TATRATOUR - Objavujeme - jeseň 2015...é osty ale de a Efez) ana 26 ael o o ana 22 ascinujúca) 24...

of 32 /32
objavujeme objavujeme tatratour.sk jeseň 2015

Embed Size (px)

Transcript of TATRATOUR - Objavujeme - jeseň 2015...é osty ale de a Efez) ana 26 ael o o ana 22 ascinujúca) 24...

TATRATOUR - Objavujeme - jese 2015state sa naším fanúšikom
poboky TATRATOUR a TIP travel
priame obchodné zastúpenia TIP travel
Bratislava TATRATOUR, Mickiewiczova 2 tel.: 02 / 52 93 28 11, 0915 / 841 833 [email protected]
TIP travel, Dunajská 8 tel.: 02 / 52 63 29 71, 0915 / 841 906 [email protected]
TIP travel - Aupark Shopping Center Einsteinova 18 tel.: 02 / 54 64 73 98 , 0905 / 472 952 [email protected]
Banská Bystrica TATRATOUR / TIP travel, Dolná 31 tel.: 048 / 412 52 48, 0915 / 841 917 [email protected] [email protected]
Komárno TATRATOUR / TIP travel Námestie generála Klapku .6 tel.: 035 / 773 32 90, 0915 / 841 722 [email protected] [email protected]
Košice TATRATOUR / TIP travel, Albetina 15 tel.: 055 / 622 48 72, 0915 / 841 922 [email protected] [email protected]
TIP travel - Aupark Shopping Center Námestie osloboditeov 1 tel.: 055 / 286 32 12, 0915 / 841 902 [email protected]
Luenec TATRATOUR, elezniná 24 tel.: 047 / 432 30 89, 0915 / 841 734 [email protected]
Malacky TATRATOUR, Radlinského 1158 / 2 tel.: 034 / 772 31 36 , 0905 / 472 954 [email protected]
Michalovce TATRATOUR, Nám. osloboditeov 8 tel.: 056 / 644 11 49, 0915 / 841 973 [email protected]
Nitra TIP travel , Štúrova 7 tel.: 037 / 652 42 94, 0915 / 841 924 [email protected]
Piešany TATRATOUR, Winterova 28 tel.: 033 / 772 53 05 , 0905 / 472 956 [email protected]
TIP travel, Teplická 74 tel.: 033 / 797 09 07, 0905 / 472 958 [email protected] [email protected]
Poprad TATRATOUR, Námestie sv. Egídia 44 tel.: 052 / 776 37 12 , 0915 / 841 782 [email protected]
Prešov TATRATOUR / TIP travel, Hlavná 103 tel.: 051 / 773 43 00, 0915 / 841 921 [email protected] [email protected]
Trenín TATRATOUR / TIP travel, Palackého 5 tel.: 032 / 743 48 42, 0915 / 841 777 [email protected] [email protected]
Trnava TATRATOUR / TIP travel Štefánikova 47 tel.: 033 / 551 33 34, 0915 / 841 852 [email protected] [email protected]
ilina TATRATOUR / TIP travel Mariánske námestie 21 tel.: 041 / 562 69 16, 0915 / 841 918, 0915 / 841 788 [email protected] [email protected]
TIP travel - Aupark Shopping Center Veká okruná 59/A tel.: 041 / 286 32 10, 0915 / 841 613 [email protected]
3 Ceny a zavy v tomto katalógu platia na 1 osobu na základnom lôku ubytovanú v 2-lôkovej izbe a sú platné v ase jeho vydania k 21. 8. 2015. Ceny nezahajú povinné príplatky (letiskové, palivové, emisné a servisné poplatky, bezpenostné taxy a transfer, prípadne pobytovú taxu a servisný poplatok) a poistenie.
V prípade Vášho záujmu o niektorý z vy- braných zájazdov si môete preveri voný termín, aktuálnu zavu a cenu na našej internetovej stránke, prípadne telefonicky v ktorejkovek našej poboke.
