TAHUN 4 PKJR

Click here to load reader

download TAHUN 4 PKJR

of 77

 • date post

  11-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.125
 • download

  249

Embed Size (px)

Transcript of TAHUN 4 PKJR

Cermat Tiba Selamat

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Bahasa Malaysia

Objektif Utama1. Menjadi pengguna jalan raya dan pengangkutan awam yang berdikari, selamat, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang cermat dan bijak. 2. Menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang- undang dan peraturan jalan raya.

Objektif Utama samb.3. Menjadi pengguna basikal yang selamat menggunakan basikal yang diselenggara dengan baik, memakai topi keledar dan menggunakan laluan berbasikal yang selamat.

Tajuk-tajuk Utama PKJR Tahun 4Unit 1 - Perjalanan Secara Berdikari Unit 2 - Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Unit 3 - Sukarnya Melintas Unit 4 - Keselamatan Berbasikal Unit 5 - Berbasikal dengan Selamat Unit 6 - Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam Unit 7 - Dilema Unit 8 - Jalan Raya di Malaysia

Cermat Tiba Selamat

Perjalanan Secara Berdikari

Sub Title

UNIT 1 UNIT 1

Rasional Unit 1Kanakkanak mula BERDIKARI tetapi mereka masih memerlukan bimbingan orang dewasa kerana: baru belajar membuat keputusan untuk- diri sendiri - orang lain (adik/rakan yang lebih muda).

fizikal (saiz)- tinggi/besar - rendah/kecil (lebih langkah/masa).

Rasional Unit 1 samb. sosial (pengaruh rakan)- tindakan selamat/tidak selamat - hilang tumpuan akibat gangguan rakan.

merancang perjalanan sendiri- latihan bersama ibu bapa/orang dewasa

- pemilihan laluan yang selamat.

Tajuk dan Objektif Unit 11. Jalan Bersendiriana) Berbual-bual dengan rakan tentang perjalanan ke sekolah dan mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat.

b) Membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi.

Tajuk dan Objektif Unit 1 samb.

c) Menyenaraikan tingkah laku berdikari dan bertanggungjawab serta menyebut cara untuk menangani situasi yang mencabar sebagai pengguna jalan raya.

1. Jalan Bersendirian

Membincangkan perjalanan ke sekolah - Apa yang dilihat? Merujuk media 1.1

1. Jalan Bersendirian samb. Bersoal jawab mengapa sesetengah murid; - boleh berdikari/bersendirian - perlu ditemani oleh orang dewasa/kakak/abang

- dapat kepercayaan sepenuh dari ibu bapa.

Segmen video

"Merancang perjalanan sendirian"

1. Jalan Bersendirian samb. Sebelum memilih laluan yang selamat, fikirkan;- Adakah anda terpisah dari aliran trafik? - Bolehkah anda boleh melihat kenderaan?

- Adakah pemandu dapat melihat anda?

Buku Aktiviti (Aktiviti 1)

Tajuk dan Objektif Unit 12. Cabaran Pejalan Kakia) Mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang

selamat.b) Membina ayat tunggal atau ayat majmuk

berdasarkan perkataan atau rangkai kata yangdiberi.

Tajuk dan Objektif Unit 1 samb.

c) Menyebut dan mencatat lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi.

2. Cabaran Pejalan Kaki

Persekitaran jalan raya yang mencabar/kurang selamat Media 1.2

2. Cabaran Pejalan Kaki samb. Sesi sumbang saran bagaimana menangani situasi mencabar. Buku Aktiviti (Aktiviti 2 3)

Cermat Tiba Selamat

Peraturan dan Undang-undang Sub Title Jalan Raya

UNIT 2 UNIT 1

Rasional Unit 2 Kanak-kanak di peringkat usia 10 tahun perlu belajar mengenali undang-undang dan peraturan asas jalan raya atas dasar berikut:- mula berdikari/bersendirian- meningkatkan keselamatan diri/orang lain - mendisiplinkan diri - mematuhi undang-undang adalah wajib.

Tajuk dan Objektif Unit 21. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplina) Berbual-bual dengan rakan-rakan dan guru tentang peraturan serta undang-undang jalan

raya menggunakan bahasa yang betul.b) Membaca ayat-ayat penyata yang diberikan

oleh guru dengan sebutan yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 2 samb.c) Menyatakan perbezaan antara undang-

undang dengan peraturan jalan raya sertamemahami akibat jika tidak dipatuhi.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin Perbezaan di antara undang-undang dan peraturan:- Undang-undang jalan raya merupakan satu akta

yang membuat sesuatu kelakuan wajib dilakukan.- Peraturan jalan raya merupakan cadangan keselamatan untuk menjadikan pengguna jalan raya selamat di jalan raya.

1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin samb. Murid didedahkan kepada asas undang-undang

dan peraturan seperti;- memakai topi/tali pinggang keledar

- mematuhi lampu isyarat pejalan kaki- berjalan menghadap lalu lintas - menggunakan laluan pejalan kaki.

