Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK...

of 16 /16
Sekä LK Universal-putki PE-X että PAL ovat hap- pidiffuusiotiiviitä (DIN 4726 mukaan) ja sopivat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Lisäksi put- kien paineluokka on PN10, joka on vaatimus kun- nallisiin vesijohtoverkkoihin liitetyissä käyttöve- sijärjestelmissä. Putkivalikoima LK Universal-putkia PE-X ja LK PAL on saatavana seuraavina kokoina. Merkintä Koko (ulkohalkaisija × seinämän paksuus) X16 16 × 2,0 X20 20 × 2,8 X25 25 × 3,5 A16 16 × 2,0 A20 20 × 2,5 A25 25 × 3,5 A32 32 × 3,0 A40 40 × 3,5 A50 50 × 4,0 A63 63 × 4,5 A75 75 × 7,5 Paine- ja lämpötilaominaisuudet LK Universal-putket PE-X ja PAL on tarkoitettu seuraavanalaisiin vesikiertoisiin järjestelmiin: Suurin sallittu käyttöpaine 1,0 MPa Korkein sallittu jatkuva käyttölämpötila +70 °C Korkein sallittu hetkellinen lämpötila (noin kuukausi) koko eliniän aikana +95 °C Alin sallittu lämpötila -20 °C Taattu käyttöikä 50 vuotta Asennettaessa PE-X- ja PAL-putkia alle -5 °C:ssa pitää olla varovainen, varsinkin taivutuksen yhtey- dessä. Muiden nesteiden kuin veden putkijärjestelmiin voi päteä eri paine- ja lämpötilarajoitukset, joten kysy LK:n edustajalta neuvoa. Pitkäaikaisominaisuudet Muovimateriaalin lujuus ja pitkäaikaisominai- suudet riippuvat lämpö- ja painekuormituksesta. Pitkäaikaistestit, jotka ovat X- ja A-putkien tyyppi- hyväksynnän perustana, osoittavat putkien eliniän olevan runsaasti yli 50 vuotta, kun jatkuva paine on 1,0 MPa ja jatkuva lämpötila +70 °C. Suunnitteluohje koskee asennuksia, jotka teh- dään X- ja A-tyyppisen LK Universal-putken kanssa. • Putki merkinnällä ”LK PE-X Universalrör X” tai ”Rör X” on homogeeninen PE-Xa-putki, jossa on happidiffuusiosulku. • Putki merkinnällä ”LK PAL Universalrör A” tai ”Rör A” on PE-RT/alumiini/PE-RT -kom- posiittiputki. Putken ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet LK Universal-putken X materiaali on ristisilloitet- tua polyeteeniä (PE-Xa). Merkintä Xa tarkoittaa, että ristisilloitus on tehty kemiallisesti peroksidin avulla. LK PAL Universal-putki A on komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkokerros on PE-RT-materiaalia ja välikerros alumiinia. Ristisilloitus ja polyeteenimateriaalin stabilisoi- misaineet antavat putkelle niin monta uutta omi- naisuutta, että putki sopii hyvin käytettäväksi sel- laisilla paine- ja lämpötila-alueilla, joilla aiemmin saattoi käyttää ainoastaan kupari- tai teräsputkia. Universal-put- ki X Universal-put- ki A Lämpölaajenemis- kerroin 0,00018 m/m °C 0,00003 m/m °C Lämmönjohtavuus 0,40 W/m °C 0,43 W/m °C Murtovenymä > 500 % > 500 % Iskusitkeys +40…- 75 °C Ei murtoa Ei murtoa Pehmenemispiste n. 130 °C n. 130 °C Hapenläpäisevyys < 0,1 g/m³ x d < 0,01 g/m³ x d Karkeusluku 50 °C:ssa 0,0005 0,0005 Koot, merkinnät ja käyttöalueet LK Universal-putket PE-X ja PAL on etupäässä tarkoitettu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytys- järjestelmiin, mutta voidaan materiaalien erittäin hyvän kemikaalien vastustuskyvyn ansiosta käyt- tää monen eri nesteen jakeluun. Jos on epävarmaa, kestääkö putki jotain tiettyä ainetta, voi kysyä neu- voa LK:n edustajalta. Suunnitteluohje FI.29.B.1.1712 Suunnitteluohje | LK Universal 1

Embed Size (px)

Transcript of Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK...

