Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV (AVI-TK) AVI-NIRO termokorv Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV...

download Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV (AVI-TK) AVI-NIRO termokorv Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV ¢® (AVI-TK)

of 16

 • date post

  25-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV (AVI-TK) AVI-NIRO termokorv Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV...

 • ®

  AVI-NIRO termokorv

  Tehniline hooldus AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  BAUCERT STEIERMARK

  Z-2.1.8-02-1174

  patenteeritud

  Termokorvid väljaulatuvatele rõdupaneelidele, läbivatele paneelidele jneTKM

  Termokorvid lodžade toetuspindadele, väljaulatuvatele atikatele, samuti ka erijuhtumitelTKA

  Jaotatud termokorvid valmisdetailideleTKF

  Termokorvid atikateleAT/2

  Termokorvid (paigaldatud vertikaalselt) seinakonsoolidele ja seinapaneelideleTKW

  Ülevaade tüüpidest ja kasutusaladest

 • AVI-NIRO-termokorvid on soojust isoleerivad, kandvad ühenduselemendid raudbetoonist ehitusdetailide vahel. Need paigaldatakse soojusisolatsiooni parandamiseks väljaulatuvate raudbetoonplaatide juures nende üleminekukohtades hoone sisemusse. Täiendavad kasulikud kasutusalad on: lodžade ühenduskohad, katusekonsoolid väljaulatuva müüritise kohal, atikate ühenduskohad, galeriid, vaheplatvormid jne.

  AVI-NIRO-termokorvid koosnevad staatiliselt toimivast, üksteisest sõltumatutest üksikribadest sõrestikust ja 8 cm paksusest polüstüroolplaadist (EPSW 30 vastavalt Austria standard B 6050). Üksikud ribid ulatuvad läbi polüstüroolplaadi ja on korrosiooni vältimiseks selles piirkonnas valmistatud roostevabadest U-kujulistest terasplekist profiilidest, mis on keevitatud oma otstes haagikujuliste betooniribivarraste külge.

  Üksikute ribide jõudude juhtimiseks nendega ühendatud raudbetoonist detailide külge kasutatakse vastavat ühendussarrust. Üksikribid on põhimõtteliselt ehitatud selliselt, et nad võivad vastu võtta nii positiivseid kui ka negatiivseid ristjõudusid.

  AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  Tabel 1

  Ribielemendi ristlõikeparameetrid Paneeli paksus (cm) ≥16,0 ≥18,0 ≥20,0 ≥22,0

  Ribi kõrgus RH (cm) 11,0 13,0 15,0 17,0

  Jx (cm4) 86,97 128,32 177,88 235,65

  Jy (cm4) 5,46 5,46 5,46 5,46

  Y

  XX RH

  1

  3 30

  A =2,05 cm 2

  J1=1,24 cm 4 25

  15 ,4

  1

  Nad koosnevad ühtsest U 30 NIRO-plekkprofiilist (materjali number 1.4571 C 850 vastavalt Austria - EN standardile 10088-2).

  Vahe tagatakse 2 betooni terasribihaagi Ø 10 mm (BSt 550 vastavalt Austria standardile B 4700 punkt 3.4.1.2) abil, mis on keevitatud üla- ja alavöö äärikute külge (kaitsegaasikeevitus).

  Üksikud ribid valmistatakse keevitusrobotite abil kõrgusega 11 cm, 13 cm, 15 cm ja 17 cm. Selle abil on võimalik katta paneelide paksuste vahemikku alates 16 cm.

 • AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  Kirjeldus:

  AVI-NIRO-termokorvid on koormatavad mitme telje suunas ja nad sobivad sel põhjusel kõige erinevamate kasutusalade jaoks.

  Põhiliselt moment- ja/või ristjõukoormusega (Mx, Vy) paneelkandekonstruktsioonides on kasutamiseks ette nähtud ühtlustatud 100 cm pikkuse ja erineva ribide arvuga (2–9 ribi) standardkorvid seeriatest TKM ja TKA.

  Kitsaste kohtade jaoks võib aga valmistada ka 1–9 ribiga ühtlustatud minimaalse 10 cm ribide vahekaugusega korve. Korvi pikkus on seega sõltuv ribide arvust. U 30 roostevabade profiilide dimensioneerimisel võetakse aluseks lubatav pinge 420 N/mm2.

