TEKNISK HANDBOK FÖR GOLV OCH TAK HUNTON

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEKNISK HANDBOK FÖR GOLV OCH TAK HUNTON

TEKNISK HANDBOK FÖR GOLV OCH TAK
V02-02/22
2
„Ultralam“ Z-9.1-811
Certifierad kvalitet HUNTON Fanerträbalk LVL tillverkas i två kvaliteter. Den första och den vanligaste produkten är HUNTON Fanerträ- balk LVL-R som har alla faneren i samma riktning, dvs parallellt med ytfaneren. Denna produkt används primärt till alla typer av balkkonstruktioner. Den andra produkten är HUNTON Fanerträbalk LVL-X som har ungefär vart femte faner limmat vinkelrät mot ytfaneren. Denna produkt används i huvudsak till skivkonstruktioner.
HUNTON Fanerträbalk LVL tillverkas av 3 mm tjocka kvalitetssorterade faner. Detta minimerar virkets naturliga defekter. Faneren limmas samman med ett vattenfast lim vilket ger ett homoget rektangulärt tvärsnitt och en formstabil, stark och styv produkt.
HUNTON Fanerträbalk LVL tillverkas i en kontinuerlig process, vilket ökar flexibiliteten för olika tvärsnitt, med begränsningar enligt illustrationen.
HUNTON Fanerträbalk LVL: Fanerträprodukter för högt ställda krav.
Höjd max 400 mm
Längd max 12,0 m
HUNTON Fanerträbalk LVL. Produkten är en konstruktionsprodukt (laminated veneer lumber) som produceras i enlighet med den harmoniserade europeiska standarden EN 14374 och är CE-märkt.
HUNTON Fanerträbalk LVL-R
HUNTON Fanerträbalk LVL-X
Hög böjstyrka, långa
Lättbearbetad
kg
3
Hunton Fanerträbalk LVL-R som kantbalk tillsammans med Hunton Lättbalk i ett bjälklagselement.
Håltagning Figuren visar riktlinjer för största urtag och hål i Hunton Fanerträbalk LVL enligt detaljritning 522.351 från SINTEF Byggforsk. Större urtag eller annan placering ska dimensioneras av ansvarig konstruktör.
HUNTON Fanerträbalk LVL skapar nya möjligheter för Dina träkonstruktioner. Tack vare sin styrka och styvhet bygger Du längre och samtidigt slankare konstruktioner. Dessutom är HUNTON Fanerträbalk LVL mera formstabil, betydligt starkare och styvare än exempelvis vanligt konstruktionsvirke.
HUNTON Fanerträbalk LVL produceras i enlighet med den harmoniserade europeiska standarden EN 14374 och är CE-märkt. Produkten är klassificerad i emmissionsklass E1 gällande formaldehyd och i brandklass D-s1, d0. HUNTON Fanerträbalk LVL har en densitet av ca 495 kg/m3 och levereras normalt obehandlad samt med en fuktkvot på ca 8-10 %.
Många användningsmöjligheter
≤ H/4
≤ H/8
H/2H
För att undvika sprickbildning görs rektangulära hål och urtag med avrundade hörn.
Karakteristiska värden Exempel på karakteristiska värden, vid balk- konstruktioner, för Hunton Fanerträbalk LVL-R enligt EN 14 374, Eurocode 5. (N/mm2)
Böjning på högkant fm, 0, k 50
Dragning parallellt fibrer ft, 0, k 31
Dragning vinkelrätt fibrer ft, 90, k 0,9
Tryck parallellt fibrer fc, 0, k 40
Tryck vinkelrätt fibrer fc, 90, k 7
Skjuvning fv, k 4,6
Elasticitetsmodul E0, mean 13800
Beräkning av bärande konstruktioner HUNTON Fanerträbalk LVL ska dimensioneras i enlighet med Eurocode 5 anpassad för svenska förhållanden.
Förutsättningar för beräkningar och tabeller
Allmänt Samtliga beräkningar har genomförts med de karakteris- tiska värden som anges som anges i Prestanda deklara- tion (DoP).
Material Korrektionsfaktorer för lasttyper och klimatklasser har använts enligt EC5 och svensk anpassningsdokument , NAD. Partialkoefficient för material har satts till γM=1,2.
Laster, lastkombinationer och partialkoefficienter Kategoriindelning av byggnader, partialkoefficienter och karakteristiska värden för nyttig last har valts i enlighet med Eurocode och svensk NAD. Egentyngderna har valts enligt gk=0,65 kN/m2 för golvbjälklag, och gk=0,60 kN/m2 för tak. Både brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd har utvärderats vid framtagning av spännviddstabellerna. Deformationskriterierna anges vid respektive tabell.
Moment- och tvärkraftskapacitet För beräkning av dimensionerande moment har momen- tet i fältmitt (2-stödsbalk) och stödmomentet (3-stöds- balk) använts. Dimensionerande lastfall är egentyngd, i förekommande fall snölast eller nyttig last av inredning/ personer. Dimensionerande tvärkraft är bestämd vid stöd (2-stödsbalk) och mittstöd (3-stödsbalk).
