TARIKH : 12 JANUARI 2018 RUJUKAN : … hadir ke sekolah sejak sesi persekolahan dibuka," katanya...

9
TARIKH : 12 JANUARI 2018 RUJUKAN : KKLW.UKK.600-11 (12)

Transcript of TARIKH : 12 JANUARI 2018 RUJUKAN : … hadir ke sekolah sejak sesi persekolahan dibuka," katanya...

TARIKH : 12 JANUARI 2018RUJUKAN : KKLW.UKK.600-11 (12)

12 JAN 2018

X

X

12 JAN 2018

X

12 JAN 2018

18

Cleanliness Practice book introduced at KEMAS kindergarten

X

12 JAN 2018

3

Vincent Tan Optimistics About Retal Market

See hua Daily

12 JAN 2018

7

X

12 JAN 2018

7

X

12 JAN 2018

B8

X

12 JAN 2018