  Interaktsioonidiagrammide arvutamiseks vajalikud momendid ja ristjõud määratakse modifitseeritud neljamõõtmelise karkassmudeli abil. Ulatuslikud katsed terasbetoonpaneelide ja konsoolidega on selle arvutusmudeli õigsust kinnitanud.

  Jõudude juhtimine U-30 roostevabadest terasprofiilidest raudbetoondetailide ristlõikele toimub külgekeevitatud BS5 550 terasest valmistatud ribaterasest haakide abil.

  Kõikide haakide jaoks ühtlaselt valitud läbimõõt 10 mm on optimaalselt sobitatud roostevaba terase kandevõimega ja see on ühtlasi ehitusel paigaldatava ühendussarruse mõõduks. Üksikute ribide kõrge inertsimoment mõjutab väga soodsalt AVI-NIRO termokorvide deformatsiooni- ja võnkeomadusi.

  Sellepärast on konsoolpaneelide soovitatavad täiendavad kõrgused väga väikesed.

  Paneeli paksus cm

  RH cm Kõrguse suuren-

  damine %

  ≥16 11 0,59%

  ≥18 13 0,50%

  ≥20 15 0,43%

  ≥22 17 0,38%

  Tabel 2

  Soovitatav täiendav lisakõrgus %-des konsoolipikkuse kohta

  Roostevabast terasest profiilide kandevõime sõltub ribi kõrgusest RH.

  Ribi kõrgused ja paneeli paksused võib vastavalt vajadusele teineteisega sobitada. Paneeli paksuse ja ribi kõrguse vahe ei tohi olla väiksem kui 5 cm.

  Juhul kui AVI-NIRO termokorve kasutatakse peamiselt paneelkandekonstruktsioonides, siis on tänu koormatavusele mitme telje suunas võimalik kasutada ka teisi rakendusi: nt karkasside, konsoolide, seinapaneelide, sammaste, atikate jne ühendamine.

 • Vabalt väljaulatuva rõdupaneeli (konsoolpaneeli) jaoks. Peamiselt paindemomentide ja ristjõudude (interkatsioon) ülekandmiseks, ka erineva märgiga.

  AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  TÜÜP: TKM Paneeli paksus: ≥ 16 cm

  MÜÜRITIS

  Tabel 3

  VÄLJAS EPS W30

  BSt 550 ROOSTEVABA

  Momendi baaspunkt

  Ristjõu baaspunkt

  Suurimad lubatud momendid Mx max (ja selle juurde kuuluvad ristjõud Vy) tüüpide TKA ja TKM jaoks (iseloomulikud väärtused)

  Tüübi TKA kasutamisel tuleb jälgida seda, et ribide kõrgusi üle 11 cm pakutakse ainult variantide V1 ja V2 jaoks (170 mm ja 220 mm üle haagi).

  180≥

  90 80 90

  ø 10 mm

  ø 10 mm

  1.4571 C 850

  90 80 90

  ø10mm

  ø 10 mm 1.4571 C 850

  30 25 25 30

  30

  03 52 52 03

  03

  VÄLJAS

  SEES

  SEES

  MÜÜRITIS

  BSt 550

  EPS W30

  ROOSTEVABA

  Paneeli paksus

  Ribi kõrgus

  Sisejõud Ribide arv

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ≥16 cm 11 cm Mx max (kNm) 5,2 10,4 15,6 20,9 26,1 31,3 36,5 41,7 46,9 52,2 Vy (kN) 5,8 11,6 17,5 23,3 29,1 34,9 40,7 46,5 52,4 58,2

  ≥18 cm 13 cm Mx max (kNm) 6,3 12,5 18,8 25,1 31,4 37,6 43,9 50,2 56,4 62,7 Vy (kN) 6,6 13,2 19,8 26,4 33,1 39,7 46,3 52,9 59,5 66,1

  ≥20 cm 15 cm Mx max (kNm) 7,3 14,6 22,0 29,3 36,6 43,9 51,3 58,6 65,9 73,2 Vy (kN) 7,2 14,4 21,5 28,7 35,9 43,1 50,3 57,4 64,6 71,8

  ≥22 cm 17 cm Mx max (kNm) 8,4 16,8 25,1 33,5 41,9 50,3 58,6 67,0 75,4 83,8 Vy (kN) 7,6 15,2 22,8 30,4 38,0 45,6 53,2 60,9 68,5 76,1

 • Ristjõudude, paindemomentide ja normaaljõudude ülekandmiseks. Sobiv konsoolide, atikate ja erinevate valmisdetailide ühenduskohtade jaoks. Lubatud paindemomentide ja ristjõudude määramiseks võib kasu- tada samu interaktsioonidiagramme mis tüübi TKM korral.

  AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  TÜÜP: TKA Paneeli paksus: ≥ 16 cm

  MÜÜRITIS

  Tabel 4

  1.4571 C 850

  BST 550 ø10mm

  120 80

  (RH = 11 cm)

  *

  180

  80

  1.4571 C 850

  ø10mm ø10mm

  120

  52

  011

  03 03

  03 0352

  52

  52

  VÄ LJ

  AS

  EPS W30

  MÜÜRITIS

  EPS W30

  BSt 550

  ROOSTEVABA

  Momendi baaspunkt

  Ristjõu baaspunkt

  ROOSTEVABA

  Suurimad lubatud ristjõud Vy max (ja nende juurde kuuluvad momendid Mx) tüüpide TKA ja TKM jaoks (iseloomulikud väärtused)

  Tüübi TKA kasutamisel tuleb jälgida seda, et ribide kõrgusi üle 11 cm pakutakse ainult variantide V1 ja V2 jaoks (170 mm ja 220 mm üle haagi).

  LODŽA

  * Valikud: Variant V1: 170 mm Variant V2: 220 mm

  Paneeli paksus

  Ribi kõrgus

  Sisejõud Ribide arv

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ≥16 cm 11 cm Mx (kNm) 1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,8 11,0 12,2 Vy max (kN) 15,3 30,6 45,9 61,2 76,5 91,8 107,1 122,4 137,7 153,0

  ≥18 cm 13 cm Mx (kNm) 1,2 2,5 3,7 4,9 6,2 7,4 8,7 9,9 11,1 12,4 Vy max (kN) 15,5 30,9 46,4 61,8 77,3 92,7 108,2 123,6 139,1 154,5

  ≥20 cm 15 cm Mx (kNm) 1,2 2,5 3,7 5,0 6,2 7,5 8,7 10,0 11,2 12,5 Vy max (kN) 15,6 31,2 46,8 62,4 78,0 93,5 109,1 124,7 140,3 155,9

  ≥22 cm 17 cm Mx (kNm) 1,3 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,1 11,3 12,6 Vy max (kN) 15,7 31,4 47,1 62,9 78,6 94,3 100,0 125,7 141,4 157,1

 • See on kaheosaline variant tüübist TKM, mis on välja töötatud spetsiaalselt valmisdetailidele (paneelelemen- did). Üks osa (survevöö) ehitatakse valmisdetaili sisse, teine osa (tõmbevöö) paigaldatakse ehitusplatsil.

  AVI-TERMO-KORV ® (AVI-TK)

  TÜÜP: TKF (jaotatud termokorvid) Paneeli paksus: ≥ 18 cm

  Tabel 5

  VÄLJAS

  Momendi baaspunkt

  Ristjõu baaspunkt

  Suurimad lubatud momendid Mx max (ja selle juurde kuuluvad ristjõud Vv) tüübile TKF

  Näide: Mx = 2,6 kNm/m Vy = 2,5 kN/m Fz = 7,5 kN/m

  AT/2 võimalikud teljevahed: e1 = 9,0/2,6 = 3,4 m e2 = 12,0/2,5 = 4,8 m e3 = 35,0/7,5 = 4,7 m

  Valitud: telje väikseim vahekaugus on 3,4 m. Atikat või parapetti tuleb käsitleda äbiva karkassina.

  SEES

  MÜÜRITIS

  BSt 550

  Paneeli paksus

  Ribi kõrgus

  Sisejõud Ribide arv

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ≥18 cm 13 cm Mx max (kNm) 6,3 12,5 18,8 25,1 31,4 37,6 43,9 50,2 56,4 62,7 Vy (kN) 3,3 6,6 9,9 13,2 16,5 19,8 23,1 26,4 29,7 33,1

  1.4571 C 850

  006006 260 80

  375

  ø 10mm

  03

  0652 03

  0 21 081

  0 11 0 01 250 25 250

  TÜÜP: AT/2 peale asetatud atikatele Luba