Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

download Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

of 15

Transcript of Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  1/15

  KURSUS

  PROGRAM PENDIDIKANKESELAMATAN JALAN RAYA

  SEKOLAH MENENGAHTingkatan 1

  TARIKH: 9 HINGGA 11 NOVEMBER 2011

  TEMPAT: HOTEL MEGA, MIRI

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  2/15

  PROGRAMPENDIDIKAN KESELAMATAN

  JALAN RAYA (PKJR)SEKOLAH MENENGAH

  KERJASAMA ANTARA

  Bahagian Pembangunan Kurikulum

  (BPK)DENGAN

  Jabatan Keselamatan Jalan Raya

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  3/15

  TUJUAN KURSUS

  Memberikan ilmu PKJRkepada peserta.

  Mendedahkan pelaksanaan

  PKJR dalam MataPelajaran Bahasa Malaysia

  Tingkatan Satu.

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  4/15

  SASARAN KURSUS

  Guru BM T1:-1 orang setiap sekolah

  - Guru BM yg akan mengajarkanBM Tingkatan Satu pada tahun

  2012

  Pegawai bahasa PPD:

  -1 orang setiap PPD

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  5/15

  APAKAH PKJR

  PKJR ialah PendidikanKeselamatan Jalan Raya.

  PKJR bertujuan melahirkan

  pengguna jalan raya yang

  berhemah.

  Langkah PKJR diperkenalkan disekolah sebagai salah satu carapenyelesaian bagi mengurangkan

  kecederaan dan kematian akibat

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  6/15

  LATAR BELAKANG PKJR dilaksanakan lanjutan drp Mesyuarat

  Jkuasa

  Kabinet Mengenai Keselamatan Jln RayaPada 15

  Mei 2006 (sebagai punca kuasa).

  Dilakukan Secara Kerjasama Antara 2

  Kementerian iaitu Kem. Pengangkutan(di bawah JKJR) &

  Kem. Pelajaran Malaysia (di bawah BPK)

  Pelaksanaan dilakukan secara penyerapan

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  7/15

  Sambungan..

  Pelaksanaan PKJR telah dijalankanbermula tahun 2008 hingga kini di sekolahrendah (Tahun 1 hingga 6).

  Pengajaran PKJR di Sekolah Menengahadalah lanjutan daripada pengajaran disekolah rendah.

  Perancangan awal pelaksanaan diSekolah Menengah bermula tahun 2010tetapi ditunda kepada 2012. Perubahan ini

  telah dimaklumkan dalam mesyuaratJawatankuasa Kurikulum Pusat KPM ada

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  8/15

  PKJR Sekolah Menengah

  PKJR di Sekolah Menengah disasarkankepada murid tingkatan 1 (2012)Tingkatan 2 & 3 (2013)

  PKJR diajarkan dalam mata pelajaranBM secara penyerapan ilmu.

  Waktu pengajaran satu waktu iaitu dua

  kali sebulan (minggu pertama danminggu ketiga).

  Guru didedahkan berkaitan pengajaran &

  pembelajaran PKJR sebelum

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  9/15

  Kurikulum PKJR

  Kurikulum PKJR adalah di bawahtanggungjawab JKJR.

  Kurikulum PKJR disesuaikan dengan

  pengajaran mata pelajaran bahasaMalaysia. Ini adalah di bawahtanggungjawab BPK.

  Kedua-dua elemen ini dijelmakan dalammodul PKJR yang dibekalkan ke sekolah-sekolah sebagai panduan proses

  pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  10/15

  PERJALANAN KURSUSPENGISIAN KURSUS

  i. Pendedahan elemen PKJR oleh master

  trainer (Perunding JKJR)ii. Pendedahan kaedah penyerapan ilmu

  PKJR dalam BM oleh (JU)

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  11/15

  PERANANPESERTA

  Menjalankan latihan dalaman

  di peringkat sekolah masing-masing.

  Menghantar laporanpelaksanaan latihan dalaman

  ke ada PPD

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  12/15

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  13/15

  PERANANPEGAWAI BAHASA PPD

  Selepas Kursus

  i. Memastikan pihak sekolah telah

  menjalankan latihan dalaman

  ii. Menerima laporan pelaksanaan

  Latihan Dalaman dari pihaksekolah

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  14/15

  Sambungan ..

  Selepas KursusIII. Merumus laporan Latihan Dalaman

  dari sekolah-sekolah di daerah

  masing-masing dan menghangtarkanrumusan tersebut kepada SektorPengurusan Akademik, JPN (u.p: En.

  Sapawi bin Haji Mahdi dan En. Hanribin Haji Hamden)

  IV. Memantau dan mencerap

 • 8/2/2019 Taklimat Bpk Kursus Pkjr Miri - Pakai

  15/15