Dubnica nad Váhom OS Máj, Centrum I 1420 tel.: 042 / 442 60 17 [email protected]
Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 790 tel.: 031 / 552 50 41 [email protected]
Galanta Šafárikova 1526 tel.: 031 / 780 21 06-8 [email protected]
Holí Námestie Mieru 1 tel.: 034 / 651 61 08 [email protected]
Levice Sv. Michala 4 tel.: 036 / 622 22 19 [email protected]
Martin M. R. Štefánika 48 tel.: 043 / 413 56 09 [email protected]
Nové Zámky Komáranská 8 tel.: 035 / 640 42 00 [email protected]
Partizánske Námestie SNP 144 tel.: 038 / 749 29 81 [email protected]
Povaská Bystrica Dom sluieb Stred 39 tel.: 042 / 426 09 90 povazskabystrica@ tiptravel.sk
Prievidza Námestie Slobody 22 hotel Hviezda tel.: 046 / 544 15 51 [email protected]
Púchov Štefánikova 870 tel.: 042 / 463 57 42 [email protected]
Senec Lichnerova 19 tel.: 02 / 45 92 72 82 [email protected]
Senica Štefánikova 726/2 tel.: 034 / 654 44 44 [email protected]
Sere M. R. Štefánika 1152 tel.: 031 / 789 44 14 [email protected]
Šaa Budovateská 32 tel.: 0907 / 281 518 [email protected]
Topoany Štefánikovo námestie 30 tel.: 038 / 532 10 82 [email protected]
Zvolen Trhová 1 tel.: 045 / 532 67 27 [email protected]
jese 2015 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. sviatok
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Okruh
západnou
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Parí
novem ber
de luxe
de luxe
de luxe
de luxe
de luxe
de luxe
de luxe
de luxe
zájazdy oznae- né ikonou "de luxe" majú vyšší štandard sluieb - kvalitnejšie ubytovanie a transfery
Rím stra
na 10
Ist anbul
UBYTOVANIE » 7x ubytovanie v 3* hoteloch
STRAVOVANIE » 7x polpenzia v 3* hoteloch
DOPRAVA » lietadlom leteckej spolonosti Travel Ser- vice z Bratislavy a Košíc. V Turecku poas okruhu doprava klimatiz. autobusom a lodným trajektom.
OSTATNÉ » sluby profesionálneho sprievodcu a de- legáta CK, program (bez vstupov, orientaná cena vstupov cca 120 €/osoba), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » cena nezaha letiskové, palivové, emisné a servisné poplatky, bezpenost- nú taxu a transfer na osobu do 2 rokov vo výške 49 €, od 2 rokov 159 €.
PRIPLATKY » komplexné cestovné poistenie KOM- FORT (2,50 € na osobu a de) alebo PLUS (3,50 € na osobu a de) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenných sluieb CK (blišie infor- mácie o poistení nájdete na str. 417). V prípade, e si klient nezakúpi k zájazdu toto poistenie, zníi sa mu aktuálne platná zava na zájazd o 2%.
NEPOVINNÉ PRÍPLATKY » za 1/1 izbu poas pozná- vacieho zájazdu 100 €/pobyt. Cena 8-dového (7 - nocového) pobytového zájazdu na Tureckej riviére sa vypoíta z ceny 8-dového pobytového zájazdu, od ktorého treba odpoíta iastku 290 € na os.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeni program zájazdu.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
Anatólia 1. de > zraz na letisku, odlet do Antalye. Transfer
z letiska do hotela v Antalyi. Ubytovanie v hoteli a veera.
2. de > raajky v hoteli, odchod do mesta Konya, jedného z najstarších miest sveta, ktoré sa povauje za mekku islamu v Turecku, preto patrí aj medzi jednu z najkonzervatívnejších oblastí. aká vás prehliadka mauzólea Mevlany - zakladatea rádu tancujúcich dervišov. V popoludajších hodi- nách odchod autobusom do Kappadokie. Krajinu rozprávkových komínov a kláštorov vyhbených do okolitých kopcov budete obdivova v podzemnom meste Kaymakli. Výlet do tejto oblasti patrí medzi najsilnejšie záitky, ktoré si z Turecka odveziete spä domov. Ubytovanie v hoteli a veera.
3. de > po raajkách nasleduje prehliadka tejto úchvatnej oblasti návštevou najzachovalejšieho kláštora Göreme, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO. Budete sa môc poprechádza medzi roz- právkovými komínmi v oblasti Pasabag. Ubytovanie v hoteli v Kappadokii a veera.
4. de > po raajkách odchod autobusom do Ankary. Návšteva Múzea anatolských civilizácií, známeho tie ako Chetitské múzeum. Stanete sa svedkami prehliadky kultúr, ktoré sa nachádzali na území súasného Turecka. Po prehliadke odchod do vemi známeho a navštevovaného mesta Turecka - Istanbulu. Ubytovanie v hoteli a veera.
5. de > po raajkách nasleduje celodenná pre- hliadka Istanbulu. Na vlastné oi uvidíte najznámej- šie pamiatky mesta, ako je námestie Hippodrome, Modrú mešitu, Topkapi - palác s mnohými pokladmi z obdobia Osmanskej ríše, Chrám Boej Múdrosti a jeden z istanbulských bazárov. Návrat do hotela a veera.
