Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti /...

20
Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017

Transcript of Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti /...

Page 1: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti

Toukokuu 2017

Page 2: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo

• Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

• Keskeiset huomiot

1. Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti € 1987-2016

Vientimaat

2. Tekstiilin ja muodin vienti kohdemaittain € 2000-2016

3. Tekstiilin ja muodin vienti kohdemaittain % 2000-2016

4. Suurimmat vientimaat %1987 ja 2016

Tuontimaat

5. Tekstiilin ja muodin tuonti alkuperämaittain € 2000-2016

6. Tekstiilin ja muodin tuonti alkuperämaittain % 2000-2016

7. Suurimmat tuontimaat % 1987 ja 2016

Tuotteet

8. Tekstiilin ja muodin vienti tuotteittain € 2000-2016

9. Tekstiilin ja muodin tuonti tuotteittain € 2000-2016

10. Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti tuotteittain % 2016

• Tietoa viennin ja tuonnin tilastoista

Page 3: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät on jaettu viennin ja tuonnin tilastoissa viiteen ryhmään

VAATTEET

Miesten, naisten ja lasten vaatteet Urheiluvaatteet

Alusvaatteet Asusteet

SISUSTUSTEKSTIILIT JA MUUT TEKSTIILIT

Matot Verhot, vuodevaatteet, pyyhkeet, keittiötekstiilit

Siivoustekstiilit Säkit, teltat, purjeet,

pressut

TEKNISET TEKSTIILIT

Kuitukangas Viirat ja huovat

teolliseen käyttöön Hihnat ja köydet

LANGAT, KANKAAT, NEULOKSET, KUIDUT JA TEKSTIILIJÄTTEET

Langat Neulokset Puuvillakankaat

Tekokuitukankaat (pl. nauhat ja

erikoiskankaat) Muut kudotut kankaat

Tylli, pitsit, koruompelukset, nauhat

yms. Lumput ja

tekstiilitavaroiden jätteet Tekstiilikuidut

JALKINEET

Nahka- tekonahka ja tekstiilijalkineet Urheilujalkineet

Kumikengät Jalkinetarvikkeet

Tässä osiossa käsitellään TEKSTIILIN JA MUODIN vientiä ja tuontia. Tekstiili- ja muotialan viennistä ja tuonnista eri

tuoteryhmittäin löydät osioista ”Vaatteiden vienti ja tuonti”, ”Jalkineiden vienti ja tuonti” sekä ”Tekstiilien vienti ja tuonti”.

Page 4: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Ruotsi noussut Suomen tärkeimmäksi tekstiilien ja vaatteiden vientimaaksi• Suomen tekstiili- ja vaateviennin arvo oli vuonna 2016 yhteensä 650 milj. €

• Vuodesta 2013 alkanut viennin lasku on päättynyt ja vuonna 2016 vienti pysyi edellisvuoden tasolla

• Merkittävimmät vientituotteet Suomelle ovat vaatteet ja tekniset tekstiilit

• Suurimmat vientimaat ovat Ruotsi (24 %), Saksa (13 %) ja Venäjä (11 %) , Viro (7 %) ja USA (4 %)

• Ruotsiin viedään erityisesti vaatteita ja jalkineita, niiden osuus viennistä kasvanut.

• Saksaan viedään erityisesti vaatteita ja teknisiä tekstiilejä.

• Venäjän viennin arvo pudonnut nopeasti viime vuosina. Esim. Venäjän vaatemarkkina on pudonnut muutamassa vuodessa 40 %. Samaan

aikaan suomalaiset vähittäiskaupan toimijat ovat vähentäneet toimintojaan Venäjällä. Tärkeimmät vientituotteet Venäjälle ovat vaatteet ja

jalkineet.

• Tekstiili- ja vaatetuonnin arvo Suomeen oli vuonna 2016 yhteensä 2,3 mrd. €

• Myös tuonti laski vuosina 2013-2015, mutta vuonna 2016 tuonti kääntyi kahden prosentin kasvuun

• Merkittävimmät tuontituotteet ovat vaatteet ja jalkineet

• Suurimmat tuontimaat ovat Kiina (31 %), Bangladesh (7 %), Saksa (6 %), Ruotsi (6 %) ja Turkki (5 %)

• Tuonti Kiinasta kasvaa edelleen, tuonnista valtaosa vaatteita.

