Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

17
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatio ille

description

 

Transcript of Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Page 1: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille

Page 2: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Haemme visionäärejä

DM 1290092

Page 3: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

DM 1290092

menestyä kansainvälisen tutkimuksen kärjessä

luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle

kaupallistaa tutkimustuloksia

testata ideoita monialaisesti

Onko tutkimusryhmänne tavoitteena

Page 4: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

DM 1290092

Edistämme tutkimusryhmien ja yritysten vuoropuhelua

Page 5: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

EAKR Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus

Kansainväliset yhteishaut

Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille

Strategiset tutkimus-avaukset

Innovaatio-tutkimus

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

FiDiPro

DM 1290092

Page 6: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Strategiset tutkimusavaukset

DM 1290092

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

Tutkimusorganisaatiot kehittävät ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin.

Yrityksiä mukana rahoittajan ja tulosten hyödyntäjän roolissa.

Käytetyin tutkimusrahoituksen muoto.

Haut toteutetaan Tekesin ohjelmissa.

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Uutta huippuosaamista ja mahdollisuuksia merkittävien kasvualojen synnylle. Haut kahdesti vuodessa.

Tekesin tutkimusrahoitus 1/2

Kaupallistamisen rinnalla tutkimusta, joka valmistelee ideaa uudeksi liiketoiminnaksi.Haut kahdesti vuodessa.

Page 7: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

DM 1290092

Tekesin tutkimusrahoitus 2/2Muut rahoitusmahdollisuudet

FiDiPro Finland Distinguished Professor Programme

Finland Distinguished Professor Programme rahoittaa tutkimusprojekteja, joissa rekrytoidaan kansainvälinen huippututkija työskentelemään Suomeen. Haku kerran vuodessa.

Tutkimusprojekteille, jotka tuottavat tietoa siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Haut eri teemoista vuosittain.

EU:n rakennerahaston rahoitus täydentää Tekesin tutkimusrahoitusta rakennerahastoalueilla. Rahoitusta voi hakea kaikissa Tekesin tutkimushauissa.

Innovaatiotutkimus

AluekehitysrahastoEAKR

Page 8: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

DM 1290092

Tekesin palvelut tutkimusorganisaatioille Tietoa, verkostoja, vaikutusmahdollisuuksia

Vaikuta alasi kehitykseen ja kuule uusinta tietoa. Tee yhteistyötä yritysten ja toisten tutkimusryhmien kanssa.

Tekesistä saat tietoa eurooppalaisten ohjelmien kuten Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksesta ja neuvoja hakemuksen valmisteluun.

Tekesin ohjelmat

Eurooppalaiset ohjelmat

Page 9: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Projektin valmisteluvaiheessa ole yhteydessä Tekesin asiantuntijaan.

HAUT

Tekes avaa rahoitushakuja tutkimusorganisaatioille eri teemoista. Useimmat tutkimushaut liittyvät Tekesin ohjelmaan. Avoimet haut: www.tekes.fi/hakuajat

RINNAKKAISPROJEKTITYritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisissä t&k-projekteissa osapuolet voivat jättää hakemuksen Tekesiin myös hakuaikojen ulkopuolella.

Jätä hakemus Tekesin asiointipalvelussawww.tekes.fi/asiointi

Miten haet tutkimusrahoitusta Tekesistä?

DM 1290092

Page 10: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Luonnonvarat ja kestävä talous

•Arktiset meret 2013–2017

•Green Growth – Tie kestävään talouteen 2011–2015

•Green Mining - Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011–2016

•Groove - Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä 2010–2014

Kehitysmaainnovaatiot -valmistelussa

Tekesin ohjelmat

Elinvoimainen ihminen

•BioIT – Biologisen tiedon hallinta 2012–2014

•Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008–2015

•Oppimisratkaisut 2011–2015

•Skene - Games Refueled 2012–2015

Terveyden proaktiivinen edistäminen -valmistelussa

Älykäs elinympäristö

•EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät 2011–2015

•Fiiliksestä fyrkkaa - Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018

•Fiksu kaupunki 2013–2017

•Huippuostajat 2013–2016

•Innovatiiviset kaupungit INKA 2014-2020

•Rakennettu ympäristö 2009–2014

•Trial- Kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö 2011–2014

Teollinen internet ja 5G-valmistelussa

Työelämän kehittäminen

•Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa2012–2018

DM 1290092

Page 11: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Lisätietoa tutkimusrahoituksenvaihtoehdoista

Page 12: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Käytetyin tutkimusrahoitusmuoto

Luo ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin

Haut toteutetaan Tekesin ohjelmissa.

Mukana yrityksiä, jotka rahoittavat yhteensä tyypillisesti 10% projektin kustannuksista

Yritykset voivat hyödyntää tuloksia omissa yritysprojekteissaan. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa Tekes ei rahoita yritysten suoraa tuotekehitystä.

Tekes rahoittaa yleensä 60% projektin kokonaiskustannuksista

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

DM 1290092

www.tekes.fi/verkottunut_tutkimus

Page 13: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Strategiset tutkimusavaukset

DM 1290092

Visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta

Luovat uutta huippuosaamista ja mahdollisuuksia merkittävien kasvualojen synnylle Suomeen

Erittäin kilpailtu rahoitus, josta rahoitetaan vain muutamia projekteja vuodessa

Strategisilta tutkimusavauksilta ei edellytetä yritysrahoitusta, mutta tutkimuksella on oltava suuri merkitys tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Tekes rahoittaa yleensä 60% projektin kustannuksista.

Rahoitushaut kahdesti vuodessa

www.tekes.fi/strategiset_avaukset

Page 14: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa - kansainvälisesti kilpailukykyistä kasvua huippututkimuksesta

DM 1290092

Kaupallistamisen rinnalla tutkimusta, joka valmistelee ideaa uudeksi liiketoiminnaksi

Projektin tuloksista syntyy uutta liiketoimintaa joko olemassa olevaan tai perustettavaan yritykseen

Ei edellytetä yritysten osallistumista, mutta yritykset voivat tuoda asiantuntemusta ohjausryhmätyöhön

Tekes rahoittaa 70% kustannuksista

Haut kahdesti vuodessa. Yliopistojen innovaatiopalvelut tekevät esivalinnan.

www.tekes.fi/tutli

Page 15: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme

DM 1290092

Kokenut kansainvälinen huippututkija työskentelemään Suomeen

Tekesin painotus yhteistyössä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä sekä tulosten hyödyntäminen yrityksissä

Tekesillä kaksivaiheinen haku kerran vuodessa.

Suomalaiset tutkimusorganisaatiot hakevat rahoitusta projektille, joka voi kestää 2 - 5 vuotta.

FiDiPro on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma

www.tekes.fi/fidipro

Page 16: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Innovaatiotutkimus

DM 1290092

Tuottaa analyysejä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja miten ne uudistavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa.

Tulokset auttavat löytämään parhaimpia ratkaisuja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi

Ei edellytetä yritysten rahoitusta, mutta yhteistyötä yritysten kanssa suositellaan

Haut eri teemoista vuosittain

Rahoitus yleensä 60% projektin kustannuksista

www.tekes.fi/innovaatiotutkimus

Page 17: Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2014

Lue lisääwww.tekes.fi/tutkimusorganisaatiot