6. de > po raajkách odchod z hotela smerom na Canakkale. Plavba trajektom cez úinu Darda- nely, návšteva Homérovej Tróje. V poobedajších hodinách odchod do mesta Bergame, kde vás aká prehliadka pôsobivej akropoly. Ubytovanie v hoteli s veerou.
7. de > po raajkách odchod do starobylého mesta Efez s návštevou jedného zo 7 divov sveta – Chrámu bohyne Artemis. Uvidíte tu najrozsiahlejšie a najzachovalejšie antické pamiatky na polostrove Malá Ázia. Po prehliadke odchod do mesta Denizli, kde navštívite antického kúpeného mesta Hierapo- lis z ias Pergamonského kráovstva a jedineného prírodného fenoménu Pamukkale – „bavlníkového hradu“ s lieivými termálnymi pramemi. Ubytova- nie v hoteli a veera.
8. de > raajky, transfer na letisko do Antalye, odlet na Slovensko, resp. transfer do hotela poda vášho výberu v rámci pobytového zájazdu.
9. –14. de > voný program pri mori v 3*- 5* hoteloch so slubami all inclusive, resp. ultra all inclusive na Tureckej riviére. Individuálny program s monosou zakúpenia fakultatívnych výletov.
15. de > raajky, transfer na letisko do Antalye, odlet na Slovensko.
program
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v šir- šom centre Petrohradu.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raajky a servírova- né veere, minerálka, káva/aj).
DOPRAVA » letecká doprava: Viede – Petrohrad a spä.
OSTATNÉ » doprava poda programu, prehliadky s miestnym sprievodcom, sluby slovenského sprievodcu poas zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 135 €/os.
PRIPLATKY » za 1/1 izbu 200 €. Balíek vstupov (Petrodvorec - Veký palác a park s fontánami, Petropavlovská pevnos a katedrála, Katedrála preliatej krvi, Katedrála sv. Izáka, Ermitá, Kazaská katedrála, Palác Kataríny I. vrátane Jantárovej komnaty) 120 €/os. Vstupné víza do Ruskej fede- rácie 70 €/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os), transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeni program zájazdu
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1. de > odlet z Viedne do Petrohradu. Transfer a panoramatická prehliadka centra mesta s miest- nym sprievodcom, Petropavlovská pevnos a kated- rála s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov. Návrat do hotela, veera a nocah.
2. de > raajky, celodenná prehliadka mesta s miestnym sprievodcom – Ermitá, Zimný palác, Kazaská katedrála. Plavba po rieke Neva (v cene), kde uvidíte mnostvo palácov, záhrad a monumen- tov. Prehliadka Kostola preliatej krvi, kde bol za- vradený cár Alexander II. Návrat do hotela. Veera, krátka veerná prechádzka, poas ktorej uvidíte známe otváranie mostov, nocah.
3. de > raajky, celodenná prehliadka s miest- nym sprievodcom, Carskoje selo - návšteva Paláca Kataríny I. s nádhernou Jantárovou komnatou. Ná- vrat do Petrohradu a prehliadka Katedrály sv. Izáka s pozlátenou kupolou a výhadom. Návrat do hotela, veera a nocah.
4. de > raajky, Petrodvorec (palácový a parkový komplex), prehliadka Vekého paláca a nádherného parku s fontánami s miestnym sprievodcom. Popoludní transfer na letisko, odlet z Petrohradu do Viedne.
program
4 dni ~ 2.10. – 5.10. 380 €/osoba
UBYTOVANIE » UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 2*/3* hoteli v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raajky.
DOPRAVA » letecká doprava » Viede – Rím a spä.
OSTATNÉ » transfer autokarom v Ríme z letiska do hotela a spä, sluby slovenského sprievodcu, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v Ríme 4-6 € /os./noc (výška závisí od hotela, platí sa v hoteli).
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu vo výške 105 €, balíek vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka, Koloseum a Forum Romanum) 45 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeni program zájazdu. Prehliadky sú uskutoované peši alebo MHD v Ríme za poplatok.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » **/***
1.de > odlet z Viedne do Ríma, transfer z letiska do hotela, prehliadka pamätihodností v centre mesta. Španielske námestie so známymi Španielskymi schodmi vedúcimi k neskororenesannému kostolu Trinitá dei Monti, malebná Fontana di Trevi a ná- mestia Piazza di Colonna a Piazza do Popolo, veer návrat do hotela, nocah.
2.de > raajky, dopoludnia prehliadka nádhernej Baziliky svätého Petra vo Vatikáne s hrobkami mno- hých pápeov, popoludní návšteva Vatikánskych múzeí so svetoznámou Sixtínskou kaplnkou, pre- hliadka rímskych fontán, návrat do hotela, nocah.
