Terve Eesti kui terved me siis ikkagi oleme? · PDF file 2018. 11. 30. · Allikas:...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Terve Eesti kui terved me siis ikkagi oleme? · PDF file 2018. 11. 30. · Allikas:...

 • Terve Eesti – kui

  terved me siis ikkagi

  oleme?

  Triinu Purru

  Paikkonna ja töökohtade valdkonna juht

  Tervise Arengu Instituut

 • Mis on tervis?

 • Tervis on täieliku füüsilise,

  sotsiaalse ja vaimse heaolu

  seisund

 • Päästeameti väljakutsete sisu muutub

  Allikas: Päästeamet

 • OODATAV ELUIGA JA SELLE KVALITEET

 • Keskmine oodatav eluiga on

  kõrgem kui kunagi varem

  Allikas: Statistikaamet

 • Allikas: Statistikaamet

  Oodatav eluiga maakondades 2015/2016

 • Tervena elada jäänud aastad

  oodatavast elueast, 2004–2016

  Allikas: Statistikaamet

 • Allikas: Statistikaamet

  Tervena elatud aastad maakondades 2015/2016

 • SURMAD

 • Vigastused Eestis 2016

  158 000 inimest ehk 12% Eesti

  elanikest

  Iga päev 436 inimest, sh

  98 last

  868 hukkunut, sh 14

  last

  Esmakordne puue määrati 1031

  inimesele

  Kukkumisi oli 43%

  Ligi 50 % vigastustest saadi

  kodus

  Allikas: Eesti Haigekassa

 • ELUSTIIL

 • Mehed

  Naised

  Tekkel & Veideman 2017 ja TAI tervise statistika ja terviseuuringute andmebaas

  Ülekaal ja rasvumine

  Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 1996-

  2016, TAI

 • Ülekaalulised ja rasvunud lapsed 2015/2016

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  2 -5

  6 -9

  1 0 -1

  3

  1 4 -1

  7

  1 8 -2

  4

  2 5 -2

  9

  3 0 -3

  4

  3 5 -3

  9

  4 0 -4

  4

  4 5 -4

  9

  5 0 -5

  4

  5 5 -5

  9

  6 0 -6

  4

  6 5 -6

  9

  7 0 -7

  4

  mehed

  naised

  Liikumine

  p ro

  ts e n t

  vanus aastates

  lapsed 60 min päevas

  täiskasvanud 150 min nädalas

  Allikas: Rahvastiku toitumise uuring 2014, TAI

 • Allikas: Rahvastiku toitumise uuring 2014, TAI

 • Sõltuvusained

 • Alkoholi tarbimine

  Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, Surma põhjuste register, TAI ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

 • Surmad alkoholist tingitud haigustesse 100 000 elaniku kohta

 • 2011 vs 2015 on vähenenud

  noorte alkoholi tarvitamine

  vähemalt korra elu jooksul 95% → 87% (Euroopa keskmine 87%)

  viimase aasta jooksul 85% → 71% (Euroopa keskmine 79%)

  viimase kuu jooksul 59% -> 38% (Euroopa keskmine 57%)

  Allikas: Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja

  illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis, TAI

 • Suitsetajate osakaal

  õpilaste hulgas väheneb

  15 19

  27 18

  18

  11

  40 45

  54

  45 45

  33

  69 73

  77 75 73

  60

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  1995 1999 2003 2007 2011 2015

