TEMA BROJA: Radna konferencija ApolitikA INTRO Zagreb, 11 ... · PDF file3.2.1 Indeksi...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEMA BROJA: Radna konferencija ApolitikA INTRO Zagreb, 11 ... · PDF file3.2.1 Indeksi...

 • Broj 71, svibanj 2012.Croatian Real Estate Newsletter

  Pokrovitelji CREN-a:

  Radna konferencija ApolitikA INTRO Zagreb, 11. svibnja 2012

  TEMA BROJA:

  Rob Docter predsjednik Europskog foruma za arhitektonske politike

  ”Europske arhitektonske politike”

  INTERVJU:

 • Croatian Real Estate Newsletter, svibanj 2012. 2

  1. TEMA BROJA

  Radna konferencija ApolitikA INTRO - Zagreb, 11. svibnja 2012. 3

  Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013 -2020 – ApolitikA –

  Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja 5

  2. INTERVJU

  Rob Docter, Generalni direktor Berlage Instituta,

  Predsjednik Europskog foruma za arhitektonske politike 8

  3. STATISTIKA

  3.1. Prosjek traženih cijena nekretnina u prodaji – svibanj 2012. 10

  3.2. Statistička priopćenja Državnog zavoda za statistiku iz

  područja građevinarstva 10

  3.2.1 Indeksi građevinskih radova u veljači 2012. 10

  3.2.2. Izdana odobrenja za građenje u ožujku 2012. 11

  3.2.3. Srušeni stanovi u 2011. 11

  SADRŽAJ

 • Croatian Real Estate Newsletter, svibanj 2012. 3

  U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Savjeta prostornog uređenja Države, Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, u Zagrebu je u petak, 11.svibnja 2012. u Kristalnoj dvorani hotela Westin održana Radna konferencija naziva „ApolitikA INTRO, Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja“.

  Cilj konferencije ApolitkA INTRO bio je prezentirati dosadašnji rad Radne skupine na dokumentu ApolitikA uz poziv sudionicima da razgovaraju i kreativno oblikuju prijedloge za nadogradnju teksta, te na taj način doprinesu nacrtu konačnog dokumenta. Na konferenciju su bili pozvani predstavnici ministarstava, državnih zavoda, ureda i agencija, znanstvenih

  građenja, te pozvao sve sudionike konferencije da se aktivno uključe, davanjem svojih prijedloga, komentara i kritika, u izradu konačnog Prijedloga dokumenta. Uvodno predavanje održao je gospodin Rob Docter, predsjednik Europskog foruma za arhitektonske politike, na temu „Europske arhitektonske politike“.

  Potom je uslijedilo predstavljanje dokumenta ApolitikA - Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja od strane predsjednice Radne skupine za izradu dokumenta Helene Knifi ć Schaps. Predstavljen je cjelokupni dokument sa svim svojim ciljevima, inicijativama, izazovima, akcijama i akterima. Završno predavanje održao je Andreas Vaa Bermann, ravnatelj

  i kulturnih institucija, strukovnih organizacija, akademske zajednice, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te istaknuti pojedinci, a odazvali su se u velikom broju.

  Radnu konferenciju je, uz pozdravni govor otvorila dr.sc. Borka Bobovec, članica Radne skupine za izradu dokumenta ApolitikA iz Ministarstva

  graditeljstva i prostornoga uređenja. Pozdravila je uvažene goste posebice ministra Ivana Vrdoljaka. Pozdravne govore održali su i Tomislav Ćurković, predsjednik Hrvatske komore arhitekata, Hrvoje Hrabak, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata, te na kraju ministar Ivan Vrdoljak koji je naglasio važnost izrade dokumenta ApolitikA- Nacionalni program za vrsnoću i kulturu

  Radna konferencija ApolitikA INTRO Zagreb, 11. svibnja 2012.

  1. TEMA BROJA

 • Croatian Real Estate Newsletter, svibanj 2012. 4

  PREDVIDIVI KORACI U DALJEM POSTUPANJU

  • Javna rasprava od 27. travnja do 1. lipnja 2012.

  • Radionice 11. svibnja 2012.

  • Prikupljanje mišljenja i primjedbi do kraja svibnja 2012.

  • Izrada završnog dokumenta od 1. lipnja do 15. lipnja 2012.

  • Mišljenja nadležnih ministarstava od 15. lipnja do 1. srpnja 2012.

  • Predaja Vladi RH na usvajanje do 15. srpnja 2012.

  • Završna konferencija s objavom dokumenta listopad 2012.

  • Predaja dokumenta Hrvatskom saboru

  na usvajanje do kraja 2012.

  Norveške forme - fondacije za dizajn i arhitekturu u Norveškoj na temu „Norveška arhitektonska politika architecture.now i njezin utjecaj“. Nakon predavanja uslijedile su dvije tematske radionice u kojima se od sudionika očekivalo da daju svoje konstruktivne i stručne prijedloge kako bi se oni mogli implementirati u konačni prijedlog dokumenta ApolitikA. Sudionici su bili vrlo aktivni u izražavanju svojih stavova, te su ponudili mnoga konstruktivna rješenja. Konferencija je završila prikupljanjem prijedloga i primjedbi, te prezentacijom zaključaka radionica. Na kraju je Tea Horvat, članica radne skupine za izradu dokumenta ApolitikA

  zahvalila svim sudionicama na danim prijedlozima, te ih pozvala na praćenje aktivnosti vezanih uz daljnju izradu Dokumenta i napomenula da je ova Radna konferencija bila početak javnog

  savjetovanja. Sanja Cvjetko Jerković bila je koordinatorica u organizaciji Konferencije.