Page 1: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Sekä LK Universal-putki PE-X että PAL ovat hap-pidiffuusiotiiviitä (DIN 4726 mukaan) ja sopivat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Lisäksi put-kien paineluokka on PN10, joka on vaatimus kun-nallisiin vesijohtoverkkoihin liitetyissä käyttöve-sijärjestelmissä.

PutkivalikoimaLK Universal-putkia PE-X ja LK PAL on saatavana seuraavina kokoina.Merkintä Koko (ulkohalkaisija ×

seinämän paksuus) X16 16 × 2,0X20 20 × 2,8 X25 25 × 3,5 A16 16 × 2,0 A20 20 × 2,5 A25 25 × 3,5 A32 32 × 3,0 A40 40 × 3,5 A50 50 × 4,0 A63 63 × 4,5 A75 75 × 7,5

Paine- ja lämpötilaominaisuudetLK Universal-putket PE-X ja PAL on tarkoitettu seuraavanalaisiin vesikiertoisiin järjestelmiin:

Suurin sallittu käyttöpaine 1,0 MPa Korkein sallittu jatkuva käyttölämpötila +70 °C Korkein sallittu hetkellinen lämpötila (noin kuukausi) koko eliniän aikana

+95 °C

Alin sallittu lämpötila -20 °C Taattu käyttöikä 50 vuotta

Asennettaessa PE-X- ja PAL-putkia alle -5 °C:ssa pitää olla varovainen, varsinkin taivutuksen yhtey-dessä.Muiden nesteiden kuin veden putkijärjestelmiin voi päteä eri paine- ja lämpötilarajoitukset, joten kysy LK:n edustajalta neuvoa.

PitkäaikaisominaisuudetMuovimateriaalin lujuus ja pitkäaikaisominai-suudet riippuvat lämpö- ja painekuormituksesta. Pitkäaikaistestit, jotka ovat X- ja A-putkien tyyppi-hyväksynnän perustana, osoittavat putkien eliniän olevan runsaasti yli 50 vuotta, kun jatkuva paine on 1,0 MPa ja jatkuva lämpötila +70 °C.

Suunnitteluohje koskee asennuksia, jotka teh-dään X- ja A-tyyppisen LK Universal-putken kanssa.

• Putki merkinnällä ”LK PE-X Universalrör X” tai ”Rör X” on homogeeninen PE-Xa-putki, jossa on happidiffuusiosulku.

• Putki merkinnällä ”LK PAL Universalrör A” tai ”Rör A” on PE-RT/alumiini/PE-RT -kom-posiittiputki.

Putken ominaisuudetFysikaaliset ominaisuudetLK Universal-putken X materiaali on ristisilloitet-tua polyeteeniä (PE-Xa). Merkintä Xa tarkoittaa, että ristisilloitus on tehty kemiallisesti peroksidin avulla.

LK PAL Universal-putki A on komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkokerros on PE-RT-materiaalia ja välikerros alumiinia.

Ristisilloitus ja polyeteenimateriaalin stabilisoi-misaineet antavat putkelle niin monta uutta omi-naisuutta, että putki sopii hyvin käytettäväksi sel-laisilla paine- ja lämpötila-alueilla, joilla aiemmin saattoi käyttää ainoastaan kupari- tai teräsputkia.

Universal-put-ki X

Universal-put-ki A

Lämpölaajenemis-kerroin

0,00018 m/m °C

0,00003 m/m °C

Lämmönjohtavuus 0,40 W/m °C 0,43 W/m °C Murtovenymä > 500 % > 500 % Iskusitkeys +40…-75 °C

Ei murtoa Ei murtoa

Pehmenemispiste n. 130 °C n. 130 °C Hapenläpäisevyys < 0,1 g/m³ x d < 0,01 g/m³ x d Karkeusluku 50 °C:ssa

0,0005 0,0005

Koot, merkinnät ja käyttöalueet

LK Universal-putket PE-X ja PAL on etupäässä tarkoitettu käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytys-järjestelmiin, mutta voidaan materiaalien erittäin hyvän kemikaalien vastustuskyvyn ansiosta käyt-tää monen eri nesteen jakeluun. Jos on epävarmaa, kestääkö putki jotain tiettyä ainetta, voi kysyä neu-voa LK:n edustajalta.