Gambar rajah labah-labah (Media 2.2)

Gambar rajah Labah-Labah

Media 2.2

Tajuk dan Objektif Unit 22. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Rayaa) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. b) Menulis ayat tunggal dan majmuk berpandukan petikan.

Tajuk dan Objektif Unit 2 samb.c) Menyatakan perbezaan antara undang- undang

dengan peraturan jalan raya serta memahamiakibat apabila diingkari.

2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya Lirik/lagu Hati-hati di Jalan Raya Membezakan antara undang-undang dan peraturan jalan raya dalam borang jadual.

Cermat Tiba Selamat

Sukarnya Melintas

Sub Title

UNIT 3 UNIT 1

Rasional Unit 3

Kanak-kanak pada peringkat usia 10 tahun masih

mempunyai:- pandangan sisi terhad - langkah yang pendek.

Rasional Unit 3 samb.

Kanak-kanak pada peringkat usia 10 tahun masih

tidak cekap:- menganggar jarak - menganggar kelajuan - menganggar masa.

Tajuk dan Objektif Unit 31. Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangkaa) Mendengar dan menyatakan amalan melintas jalan raya dengan sebutan yang betul. b) Mencatat rumusan daripada aktiviti pandangan sisi dengan menggunakan ayat yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 3 samb.c) Menyatakan elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka Bersoal jawab tentang langkah melihat lalu lintas- Apakah yang perlu dilihat? - Arah manakah perlu dilihat?

- Mengapa perlu menggerakkan kepala?

Pandangan persisian kanak-kanak masih belum

berkembang sepenuhnya.

1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb. Eksperimen- melihat ibu jari - menggunakan kad titik buta (Media 3.1)

Menyatakan hasil eksperimen. Terangkan kepentingan memusingkan kepala untuk melihat kenderaan.

Kad Titik Buta

Tajuk dan Objektif Unit 32. Berfikir Sebelum Melintasa) Mendengar dan menyatakan amalan melintas jalan raya dengan selamat. b) Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul.

Tajuk dan Objektif Unit 3

c) Menyatakan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

2. Berfikir Sebelum Melintas

Murid bersoal jawab tentang lima langkah melintas. Media 3.2

2. Berfikir Sebelum Melintas samb. Kepentingan masa dan ruang sela- ruang sela melibatkan kelajuan, masa dan jarak.

Simulasi Buku Aktiviti 6.

Cermat Tiba Selamat

Keselamatan Berbasikal

Sub Title

UNIT 4 UNIT 1

Rasional Unit 4 Berbasikal memerlukan koordinasi kemahiran yang kompleks:- fizikal (kawalan tangan/kaki, mengimbang)

- kognitif (kebolehan berfikir/bertindak mengikut undang-undang & peraturan).

Tajuk dan Objektif Unit 41. Cermat dan Selamata) Memberi pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul. b) Menulis karangan autobiografi Aku Sebuah Basikal. c) Menyenarai ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal.

1. Cermat dan Selamat Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan:- basikal - penunggang basikal.

Poster (Media 4.1) Segmen video"Perjalanan menggunakan basikal"

Buku Aktiviti (Aktiviti 7).

Tajuk dan Objektif Unit 42. Topi Keledara) Menjelaskan tentang kebaikan menggunakan topi keledar dengan ayat yang betul. b) Menyenaraikan tiga kepentingan memakai topi keledar.

c) Menyenaraikan langkah-langkah penyelenggaraan topi keledar.

2. Topi Keledar Perbincangan

kepentingan memakai topi keledar.

Media 4.2 Eksperimen- menguji keberkesanan topi keledar.

2. Topi Keledar samb. Pemakaian topi keledar Media 4.3

Cermat Tiba Selamat

Berbasikal dengan Selamat

Sub Title

UNIT 5 UNIT 1

Rasional Unit 5 Kanak-kanak yang berusia 10 tahun cenderung:- tindakan berisiko (berbasikal dengan laju) - sikap (meniru perlakuan) - pengaruh rakan.

Tajuk dan Objektif Unit 51. Peraturan Berbasikala) Memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal.

b) Murid menulis dua ayat cadangan tentang cara mengatasi bahaya ketika berbasikal.c) Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat, untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal secara bertatasusila.

1. Peraturan Berbasikal Risiko penunggang basikal semasa di jalan raya. Persekitaran jalan raya yang berisiko;permukaan berbeza berlopak berbonggol persimpangan halangan (haiwan/trafik/objek tajam) kenderaan.

Buku Aktiviti (Aktiviti 8 - 9).

Tajuk dan Objektif Unit 52. Bahaya Semasa Berbasikala) Menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul.

b) Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.c) Menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal.

2. Bahaya Semasa Berbasikal Gambar penunggang basikal di jalan raya (Media 5.1). Bahaya yang dihadapi;- sukar dilihat - risiko kemalangan tinggi - keadaan jalan raya.

2. Bah