  Na konferenciji je prisustvovalo oko 150 sudionika.

 • Croatian Real Estate Newsletter, svibanj 2012. 5

  U Arhitektonskim se politikama defi nira i unaprjeđuje svekolika kultura građenja, daje smisao principima održivog razvoja u kvalitetnom, sigurnom i zdravom okolišu, podiže svijest javnosti o značaju kulturnog krajobraza te potiče transparentnost i interakcija svih zainteresiranih strana u procesu njegova oblikovanja. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji sa Savjetom za prostorno uređenje države, Hrvatskom komorom arhitekata, Hrvatskom komorom inženjera graditeljstva i Udruženjem arhitekata Hrvatske započelo je putem Radne skupine izradu prijedloga dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020– ApolitikA – Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja, svjesno vrijednosti prostora kao temeljnog nacionalnog

  Prostor Republike Hrvatske je posebno vrijedan, ali i potrošiv resurs te se kao takav mora štititi i čuvati. Različitost i bogatstvo hrvatskih ambijentalnih prostora rezultirali su tijekom povijesti isto takvom različnosti čovjekovih urbano-ruralnih i infrastrukturnih zahvata koji predstavljaju trajni signum nacionalnog identiteta i nužno moraju ostati sačuvani u svojim bitnim vrijednostima. Stavljajući prostornu politiku u prioritetnu šaljemo jasan znak da ova zemlja želi sačuvati prostornu privlačnost i graditeljsko naslijeđe, kao i kvalitetu i osebujnost krajolika, a novom arhitektonskom politikom dati prostoru nove vrijednosti.

  Bez obzira na to kako doživljavamo arhitekturu, kvaliteta izgrađenog okoliša zbog svoje sveprisutne prirode, duboko utječe na kvalitetu našeg

  resursa, a koji će u budućnosti biti baza za provedbu razvojnih investicijskih projekata. Intenziviranje procesa uključivanja u europske i svjetske tokove traje na svim poljima, pa tako i na polju defi niranja i zaokruživanja graditeljskog identiteta utemeljenog na prostornim vrijednostima i regionalnim arhitektonskim značajkama.

  Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013 -2020 – ApolitikA – Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja

 • Croatian Real Estate Newsletter, svibanj 2012. 6

  života. Arhitektura je vjerojatno najočitije fi zičko svjedočanstvo naše kulture i vrijednosti. Loša prostorna i arhitektonska rješenja su vidljiva i prepoznatljiva, ona su javna i kao takva imaju veliki utjecaj na kvalitetu života kako pojedinca, tako i cjelokupnog društva. Oni koji dolaze iza nas, naslijedit će arhitekturu i prostorne odnose oblikovane prema našim profesionalnim znanjima, estetskim i socijalnim mjerilima, i po tome će određivati vrijednost vremena u kome danas živimo i djelujemo.

  Već od 1980-ih, a snažnije od 1990-ih rastući je broj zemalja članica EU koje su usvojile arhitektonske politike kako bi unaprijedile kvalitetu arhitektonskog djelovanja. Nakon „Zakona o arhitekturi“, prihvaćenog u Francuskoj 1977. godine, Nizozemska je bila među prvima koja je 1991. godine objavila dokument Arhitektonske politike. Arhitektonsko Vijeće Europe (ACE), objavilo je 1995. godine tekst pod nazivom „Europa i Arhitektura sutra“, naslovljen na nacionalne i lokalne razinu EU, sa zaključcima unutar kojih su prijedlozi za buduće unapređenje arhitekture u Europi.

  U želji da potakne djelovanje i uključi se u rješavanje problematike, Vijeće EU je 2001. godine usvojilo „Rezoluciju o arhitektonskoj kvaliteti“, kojom je poticalo zemlje članice u promicanju arhitekture i općenito, svijesti o arhitekturi. U novije vrijeme, Parlament EU odobrio je 2008. godine Rezoluciju za praćenje procesa Teritorijalne Agende i Leipziške Povelje za održive europske gradove, u kojoj pozivaju države članice da obrate veću pažnju pri stvaranju kulture visoko kvalitetnog načina življenja. U prosincu 2008. godine, Vijeće EU prihvatilo je „Zaključke o arhitekturi i održivom razvoju“, koji pozivaju Komisiju EU i MS da imaju razumijevanja za arhitekturu i njena specifi čna obilježja, u njenim osobitim kulturnim aspektima, u svim značajnim javnim politikama, pogotovo u istraživanju, ekonomskoj i socijalnoj jedinstvenosti, te politici edukacije.

  16 od 27 zemalja EU + Norveška + Turska imaju neki oblik arhitektonskih

  politika ili pravila: Austrija, Bugarska, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Irska, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska,