Tema broja: Na prekretnici školovanja Mi smo vaša budućnost, jel

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Tema broja: Na prekretnici školovanja Mi smo vaša budućnost, jel

 • ZAD

  NJA

  KLU

  PABROJ 40GOD. XV.

  lipanj 2014. asopis uenika O Ivana GunduliaTema broja: Na prek

  retnici kolovanja

  POSEBAN PRILOG

  VREMEPLOV

  Mi smo vaa budunost, jel vas strah?

 • 2

  izdava: O Ivana GunduliaGundulieva 23 a Z A G R E B

  tel/fax: 01 / 4854 - 187glavni i odgovorni urednik:

  Pavao Jerolimovurednitvo:

  uitelji: Marcela Boban, Zoran orkalo, Hen-rieta Herjavec Rubi, Pavao Jero-limov, Darija Odori Matijevi i Iskra Osmanevi.

  uenici:Ivor Vice Bulaja, Dora elan, Ana Fabris, Kiara Karkovi, Romano Keser, Ana Letica, Iva imunovi, Nika Vrbani i Luka ii.

  likovna i raunalna obrada: P. Jerolimov i uenici nov. grupegrafiki urednik: P. Jerolimov

  tisak: fotokopiranje (40 komada)broj 40, godina XV.Zagreb, lipanj 2014.

  asopis izlazi jednom u polugoditu

  besplatni primjerake-mail:

  os-zagreb-001@skole.htnet.hrweb stranica:

  www. os-igundulica-zg.skole.hr

  Rije urednika .............................Anketa - tema broja Upisi u srednju kolu .................Maturalac - na zadnji izlet ....Od prve do zadnje klupe ..........Listamo stare Zadnje klupe ....Proitali smo za vas ....................Uenici putopisci ........................Glazba, film, kazalite ...............Slikopisi ......................................Tko pita ne skita .........................Vremeplov ..................................Juer, danas, a sutra ................

  I svemu doe krajNa kraju svake kolske godine osmaima piem ovaj gotovo uvijek

  isti uvodnik. Zato? Jednostavno, do sada nisam naao bolji nain kako bih se oprostio od jo jedne divne generacije uenika.

  kolske godine 2006./2007. upisali ste se u I. razred i bili ste sretni jer ste napokon postali netko i neto, postali ste kolarci. Poelo je osmogodinje putovanje iji je kraj onda izgledao tako da-leko, prava vjenost. U proteklih osam godina koje ste proveli u O Ivana Gundulia lijepih je trenutaka bilo pregrt. Tko e ih se svih sjetiti? Ovim prigodnim izdanjem Zadnje klupe, elimo ih se barem donekle prisjetiti, a dio toga i zadrati u trajnom sjeanju na sve ono lijepo to ste doivjeli i uinili tijekom naih zajednikih osam godina.

  One, sad ve davne, jeseni 2006. dobili ste male klupe i iste ta-kve obveze, no s godinama klupe su postajale vee, a vae obveze jo vee. Zahvaljujui brinim uiteljicama Andrei Cahariji Jagati, Tanji Iskri Weber i drugim uiteljicama, koje su vam bile na borav-ku ili na zamjenama, sve ste postavljene zadatke uspjeno rjeavali. U moje ste ruke doli kolske godine 2010./2011. i uspjeno smo se svaali ali i suraivali. Uoio sam kako su vae sposobnosti velike i s pravom sam od vas oekivao vie od onoga to ste davali. Dakako, vi niste uvijek dijelili moje miljenje, no neki su to ipak shvatili na vrijeme i postigli lijepe rezultate, a oni drugi s vremenom e uvidje-ti da sam ipak bio u pravu. Ja ne bih bio ja kad vam ne bih naglasio jo jednu vrlo vanu injenicu: odnos prema izvravanju obveza bilo koje vrste, nije uvijek bio na razini vaih mogunosti i sposobnosti. To morate promijeniti, ne zbog mene ili mojih kolega, niti zbog vaih roditelja, ve iskljuivo radi vas samih. Vi to moete, vi ste za to sposobni, samo treba htjeti.

