Tema broja: Tehnologije i inovacije u medicini

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  284
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Tema broja: Tehnologije i inovacije u medicini

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  MEDICINSKI FAKULTET

  LIST MEDICINSKOG FAKULTETA

  www.mef.hr

  ISSN 1332-960X

  Srpanj 2015 / Godina 34, br. 1

  Tema broja:

  Tehnologije i inovacije u medicini

 • 1

  mef.hr

  mef.hr

  Glavna urednica

  Svjetlana Kalanj Bognar

  Urednitvo

  Darko Bonjak Vesna Degoricija Vilma Dembitz Sreko Gajovi Davorka Grani

  Goran Ivki Boo Krulin Marko Peina

  Melita alkovi-Petrii Branko imat Selma ogori

  Mirza iak

  Grafiki urednik

  Branko imat

  Adresa Urednitva

  Medicinski fakultet alata 3b, 10000 Zagreb

  Telefon: 45 66 888 Telefaks: 45 90 215

  e-mail: bsimat@mef.hr

  Grafika priprema i tisak

  AKD d.o.o., Zagreb

  Fotografija na naslovnici preuzeta ljubaznou Klinike za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta, KBC Zagreb

  Vlasnik i izdava

  SVEUILITE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

  alata 3b, 10000 Zagreb

  Sadr`ajTehnologije i inovacije u mediciniMedicina i tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Tribina u HAZU: Inovacije u medicini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Translacijska medicina zalog za budunost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Inovacije u biomedicini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu . . . . . . . . . 18Uspostavom novih znanja i tehnologija prema novim znanstvenim istraivanjima . . . 22Primjena genomskih tehnologija u biomedicini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Radionica "VEVO 2010 Imaging Platform" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Inovativni dijagnostiki i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini . . . . . . . . . 26Primjena robota u neurokirurgiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Neurokirurka ultrazvuna kontaktna proba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Radiokirurgija gama-noem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Primjena novih tehnologija u kirurgiji lokomotornog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Navigacija u kirurgiji baze lubanje GPS za kirurge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Stranja lamelarna keratoplastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Digitalna dermoskopija, fotopraenje i fotografiranje koe cijeloga tijela . . . . . . . . . 42Vibracijski evocirani potencijali dobiveni primjenom novokonstruiranogvibracijskog stimulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Oslikavanje mozga funkcijskom magnetskom rezonancijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Razvoj intervencijske neuroradiologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Telemedicina medicina novog doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Tehnologija u medicini i zdravstvu neki izazovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53M-zdravstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Moderne metode oslikavanja u anatomskim istraivanjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Primjena radiolokih tehnologija u arheologiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Redoviti sadr`aji

  Medicinski fakultet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Reakreditacijski posjet Fakultetu strunog povjerenstva AZVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Nastava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Vrijedno meunarodno priznanje Studiju medicine na engleskome jeziku . . . . . . . . . 64

  Znanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Nagrada HAZU prof . dr . Marijanu Klarici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Katedre i nastavne baze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Hrvatski institut za istraivanje mozga . . . . . . . . . . . . . . 86[kola narodnog zdravlja Andrija [tampar . . . . . . . 88Sve~anosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Dan Medicinskog fakulteta 2014 ., Nagrada Medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  Znanstveni i stru~ni skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Sredi{nja medicinska knjinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98CMJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Nakladni{tvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Sindikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 • 2

  mef.hr

  ured

  niko

  v ku

  tak

  Potovane kolegice i kolege, drage itateljice i itatelji,U srpanjskom broju mef .hr donosimo temu Tehnologije i inovacije u medicini koju

  smatramo iznimno zanimljivom imajui u vidu ubrzan razvoj tehnologija i njihovih pri-mjena u biomedicini u nekoliko posljednjih desetljea. Potvrda o dobrom odabiru teme bila je gotovo istodobna najava odravanja ciklusa tribina s temom Inovacije u medici-ni u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, o emu takoer kratko iz-vjetavamo u ovome broju. Napredak suvremene medicine uvelike se temelji na multi-disciplinarnim istraivanjama, te brojnim inovacijama i tehnologijama koje su svoju pri-mjenu nale u podruju biomedicine i zdravstva, od bazinih medicinskih istraivanja do sloenih dijagnostikih procedura i lijeenja. Narataji lijenika koji su diplomirali 70-ih, pa ak i 80-ih godina 20. stoljea, tijekom svoje karijere svjedoe ne samo razvoju ve i praktinom uvoenju tehnologija, za njihova studija smatranih dalekom budunou. No, ta je budunost stigla mnogo prije, u obliku raznovrsnih medicinskih aplikacija tehnologija koje su revolucionarno promijenile i unaprijedile suvremenu zdravstvenu ponudu. Primjerice, danas je mogue primjenom 3D printanja rekonstruirati tkivo i doslovno isprintati personalizirani implantat; razvoj robotike omoguio je primjenu robota i robotiziranih sustava u kirurgiji; inovacije u laboratorijskoj medicini omoguuju pojednostavljivanje dijagnostikih postupaka, praenje i interpretaciju nalaza primjenom malih elektronikih ureaja s pomou kojih je pojedinac u vezi sa svojim lijenikom... Treba istaknuti da su mnoge od najnovijih tehnologija dostupne u hrvatskom zdravstve-nom sustavu zaslugom visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika koji, pratei svjetske trendove, uvode te novosti u praksu na dobrobit svojih pacijenata. U tematskom dijelu mef .hr predstavljamo nekoliko takvih primjera primjene tehnologija u nas, od bazinih istraivanja i dijagnostike do inovativnih rjeenja u (bio)medicini i suradnje sa strunjaci-ma drugih podruja. Takoer raspravljamo o potrebi daljnjeg razvoja i dugoronog ulaganja u transfer tehnologije i translacijsku medicinu, te o njihovom znaenju za na-predak Medicinskog fakulteta.

  U redovitim sadrajima naeg glasila obavjetavamo vas o novostima i dogaanjima u fakultetskom ivotu u posljednjih pola godine. U ovom broju mef .hr posljednji put vam se u svojstvu dekana obraa akademik Davor Milii. Koristim se ovom prigodom da se akademiku Miliiu zahvalim u svoje i u ime urednitva mef .hr za iznimno lijepu suradnju i spremnost da, unato svojim brojnim obvezama, u svakom broju fakultetsko