  %

  Suitsetanud vähemalt korra elus

  Suitsetanud 6 ja enam korda elus

  Suitsetanud iga päev viimase 30 päeva jooksul

  Allikas: Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja

  illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis, TAI

 • Vähemalt korra elu jooksul

  mõnda narkootikumi tarvitanute koolinoorte

  osakaal kasvab

  7 15

  24 30 32

  38

  7 13

  23 26 24 26

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1995 1999 2003 2007 2011 2015

  mõnda narkootilist ainet

  kanepit

  Allikas: Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja

  illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis, TAI

 • 16-18 aastased noored Kutsekoolis

  õppivad

  Üldhariduskoolis

  õppivad

  TUBAKAS

  Elu jooksul proovinud sigarette 82% 70%

  Tarvitanud sigarette igapäevaselt 44% 24%

  ALKOHOL

  Elu jooksul tarvitanud alkoholi 91% 91%

  Vähemalt ühel korral ennast purju joonud 78% 71%

  NARKOOTIKUMID

  Eelnenud 4 nädala jooksul narkootikume

  tarvitanud

  22% 15%

  ... sh kanepit 21% 13%

  ... muid narkootikume 6% 3%

  Allikas: HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2015,

  TAI

 • KUIDAS KUJUNEB MEIE TERVISEKÄITUMINE ?

 • Ümbritsev

  keskkond

  Kehalise aktiivsuse näide

  Jalgrattaga tööl käimine

  Takistused “Sõidutee on liiga ebamugav”

  “Mul ei ole kuhugi ratast (turvaliselt) parkida”

  Kavatsus “Ma hakkan tööl jalgrattaga

  käima”

  Hoiak “Ma usun, et jalgrattaga tööl käimine on

  mulle kasulik”

  Emotsionaalne reaktsioon “Nii äge!” / “Nii tüütu!”

  Subjektiivne norm “Kas mu töökaaslased/sõbrad arvavad, et

  olen imelik?”

  Kirjeldav norm “Kolleeg Tarmo käib ju ka jalgrattaga tööl”

  Tajutud kontroll “Ma võin ju tahta rattaga tööl käia, aga

  see pole minu teha”

  Enesetõhusus “Ma tean, et ma saan sellega hakkama”

  Oskused “Ma ei jaksa rattaga nii pikalt sõita”

  “Ma ei suuda end iga hommik motiveerida ratta selga istuma”

 • MIS MEIE TERVIST MÕJUTAB?

 • TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID

  ehk tervisemõjurid on

  • Isiklik tervisekäitumine (30%)

  • Tervishoiuteenused (20%)

  • Sotsiaal-majanduslikud tegurid (40%)

  • Keskkonnategurid (10%)

  mis määravad üksikisikute või rahvastiku

  terviseseisundi

  Allikas: University of Winsconsin Public Health Institute 2010

 • Tervisekäitumise kujunemisel on keskne

  roll

  sotsiaal-majanduslikel tervisemõjuritel

  Haridus

  Sissetulek

  Töökoht

  Sotsiaalne sugu

  Rahvus

  KÕHUTUNNE?

  SILMAMUNAMETOD?

 • Alkoholi tarvitamine Kas sagedamini tarvitavad eestlased või mitte-eestlased?

  Allikas: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring.2016, Tervisestatsitika ja terviseuuringute andmebaas

  42

  31

  17

  8

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Eestlane Mitte-eestlane Eestlane Mitte-eestlane

  Mehed Naised

  Mõned korrad nädalas alkoholi tarvitajate %

  Rahvus

 • 49

  45 44

  17 13 14

  44 40

  36

  16 12

  14

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Kõrgharidus Keskharidus Põhiharidus või madalam

  Kõrgharidus Keskharidus Põhiharidus või madalam

  Mehed Naised

  Mõned korrad nädalas alkoholi tarvitajate % haridustaseme lõikes

  2006 2016

  Allikas: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring.2016, Tervisestatsitika ja terviseuuringute andmebaas

  Alkoholi tarvitamine Kas sagedamini tarvitavad kõrgema või madalama haridusega

  inimesed?

  Haridus

 • 44%

  30%

  15% 16%

  28%

  21%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

  Mehed Naised Kokku Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016, TAI

  Igapäevane suitsetamine Kas igapäeva suitsetajaid on rohkem meeste või naiste

  hulgas?

  Sugu

 • Aitäh!

  www.terviseinfo.ee