  Slijedi vam razdoblje kada klupe ostaju iste veliine, a obveze, odgovornost i iskuenja postaju vea. Moj vam je prijateljski savjet da obveze, prvenstveno one u uenju, izvravate redovito i savje-sno. A iskuenja? Pa, ako ba neto morate probati u ivotu, ni u emu ne pretjerujte, osim u ljubavi. Nije ljubav samo ljubav prema osobi suprotnoga spola, ljubav iskazujemo prijateljima, roditeljima itd. Voljeti i biti voljen to je san i elja svih nas. Nemojte se sra-miti rei nekome da ga volite, ali to i pokaite. Prava ljubav i pravo prijateljstvo zahtijevaju da iskreno kaete onoj drugoj osobi to mislite, ali i da ujete ono to vam moda i nije drago. Pravi i iskreni prijatelj to e vam rei u lice. Sjetite se samo koliko sam vam puta tota toga rekao, kao i moji kolege takoer. To smo rekli iz ljubavi prema vama i elji da budete jo bolji nego to jeste. Da nam je bilo svejedno, budite sigurni da bismo utjeli. Nisu uvijek prijatelji oni koji vas tapaju po ramenu ili vam sve odobravaju. Moji kolege i ja trudili smo se da vam uenje bude radost i veselje, a koliko smo u tome uspjeli, pokazat e vai daljnji ivotni uspjesi u koje ne sumnjamo. Mi, sada ve vai bivi uitelji, elimo vam puno uspjeha u daljnjem kolovanju i posebno bismo htjeli da odaberete zvanje koje e vas uiniti sretnima i zadovoljnima, a time korisnima sebi, obitelji te cijeloj zajednici.

  Pavao Jerolimov

  SADRAJ:2

  3469

  12131416181920

  Na naslovnici:Posljednja zajednika fotografija uenika 8. a razreda koja je snimljena zadnji dan nastave i to ba u petak 13. lipnja 2014. godine.

 • 3

  Zadnji je tjedan nastave, u ko-li vlada ludnica. Uenici profeso-re povlae za rukave radi pobolj-anja ocjena, a profesori uenike za podmirivanje raznih dugova: vraanja knjiga u knjinicu, od-govaranja, pisanja testova i tome slino. Posebno napeto bilo je meu osmaima jer svaki ostva-reni bod znai korak blie upisu u eljenu srednju kolu.

  Nas je zanimalo kako su osmai proveli ovih osam godina zajedno te kakvi su njihovi planovi za bu-dunost pa smo proveli anonimnu anketu u naem razredu. Rezultati su vrlo zanimljivi. Postotke smo zaokruivali jer nije vano ima li pola % manje ili pola % vie. Pi-tanja i rezultati ankete priloeni su u prikazanoj tablici. Na pitanja nisu odgovarali oni uenici koji toga dana nisu bili u koli, a an-ketu smo proveli na sveukupno 26 od 28 uenika, odnosno bilo je 93 % ispitanika. Pokazano je sljedee:

  Za osnovnjakom ali 12 ue-nik, ili 46%, a odlasku se veseli njih 9, ili 34%. Izgleda da 4 ueni-ka jo nisu svjesni da je osnovnoj koli doao kraj ili moda kane frknuti razred i ostati. Tko zna? Uenici koji ale za osnovnom kolom ale najvie zbog prijate-lja. Takvih je 14, ili 53%, a neeg drugog 3 uenika, ili 11%. Zbog profesora nije se izjasnio nitko, ili moda ne ele priznati. Naime, 9 uenika 34% nije se izjasnilo na ovo pitanje. Da im je osnovna kola pruila dovoljno znanja za daljnje obrazovanje pozitivno je odgovorilo 20 uenika 77%, a 5 (19%) smatra kako im nije pru-eno dovoljno znanja. Pitanje je samo je li to zato to nisu uili ili im ono to su nauili jednostavno nije dovoljno. Postignutim rezul-tatima zadovoljno je 50% anketi-ranih uenika, a druga polovica nije zadovoljna. Nismo pitali je li to nezadovoljstvo zbog nerada, zahtjevnih profesora ili moda ro-ditelja koji previe oekuju.