Suunnitteluohje

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

1

Page 2: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

tajännitystä alentavien aineiden kanssa, kuten esim. pesu- ja puhdistusaineiden.Vältä LK:n liitinjärjestelmien asentamista aggres-siivisiin ympäristöihin, joissa on esim. klooria tai ammoniakkia.

Jos on epävarmaa, kestääkö putki jotain tiettyä kemikaalia, voi kysyä neuvoa LK:n edustajalta.

JäätyminenVesitäytteiset putkijärjestelmät on suojattava jää-tymiseltä putkimateriaalista riippumatta.

LK PE-X Universal-putki X ei normaalisti vauri-oidu jäätymisestä edellyttäen, että se on suojaput-kessa tai että se muuten pääsee laajenemaan. Putki laajenee jäätyessään, mutta palautuu alkuperäi-seen muotoonsa sulettuaan. Putki, joka ei ole pääse vapaasti laajenemaan, esim. betoniin valettu putki ilman suojaputkea, ei normaalisti kestä jäätymistä.

LK PAL Universal-putki A muuttuu jäätyessään pysyvästi muodottomaksi, mikä myös heikentää sitä. Jäätynyt PAL-putki tulee vaihtaa.

UV-säteilyLK PE-X Universal-putkessa on UV-stabilointi, mutta putki ei saa olla pitkään alttiina suoralle auringonvalolle (enintään 3 kuukautta). UV-säteily vaikuttaa negatiivisesti pitkäaikaisominaisuuk-siin, minkä takia PE-X-putkea ei pidä varastoida ja asentaa ulkotiloissa, ellei sitä ole suojattu aurin-gonvalolta. Jotta luvattu yli 50 vuoden elinikä saa-vutettaisiin, putket eivät saa olla alttiina suoralle auringonvalolle. Pahvipakkaus antaa tarvittavan suojan UV-säteilyltä.LK PAL Universal-putki A suojataan UV-säteilyltä, koska se haurastaa putken PE-RT-pintakerrosta. Rakennuksen valmistuttua putkeen ei saa kohdis-tua suoraa auringonvaloa muuta kuin tilapäisesti ja hetkellisesti. Ikkunalasi antaa riittävän suojan UV-säteilyä vastaan sekä PE-X- että PAL-putkille, eikä heikennä putken hyviä pitkäaikaisominai-suuksia.

PaineiskutLK PE-X Universal-putken X joustava materiaali vaimentaa iskuja, kun putken virtaus suljetaan äkillisesti. PE-X-putki vähentää paineiskun vaa-raa putkistossa n. 65 prosentilla verrattuna esim. kupariputkeen.

Hygieeniset ja toksikologiset ominaisuudetLK Universal-putket PE-X ja PAL on tyyppihy-väksytty asennettavaksi sekä käyttövesi- että läm-mitysjärjestelmiin. Tyyppihyväksyntä tarkoittaa mm., että putket täyttävät ne vaatimukset, jotka asetetaan ruotsalaisten rakennusmääräysten BBR 21 (Boverkets byggregler) kappaleissa 1:4 (Tyyp-pihyväksyntä ja valmistustarkastus), 6:62 (Käyt-tövesi, yleinen) ja 6:625 (Materiaali, rakenne jne.).

Palotekniset ominaisuudetLK Universal-putket PE-X ja PAL sekä LK Suoja-putket on valmistettu polyeteenipohjaisista mate-riaaleista, eivätkä palaessaan kehitä myrkyllisiä kaasuja. Kun putki hävitetään polttamalla, syntyy (alumiinia lukuun ottamatta) vain hiilidioksidia ja vettä.

Lisätietoja palon leviämisen suojasta tämän suun-nitteluohjeen kappaleessa Palon leviämisen suoja.

HappidiffuusioLK Universal-putkissa PE-X ja PAL on diffuu-siosulku, joka estää happimolekyylien kulkeu-tumisen putkiseinämän läpi. PE-X-materiaalilla, kuten monella muulla muovimateriaalilla, on se ominaisuus, että happimolekyylit pystyvät tun-keutumaan materiaalin läpi ja voivat ajan mittaan vaurioittaa niitä osia, jotka eivät ole korroosion-kestäviä ja joita normaalisti on lämmitys- ja jääh-dytysjärjestelmissä.

