TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

download TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

of 210

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  1/210

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  2/210

  TrkiyeYatrm Ortam Deerlendirmesi(ki Cilt)

  Cilt II

  Kasm, 2007

  Finans ve zel Sektr Gelitirme BlmAvrupa ve Orta Asya Blgesi

  Dnya Bankas Dokman

  1

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  3/210

  KUR DEERLER(6 Ekim 2006 tarihinde geerli olan dviz kuru)

  Para Birimi: Yeni Trk Liras1 ABD$ = 1,4955

  HKMET MAL YILI

  1 Ocak 31 Aral

  k

  AIRLIKLAR VE LLERMetrik Sistem

  Bakan Yardmcs:lke Direktr:Sektr Direktr:Sektr Yneticisi:Ba Ekonomist:Grev Yneticisi:

  Shigeo KatsuAndrew Vorkink; Ulrich Zachau (15 Ocak 2007den itibaren)Fernando Montes-NegretGerardo CorrochanoRodrigo ChavesMarialisa Motta

  2

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  4/210

  BALICA KISALTMALAR

  ATO Ankara Ticaret OdasAYEDAS Anadolu Yakas Elektrik Datm A. (TEDAn Blgesel irketi)BEEPS Business Environment and Enterprise Performance Survey ( Ortam ve letme

  Performans Aratrmas)BIPM Bureau International des Poids et Mesures (Uluslararas Arlk ve l Birimleri Brosu)ICC Interbank Card Center (Bankalararas Kart Bilgi Merkezi)BDDK Bankaclk Dzenleme ve Denetleme KurumuBSI ngiliz Standartlar Enstits (British Standards Institution), ngiliz Ulusal Standartlar

  KurumuBTYK Bilim ve Teknoloji Yksek KuruluCA Gda Kodeksi (Codex Alimentarius)CAS lke Destek Stratejisi (Country Assistance Strategy)MB Merkez BankasCEM lke Ekonomik Raporu (Country Economic Memorandum)CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi (European Committee for Standardization)

  CENELEC Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (European Committee forElectrotechnical Standardization)

  CIPM Uluslararas Arlk ve lm Komitesi (International Committee of Weights andMeasures)

  SPK Sermaye Piyasas KuruluSPH Sermaye Piyasas HukukuDSL Saysal Abone Hatt (Digital Subscriber Line)EA Avrupa Akreditasyon Birlii (European Co-operation for Accreditation)EBRD Avrupa mar ve Kalknma Bankas (European Bank for Reconstruction and Development)EMBI+ Ykselen Piyasalar Tahvil Endeksi Art (Emerging Markets Bond Index Plus)EPDK Enerji Piyasas Dzenleme KurumuEN Avrupa Standartlar (European Standards)

  EPL stihdam Koruma Kanunu (Employment Protection Legislation)TEPAV Trkiye Ekonomi Politikalar Aratrma VakfAB Avrupa BirliiAB-15 Avusturya, Belika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, rlanda, talya,

  Lksemburg, Hollanda, Portekiz, spanya, sve, ngiltereAB-8 ek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Latviya, Litvanya, Polonya, Slovakya, SlovenyaEUROMET AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliindeki Ulusal Metroloji Enstitleri arasnda mterek

  gnll organizasyonYDY Yabanc Dorudan YatrmFHK Foster, Haltiwanger ve KrizanFIAS Yabanc Yatrm Danmanlk Kurumu (Foreign Investment Advisory Service)FX Dviz (Foreign Exchange)

  GSYH Gayrisafi Yurtii HaslaGERD Brt AR-GE Harcamalar (Gross Expenditures on R&D)GIP Byyen letmeler Piyasas (Growing Enterprises Market)GSMH Gayri Safi Milli HaslaHACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalar (Hazard Analysis and Critical Control Point)HA Hanehalkgc AnketiIAF Uluslararas Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum)IAS Uluslararas Muhasebe Standartlar (International Accounting Standards)YO Yatrm Ortam

  3

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  5/210

  ICA Yatrm Ortam Deerlendirmesi (Investment Climate Assessment)ICS Yatrm Ortam Anketi (Investment Climate Survey)BT Bilgi ve letiim Teknolojileri (Information and Communication Technologies)IEA Uluslararas Enerji Ajans (International Energy Agency)IEC Uluslararas Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)IFRS Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar (International Financial Reporting Standards)

  IFS Uluslararas Finansal statistikler (International Financial Statistics)II Bilgi Altyaps (Information Infrastructure)IMF Uluslararas Para Fonu (International Monetary Fund)FMH Fikri Mlkiyet Haklar (Intellectual Property Rights)ISA Uluslararas Denetim Standartlar (International Standards of Audit)MKB stanbul Menkul Kymetler BorsasISO Uluslararas Standardizasyon Organizasyonu (International Organization for

  Standardization)BT Bilgi Teknolojisi (Information Technology)ITU (Uluslararas Telekomnikasyon Birlii (International Telecommunication Union)IV Ara Deikenler (Instrumental Variables)KKB Kredi Kayt Brosu