• Bangladesh noussut nopeasti suurimpien tuontimaiden joukkoon, tuonti lähes kokonaan vaatteita

• Tuonti Saksasta laskussa, Saksasta tuodaan vaatteita, teknisiä tekstiilejä ja materiaaleja

• Ruotsista tuodaan lähinnä vaatteita, Turkista vaatteita ja sisustustekstiilejä

• Huom! EU-maiden välisessä kaupassa alkuperämaa ei välttämättä pidä paikkaansa: mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään,

merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. Tämän takia esimerkiksi juuri Ruotsi ja Saksa näyttävät tilastoissa todellisuutta suuremmilta

tuontimailta, vaikka ne ovat tuotteiden lähetysmaita, eivät alkuperämaita.

Page 5: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

1. Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti 1987-2016, milj. €

1 090

1 690 1 950

2 500

2 290

850

730

560

720

650

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

milj

. €

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti, milj. €

Tuonti milj. €

Vienti milj. €

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 6: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Vientimaat

Page 7: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

2. Tekstiilin ja muodin vienti kohdemaittain 2000-2016, milj. €

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot. Huom! Vuosina 2000-2004 teknisten tekstiilien vientiä ei ole tilastoitu maittain, ja koko teknisten tekstiilien vienti

ryhmässä ”muut yhteensä”. Siksi vuodesta 2004 vuoteen 2005 vienti useisiin maihin kasvaa ja muiden maiden osuus pienenee merkittävästi.

102 87 79 71 72 96 97 99 84 70 84 96 109 114 134 139 154

40 39 34 30 30 60 70 75 71

61 79 88 81 81 68 75

81 59 75 66 64 75

96 119

151 171

107 105

139 176 178 152 102 69

91 100 89 83 76

85 75

75 65

52 59

70 69 72

61 49 48

5 5 6

4 3

33 46

86 54

26 28

32 21 21

21

26 27

428 441 484 455 447

315 309

301 322

246 256

278 253 257

268

259 269

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

vie

nti m

ilj. €

Tekstiilien ja vaatteiden vienti Venäjälle pudonnut yli 100 miljoonalla vuodesta 2013

Muut yhteensä

USA

Viro

Venäjä

Saksa

Ruotsi

Page 8: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

3. Tekstiilin ja muodin vienti kohdemaittain 2000-2016 %

14% 12% 10% 10% 10% 14% 14% 13% 11% 12% 14% 14% 15% 16% 19% 21% 24%

6%5% 4% 4% 4%

9% 10% 9% 9%11%

13% 12% 11% 11%10%

11%13%

8% 10%9% 9% 11%

14%17% 19% 22% 19%

17% 20%25% 25% 22% 16% 11%

13% 13%12% 12% 11%

12%10% 9% 9% 9% 10%

10%

10% 10% 9%8% 7%

1% 1%1% 1% 0%

5%6%

11% 7% 5% 5%5%

3% 3%3%

4% 4%

59% 59%64% 64% 64%

46% 43%38% 42% 44% 42% 40% 36% 36% 38% 40% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ma

an

osu

us v

ien

nis

tä %

Ruotsi noussut suurimmaksi vientimaaksi

Muut yhteensä

USA

Viro

Venäjä

Saksa

Ruotsi

Lähde: Tulli. Huom! Vuosina 2000-2004 teknisten tekstiilien vientiä ei ole tilastoitu maittain, ja koko teknisten tekstiilien vienti ryhmässä ”muut

yhteensä”. Siksi vuodesta 2004 vuoteen 2005 vienti kaikki maihin kasvaa ja muiden maiden osuus pienenee merkittävästi.

Page 9: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

4. Suurimmat tekstiilin ja muodin vientimaat 1987 ja 2016

Neuvostoliitto31 %

Ruotsi25 %

Norja10 %

Saksa6 %

Iso-Britannia5 %

Ranska3 %

Tanska3 %

Italia2 %

Alankomaat2 %

USA2 %

Muut yhteensä

11 %

Tekstiili ja muoti yhteensä, suurimmat vientimaat 1987, yhteensä 850 milj. €

Ruotsi24 %

Saksa13 %

Venäjä11 %Viro

7 %USA4 %

Norja4 %

Ranska4 %

Iso-Britannia3 %

Alankomaat3 %

Puola2 %

Muut yhteensä25 %

Tekstiili ja muoti yhteensä, suurimmat vientimaat 2016, yhteensä 650 milj. €

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 10: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tuonti-maat

Page 11: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

5. Tekstiilin ja muodin tuonti alkuperämaittain 2000-2016, milj. €

199 209 227 234 288 399 455 504 602 575 684 794 755 740 704 679 711 34 36 40 43 48

