TARIF - České dráhy · PDF file 2013. 6. 28. · Nahrazuje: Tarif pro...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TARIF - České dráhy · PDF file 2013. 6. 28. · Nahrazuje: Tarif pro...

 • ČD CARGO, a.s.

  TR 1

  TARIF PRO PŘEPRAVU

  VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

  Označení TVZ; 1154.00

  Účinnost od 01. 01. 2013

  Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s.

  funkce svým usnesením č. 1378/2012

  datum ze dne 25. 10. 2012

  Změna č. 2 Účinnost změny od 01. 07. 2013

  Platí do: Odvolání

 • TVZ Účinnost od 01. 01. 2013 Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. Změna č. 2 účinná od 01. 07. 2013

  2 (celkem 86)

  Anotace: Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s., na rok 2013

  Typ dokumentu Veřejný dokument

  Nahrazuje: Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s., na rok 2012,

  schválený Usnesením Představenstva ČD Cargo, a.s. č. 1022/2011

  ze dne 9.11.2011

  Určeno pro: zákazníky a zaměstnance ČD Cargo, a.s.

  Navrhovatel: Michal Roh

  Zpracovatel: Jiří Vorel

  Součinnost

  při vytvoření

  Omezení přístupu Bez omezení

  Počet stran:

  Forma vydání: Elektronicky

  Přehled příloh Příloha 1: Použití tarifů při provádění nových podejů vozových

  zásilek dopravce ČD Cargo

  Příloha 2: Krátkodobé držení vozu

  Příloha 3: Podmínky pro přepravu zboží na paletách na kulatinu

 • TVZ Účinnost od 01. 01. 2013 Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. Změna č. 2 účinná od 01. 07. 2013

  3 (celkem 86)

  Obsah ZÁZNAMY O ZMĚNÁCH ..................................................................................................... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ................................................................... 7 VÝKLAD POJMŮ ................................................................................................................ 9

  DÍL I TARIFNÍ USTANOVENÍ .......................................................................................... 11

  ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ................................................................................ 11

  ODDÍL 2. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ ................................................................. 12 § 1 Rozsah platnosti tarifu .................................................................................................. 12 § 2 Tarifní měna ................................................................................................................. 12 § 3 Zásady pro výpočet dovozného a poplatků doplňujících .............................................. 13

  ODDÍL 3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ .................................................................. 16 § 4 Přeprava nebezpečných věcí ....................................................................................... 16 § 5 Kolejová vozidla na vlastních kolech ............................................................................ 16 § 6 Zásilky dlouhých nedělitelných předmětů; Použití ochranných vozů; Použití více vozů 17 § 7 Přeprava věcí podléhajících rychlé zkáze .................................................................... 18 § 8 Přeprava rychlých vozových zásilek ............................................................................. 18 § 9 Zásilky ve speciálních vozech poskytnutých dopravcem .............................................. 18 § 10 Přeprava prázdných železničních vozů jako dopravní prostředky .............................. 19 § 11 Přeprava zásilek ve vozech neposkytnutých dopravcem ............................................ 20 § 12 Zásilky ve skupinách vozů, v ucelených vlacích a ve zvláštních vlacích ..................... 20 § 13 Nový podej ................................................................................................................. 21 § 14 Změna přepravní smlouvy .......................................................................................... 22 § 15 Přeprava vozových zásilek ve vozech jiného rozchodu .............................................. 23 § 16 Mimořádné zásilky; Říční přístavy .............................................................................. 24 § 17 Přeprava vozových zásilek za smluvních podmínek ................................................... 25

  DÍL II HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA ZBOŽÍ .................................................... 26

  ODDÍL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ..................................................................................... 26

  ODDÍL 2. NÁZEV KAPITOL .............................................................................................. 28

  DÍL III KILOMETROVNÍK ................................................................................................ 32

  ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ................................................................................ 32

  DÍL IV KOMBINOVANÁ DOPRAVA ................................................................................ 33

  ODDÍL 1. VŠEOBECNÁ TARIFNÍ USTANOVENÍ ............................................................. 33 § 1 Rozsah platnosti .......................................................................................................... 33 § 2 Tarifní měna ................................................................................................................. 33 § 3 Výpočet dovozného a poplatků doplňujících ................................................................ 34 § 4 Zvláštní tarifní ustanovení zásilek kombinované dopravy ............................................. 36 § 5 Nový podej ................................................................................................................... 36 § 6 Změna přepravní smlouvy ............................................................................................ 38 Tabulka dovozného C za jednotku UTI pro zásilky kombinované dopravy ve vnitrostátní

  přepravě ve vozech neposkytnutých dopravcem ........................................................... 39 Tabulka dovozného H za jednotku UTI pro zásilky kombinované dopravy v mezinárodní

  přepravě ve vozech neposkytnutých dopravcem ........................................................... 39

 • TVZ Účinnost od 01. 01. 2013 Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. Změna č. 2 účinná od 01. 07. 2013

  4 (celkem 86)

  Tabulka dovozného E pro zásilky systému ACTS ve vnitrostátní přepravě přepravované ve vozech poskytnutých dopravcem .............................................................................. 40

  § 7 Podej zboží k přepravě ................................................................................................ 41

  DÍL V SAZEBNÍKY, TABULKY DOVOZNÉHO ................................................................ 42

  ODDÍL 1. VÝPOČET ZÁKLADNÍHO DOVOZNÉHO .......................................................... 42 § 1 Rozsah platnosti .......................................................................................................... 42 Základní sazebník dovozného A ........................................................................................ 43 Tabulka dovozného G – prázdné železniční vozy jako dopravní prostředky ....................... 44

  DÍL VI LOGISTICKÉ SLUŽBY ......................................................................................... 45

  VÝKLAD POJMŮ .............................................................................................................. 45

  ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ ................................................................. 46 § 1 Rozsah platnosti .......................................................................................................... 46 § 2 Základní ustanovení ..................................................................................................... 47

  ODDÍL 2. USTANOVENÍ PRO VÝPOČET POPLATKŮ, PŘÍPLATKŮ K NIM

  A PŘEPRAVNÉHO ............................................................................................ 48 § 3 Ložné manipulace navazující nebo předcházející přepravě zboží po železnici ............. 48 § 4 Přepravné za přepravu zboží silniční dopravou ............................................................ 49 § 5 Poplatky za výkony provedené pro objednatele v místě jím určeném ........................... 50 § 6 Poplatek za práci dalšího pracovníka ........................................................................... 51 § 7 Poplatek za prostoj mechanizačního prostředku .......................................................... 51 § 8 Smluvní poplatek za provedenou službu ...................................................................... 51

  ODDÍL 3. SPEDIČNÍ POPLATKY ...................................................................................... 52

  DÍL VII POPLATKY DOPLŇUJÍCÍ ................................................................................... 54

  ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ................................................................................ 54

  ODDÍL 2. POPLATKY DOPLŇUJÍ