Teori Pemilikan

24

Transcript of Teori Pemilikan

Page 1: Teori Pemilikan
Page 2: Teori Pemilikan

DEFINISI MILIK

Page 3: Teori Pemilikan

Falsafah pemilikan harta menurut Islam adalah berbeza dengan sistem kapitalis kerana Islam mengaitkan pemilikan harta dengan kemaslahatan masyarakat.

Konsep pemilikan harta dalam Islam dapat dipecahkan kepada dua falsafah pemilikan iaitu pemilikan peribadi dan pemilikan bersama:

Page 4: Teori Pemilikan

Pemilikan Peribadi Semua harta di dunia ini adalah milik Allah s.w.t

dan manusia bukanlah pemilik yang sebenarnya-termasuklah manusia, harta dan segala kekayaan yang ada di dalamnya.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud: “Kepunyaan Allah sahajalah segala apa yang ada di

langit dan apa yang ada di bumi” (al-Quran, al-Baqarah 2: 284).

“KepunyaanNyalah apa yang ada di langit dan di bumi” (al-Quran, al-Syura 42: 4).

“Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi” (al-Quran, Yunus 10: 66).

Dialah (Allah) yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah basah di bawah perut bumi” (al-Quran, Taha 20: 6).

Page 5: Teori Pemilikan

Manusia bukanlah pemilik dari benda-benda yang ada, kerana pemilik yang sebenarnya adalah Allah s.w.t.

Manusia-memiliki manfaat selagi mana ia memberi manfaat kepada manusia.

Manusia - diberi hak untuk memiliki segala benda yang dijadikan Allah dengan batas-batas yang tertentu.

Pemilikan peribadi -bersifat temporari dan manusia sentiasa bersaing dan bergilir-gilir untuk mendapatkan pemilikan itu sedangkan pemilikan sebenar (azali) dan kekal hanya milik Allah

Page 6: Teori Pemilikan

Pemilikan Bersama Manusia adalah makhluk yang diciptakan

untuk hidup secara bermasyarakat. Berperanan untuk menolong masyarakat

yang lebih memerlukan melalui harta Allah berfirman:“Wahai umat manusia,

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah jadikan berbagai bangsa dan bersekutu supaya kamu berkenal-kenalan”(al-Hujurat, 49:13).

Page 7: Teori Pemilikan

DEFINISI PEMILIKAN BERSAMA

Page 8: Teori Pemilikan

walaupun harta itu telah dimiliki secara peribadi-tetap ada hak bersama dalam harta itu yang perlu dikeluarkan -infaq, sedekah, wasiat, zakat dan lain-lain.

Islam memelihara kepentingan pemilikan bersama dalam menseimbangkan perekonomian masyarakat.

Jangan menganggap harta yang Allah kurniakan adalah rezeki yang khusus untuk kita sahaja-hendaklah disumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan agar manfaatnya menjadi semakin luas dan menyeluruh.

Page 9: Teori Pemilikan
Page 10: Teori Pemilikan

Islam mengiktiraf dua jenis pemilikan iaitu pemilikan individu dan pemilikan awam. Dengan pengiktirafan ini, jelas kepada kita bahawa Islam berbeza sama sekali dengan sistem kapitalis (yang memberi kebebasan kepada individu seluas-luasnya) dan juga berbeza dengan sistem sosialis yang tidak memberi kebebasan langsung kepada individu untuk memiliki harta kekayaan.

Pemilikan harta oleh individu pada umumnya boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pemilikan sempurna dan pemilikan tidak sempurna.

Page 11: Teori Pemilikan

JENIS MILIK

Page 12: Teori Pemilikan

A. Penguasaan ke atas harta mubah atau harta harus

i. Pemburuan binatang sama ada binatang di darat, laut atau udara.

ii. Penguasaan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang mempunyai pemilik.

iii. Penguasaan ke atas galian dan harta terpendam (rikaz) atau harta karun

iv. Ihya’ al-ard al-mawat

Page 13: Teori Pemilikan

B. Melalui akad atau kontrak yang memindahkan milik seperti jual beli, hibah, wasiat, sedekah dan sebagainya.

C. Pewarisan.D. Hasil pengembangan harta yang telah

dimiliki.E. Syuf’ah (perkongsian)

Page 14: Teori Pemilikan

seseorang memilik harta sahaja tetapi tidak memiliki manfaatnya

Contohnya, seseorang yang telah mewasiatkan agar manfaat hartanya diberi kepada orang lain, tetapi harta tersebut masih menjadi miliknya.

Jika pemilik harta tersebut mati, maka harta tersebut boleh diwarisi oleh waris-warisnya.

Page 15: Teori Pemilikan

Sesuatu harta ditetapkan penggunaan manfaatnya untuk seseorang

Pemilikan manfaat boleh dilakukan kerana beberapa sebab, di antaranya ialah sewaan, pinjaman, wakaf dan wasiat manfaat dan kebenaran. Terdapat beberapa hukum yang berhubung dengan pemilikan manfaat, antaranya ialah: Sewaan,pinjaman, wakaf, wasiat manfaat, kebenaran.

Page 16: Teori Pemilikan

Satu perjanjian memberi milik manfaat dgn bayaran.

Penyewa berhak menggunakan barang yang disewa-memberi sewa/pinjam/percuma kpd orang lain mengikut syarat-syarat yang termenterai antara penyewa dan pemberi sewa.

Page 17: Teori Pemilikan

Perjanjian yang membenarkan pihak peminjam memnggunakan sesuatu benda secara percuma

Peminjam berhak menggunakan manfaat barang tersebut/memberi pinjam pada orang lain.

Page 18: Teori Pemilikan

Memberi manfaat kepada orang utk digunakan dan ain benda tersebut dibawah pemilik asal.

Jika pewakaf membenarkan penerima wakaf melakukan apa2 aktiviti-boleh pinjam/sewa pada orang lain

Atau hanya manfaat utk bekerja sahaja

Page 19: Teori Pemilikan

Memberi pemilikan manfaat kepada penerima wasiat

Sekiranya pewasiat membenarkan hak utk istghlal (menggunakan utk aktiviti tertentu)

Boleh guna utk diri sendiri atau beri pada orang lain-sewa or percuma

Page 20: Teori Pemilikan

Terdapat keizinan pihak tertentu utk menggunakan dan memperoleh manfaat suatu benda

Sama ada dari pemiliknya or dari pihak lain (kerajaan/mahkamah)

Page 21: Teori Pemilikan

Hak yang sabit ke atas harta tak alih bagi kepentingan harta tak alih yang lain tanpa mengambil kira siapa pemilik harta tersebut.

Cht; hak menggunakan jalanraya, hak membuat saliran peparitan dan yang termasuk dalam kemudahan asas.

Page 22: Teori Pemilikan

Sifatnya sebagai hak milik awam Di syaratkan dalam perjanjian yang ada

balasan.-akad jualbeli yang menjual tanahnya dan memberi hak jalan laluannya.

Hak sedia ada dan tlh lama digunakan orang ramai.

Page 23: Teori Pemilikan
Page 24: Teori Pemilikan