Deformationer Maximala deformationer har beräknats med FE-analys med så kallad Timoshenko-teori, vilken inkluderar skjuvdeformationer.
Svikt Vid beräkning av sviktegenskaper har det så kallade statiska kriteriet använts. Detta säger att nedböjningen av en fritt upplagd balk belastad i fältmitt med en punktlast om 1,0 kN, ej får böja ner mer än 1,5 mm. Vid beräkning av sviktegenskaper har både fallet med och utan skivsamverkan kontrollerats. Lastspridningen har beaktats enligt anvisningar i Boverkets handbok ”Svängningar, deformationspåverkan och olyckslast”.
Materialdata som använts vid beräkningarna
Parameter För beräkning av Värde (MPa)
fmk Böjkapacitet 50
ftk Dragkapacitet 31
fck Tryckkapacitet 40
fvk Skjuvkapacitet 4,6
Eböjn,balk Deformation/svikt 13800
Eböjn,balk Deformation/ bärförmåga
Typ H B Ix Wx Iy Wy Abalk ix iy
(mm) (mm) (mm) (m4 x10-6) (m3 x10-6) (m4 x 10-6) (m3 x10-6) (m2 x10-3) (m) (m)
Fanerträbalk LVL-R 220 45 39,93 363 1,67 74,3 9,90 0,0635 0,0130
Fanerträbalk LVL-R 260 45 65,91 507 1,97 87,8 11,70 0,0751 0,0130
Fanerträbalk LVL-R 300 45 101,25 675 2,28 101,3 13,50 0,0866 0,0130
Fanerträbalk LVL-R 360 45 174,96 972 2,73 121,5 16,20 0,1039 0,0130
Fanerträbalk LVL-R 400 45 240,00 1200 3,04 135,0 18,00 0,1155 0,0130
Fanerträbalk LVL-R 450 45 341,72 1519 3,42 151,9 20,25 0,1299 0,0130
Beräkningar och förutsättningar
Fanerträbalk LVL-R
Dimensionerande kapaciteter Lasttyp permanent, klimatklass 1*.
Höjd Tjocklek Nck Ntk Vk Mk ExIx GA
(mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kN)
Fanerträbalk LVL-R
Dimensionerande kapaciteter Långtidslast, klimatklass 1*.
Höjd Tjocklek Nck Ntk Vk Mk ExIx GA
(mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kN)
Fanerträbalk LVL-R
Dimensionerande kapaciteter Korttidslast, klimatklass 1*.
Höjd Tjocklek Nck Ntk Vk Mk ExIx GA
(mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kN)
Fanerträbalk LVL-R
Dimensionerande kapaciteter Medellång last, klimatklass 1*.
Höjd Tjocklek Nck Ntk Vk Mk ExIx GA
(mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kN)
Fanerträbalk LVL-R
Dimensionerande kapaciteter Momentan last, klimatklass 1*.
Höjd Tjocklek Nck Ntk Vk Mk ExIx GA
(mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kN)
Fanerträbalk LVL-R
* EdIx och GdA avser styvhetsegenskaper, övriga värden avser bärförmågeegenskaper. Alla värden avser Hunton Fanerträbalk LVL-R.
6
Fanerträbalk LVL-R
220 45 4,9 4,2 4,1 3,5 4,1 3,6 4,1 3,5
260 45 5,7 5,0 4,9 4,1 4,9 4,2 4,9 4,1
300 45 6,6 5,8 5,7 4,9 5,6 4,9 5,6 4,9
360 45 7,8 7,0 7,0 6,1 6,8 5,8 6,8 5,8
400 45 8,7 7,7 7,8 6,9 7,5 6,5 7,5 6,5
450 45 9,7 8,7 8,8 7,9 8,5 7,3 8,5 7,3
Bostäder Skolor och kontor
Fanerträbalk LVL-R
220 45 4,8 4,4 4,1 3,5 4,8 4,4 4,1 3,5
260 45 5,6 5,2 4,9 4,1 5,6 5,2 4,9 4,1
300 45 6,4 6,0 5,7 4,9 6,4 6,0 5,7 4,9
360 45 7,6 7,2 7,0 6,1 7,6 7,2 7,0 6,1
400 45 8,4 8,0 7,8 6,9 8,4 8,0 7,8 6,9
450 45 9,5 9,0 8,8 7,9 9,5 9,0 8,8 7,9
Spännviddstabell (m). Enfältsbalkar, 2-stöd Säkerhetsklass 2 Egentyngd 0.65 kN/m2
Deformation < L/300 Punktlastkriteriet (max 1.5 mm nedböjning av 1 kN punktlast) för fall med och utan samverkande spånskiva, lastfördelning
Golv
Spännviddstabell (m). Tvåfältsbalkar, 3-stöd, symetriskt Säkerhetsklass 2 Egentyngd 0.65 kN/m2
Deformation < L/300 Punktlastkriteriet (max 1.5 mm nedböjning av 1 kN punktlast) för fall med och utan samverkande spånskiva, lastfördelning
Alla värden avser Hunton Fanerträbalk LVL-R.