3.de > raajky, pokraovanie v prehliadke pamia- tok v centra Ríma: Anjelský hrad a most, Justiný palác, Piazza Navona, Pantheon, Benátske ná- mestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., antický Rím – Koloseum, Forum Romanum a Kapitol, Ba- zilika sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore, návrat do hotela a nocah.
4.de > raajky, dopoludnia dokonenie prehliadky centra. Transfer autobusom na letisko a odlet do Viedne.
program
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v centre Paría.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raajky.
DOPRAVA » letecká doprava: Viede - Parí a spä.
OSTATNÉ » transfer autokarom v Paríi letisko - hotel a spä, sluby sprievodcu CK, program poda popisu bez vstupov a lístkov na metro, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os. City tax v hoteloch v Paríi vo výške 2 € za osobu a noc.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 150 €, vstupy cca 35 €/os., plavba po Seine cca 14 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede- Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeni program zájazdu. Prehliadky v rámci programu sú uskutoované peši, alebo mestskou dopravou za poplatok.
UPOZORNENIE: vo všetkých termínoch je monos individuálnej návštevy Disneylandu, prípadne parku Asterix.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1. de > odlet z Viedne do Paría, transfer autoka- rom do hotela, prehliadka pamätihodností v centre (Eiffelova vea s výhadom na Champs – Elysées, Víazný oblúk, Trocadero), prechádzka po nábreí Seiny, návrat do hotela, ubytovanie a nocah.
2. de > raajky, prehliadka zámku a záhrad vo Versailles, popoludní návšteva svetoznámej galérie Louvre, voný program, veer návrat do hotela a nocah.
3. de > raajky, pešia prehliadka pamiatok mesta > Námestie Republiky, Opera Bastille, Námestie Svornosti, Montparnasse, Latinská štvr, Bazilika Notre Dame, moderné centrum G. Pompidou, uliky umelcov na Montmartre, Bazilika Sacre Coeur, ná- mestie Place du Tertre a Pigalle s kabaretom Moulin Rouge. Monos plavby po Seine, návrat do hotela a nocah.
4. de > raajky, prehliadka centra, radnica, naj- starší most Pont Neuf, väznica Conciergerie s celou Márie Antoinetty. Monos návštevy Invalidovne s Vojenským múzeom (hrobka Napoleona I.). Návrat do hotela a odchod autokarom na letisko, odlet do Viedne.
program
4 dni ~ 9.10. – 12.10. 450 €/osoba
UBYTOVANIE » UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v širšom centre Istanbulu.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.
OSTATNÉ » doprava po Istanbule poda programu autokarom, prehliadky s miestnym tureckým sprie- vodcom, sluby slovenského sprievodcu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 120 €, balíek vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, Dolmabahce Pa- lace, Topkapi Palace, Aghia Sophia, múzeum Chora, plavba cez Bospor) 50 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » v tomto type zájazdu DE LUXE po- skytujeme klientom maximálny komfort, presuny po Istanbule sú miestnym autokarom. Prehliadky poas 2. a 3. da s miestnym tureckým sprievod- com a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.de > odlet z Viedne do Istanbulu - mesta dvoch kontinentov, ktoré spája Európu s Áziou. Transfer z letiska do centra mesta, ubytovanie v hoteli, vee- ra, veerná vychádzka po centre, nocah.
2. de > raajky, celodenná prehliadka naj- významnejších pamiatok Istanbulu s miestnym sprievodcom – Modrá mešita so 6 minaretmi, Hipodrom, Egyptský obelisk, byzantský chrám Aghia Sophia. Vemi atraktívnou bude tie plavba loou z Európy do Ázie cez Bospor a na najvyššom bode Istanbulu – Camlica ochutnáte šálku pravého tureckého aju. Návrat cez Bosporus Bridge spä do hotela v európskej asti mesta. Veera a nocah.
3. de > raajky, celodenná prehliadka mesta s miestnym sprievodcom – slávny sultánsky palácový komplex Topkapi, rozahlá podzemná vodná nádr Yerebatanská cisterna. Panoramatická jazda popri Zlatom rohu so zastávkou pri akvadukte rímskeho cisára Valensa. Navštívite múzeum v bývalom kláštore Chora s najkrajšími byzantskými
Istanbul
program
podm ienky
mozaikami na svete a palác Dolmabahce s jedine- nými klenotmi. Návrat do hotela, veera. Monos individuálnej prehliadky noného Istanbulu, nocah.
4. de > raajky, návšteva Vekého a Egyptského bazára. Popoludní transfer na letisko, odlet do Viedne.
15
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v šir- šom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.
OSTATNÉ » doprava po Ríme klimatizovaným autokarom, prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom, sluby slovenského sprievodcu CK, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a ser- visné poplatky 125 €/os., City tax v Ríme 4-6 € /os./ noc (výška závisí od hotela, platí sa priamo v hoteli).
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 105 €, balíek vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka, Ko- loseum a Forum Romanum, Bazilika sv. Klementa a katakomby sv. Kalixta) 59 €/os., transfer z Brati- slavy na letisko Viede- Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » Zájazd typu De Luxe je komfortný - presuny v Ríme sú zabezpeené talianskym au- tokarom. V cene zájazdu sú zahrnuté aj prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom a polpenzia.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.de > odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom na prehliadku centra mesta, alej Baziliky Santa Maria Maggiore a Lateránskej Baziliky sv. Jána. Odchod na ubytovanie v hoteli, veera a nocah.
2.de > raajky, transfer autokarom na prehliadku Vatikánu s návštevou Baziliky sv. Petra, panora- matický okruh po Ríme (Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane). Návrat do hote- la, veera a nocah.
program
4.de > raajky, transfer na prehliadku Baziliky sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila), pešia prehliadka centra Ríma s miestnym sprievodcom (Koloseum, Forum Romanum, Benátske námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske schody, Piazza Na- vona). Odchod autokarom na letisko, odlet z Ríma do Viedne.
17
4 dni ~ 10.10. – 13.10. 560 €/osoba
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen- stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre Paría.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.
DOPRAVA » letecká doprava: Viede – Parí a spä.
OSTATNÉ » doprava po Paríi klimatizovaným autokarom, prehliadky v 1., 2. a 3. de s miestnym sprievodcom, sluby sprievodcu CK, program bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky v celkovej výške 125 €/os., City tax v Paríi 2 €/os./noc.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 150 €, balíek vstupov (Notre Dame, kaplnka Sainte Chapelle, palác Conciergerie, Versailles, bazilika Sacre Coeur, Louvre, výah na Eiffelovu veu - 3. poschodie, plavba po Seine) 120 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.de > odlet do Paría, transfer do centra mesta (panoramatická prehliadka), následne pešia pre- hliadka pamätihodností v Latinskej štvrti > univerzita Sorbonne, Pantheón, palác Luxembourg, katedrála Notre Dame, gotická kaplnka z 13. storoia Sainte Chapelle a jeden z prvých kráovských palácov v Paríi Conciergerie (s celou Márie Antoinetty, pa- lác v ase Francúzskej revolúcie slúil ako väznica), radnica Hotel de Ville a najstarší most Pont Neuf. Transfer do hotela, ubytovanie, veera a nocah.
2.de > raajky, transfer autokarom na prehliadku kráovského zámku a parku vo Versailles, popoludní uliky umelcov vo štvrti Montmartre, navštívite baziliku Sacre Coeur, prejdete sa na námestie umel- cov Place du Tertre, alej prechádzka na námestie Pigalle a Boulevard de Clichy s kabaretom Moulin Rouge. Veer návrat do hotela, veera a nocah.
3.de > raajky, návšteva galérie Louvre, pešia prehliadka centra > Champs – Elysées, Víazný oblúk, Trocadero. Popoludní sa vyveziete výahom na vrchol Eiffelovej vee s výhadom na celý Parí a absolvujete hodinovú vyhliadkovú plavbu po Sei- ne. Transfer do hotela, veera a nocah.
4.de > raajky, transfer autokarom na prehliadku centra > G. Pompidou, moderná štvr La Défense s novým Vekým víazným oblúkom. Popoludní individuálny program, v prípade záujmu monos návštevy Invalidovne s Vojenským múzeom (hrobka Napoleona I. Bonaparte). Transfer autokarom na le- tisko a odlet do Viedne.
Parí program
podm ienky
4 dni ~ 10.10. – 13.10. 540 €/osoba
UBYTOVANIE » 3 x v dvoj- a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli na Francúzskej riviére.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.
DOPRAVA » letecká doprava: Viede – Nice a spä.
OSTATNÉ » doprava po Francúzskej riviére poda programu klimatizovaným autokarom, prehliadky v 1., 2. a 3. de s miestnym sprievodcom, slovenský sprievodca CK, program poda popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v hoteloch v oblasti Francúzskej riviéry 3 € na oso- bu a noc.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 135 €, transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeni program zájazdu.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1. de > odlet z Viedne do Nice, transfer do stredo- vekého opevneného mesteka Saint Paul de Vence, ktoré je v súasnosti strediskom umelcov, hercov a spisovateov (prehliadka centra). Návrat do Nice na panoramatickú prehliadku centra. Transfer do ho- tela na Francúzskej riviére, veera, nocah.
