Tálesova kružnica

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  107
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Tálesova kružnica. Matematika 8. ročník. Obsah:. Úvod Vysvetlenie Táles z Milétu Úlohy na upevnenie učiva Zopakovanie Domáca úloha. Úvodná úloha:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Tálesova kružnica

 • Tlesova krunicaMatematika 8. ronk

 • Obsah:vodVysvetlenieTles z Miltulohy na upevnenie uivaZopakovanieDomca loha

 • vodn loha:Cez jazero, ktor m tvar kruhu, prechdza most presne cez stred jazera. Na troch rznych miestach na brehu jazera sa nachdzaj traja kamarti Janko, Jurko a Joko. Ktor z chlapcov vid plne cel most pod najvm uhlom?

 • Rieenie:Vetci chlapci vidia most pod rovnakm uhlom 90.

 • Preo je to tak?Krunicu s priemerom AC tvoria vrcholy pravch uhlov, ktorch ramen prechdzaj bodmi A, C.

  Plat to pre vetky body krunice okrem bodov A a C.

  Pravdepodobnm objaviteom tejto vlastnosti krunice bol Tles z Miltu.

 • Tles z Miltu (* okolo 624 pred Kr. okolo 546 pred Kr.), bol starogrcky filozof, matematik, astronm, ttnik a ininier, prv predstavite miltskej koly.

  Formuloval Tlesovu vetu: Mnoina vrcholov pravch uhlov vetkch pravouhlch trojuholnkov s preponou AB je krunica s priemerom | AB | , okrem bodov A a B.

 • Vynikajci matematik a astronmpredpovedal zatmenie Slnka 28. mja 585 pred Kr. vypotal vku pyramd pomocou tiea tvrdil, e zem je ploch disk, ktor plva na vode. prv navtvil Egypt, priniesol do Grcka geometriu.prv dokzal, e priemer rozdeuje kruh na dve rovnak asti.prv zistil a povedal, e v kadom rovnoramennom trojuholnku s uhly pri zkladni vdy rovnak, ale rovnak uhly nazval po starom podobnmi.

 • Tlesov citt

  ivot sa podob knihe. Blzon v nej listuje letmo, zatia o mdry pri tan prema, pretoe vie, e ta me iba raz.

 • lohy na upevnenie uiva:loha . 1: Dan je seka MN. Zostrojte Tlesov krunicu, ktorej priemer je seka MN.Postup kontrukcie:1) MN2) S, S je stred MN3) kT , kT ( S; r = IMNI/2 )

 • loha . 2: Narysujte krunicu k ( S, 2 cm) a vyznate bod M, ktor je od bodu S vzdialen 5,5 cm. Zostrojte dotynice z bodu M ku krunici k. Rieenie

 • Dotynice z bodu M ku krunici kPostup kontrukcie:k; k ( S; 2 cm) M; | MS | = 5,5 cmS1 ; S1 je stred MSkT ; kT ( S1 ; r = IMSI/2 )T1, T2 ; k kT = {T1 , T2 }t1 , t2 ; t1 = MT1 , t2 = MT2

 • Dan je krunica k (S; 3 cm) abod T, ktor le na krunici. Zostrojte dotynicu ku krunici k, ktor prechdza bodom T. Zvote bod Atak, aby leal na dotynici.

  Rieenie:Dotynica je kolm na polomer vmieste dotyku, preto trojuholnk STA je pravouhl.

  loha . 3:

 • Zopakovanie

 • Domca loha

  Zostroj pravouhl trojuholnk ABC s pravm uhlom pri vrchole C, ak b=3,5cm; c=6cm

 • akujem za pozornos