7
Tak
Taklutning
L
H
(mm)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200
Fanerträbalk LVL-R
220 45 5,9 4,5 3,7 5,5 4,2 3,4 5,0 3,8 3,1 4,7 3,6 3,0 4,3 3,3 2,7 4,1 3,1 2,6 4,0 3,0 2,5 260 45 6,9 5,3 4,3 6,5 4,9 4,1 5,9 4,5 3,7 5,6 4,3 3,5 5,1 3,9 3,2 4,9 3,7 3,1 4,7 3,6 2,9 300 45 8,0 6,1 5,0 7,5 5,7 4,7 6,8 5,2 4,3 6,5 4,9 4,0 5,9 4,5 3,7 5,7 4,3 3,5 5,5 4,1 3,4 360 45 9,6 7,3 6,0 9,0 6,9 5,6 8,2 6,2 5,1 7,8 5,9 4,9 7,1 5,4 4,4 6,8 5,2 4,3 6,6 5,0 4,1 400 45 10,7 8,1 6,7 10,0 7,6 6,3 9,1 6,9 5,7 8,7 6,6 5,4 7,9 6,0 4,9 7,6 5,8 4,7 7,3 5,5 4,5 450 45 12,0 9,2 7,6 11,3 8,6 7,1 10,3 7,8 6,4 9,7 7,4 6,1 8,9 6,8 5,6 8,5 6,5 5,3 8,2 6,2 5,1
Spännviddstabell (m). Taklutning 0-15 grader. 2-stöds. Säkerhetsklass 2 Egentyngd 0.60 kN/m2, symmetrisk snölast Deformation av total last L/300 av snölast L/350 (Bostäder) Tabellen anger horisontell spännvidd (per fack)
Spännviddstabell (m). Taklutning 16-38 grader. 2-stöds. Säkerhetsklass 2 Egentyngd 0.60 kN/m2, symmetrisk snölast. Deformation av total last L/300 av snölast L/350 (Bostäder) Tabellen anger horisontell spännvidd (per fack)
H
(mm)
T
(mm)
Snözon
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200
Fanerträbalk LVL-R
220 45 6,1 4,6 3,8 5,8 4,4 3,6 5,3 4,0 3,3 5,1 3,9 3,2 4,7 3,6 2,9 4,5 3,4 2,8 4,4 3,3 2,7 260 45 7,2 5,5 4,5 6,8 5,2 4,3 6,3 4,8 3,9 6,0 4,6 3,8 5,5 4,2 3,5 5,3 4,1 3,3 5,2 3,9 3,2 300 45 8,3 6,3 5,2 7,9 6,0 4,9 7,3 5,5 4,5 7,0 5,3 4,3 6,4 4,9 4,0 6,2 4,7 3,8 6,0 4,5 3,7 360 45 10,0 7,6 6,3 9,5 7,2 5,9 8,7 6,6 5,5 8,4 6,3 5,2 7,7 5,9 4,8 7,4 5,6 4,6 7,2 5,4 4,5 400 45 11,1 8,5 7,0 10,6 8,0 6,6 9,7 7,4 6,1 9,3 7,1 5,8 8,6 6,5 5,4 8,2 6,3 5,1 8,0 6,0 5,0 450 45 12,5 9,5 7,9 11,9 9,0 7,4 10,9 8,3 6,8 10,5 7,9 6,5 9,6 7,3 6,0 9,3 7,0 5,8 9,0 6,8 5,6
H
(mm)
T
(mm)
Snözon
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200 s600 s900 s1200
Fanerträbalk LVL-R
220 45 6,3 4,8 4,0 6,1 4,6 3,8 5,7 4,3 3,6 5,5 4,2 3,4 5,1 3,9 3,2 4,9 3,8 3,1 4,8 3,6 3,0 260 45 7,5 5,7 4,7 7,2 5,5 4,5 6,7 5,1 4,2 6,5 4,9 4,1 6,1 4,6 3,8 5,9 4,4 3,7 5,7 4,3 3,5 300 45 8,7 6,6 5,4 8,3 6,3 5,2 7,8 5,9 4,9 7,5 5,7 4,7 7,0 5,3 4,4 6,8 5,1 4,2 6,6 5,0 4,1 360 45 10,4 7,9 6,5 10,0 7,6 6,3 9,3 7,1 5,9 9,0 6,8 5,6 8,4 6,4 5,3 8,1 6,2 5,1 7,9 6,0 4,9 400 45 11,6 8,8 7,3 11,1 8,5 7,0 10,4 7,9 6,5 10,0 7,6 6,3 9,3 7,1 5,8 9,0 6,9 5,7 8,8 6,7 5,5 450 45 13,0 9,9 8,2 12,5 9,5 7,8 11,7 8,9 7,3 11,3 8,6 7,1 10,5 8,0 6,6 10,2 7,7 6,4 9,9 7,5 6,2
Spännviddstabell (m). Taklutning 39-45 grader. 2-stöds. Säkerhetsklass 2 Egentyngd 0.60 kN/m2, symmetrisk snölast. Deformation av total last L/300 av snölast L/350 (Bostäder) Tabellen anger horisontell spännvidd (per fack)
Alla värden avser Hunton Fanerträbalk LVL-R.
8