• LK PE-X Universal-putken X diffuusiosul-kuna on pintakerros eteenivinyylialkoholia (EVOH).

• LK PAL Universal-putken A diffuusiosul-kuna on valettu alumiinikerros.

Kummatkin LK Universal-putkityypit ovat hap-pidiffuusiosuojattuja standardin DIN 4726 mukai-sesti.

Kemiallinen kestävyysLK Universal-putki kestää kemikaaleja erittäin hyvin ja siten myös kaikkia vesilaatuja. Betoni, kevytbetoni, kipsi tai vastaavanlaiset rakennusma-teriaalit eivät myöskään vaikuta putkeen. Putkessa ei esiinny jännityshalkeamia (stress cracking), joita voi esiintyä muissa muoveissa kosketuksessa pin-

2

Page 3: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

Pituuden lämpölaajeneminenLämpötilan muutosten aiheuttamat putken pi-tuuden muutokset saadaan alla olevasta taulu-kosta. Luvut ovat muodossa mm/putkistometri.

Lämpötilaero vesi–ympäristö

LK Universal-putki

X A 10 °C 1,8 0,3 20 °C 3,6 0,6 30 °C 5,4 0,9 40 °C 7,2 1,2 50 °C 9,0 1,5 60 °C 10,8 1,8 70 °C 12,6 2,1 80 °C 14,4 2,4 90 °C 16,2 2,7

Näitä taulukkoarvoja käytetään laskettaessa lämpölaajen-tumisen kompensointia (LU ).

Esimerkki:Jos järjestelmän laskettu käyttölämpötila on +65 °C ja ympäristön lämpötila asennusvaiheessa on +15 °C, saadaan lämpötilaeroksi 65 – 15 = 50 °C. Taulukon mukaan lämpölaajeneminen on 9 mm/putkistometri käytettäessä LK PE-X Universal-put-kea X. Kun käytetään LK PAL Universal-putkea A, lämpölaajeneminen on 1,5 mm/putkistometri.

Merkintä ja tunnistusLK Universal-putkessa on merkintä aina metrin välein, joten putki on aina tunnistettavissa.

LK PAL Universal-putken A alumiinikerros vähen-tää putken seinämän joustavuutta verrattuna LK Universal-putkeen X.

SuojaputkiLK Suojaputki 25 mm PE-X-putkelle 16 mm on valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia käyttötarkoitusta koskevia NT VVS 129* -tes-tejä. Hyväksyntään kuuluu uusi, huomattavasti kovempi suojaputkien testi (Testmetod Nr.  1). LK Suojaputki 34 mm on Sintefin (Testmetod Nr. 1) testaama ja hyväksymä. Hyväksytyt suojaputket ja seinäläpivientikaaret luetellaan osoitteessa www.sakervatten.se.

Suojaputket eivät kuitenkaan saa olla pitkäai-kaisesti alttiina auringonvalolle (enintään 3 kuu-kautta) UV-säteilyn haitallisen vaikutuksen takia. Suojaputkea ei myöskään saa käsitellä varomatto-masti rakennustyömaalla. Suojaputki on aallotettu ja se voidaan asentaa tiloihin, joiden lämpötila on –10…+90 °C.

Vesivahinkosuojan ja sisäputken vaihdettavuu-den lisäksi putki putkessa -tekniikan suuriin hyö-tyihin kuuluu lämmönluovutusta ja kosteuden muodostumista eristävä vaikutus sisäputken ja suojaputken välisen ilmatilan ansiosta. Lisätietoja lämmönluovutuksesta kappaleessa Putkijohtojen lämmönluovutus.

*Esimerkiksi suojaputken taivutussäde, joka vastaa LK Seinäläpivientikaarta Grip on testattu ja hyväksytty NT VVS 129 §6.4.3 mukaisesti.

LK Pal Universal Pipe A16 (16x2,0) 10 bar 95°C Oxygen barrier acc. to DIN 4726 Certifieringsorgan Datum Tid Meter

3

Page 4: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Esimerkki PE-X- ja PAL-putken kytkennästä LK Liitinsar-jalla

LK PressPex -liitin, LK Liitinsarja PE-X- ja PAL-putkiin sekä LK PushFit -liitin PE-X-putkiin.

