Teresa Teng (Teng Li-Chun) (1953-1995) - Chorale …chorale-allegria.fr/WP/chants/audio/Zai Shui...

3
Teresa Teng (Teng Li-Chun) (1953-1995)

Transcript of Teresa Teng (Teng Li-Chun) (1953-1995) - Chorale …chorale-allegria.fr/WP/chants/audio/Zai Shui...

Teresa Teng (Teng Li-Chun) (1953-1995)

ZAI SHUI YI FANG – 2/3

ZAI SHUI YI FANG – 3/3