Taklimat kursus pkjr kpd jpn, ppd, ju 2010

Click here to load reader

download Taklimat kursus pkjr kpd jpn, ppd, ju 2010

of 25

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  143
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Taklimat kursus pkjr kpd jpn, ppd, ju 2010

 • 1. TAKLIMAT KURSUS PKJR TAHUN 3, 5 & 62010BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA1

2. PENGENALAN PROGRAM PKJR MELIBATKAN DUAKEMENTERIAN:i.Kementerian Pelajaran MalaysiaDiwakili oleh BPK, BPSH, JNJK, BTP,BPG,EPRDii.Kementerian Pengangkutan MalaysiaDiwakili JKJR, MIROS, UPM & ISKedua-dua kementerian saling bekerjasama bagi menjayakan pelaksanaan PKJR2 3. STATUS TERKINI PKJR JADUAL PELAKSANAAN PKJR DI SEKOLAHSekolah RendahTahun Murid yg terlibat Statuspelaksanaan2007Tahun 1 Secara rintis2008Tahun 1 Pelaksanaan penuh diseluruh negaraTahun 2 & 4 Dilaksanakan secararintis 3 4. 2009 Tahun 2 & 4 Dilaksanakan penuh di seluruh negara Tahun 3 & 5 Dilaksanakan secara rintis (batal)2010 Tahun 3 , 5 & 6 Dilaksanakan secara penuh di seluruh negara mulai bulan Julai 20104 5. SASARAN KURSUS TUMPUAN KURSUS KALI INI KPD :i.JURULATIH UTAMA (JU) DLMKALANGAN GURU SETIAP DAERAHii. PEGAWAI BAHASA JPN dan PPD JUGASEBAGAI JU NEGERI & DAERAH5 6. MATLAMAT KURSUSi.Memberi pendedahan kepada pesertatentang pelaksanaan PKJR dalam MataPelajaran BM di dalam Bilik Darjahii. Mengharapkan peserta faham dan bolehmenyampaikan maklumat kepada pihaklain, khususnya kepada guru di negeri dandaerah masing-masing.6 7. PKJR Persoalan yang sering diajukan apakahPKJR? Bagaimanakah PKJR diajar? Bilakah PKJR diajar? Apakah objektif pengajaran PKJR dalam BM? Adakah PKJR masih sesuai dgn KSSR?7 8. PELAKSANAAN PKJRDI SEKOLAH PKJR bukanlah satu pelajaran baharu PKJR diajar dalam mata pelajaran BMmelalui penyerapan Fokus pengajaran ialah kemahiranberbahasa tetapi kandungan pengajarantersebut berkaitan PKJR. Kandungan PKJRmerupakan satu ilmu yang diserapkan dalampengajaran & pembelajaran. PKJR diajar dalam satu waktu BM dalamseminggu8 9. Pengajaran PKJR hanyalah satu penyerapanilmu keselamatan jalan raya ketika mengajar BM Terdapat 2 objektif pengajaran PKJR di sekolah.Pelaksanaannya serampang dua mata iaitu;i.Aspek BM: agar murid dapat menambah kosa kataBM melalui ilmu PKJRii. Aspek PKJR: agar dapat melahirkan generasipengguna jalan raya yang berhemah dalam jangkamasa panjang.9 10. BAHAN PENGAJARAN Setiap sekolah atau guru dibekalkan kitpengajaran yang mempunyai Modul guru,buku aktiviti murid , poster dan VCD Bahan yang ada boleh digunakansepenuhnya seperti yang dibawa Guru-guru digalakkan menambah bahanyang sesuai bagi tujuan pengajaran danfokus pencapaian pada hari tersebut10 11. PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Masih tertumpu kemahiran BM yang terdapatdalam HP & HSP yang diguna pakai disekolah SK Kemahiran PKJR dimasukkan sebagai KemSampingan Bagaimana pula dengan objektif P&P?11 12. OBJEKTIF PENGAJARANTerdapat 3 objektif pengajarani. Objektif pengajaran bahasa (FU)ii.Objektif pengajaran bahasa (FS)iii. Objektif PKJR Kesemua objektif yang dirancang mesti berkait rapat dgn kemahiran yang dipilih. Ini kerana, objektif adalah fokus pengajaran hari tersebut12 13. BAGAIMANA PROSES P&PDI DLM BILIK DARJAH Pengajaran guru seperti biasa mengajar BM Walau bagaimanapun, kemahiran ataukandungan PKJR perlu diajar dengan caramenyerap atau menyisip kemahiran PKJRke dalam BM13 14. Contoh5 langkah melintas jalan rayaa. Mula-mula nyatakan setiap langkah secara lisan (BM-dengar tutur)) kepada murid-murid (sesi pengenalan)b. Murid menyebut 5 cara (BM-lisan) tersebut dgn sebutan yang betul (BM lisan) melalui bimbingan guru.c. Murid melakukan aktiviti tersebut mengikut urutan 5 langkah cara melintas (PKJR). Sebelum melintas, murid menyebut (BM-lisan) lagi mengikut urutan. Guru bersedia membimbing murid. Betulkan terus jika silap. Kemudin murid melintas (PKJR)d. Kemudin setelah selesai melakukan aktiviti tersebut, murid membaca 5 cara melintas jalan raya (BM-bacaan) berdasarkan bahan bacaan yang disediakan. 