Swedish political blogosphere

of 1 /1
Viktor Tullgren HBT- sossen Lowdin Kultur- bloggen Claes Krantz Röda berget Mitt i steget Tok- moderaten Alliansfritt Sverige Peter Andersson S-buzz Karins värld Prome- morian Jinge Svensson Ett hjärta Rött Fredrik Pettersson Högbergs tankar Esbatis kommentarer Best of mankind Ulrika Falk Jytte Guteland Nathalie Sundsten Landin Rebella S i Norr Anna Ardin Ner kommer man alltid Thomas Hartman Peter Karlberg Ulf Bjereld John Johansson Tankar från roten Dagens konflikt Bo Holst Gullbergiana Annikas tyckeri Maja Fjæstad Annika Högberg Brockman Kaj Raving Mer vänster i Uppsala Emil Broberg Maria Ferm Schlaug Anders Wallner Jakop Dalunde Joakim Horsing Karl Sigfrid Kent Persson Mina moderata karameller Daniel Snällman Magnus Andersson Peace love capitalism Ankersjö Soilander Klamberg Seved Monke Per Altenberg Anna Troberg Farmor Gun Henrik Alexandersson Rick Falkvinge Opassande Johan Sjölander Lidmans Legender Victor Svedberg De rödgröna i Vita Huset Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Piratpartiet Övriga Bloggkartan är gjord med hjälp av Twinglys sökmotor över svenska bloggar. N P o liti s k a blo g ga r i S v e ri ge 2 0 1 0 Om Netroots Netroots är Socialdemokraternas öppna nätverk för progressiva bloggar. Totalt ingår 630 progressiva bloggare i nätverket, vilket gör det till Sveriges största nätverk för politiska bloggar. De bloggar som återfinns i nätverket ansvarar själva för sitt innehåll. Netroots arrangerar kontinuerligt seminarier, möten och träffar samt sprider och tar del av information. Besök Netroots på www.netroots.se. Om bloggkartan Denna unika bloggkarta visar 1 356 politiska bloggar i Sverige inför valet 2010, varav vi namngivit ett antal. Varje cirkel representerar en blogg. Storlek och pla- cering avgörs av hur många andra bloggar som län- kar till bloggen, enligt en matematisk formel.

Embed Size (px)

description

Unique map over the swedish political blogosphere.

Transcript of Swedish political blogosphere

 • ViktorTullgren

  HBT-sossen

  Lowdin

  Kultur-bloggen

  ClaesKrantz

  Rdaberget

  Mitti steget

  Tok-moderaten

  AlliansfrittSverige

  PeterAndersson

  S-buzzKarinsvrld

  Prome-morian

  Jinge

  Svensson

  Etthjrta Rtt

  FredrikPettersson

  Hgbergstankar

  Esbatiskommentarer

  Best of mankind

  UlrikaFalk

  JytteGuteland

  NathalieSundsten

  Landin

  Rebella

  S i Norr

  Anna ArdinNer kommer

  man alltid

  ThomasHartman

  PeterKarlberg

  UlfBjereld

  JohnJohansson

  Tankarfrn roten

  Dagenskonflikt

  Bo Holst

  Gullbergiana

  Annikastyckeri

  Maja FjstadAnnika Hgberg

  Brockman

  KajRaving

  Mer vnsteri Uppsala

  EmilBroberg

  MariaFermSchlaug

  Anders Wallner

  Jakop Dalunde

  JoakimHorsing

  KarlSigfrid

  KentPersson

  Minamoderatakarameller

  DanielSnllman

  MagnusAnderssonPeacelove

  capitalism

  Ankersj

  Soilander

  KlambergSeved Monke

  PerAltenberg

  AnnaTroberg

  FarmorGun

  HenrikAlexandersson

  RickFalkvinge

  Opassande

  JohanSjlander

  LidmansLegender

  VictorSvedberg

  De rdgrnai Vita Huset

  Socialdemokraterna

  Vnsterpartiet

  Miljpartiet

  Moderaterna

  Folkpartiet

  Centerpartiet

  Piratpartiet

  vriga

  Bloggkartan r gjord med hjlp av Twinglysskmotor ver svenska bloggar.

  NPolitiska bloggar i Sverige 2010

  Om NetrootsNetroots r Socialdemokraternas ppna ntverk fr progressiva bloggar. Totalt ingr 630 progressiva bloggare i ntverket, vilket gr det till Sverigesstrsta ntverk fr politiska bloggar. De bloggar som terfinns i ntverket ansvarar sjlva fr sitt innehll. Netroots arrangerar kontinuerligt seminarier, mten och trffar samt sprider och tar del av information. Besk Netroots p www.netroots.se.

  Om bloggkartanDenna unika bloggkarta visar 1 356 politiska bloggar i Sverige infr valet 2010, varav vi namngivit ett antal. Varje cirkel representerar en blogg. Storlek och pla-cering avgrs av hur mnga andra bloggar som ln-kar till bloggen, enligt en matematisk formel.