja  jakaa  osaamistani  alan  asiantun>jana  uusien  pedagogisten  toimintamallien  ja  niitä  tukevien  teknisten  ratkaisujen  käy9öönotossa?”

Täydennyskoulutus:  Some-­‐EksperF  –  erikoistuvaa  osaamista!

Page 9: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

• koulutuksissa  kehitetään  ja  sovelletaan  henkilökohtaista  erityisosaamista  sekä  rohkeu4a  tar4ua  vastaan  tuleviin  mahdollisuuksiin  toimi4aessa  vaa9vissa  kansallisissa  ja  kansainvälisessä  yhteistyössä  asiantun9jana  tai  kehi4äjäverkoston  tai  –ryhmän  koordinaa4orina/vastaavana.

Erityisosaaminen,  

kansallinen  ja  kansainvälinen  asiantun9juus

Täydennyskoulutus:  Some-­‐Kehi9äjä  –  verkosto-­‐osaajien  kasvuken9ä!

OPE.FI III-TASO

Page 10: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

“Mikä on (meille) paras tapa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetus- ja muussa käytössä omassa organisaatiossamme?

Mitä perustietoja ja –taitoja henkilöiden (meidän) tulisi hallita ja mitkä ovat organisaatiollemme mahdolliset tai luontevat tavat toimia ja tukea innovatiivista opetuksen, opiskelun ja muun toiminnan kehittämistä?”

Page 11: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OPEN BADGE-OSAAMISMERKIT

Mozilla-säätiön kehittämä standardi

Osaamisen tunnustaminen digitaalisin osaamismerkein, joita voidaan liittää verkkoprofiileihin ja tehdä osaaminen näkyväksi myös sosiaalisen median kanavilla

Todentaa myös osaamista, joka jää virallisten tutkintojen ja sertifikaattien katveeseen

Open Badge Factory = pilvipalveluna toimiva järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot voivat luoda, myöntää ja hallinnoida Open Badge -osaamismerkkejä

Page 12: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?
Page 13: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

Kuvakaappaus Oy RAIsoft Ltd:n luvalla

Page 14: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

OBF-LINKKEJÄ

Digitaaliset merkit http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_badgesOpen Badge yhteisö http://community.openbadges.org/Erin Knight - Mozilla Open Badges http://connectedlearning.tv/erin-knight-mozilla-open-badgesOpen Badges Google-ryhmä https://groups.google.com/forum/#!forum/openbadgesMozillan Open Badges wiki https://wiki.mozilla.org/Badges/IssuersTekninen wiki kehittäjiä varten https://github.com/mozilla/openbadges/wikiDiscentumin yleisesittely merkeistä http://www.slideshare.net/mediheli/open-badges-osaamismerkit-yleisesittely-2014Open Badge Factory https://openbadgefactory.com

Page 16: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

Kuva: Esko Lius

Page 17: Tervetuloa pelilliseen täydennyskoulutukseen  mistä on kyse?

Lisätietoja:  

Sanna  Brauer  KM,  Projektipäällikkö  GSM  050-­‐[email protected]:  sanna.brauer

Opetusalan  henkilöstö-­‐  ja  täydennyskoulutusOulun  ammattikorkeakouluAmmatillinen  opettajakorkeakouluSepänkatu  20,  II  kerros

Verkossa:http://www.slideshare.net/slahdenphttp://twitter.com/sannabrauer

Kiitos!Kati

Sanna