  KOSGEB Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi BakanlMERAM TEDAa bal blgesel irketMFC Mortgage Finans irketi (Mortgage Finance Corporation)MHT Orta ve Yksek Teknolojili malat (Medium and High-Tech Manufacturing)MLA oktarafl Dzenleme (Multilateral Arrangement)SGB alma ve Sosyal Gvenlik BakanlMRA Karlkl Tanma Anlamas (Mutual Recognition Arrangement)MSME Mikro, Kk ve Orta Giriim (Micro, Small and Medium Enterprise)MVA malat Katma Deeri (Manufacturing Value Added)NBFI Banka D Mali Kesim (Non-Bank Financial Institutions)UME Ulusal Metroloji EnstitsNQS Ulusal Kalite Sistemi (National Quality System)

  NTB Tarife D Engel (Non-Tariff Barrier)OECD Ekonomikbirlii ve Kalknma rgt (Organization for Economic Cooperation and

  Development)OHSAS Mesleki Salk ve Gvenlik Deerlendirme Serileri (Occupation Health and Safety

  Assessment Series)OLS Sradan En Kk Kareler (Ordinary Least Squares)P Verimlilik (Productivity)PER Kamu Harcama Denetimi (Public Expenditure Review)AR&GE Aratrma GelitirmeRE Rasgele Etkiler (Random Effects)RK Rekabet KurumuROSC Standart ve Kurallarn Karlanmas Raporu (Report on Observance of Standards and

  Codes)SITC Standart Uluslararas Ticari Snflandrma (Standard International Trade Classification)SSK Sosyal Sigortalar KurumuKOB Kk ve Orta Byklkte letmeSHG Standart Hazrlama GrubuDPT Devlet Planlama TekilatTARAL Trkiye Aratrma AlanTEDA Trkiye Elektrik Datm A..TEKMER Teknoloji Gelitirme Merkezi

  4

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  6/210

  TETA Trkiye Elektrik Ticaret ve Taahht A..TFP Toplam Faktr Verimlilii (Total Factor Productivity)TK Telekomnikasyon KurumuTOBB Trkiye Odalar ve Borsalar BirliiTPE Trk Patent EnstitsYTL Yeni Trk Liras

  TSE Trk Standartlar EnstitsTK Trkiye statistik KurumuTSPAKB Trkiye Sermaye Piyasas Arac Kurulular BirliiTTGV Trkiye Teknoloji Gelitirme VakfTBTAK Trkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma KurumuTRKAK Trk Akreditasyon KurumuUME Ulusal Metroloji EnstitsUNIDO Birlemi Milletler Snai Kalknma rgt (United Nations Industrial Development

  Organization)SAMP niversite Sanayi Ortak Aratrma Merkezleri ProgramKDV Katma Deer VergisiVC Risk Giriimi (Venture Capital)

  WBI Dnya Bankas Enstits (World Bank Institute)WDI Dnya Kalknma Gstergeleri (World Development Indicators)WEF Dnya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)

  5

 • 7/30/2019 TEPAV Turkiye Yatirim Ortami v2

  7/210

  Trkiye Yatrm Ortam Deerlendirmesi

  indeki ler

  TEEKKR.................................................................................................................................. 12BLM 1. TRK ZEL SEKTRNN KARI KARIYA OLDUU TEMELGLKLER VE YATIRIM ORTAMININ ROL: GENEL BAKI ...................................... 13

  zel Sektr nclndeki Bymenin Temelini Oluturan Makroekonomik Politikalar..... 13Trk zel Sektr: Temel zellikler ....................................................................................... 16Uyumlama ve stikrarin Temel Glkler: Verimlilik ve stihdam.................................... 20Verimlilii ve stihdam Etkileyen Faktrler: Firma Dzeyinde Analiz .................................. 23

  BLM 2. DNYASI-DEVLET LKLER: VERGLER, BROKRAS VEFRMALARIN MAL SAYDAMLII ........................................................................................ 34

  Giri........................................................................................................................................... 34Vergilerin denmesi................................................................................................................. 36Finansal Raporlama .................................................................................................................. 38Bire Balamak ve Faaliyet Gstermekin dari Prosedrler............................................... 40Sonular .................................................................................................................................... 59

  BLM 3. GC PYASASI VE BECERLER.................................................................... 63Giri........................................................................................................................................... 63gc Piyasalarnn nemi ve Firma Verimlilii ve stihdam in Eitim: ICS AnalizininSonular ................................................................................................................................... 65gc Piyasas Koullar .......................................................................................................... 68stihdam Dinamikleri: Eilimler ve Kstlar ............................................................................. 72retim, Beceriler ve Eitim.................................................................................................... 80Sonu......................................................................................................................................... 88

  BLM 4. TEKNOLOJKLERLEME: YENLK, TEKNOLOJ BENMSEME, KALTESTANDARTLARI VE BLGLETM TEKNOLOJLER .................................................... 92

  Giri........................................................................................................................................... 92Teknolojiklerleme, Ekonomik Byme le likisi ve Kamu Mdahalesinin Gerekesi ....... 93firmalarn Verimlilii ve stihdam in Teknolojiklerlemenin nemi: ICS AnalizininSonular ...........