Huomio!Ruotsalaisten rakennusmääräysten (BBR 21) mukaan käyttövesijärjestelmän putkien täytyy sopia saumatto-masti yhteen näkyvien liitoskohtien välissä. Vaihtoehtoi-sesti liitoskohdat sijoitetaan tarkastettaviin tiloihin, joissa on vuodonilmaisu. Saumaton asennus on aina varmin vaihtoehto ja ruotsalaisten toimialasäännösten (Säker Vatteninstallation) vaatimus.

Putkijohtojen lämmönluovutusPoimintoja ruotsalaisista rakennusmääräyksis-tä (BBR 21):6:42 Terminen mukavuus

Rakennukset ja niiden asennukset suunnitellaan niin, että tilojen käyttötarkoitukseen sovellettu terminen mukavuus saavutetaan normaaleissa käyttöolosuhteissa.

6:622 Mikrobien kasvuKäyttövesijärjestelmän asennus tehdään niin, että mikro-organismien kasvumahdollisuudet minimoidaan. Käyttövesijärjestelmän kylmävesiasennus tehdään niin, ettei kylmävesi tahattomasti lämpene. Lämpimän käyt-töveden kiertojohdot suunnitellaan niin, ettei kiertävän käyttöveden lämpötila laske alle 50 °C:een missään osas-sa järjestelmää.Yleinen suositusJärjestelmän toteutus ja eristäminen mitoitetaan siten, että kylmä käyttövesi voi seisoa 8 tuntia lämpötilan kuitenkaan nousematta yli 24 °C:een

Kytkeminen, liitinjärjestelmäKaikki veden kanssa kosketuksessa olevat osat LK:n liitinjärjestelmissä on valmistettu sinkkika-don kestävästä messingistä.

LK PE-X Universal-putket kytketään liittimillä seuraavasti:

• LK PushFit -liittimet.• LK PressPex -puristusliitinjärjestelmä, joka

asennetaan erityisen puristustyökalun avul-la.

• LK Liitinsarjaa ½" × AX16 käytetään kyt-kettäessä LK Jakotukkiin UNI tai LK Conex -liittimeen ja vastaavaan. Liitinsarja korvaa kupariputkelle tarkoitetun vakituisen puser-rusrenkaan ja liitinmutterin. Asennus ainoas-taan käsityökalulla.

• LK Liitinsarjaa AX20 ja AX25 käytetään kytkettäessä LK Conex -liittimeen tai vastaa-vaan. Käytetään olemassa olevan liittimen mutterin kanssa (22 ja 28 mm).

• Jos LK PE-X Universal-putki kytketään muiden valmistajien tai muunlaisten liitti-mien kanssa kuin yllä olevien, niiden tulee olla kolmannen osapuolen hyväksymiä näitä putkia varten.

LK PAL Universal-putket kytketään liittimillä seuraavasti:

• LK PressPex -puristusliitinjärjestelmä, joka asennetaan erityisen puristustyökalun avul-la.

• LK Liitinsarjaa ½" × AX16 käytetään kyt-kettäessä LK Jakotukkiin UNI tai LK Conex -liittimeen ja vastaavaan. Liitinsarja korvaa kupariputkelle tarkoitetun vakituisen puser-rusrenkaan ja liitinmutterin. Asennus ainoas-taan käsityökalulla.

• LK Liitinsarjaa AX20, AX25 ja AX32 käyte-tään kytkettäessä LK Conex -liittimeen tai vastaavaan. Käytetään olemassa olevan liitti-men mutterin kanssa (22, 28 ja 35 mm).