2. de > raajky, celodenný výlet do Monackého knieatstva leiaceho na malebnom Azúrovom pobreí. Je to druhý najmenší štát na svete. Uvidíte Knieací palác a jedinenú výmenu stráí, môete navštívi monackú katedrálu, Kasíno (len pre osoby od 18 r.) a jeho krásne záhrady. Poprechádzate sa popri atraktívnom prístave a trati svetoznámych pre-
tekov F1. Nadchne vás návšteva Oceánografického múzea s 90 akváriami a najnovším výtvorom „Shark Lagoon“ - obrovským akváriom. Popoludní návšteva stredovekého mesteka Eze a prehliadka parfumérie Fragonard. Návrat do hotela, veera, nocah.
3. de > raajky, celodenný výlet zaneme vo svetoznámom Cannes (krátka prehliadka centra a okolia Festivalového paláca), pokraujeme do Saint Tropez, ktoré je nám známe hlavne z ve- selohier o tamojšom andárovi a preslávili ho najmä herci Louis de Funés a Brigitte Bardotová. Program da zavšime návštevou Port Grimaud, nazývanom aj „francúzske Benátky“. Poda vzoru Benátok ho postavil v 60. rokoch minulého storoia architekt Spoerry. V podveer transfer autokarom spä do ho- tela, veera, nocah.
4. de > raajky, osobné vono, predpoludním transfer autokarom na letisko, odlet z Nice do Vied- ne.
Francúzska
program
4 dni ~ 16.10. – 19.10. 500 €/osoba
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôkových a trojlôkových izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v okolí Florencie.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia
OSTATNÉ » doprava autokarom poda programu, prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom, sluby slovenského sprievodcu, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v Toskánsku 3 €/os. a noc.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 75 €, balíek vstu- pov (Galéria Uffizi, Duomo a Baptistérium sv. Jána vo Florencii, Duomo v Siene, Katedrála, Baptistérium v Pise a Šikmá vea) 65 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
POZNÁMKA » v tomto type zájazdu DE LUXE po- skytujeme klientom maximálny komfort, presuny po Toskánsku sú talianskym autokarom vrátane centier miest. Prehliadky poas celého zájazdu s miestnym talianskym sprievodcom a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.de > odlet z Viedne do Florencie. Transfer do centra Sieny, prehliadka gotickej katedrály Duo- mo Siena s miestnym sprievodcom. Transfer a uby- tovanie v hoteli v okolí Florencie, veera a nocah.
2.de > raajky, celodenný výlet autokarom do Pisy, prehliadka mesta s miestnym sprievodcom vrátane katedrály Santa Maria Maggiore (Duomo Pisa), baptistéria, Šikmej vee a Námestia zázrakov (UNESCO). Presun do mesta Lucca (rodné mesto G. Pucciniho), pozriete si jeho rodný dom, Kostol sv. Jána a Dóm sv. Martina. Návrat do hotela, veera a nocah.
3.de > raajky, celodenná prehliadka pamätihod- ností Florencie s miestnym sprievodcom (Katedrála Santa Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána Krsti- tea, radnica Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio). Prehliadka galérie Uffizi a diel najznámejších maj- strov umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano Vecelli, Raffaello, Giotto, Cara- vaggio a alší), návrat do hotela, veera a nocah.
4.de > raajky, dokonenie prehliadky Florencie s miestnym sprievodcom, transfer autokarom na le- tisko, odlet z Florencie do Viedne.
podm ienky
UBYTOVANIE » 8 x v 3* a 4* hoteloch.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia.
OSTATNÉ » doprava po Iráne klimatizovaným auto- karom, prehliadky s miestnym sprievodcom, sluby slovenského sprievodcu, program poda popisu vrátane vstupov, DPH
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpe. a servis. poplatky 295 €/os., víza (vrátane pozývacieholistu) 80 €/os., obsluné 50 €/os. (platí sa sprievodcovi priamo v Iráne).
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***/****
1.-2.de > veer 1. de odlet z Viedne, prílet do Teheránu, transfer do hotela, nocah. Raajky, prehliadka mesta > Národné múzeum, palác Go- lestan, Iránska národná klenotnica s korunovanými klenotmi. Veera, nocah.
3.de > skoré raajky, odchod z Teheránu, zastáv- ka na okraji púšte v Kashan - najstaršia záhrada v Iráne – Fin garden a dom Borujerdis s veternými veami. Odchod do Natanz, prehliadka mešity , transfer do Isfahánu, príchod do hotela, veera, nocah.