  Koju e srednju kolu pohaati odluilo se 19 uenika (73%), a 7 (27%) jo uvijek se nije odluilo. Za upis u srednju kolu po vlasti-tim eljama upisuje se 22 uenika (84%), a samo 1 uenik (3%) zbog

  bodova. Zbog elje roditelja i ne-eg drugog nije se nitko izjasnio iako 3 uenika nisu dali svoj od-govor. Kod 65% uenika roditelji su zadovoljni njihovim uspjehom, a 35% roditelja nisu bili te sree. Veina osmaa 24 (92%) oekuje da e srednja kola biti puno tea od osnovne, a 8% odnosno dva uenika ne misli tako. Od 26 ispi-tanika 15 (58%) ih se eli upisati u gimnaziju, dok njih 11 nema tu namjeru. Veina je ve odabrala eljenu gimnaziju i ima dovoljno bodova, a dvoje je jo neodluno. Moda je frka u bodovima. U neku strukovnu kolu kao to su ekonomska. umjetnika turistika ugostiteljska i medicinska eli ii 9

  uenika (34%), a ostali su se odlu-ili za gimnazije kao prvi izbor. U skoroj budunosti na fakultetu se sigurno vidi 21 uenika (81%), a njih dvoje (7%) ne, dok je za troje uenika to sada nevano pitanje.

  esto se moe uti bive osma-e kako govore da bi se rado vra-tili u osnovnu kolu i da mi jo ne znamo kako nam je sada lijepo. kolska godina je praktiki zavr-ila. Tu smo gdje smo. Skoranji upisi pokazati e ispravnost ove nae ankete. Svim naim dragim osmaima elimo upis u eljenu srednju kolu, uspjeh u daljnjem kolovanju, sreu i zadovoljstvo.

  priredile, provele i obradile: Ana Fabris i Ana Letica, 8. a

 • 4

  Maturalac - Na posljednji veliki izlet u osnovnjaku

  U rujnu sam sa svojim razredom krenula prema naem najveem polu-otoku Istri. Hotel u kojem smo odsjeli zove se Alegro, a nalazi se u mjestu Ra-bac. Rabac se nalazi na istonoj strani istarske obale, malo je mjesto, ali mi se svidjelo. Nadam se da se isto tako svidio i ostalima. Naravno, nama je najvani-je bilo kakav je hotel. Mogu rei da je hotel bio prekrasan ak i iznad mojih oekivanja. Imali smo klimatizirane sobe, balkone, predivan pogled na Ra-bac i more i pogled na veliki bazen koji se nalazio ispred hotela. Svakoga dana nakon veere u hotelu u kojem je hrana bila izvrsna ili bismo proetati. Rabac mi je naveer prekrasan jer je etalite smjeteno uz more. To je najljepe, ee i uje um valova. Plaa na kojoj smo bili jedan dan je isto tako bila lijepa iako je more bilo ledeno, to nas nije sprije-ilo da se kupamo. Onoliko koliko smo vidjeli Rabac jako mi se svidio. Sigurna sam da je i ostatak isto tako lijep kao i ovaj dio koji sam vidjela. Maturalac e mi ostati u lijepom i nezaboravnom sje-anju i voljela bih to ponoviti. Nadam se da u jo koji put posjetiti Rabac.

  Kiara Karkovi, 8. a

  Uenici 8. a razreda na terenskoj nastavi u Istru posjetili su Pulsku Arenu. Ona je najvei i najsauvani-ji spomenik antikog graditeljstva u Hrvatskoj. Po veliini zauzima esto mjesto meu rimskim amfiteatrima na svijetu, te je jedini u svijetu ija

  Povijest Pule zapoinje prije otpri-like 3000 godina kada je na breuljku na kojem se danas nalazi Katel nasta-lo prvo gradinsko naselje, utvrda Hi-stra. Od tada pa sve do danas Pulom su se izmjenjivali mnogobrojni vla-dari. Kroz veinu svoje povijesti Pula je proivljavala brojne vrhunce i pa-dove koji su potrajali sve do polovice 20. stoljea. Pula je jedan od brojnih klasinih gradova Sredozemlja iji su poeci obavijeni tajnovitim mitskim predodbama grkog doba. Osnutak Pule spominje se u nekoliko povije-snih izvora, a najpozn