TEMA BROJA: ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE O PROJEKTU

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of TEMA BROJA: ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE O PROJEKTU

 • info

  bro

  j 1 :

  : g

  od

  ina

  1

  z lena.infoee

  TEMA BROJA: ENERGETSKI EFIKASNE KUE

  O PROJEKTU ZEELENA

  POETAK SREIVANJA EE KUE

  newsletter :: z lena.com.hree

 • O PROJEKTU ZEELENA

  PROJEKT: ZEELENA

  O projektu:

  Mjesto za informiranje o utedi energije, energetske efikasnosti te o obnovljivim izvorima energije.

  Projekt se sastoji od nekoliko razina:

  zeelena kua :: zEElena izlobena kua :: zeelena.com.hr :: zEElena web stranica :: zeelena.info :: newsletter zeelena.app :: zEElena mobilna aplikacija za iOS i Android :: zeelena.solar :: javni solarni punja mobitela ::

  Cilj projekta:

  Na jednom mjestu dobiti sve informacije o utedama energije, subvencijama koje se nude za ugradnju takvih sustava te vidjeti kako ti sustavi funkcioniraju u praksi.

  Ciljana skupina:

  Sve osobe koji grade ili planiraju graditi niskoenergetske objekte, planiraju adaptirati postojei objekt u energetski efikasni te sve ostale osobe koje ele utediti energiju.

  Centar EE i OIE ::

  z lenaeecentar nergetske fikasnosti

  i obnovljivih izvora energijee e

  ee

 • 2

  INTERNET STRANICA

  - vijesti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije- postupak sreivanja izlobene energetski efikasne kue- pregled dostupnih subvencija za EE* i OIE*- savjeti graanima o utedi energije

  z lena.com.hree

  z lena.appee

  MOBILNA APLIKACIJA ZA iOS i ANDROID

  - isto kao i na internet stranici - vijesti - lanci - kolumne - subvencije- kuponi za utedu kod kupnje EE* i OIE* proizvoda - kuponi s popustima- [SPECIAL] Solarno, Fasada, Stolarija, rasvjeta- video :: Zeelena.TV- popis tvrtki- online radio streaming :: Narodni radio

  z lena.infoeeNEWSLETTER

  Prenositi e najzanimljivije lanke sa nae internet stranice te kolumne naih suradnika. vijesti i tekstove o postupcima sreivanja energetski efikasne kue sa praktinim savjetima.

  Objavljivati e

  Centar energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

  Vie o centru je objanjeno kasnije u lanku...

  z lena - centar ee i oieee

 • TEMA BROJA:

  ENERGETSKI EFIKASNE KUE

  Tema ovog newsletter-a su energetski efikasne kue. Zadnjih mjesec dana na internet stranici objavljivali smo lanke vezane za energetski efikasne kue, dio lanaka prenosimo ovdje.

  Svaki mjesec objavljivati emo lanke vezane za odreenu temu te ih prenositi u sljedeim newsletter-ima.

  3

 • Sve vie cijene energenata kao i globalne klimatske promjene glavni su razlozi za promiljanje o naim energetskim potroakim navikama. S obzirom da upravo zgrade troe oko 40% od ukupne potronje energije u SAD-u i Europskoj uniji, energetski efikasne zgrade i kue postaju sve zanimljivije, a njihovi koncepti sve raznolikiji.

  Danas moemo razlikovati pet osnovnih tipova energetski efikasnih kua:

  niskoenergetske kue (low energy house) pasivne kue (passive house, ultra-low energy house) kue nulte energije (zero-energy house or net zero energy house) autonomne kue (autonomous building, house with no bills) kue s vikom energije (energy-plus house).

  PASIVNE I NISKOENERGETSKE KUE

  4

  TEMA BROJA

 • Prema gruboj podjeli, po postignutim utedama u niskoenergetskoj kui se za zagrijavanje koristi svega 40 kWh/m2 godinje, to je ekvivalent od 2,7 litara loivog ulja po m2 godinje ili 6 kg/m2 godinje drvnih peleta.

  Tona definicija niskoenergetske kue ovisi o dravi u kojoj se nalazi odnosno o nacionalnom standardu.

  Niskoenergetska kua u Njemakoj (njem. Niedrigenergiehaus) ima ogranienje u potronji energije za grijanje prostorija od 50 kWh/m2 godinje, dok je to ogranienje u vicarskoj definirano MINERGIE standardom i ne smije prelaziti 42 kWh/m2 godinje.

  Zbog povoljnije klime, u Hrvatskoj se prilikom definiranja niskoenergetske kue uzima vrijednost od 40 kWh/m2 godinje za grijanje.

  Niskoenergetske kue u pravilu koriste najuinkovitiju toplinsku izolaciju, energetski uinkovitu stolariju, niske nivoe proputanja zraka i toplinsku obnovu u ventilaciji za manje energije potrebne za grijanje i hlaenje.

  Mogu se takoer koristiti i standardi prema pasivnim solarnim tehnikama dizajna ili aktivne solarne tehnologije, kao i tehnologije za recikliranje topline iz vode koja je koritena kod tuiranja ili u stroju za pranje posua.

  NISKOENERGETSKE KUE

  5

  TEMA BROJA

 • Korak dalje ide pasivna kua, kojoj je ime dao njemaki arhitekt Wolfgang Weiss, koja godinje troi svega 15 kWh/m2, to je ekvivalentno potronji od jedne litre loivog ulja po m2 stambene povrine godinje, odakle joj i esto koriteni naziv: jednolitarska kua.