41 52 51

58 64 75

100 104 120 121 133 151

125 138 160 164 167

176 236 241

218 161 173

214 193 188 188 165 147

125 116 124 132 136

145 154 159

161 150

171

177 170 177 173 172 146

37 44 58 69 79

85 87

92 98

92

105

114 116 110 100 99 109

1 174 1 179 1 152 1 124 1 092

1 062 1 068

1 113 1 092

906

990

1 104 1 074 1 089

1 012 989 1 024

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

tuon

ti m

ilj. €

Tekstiilien ja vaatteiden tuonnin arvo Kiinasta yli 700 miljoonaa euroa

Muut yhteensä

Turkki

Ruotsi

Saksa

Bangladesh

Kiina

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 12: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

6. Tekstiilin ja muodin tuonti alkuperämaittain 2000-2016 %

12% 12% 13% 13% 16%21% 22% 23% 27% 30% 31% 32% 31% 31% 31% 30% 31%

2% 2% 2% 2%3%

2% 3% 2%3%

3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 7%

7% 8% 9% 9%9%

9%11% 11%

10%8% 8% 9% 8% 8% 8% 7% 6%

7% 7%7% 7%

7%8%

8% 7%7% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 8% 6%

2% 3%3% 4%

4%4%

4% 4%4%

5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5%

69% 68% 65% 64% 60%56% 52% 52% 49% 47% 45% 44% 45% 45% 44% 44% 45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% o

suu

s tu

on

nis

ta

Kiinan osuus tekstiilien ja vaatteiden tuonnista lähes kolmanneksen

Muut yhteensä

Turkki

Ruotsi

Saksa

Bangladesh

Kiina

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 13: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

7. Suurimmat tuontimaat 1987 ja 2016

Italia14 %

Saksa13 %

Portugali10 %

Iso-Britannia6 %

Ruotsi6 %

Ranska6 %

Tanska4 %

Etelä-Korea4 %

Kiina4 %

Itävalta4 %

Muut yhteensä29 %

Suurimmat tuontimaat 1987, yhteensä 1,1 mrd. €

Kiina31 %

Bangladesh7 %

Saksa6 %Ruotsi

6 %

Turkki5 %

Intia4 %

Vietnam4 %

Viro3 %

Italia3 %

Portugali2 %

Muut yhteensä29 %

Suurimmat tuontimaat 2016, yhteensä 2,3 mrd. €

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 14: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tuotteet

Page 15: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

8. Tekstiilin ja muodin vienti tuotteittain 2000-2016, milj. €

72 74 72 68 70 73 81 93 93 81 101 120 120 132 133 99 105

197 200 206 195 180 154 156 170 144

57 47 68 45 45 46

47 47

32 38 45 45 39 36 39

46 43

40 44 41

46 47 49 51 56

197 195 206 192

190 192

205 225

232

174 171 179

173 161 153 163 169

228 240 230 207 224

229 236

253 254

211 249

295 323 337 324 291 272

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

vie

nti m

ilj. €

Vaatteet ja tekniset tekstiilit tärkeimmät vientituotteet

Vaatteet

Tekniset tekstiilit

Sisustustekstiilit ja muuttekstiilit

Langat, kankaat,neulokset, kuidut jatekstiilijätteet

Jalkineet

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 16: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

9. Tekstiilin ja muodin tuonti tuotteittain 2000-2016, milj. €

170 178 193 190 200 219 243 258 279 248 275 321 314 332 319 306 309

304 300 293 275 255 251 251 258 234 174 201 213 217 207 181 193 196

139 145 143 153 156 178 194 213 211 189

223 223 225 221 218 220 234 160 162 161 158 159 152 163 177 180

129 151

181 167 162 155 156 163

920 937 973 989 1 040 1 108

1 200 1 253 1 326

1 208

1 348

1 565 1 489 1 502 1 425 1 363 1 385

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

tuon

ti m

ilj. €

Yli puolet alan tuonnista on vaatteita

Vaatteet

Tekniset tekstiilit

Sisustustekstiilit ja muuttekstiilit

Langat, kankaat, neulokset,kuidut ja tekstiilijätteet

Jalkineet

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 17: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Vaatteet61 %

Jalkineet13 %

Sisustustekstiilit ja muut tekstiilit

10 %

Langat, kankaat,

neulokset, kuidut ja

tekstiilijätteet9 %

Tekniset tekstiilit

7 %

Tekstiilin ja muodin tuonti 2016, 2,3 mrd. €

Vaatteet42 %

Tekniset tekstiilit26 %

Jalkineet16 %

Sisustustekstiilit ja muut tekstiilit

9 %

Langat, kankaat, neulokset, kuidut ja

tekstiilijätteet7 %

Tekstiilin ja muodin vienti 2016, 650 milj. €

10. Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti tuotteittain 2016 %

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 18: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Ruotsi26 %