4.de > raajky, de v Isfaháne - jednom z najkraj- ších miest islamského sveta > námestie Naghshe Jahan, Imámova mešita, mešita šejka Lotfollaha, palác Ali Ghapu a miestny bazár. Veera, noná
pešia prehliadka medzi starými mostami v Isfaháne, nocah.
5.de > skoré raajky, odchod do mesta Yazd, ktoré bolo od 7. stor. centrom Hodvábnej cesty > Piatková mešita, komplex Amir Chaqmaq Takieh, záhrada Dowlat Abad a Chrám oha (ohe udriava- ný od roku 470). Ubytovanie v hoteli v Yazd, veera a nocah.
6.de > skoré raajky, prehliadka Vee ticha a od- chod do Shirazu. Zastávka v Pasargadae s hrobkou Kyrosa Vekého (546 pr. Kr.). Ubytovanie v hoteli v Shiraze, veera a nocah.
7.de > raajky, výlet do Persepolis - hlavného mesta Achamenidskej ríše, dnes je pamiatkou UNE- SCO. V Naqsh-e Rostam uvidíte hrobky kráov Daria I. a II., Xerxesa a Antaxerxesa I. Návrat do Shirazu, prehliadka historickej brány Quran. Veera, nocah.
8.-9.de > raajky, prehliadka Shirazu (mesto ruí, kvetov a básnikov, intelektuálne centrum kra- jiny) > parky a záhrady, mešita Nasir ol Molk, hrob najznámejších perzských poétov Saadi a Hafeza. Veerná prehliadka svätého miesta moslimov - me- šity Shah Cheragh. Návrat do hotela, veera, nocah. V noci transfer na letisko a odlet do Viedne v 9. de ráno.
fascinujúca
4 dni ~ 23.10. – 26.10. 540 €/osoba
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen- stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli, z toho 2 x v oblasti Pamukkale a 1 x v oblasti Kusadasi.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.
OSTATNÉ » doprava poas celého programu kli- matizovaným autokarom, prehliadky s miestnym sprievodcom, sluby slovenského sprievodcu poas celého zájazdu, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
PRIPLATKY » za jednolôkovú izbu 120 €/os., balíek vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, Egyptský obe- lisk, Pamukkale, Hierapolis, Laodicea, Aphrodisias, Selcuk, Dom Panny Márie, Efez) 65 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viede-Schwechat a spä 20 €/os.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.de > odlet do Istanbulu, krátka prehliadka centra (Modrá mešita, Hipodrom, Egyptský obelisk), trans- fer na letisko a odlet do Denizli. Transfer do hotela v oblasti Pamukkale, ubytovanie, veera, nocah.
2.de > raajky, navštívite travertínové bazény s monosou kúpania na terasách. Popoludní si prezriete Hierapolis, helénske mesto zniené zemet- rasením v r. 60, so zvyškami mestských hradieb, gréckeho amfiteátra a Apolónovho chrámu. De zakoníte návštevou ruín mesta Laodicea (zaloené- ho okolo roku 260 pred Kristom). Návrat do hotela, veera, nocah.
3.de > raajky, presun k pobreiu Egejského mora, návšteva Aphrodisias - mesto zasvätené bohyni lásky Aphrodité. Zachoval sa amfiteáter a štadión, základy Afroditinho chrámu a vstupná brána do mesta Tetrapylon. Cesta do Selcuku, kde si prezriete zvyšky Chrámu bohyne Artemis, mešitu Issu Beya a Baziliku sv. Jána, kde je i jeho hrob. V podveer transfer do hotela, ubytovanie, veera, nocah.
4.de > raajky, najskôr navštívite Dom Panny Márie (Meryemana), v ktorom ila po odchode zo Svätej zeme - posvätné miesto kresanov i mosli- mov. Potom sa oddáte aru Efezu - najkrajšieho grécko - rímskeho mesta vo východnom Stredomorí. Celziova kninica, komplex kúpeov, obchodné bulváry, akvadukty, amfiteáter a alšie skvosty vám vydajú svedectvo o dôleitosti tohto mesta v staro- veku. Popoludní transfer na letisko, odlet z Izmiru do Viedne (prestup v Istanbule).
Turecké
program
8 dní ~ 24.10. – 31.10. 630 €/osoba
UBYTOVANIE » UBYTOVANIE » 7 x v 3* hoteli v iz- bách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC).
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia.
OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizovaným autoka- rom, sluby sprievodcu, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpenostné a servisné poplatky 80 €/os., palivový príplatok 120 €/os., obsluné 40 USD/os. a vstupy 140 USD/os. (platia sa v Izraeli).
PRIPLATKY » za 1/1 izbu 210 €, transfer z Bratislavy na letisko vo Viedni a spä 20 €/os.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1. de > odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer do ho- tela v oblasti Galilea, veera, nocah.
2. de > raajky, prehliadka amfiteátra v Beit Shean, Genezaretské jazero, Golanské výšiny, pre- hliadka starej sýrskej pevnosti pri Katsrin, návšteva vinárstva a kibucu, Kafarnaum a Tabgha. Cesta cez Tiberias ku miestu krstu Yardenit a návrat do hotela, veera, nocah.
3. de > raajky, prehliadka Nazareta a Baziliky, hora Carmel. Panoramatická prehliadka Haify (prístav, záhrady Báhai), Acre, návrat cez horu Tabor do hotela, veera a nocah.
4. de > raajky, prírodný park Gan Hashlosha, údolie rieky Jordán, Jericho, cez Judejskú púš k Mtvemu moru (kúpanie), ubytovanie v hoteli v Betleheme, veera a nocah.
5. de > raajky, celodenná prehliadka Jeruzale- ma – Olivová hora, Getsemanská záhrada, Chrám národov, staré mesto, vrch Sion, Múr nárekov, Via Dolorosa a Bazilika Boieho hrobu, návrat do hotela, veera, nocah.
6. de > raajky, prehliadka nového Jeruzale- mu (Knesset a Menora), návšteva Yad Vashem, Izraelské múzeum, Ein Karem, Betlehem (Bazilika narodenia a Polia pastierov), návrat do hotela, veera a nocah.
7. de > raajky, výlet do Qumranu, na Massadu a k Mtvemu moru (kúpanie), návrat do hotela, veera a nocah.
8. de > raajky, v skorých ranných hodinách transfer na letisko a odlet do Viedne.
a Mtve more
UBYTOVANIE » 10 x v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE » 9 x polpenzia a 1 x raajky.
DOPRAVA » Letecká doprava: Viede – Tel Aviv a spä.
OSTATNÉ » doprava po Izraeli a Jordánsku klimatizo- vaným autokarom, sluby miestneho a slovensky hovoriaceho sprievodcu, program poda popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezp. a serv. poplatky 80 €., palivový príplatok 120 €, priamo v Izraeli sa platí: obsluné 70 USD, vstupy 80 USD, vstup a víza do Petry 245 USD.
OFICIÁLNA KATEGÓRIA » ***
1.-2.de > veer 1. de odlet z Viedne, prílet do Tel Avivu, transfer do hotela, nocah. Raajky, panora- matická prehliadka Tel Avivu a prístavu Caesarea, cesta do Galilei. Ubytovanie v hoteli v Tiberias, veera, nocah.
3.de > raajky, návšteva Kafarnaumu, Hora Bla- hoslavenstiev, Tabgha, plavba po Genezaretskom jazere, návšteva miesta krstu Yardenit. Návrat do hotela, veera a nocah.
4.de > raajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Nazaretu a miesta zázraku v Káne Galilejskej. Cesta do hotela, veera, nocah.
5.de > raajky, návšteva rímskeho amfiteátra
v Beit Shean, prechod do Jordánska - pevnos Aj- lun, staré rímske mesto Gerasa/Jerash. Panorama- tická prehliadka Ammánu, ubytovanie v Ammáne, veera a nocah.
6.de > raajky, prehliadka Ammánu, Bethanya, návšteva vrchu Nebo (miesto kde je pravdepodobne pochovaný Mojiš), Madaby a zastávka pri kriiac- kom hrade v Karaku. Ubytovanie v hoteli v Petre, veera a nocah
7.de > raajky, celodenná prehliadka archeologic- kej lokality Petra, veera, nocah.
8.de > raajky, transfer do izraelského letoviska Eilat (kúpanie), cesta cez údolie Timna, prehliadka Masady, kúpanie v Mtvom mori. Ubytovanie v Bet- leheme, veera a nocah.
9.de > raajky, prehliadka Jeruzalemu - Via Dolorosa, Bazilika Boieho hrobu, Olivová hora, Getsemanská záhrada, Múr nárekov. Návrat do Bet- lehema, veera a nocah.
10.-11.de > raajky, prehliadka Betlehema , popoludní kúpanie v Mtvom mori a zastávka v Jerichu. Návrat do Betlehema, veera, nocah. Ra- ajky v balíku, transfer na letisko v Tel Avive, prílet do Viedne ráno v 11. de.
a Jordánsko