  Nulta kua samostalno dostie punu energetsku pokrivenost, a u nekim sluajevima moe proizvoditi i vikove energije, te se u tom sluaju naziva energanom. Jedan od primjera energane jest i kua g. Ljube Majdandia u zagrebakom naselju pansko, koja s vremena na vrijeme isporuuje generiranu elektrinu energiju u elektroenergetski sustav.

  Prema dostupnim podacima, u Njemakoj postoji preko 150.000 razliitih pasivnih kua, kako pojedinanih domainstava i kua u nizu ili manjih stambenih zgrada, to ne zauuje budui da je u Njemakoj realiziran sustav poticanja pasivne gradnje kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini, a koji ukljuuje povoljne kredite i dodatne mjere poticanja.

  U Austriji je do sada realizirano oko tisuu pasivnih kua, a prva u Hrvatskoj je sagraena u Brestovju kraj Zagreba u realizaciji prof. Ljubomira Mievia, a u vlasnitvu g. Branka Mihaljeva. Ukupna cijena gradnje pokazala se 20% viom nego u sluaju klasine gradnje, a nakon isteka perioda amortizacije postignute utede trebale bi se pokazati drastinima.

  Naalost, u sustavu poticaja stanogradnje u Hrvatskoj, osim klasinih poreznih olakica za sada ne postoje direktni poticaji za izgradnju ovakvih niti slinih objekata..

  6

  NISKOENERGETSKE KUE

 • Autonomna (nezavisna) kua (eng. autonomous building,house with no bills) je zamiljena da normalno funkcionira nezavisno od infrastrukturne podrke izvana. Prema tome nema prikljuka na mreu za distribuciju elektrine energije, vodovod, kanalizaciju, odvodnju, komunikacijsku mreu, a u nekim sluajevima nema ni prikljuka na javne prometnice.

  Autonomna kua je mnogo vie od energetski uinkovite kue energija je u ovom sluaju samo jedan od resursa koje je potrebno dobiti iz prirode.

  Kua s vikom energije (engl. energy plus house) je kua koja u prosjeku tokom cijele godine proizvede vie energije koristei obnovljive izvore energije nego to je uzme iz vanjskih sustava. Ovo se postie upotrebom malih generatora elektrine energije, niskoenergetskih tehnika gradnje poput pasivnog solarnog dizajna kue te paljivog odabira lokacije za kuu.

  Mnoge kue s vikom energije su gotovo nerazluive u odnosu na tradicionalne kue jer jednostavno koriste najefikasnija energetska rjeenja (aparati, grijanje, ) kroz cijelu kuu.

  U nekim razvijenim dravama distributeri elektrine energije kupuju viak energije iz takvih kua i tim pristupom kua umjesto troka predstavlja izvor prihoda za vlasnika.

  AUTONOMNE KUE I KUE S VIKOM ENERGIJE

  7

  TEMA BROJA

 • Ako imate obinu pe na drva instaliranu u dnevnoj sobi ili u nekoj drugoj prostoriji gdje boravite, sigurno imate problem grijanja okolnih prostorija. Kroz ovaj lanak emo Vam prikazati kako je to napravio moj otac u svom novom ivotnom prostoru.

  U kui gdje je ivio prije imao je obinu pe na drva s kojom je grijao taj prostor u kojem boravi i imao je upravo taj problem grijanja prostorija udaljenih od pei. Kad je krenuo sa sreivanjem nove kue smislio je nain kako da to rijei.

  U toj kui treba dodatno grijati dvije prostorije (kuhinju i kupaonu). Nije htio ugraivati izmjenjiva u pe i spajati se na radijatore nego neki drugi nain. Poto se dosta energije gubi kroz dimovod htio je iskoristiti tu toplinu.

  Iskoristio je staru pe na drva. Napravio je kamin. Oko pei je zazidao zid od stare opeke, a iznad pei je postavio gipsane ploe te napravio kutiju u kojoj e dimovod zagrijavati zrak.

  Na vrhu te kutije postavio je dvije cijevi te ih provukao do kupaonice i kuhinje. Na prednjoj strani kamina postavio je dvije reetke koje e grijati prostor u kojem se nalazi pe.

  Interesantna stvar je ta to e unutarnje jedinice od klima ureaja iskoristiti za distribuciju zraka u prostorije.

  Iz njih je izvadio ispariva, a ostavio elektroniku te motor s ventilatorom. Ostavio je senzor koji e mjeriti temperaturu u prostoriji i po potrebi paliti i gasiti ventilator. Gornju stranu jedinice je zatvorio kako bi uzimala zrak samo iz cijevi koja je spojena sa zadnje strane, a ne odozgo iz prostorije. Klime je postavio u prostorije na ve postavljene cijevi. I to je to.

  GRIJANJE TOPLIM ZRAKOM SA PEI NA DRVA

  Pie: Marko Fertelme

  LANAK

 • U Kutini se otvara ZEELENA Centar energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

  U centru e se moi dobiti sve potrebno za utedu energije te sreivanja energetski efikasnog objekata, od savjetovanja o odabiru najbolje opreme za potrebe korisnika, rijeavanje papirologije za dobivanje subvencija do pregleda kako ti proizvodi funkcioniraju u radu.

  Objekt u kojem se nalazi Centar EE i OIE potpuno se renovira iz obinog u energetski efikasan objekat. Za dobru izolaciju objekta postaviti e se termo fasada debljine 15cm te energetski efikasna stolarija. Za grijanje objekta odabrana je pe na pelete te solarni termo sustav koji e grijati i potronu toplu vodu. Fotonaponski sustav snage 4kW proizvoditi e dovoljno elektrine energije za potrebe centra. Sustav pametne kue upravlja rasvjetom i grijanjem objekta te mjeri potronju energije te vode.

  U centru e raditi certificirani energetski savjetnici.

  Postupak sreivanja moi e se pratiti na naem newslette