14 15. PEMANTAUANDilakukan oleh 4 pihak KPMi. JNJK aspek p&p di dalam bilik darjahii.BPK-aspek kurikulum dan penggunaan moduliii. JPN-aspek pelaksanaan program di sekolahiv.GB-aspek pelaksanaan program dan, Pengajaran & pembelajaran di dalam bilik darjah Pemantauan dilakukan bagi memastikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2009 iaitu Pelaksanaan PKJR di Sekolah Rendah dipatuhi 15 16. PERANAN JU1. Mendengar & fahamkan segala yang ditaklimatkan di sini.2. Setiap JU akan ditugas menyampaikan maklumat kepada guru di negeri masing- masing3. Setiap JU akan bertugas di daerah masing- masing4. Kejayaan menyampaikan maklumat di daerah tersebut bergantung sepenuhnya kepada JU di pusat itu 16 17. JU yang ada hari ini merupakan pakar rujuknegeri dan daerah. Sebarang kemusykilanguru berkaitan PKJR di sekolah akan dibantuoleh JU dan PPD. Setiap sekolah akan dibekalkan no telefon JUkhususnya mengikut daerah 17 18. Bagaimana KaedahPenyampaian dilakukan? Terdapat beberapa pendekatan:i. JU akan memberi tunjuk ajar kepada guru jika dihubungi oleh sekolah atau guru yang menghadapi masalah.ii. JU akan melakukan penyampaian secara berpusat di sesuatu pusat yang ditentukan oleh JPN atau PPDiii. Penyampaian secara penyerapan dalam kursus yang lain (cth 2 dalam 1) iaitu dalam kursus-kursus atau taklimat yang lain anjuran PPD atau JPN sebagai langkah pendedahan. 18 19. KELEMAHAN JUperlu diatasi1. BPK mendapat rungutan daripada peserta bhawa JU tidak dpt menyampaikan dgn baik dan sukar difahami. Malah ada juga yang didedahkan berlainan daripada apa yang disampaikan ketika berkursus. BPK mengharapkan JU ambil maklum, begitu juga pihak JPN/PPD2. Andainya JU mendapat kekeliruan, sila hubungi pegawai bahasa JPN/PPD (sila ambil no untuk dihubungi) atau hubungi BPK 19 20. PERSOALAN YG TIMBUL?i.Bagaimana jika tidak ada waktu yangyang 30 minit utk BM?-guru boleh menggunakan masa 1 jam, boleh diteruskandengan aktiviti bahasa sepenuhnya. Contoh menuliskarangan berkaitan jalan raya.Adalah lebih baik jika adawaktu yang hanya 30 minit dikhaskan untuk pengajaranberkaitan PKJRii. Bagaimana menulis buku rekodharian?-buku rekod ditulis seperti biasa, tiada perubahan. 20 21. iii. Adakah P&P boleh dilakukan diluar bilik darjah? -boleh, terutama aktiviti main peranan tetapi dengan kawalan keselamatan drp guru. Cth: aktiviti melintas jalan raya dan peranan lampu isyarat dilakukan dikaki lima kelas atau gelanggang permainan di kawasan sekolah.IV.Bolehkah unsur PKJR dimasukkan ke dalam soalan pperiksan? -boleh. PKJR hanyalah medium pengajaran bukan kemahiran bahasa21 22. v. Adakah PKJR perlu dituliskan dalam RancanganPengajaran Harian?Ya, jika hari tersebut mengajar BM yang melibatkanpenyerapan ilmu PKJRvi. Adakah kemahiran PKJR dimasukkan ke dalamRancangan Tahunan?Ya, perlu apabila pelaksanaan penuh dijalankanuntuk Tahun 2010vii. Dimanakah modul disimpan? Disimpan dalam rekod ABM Panitia sehingga 2012.Tahun 2013 akan disimpan bawah rekod BBT 22 23. Adakah PKJR sesuai dgn KSSR ? Sesuai. Malah dalam tema KSSR pun adadimasukkan tema keselamtanBagaimana kemahiran yang telah berubah.Adakah modul yang ada sesuai digunakan? Sesuai. Guru perlu lakukan perubahankemahiran bahasa sahaja dan sesuaikan dgnmaklumat yang hendak disampaikan.23 24. Kurikulum Sedia Ada & KSSR Kurikulum StandardKurikulum Sedia AdaSekolah Rendah1.1 Aras 3(i) Unit 1 1.4.1 Bertutur menggunakan Berbual tentrang sesuatu diksi yang betul secara perkara menggunakan bahasabertatasusila (Lisan) yang sesuai. 2.3.1 Membaca kuat ayat5.1 Aras 1 (ii) Unit 6 tunggal dengan lancar,Membaca ayat tunggal dengansebutan yg betul jelas dan sebutan danm intonasi yangintonasi yang betul. (Bacaan) betul. 3.2.4 Menulis perkataan yang8.1 Aras 1 (i) Unit 3mengandungi dua atau tiga Menulis perkataan dan ayatsuku kata, diftong, vokal tunggal yang diberikan dengan berganding, digraf, konsonan cara yang betul dan kemas.bergabung dengfan betul dan tulisan yang kemas. (Tulisan) 24 25. PENUTUP BPK percaya JU yang ada di sini Ju terbaik danberupaya menyampaikan maklumat yangdisampaikan di sini kepada guru-guru di negerimasing-masing. Keberkesanan pelaksanaan PKJR bergantungkepada input yang disampaikan oleh JU Atas kesudian JU, BPK mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga. Sekian terima kasihBPK201025