Saksa16 %

Venäjä13 %

Viro8 %

Ranska5 %

Alankomaat4 %

Norja3 %

Itävalta3 %

Latvia2 %

Italia2 %

Muut yhteensä

18 %

Suurimmat vaatteiden vientimaat 2016, viennin arvo 272 milj. €

Ruotsi50 %

Venäjä14 %

Norja9 %

Viro6 %

Saksa4 %

Muut yhteensä

17 %

Suurimmat jalkineiden vientimaat 2016, viennin arvo 105 milj. €

Saksa13 %

Ruotsi11 %

USA8 %

Viro7 %

Venäjä7 %

Iso-Britannia6 %

Puola5 %

Kiina4 %

Ranska3 %

Norja3 %

Muut yhteensä33 %

Suurimmat tekstiilien vientimaat 2016, viennin arvo 271 milj. €

Ruotsi24 %

Saksa13 %

Venäjä11 %Viro

7 %

USA4 %

Norja4 %

Ranska4 %

Iso-Britannia3 %Alankomaat

3 %

Puola2 %

Muut yhteensä

25 %

Tekstiili ja muoti yhteensä, suurimmat vientimaat 2016, yhteensä 650 milj. €

Lähde: Tullin ulkomaankauppatilastot

Page 19: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

Tietoa viennin ja tuonnin tilastoista

• Tekstiilien ja vaatteiden ulkomaankauppatietojen lähteenä on Tullin tilastointi. Tilastot on koottu SITC5-luokitusta käyttäen. Lukuihin on sisällytetty

yhteensä 386 eri tuotenimikettä, jotka on jaoteltu vaatteisiin, sisustustekstiileihin, teknisiin tekstiileihin, materiaaleihin, jalkineisiin ja muihin tekstiileihin.

• Tekstiili- ja vaatealan liiketoimintamallit ovat monipuolistuneet. Tekstiili- ja vaateala on globaali ala, jolle on ominaista pitkät ja moniulotteiset

hankintaketjut. Vaatteen raaka-aineena oleva puuvilla on peräisin Turkista, puuvillakangas kudotaan Portugalissa, tuotteen suunnittelu, malliompelu ja

leikkaus tehdään Suomessa, minkä jälkeen kappaleet viedään Viroon ommeltavaksi. Sieltä tuote lähtee suoraan jälleenmyyjälle Ruotsiin, tai kiertää

Suomessa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta myyntiin ulkomaille. Tekstiilien ja vaatteiden eri komponentit liikkuvat siis useaan otteeseen

maasta toiseen, ja valmis tuote sisältää useissa eri maissa tehtyjä osia ja työvaiheita. Tämä hankaloittaa alan ulkomaankaupan tilastointia.

• Ulkomaankauppatilastot eivät täysin kata tekstiili- ja vaatealan vientiä. Jos suomalainen tekstiili- ja vaatealan yritys teettää tuotteet ulkomailla,

kaikki tuotteet eivät näy Suomen ulkomaankauppatilastoissa. Osa tuotteista lähetetään suoraan valmistajilta eteenpäin. Toisaalta osa ulkomailla

teetetyistä tuotteista tuodaan logistiikkakeskuksiin Suomeen ja viedään täältä jälleen ulkomaille, jolloin ne näkyvät sekä tuonti- että vientitilastoissa.

Joka tapauksessa tuotteen valmistuttamisesta ja myynnistä tuleva lisäarvo jää Suomeen.

• Vienti- ja tuontitilastojen tulkinnassa tulee huomioida, että valmistajien ohella vähittäis- ja tukkukauppa ovat merkittäviä toimijoita tekstiilien ja

vaatteiden maahantuonnissa ja viennissä. Esimerkiksi Kesko, S-ryhmä ja Stockmann tuovat itse maahan tekstiilejä ja vaatteita ja vievät niitä

edelleen esimerkiksi Venäjän ja Baltian markkinoille.

• Kansainvälisen kaupan tilastointia vääristää puutteet alkuperämaamerkinnöissä. EU-maiden välisessä kaupassa alkuperämaa ei välttämättä pidä

paikkaansa: mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. Tämän takia esimerkiksi

Ruotsi ja Saksa näyttävät tilastoissa tekstiili- ja vaatealan suurilta tuontimailta, vaikka todellisuudessa nämä ovat pääosin vain merkittäviä lähetysmaita,

eivät alkuperämaita.

• Tilastot päivitetään puolivuosittain. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot päivitetään syyskuussa 2017.

Page 20: Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti - Amazon S3...Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo • Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa

SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI

FINNISH TEXTILE & FASHION

Eteläranta 10, FI-00130

Helsinki, Finland

www.stjm.fi

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Anna-Kaisa Auvinen

toimitusjohtaja

050 536 5078

[email protected]

Hanne Mikkonen

tilastot ja tietopalvelut,

jäsenasiat

0440 296 152

[email protected]