• Jos LK PAL Universal-putki kytketään mui-den valmistajien tai muunlaisten liittimien kanssa kuin yllä olevien, niiden tulee olla kolmannen osapuolen hyväksymiä näitä putkia varten.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

4

Page 5: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Vältä kylmävesijohtojen tahatonta lämmitystä eristämällä putkikuilujen putket. Kuilussa putket eristetään edellä esitettyjen BBR 21 -vaatimusten ja toimialasäännösten Säker Vatteninstallation 2016:1 mukaisesti.Vaadittavat eristepaksuudet riippuvat kuilun toteutuksesta, virtausaineen lämpötilasta ja ympäristön lämpötilasta. Tämä koskee myös pre-fab-elementtejä ja jakotukkikaappeja, joissa kiertää lämmin vesi. Lämpimän ja kylmän veden syöt-töputkea jakokaapissa ilman kiertävää lämmintä vettä (esim. omakotitalossa) ei tarvitse eristää. Lii-täntäputkia kaapista vesipisteeseen ei normaalisti tarvitse eristää. Niitä ei pidä kuitenkaan asentaa eristämättöminä lämminvesiputken välittömään läheisyyteen tai lattiarakenteeseen, johon tulee lattialämmitys. Tarkempaa tietoa asennusohjeista.

Huomio!Täydentävän lämpö- ja kosteuseristeen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti projektipäällikön toimesta. LK:lla on laskentaohjelma tätä varten. Lisätietoja LK:n teknisestä tuesta.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

5

Page 6: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

LK PAL Universal-putken A lämmönluovutusLK PAL Universal-putken A lämmönluovutus on siis suoraan verrattavissa LK PE-X Universal-put-keen X. Putken ohuella alumiinikerroksella ei näin ollen ole merkitystä lämmönluovutuksen kannalta.

Tietoja yli 25 mm LK PAL -putken lämmönluovu-tuksesta saat LK:n edustajalta.

Lämpölaajenemisen kompensointiVaakasuorassa asennuksessa, esim. kellarissa, voi-daan tilaa putken laajenemis- ja supistusliikkeitä varten järjestää lämpölaajenemisen vastaanottavien varsien avulla. Nämä sijoitetaan luonnollisten suun-nanmuutosten kohtiin, jos mahdollista. Suorissa putkijohdoissa, joissa kummatkin putken päät on kiinnitetty, lämpölaajenemisen vastaanottavana vartena käytetään ns. paisuntakaarta.

Piiloasennuksessa suojaputkien kanssa, putkitus teh-dään pehmeissä sinikäyrissä liitoskohtien väliin (katso asennusohje). Tämä antaa tilaa PE-X-putken laajene-misliikkeille suojaputkessa, minkä takia ei yleensä tarvita erityistä lämpölaajenemisen kompensointia.

Lämpölaajenemisen vastaanottavan varren pituus lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

E = k × √(dy × L × LU)∆L = L × LUE = lämpölaajenemisen vastaanottavan varren pi-tuus (mm)k = 12 (PE-X:n ainevakio)k = 30 (PAL:n ainevakio)dy = putken ulkohalkaisija (mm)L = kiinnityspisteiden välinen putkenpituus (m) LU = pituuslaajeneminen (mm/m)

Esimerkki:• Putkijohdon ulkohalkaisija = 25 mm• Kiinnityspisteiden välinen etäisyys = 30 m• Virtausaineen lämpötilan +60 °C ja ympäris-

tön lämpötilan +20 °C lämpötilaero on 40 °C. Pituusero ∆L on kappaleen Pituuslaajenemi-nen taulukon mukaan 216 mm Universal-put-kessa X ja 36 mm Universal-putkessa A.

Vatten pituus (E) Universal-putkelle X: E = 12 x √25 x 216 ger E = 880 mm.Varren pituus (E) Universal-putkelle A: E = 30 x √25 x 36 ger E = 900 mm.

LK PE-X- ja PAL Universal-putkien arvionmukainen lämmönluovutus

Lämpötilaero vesi–betoni

Putket putkessa (RiR)

Eristetty putki putkessa (RiR

Extra)AX16 AX20 AX25 AX16 AX20 AX25

10 5,3 3,7 7,2 2,5 2,0 2,8 20 10,6 7,4 14,3 5,0 4,1 5,6 30 15,9 11,1 21,5 7,5 6,1 8,4 40 21,2 14,8 28,6 10,0 8,2 11,1 50 26,5 18,5 35,8 12,6 10,2 13,9 60 31,8 22,2 42,9 15,1 12,3 16,7 70 37,1 25,9 50,1 17,6 14,3 19,5 80 42,4 29,6 57,3 20,1 16,3 22,3

Lämmönluovutus (W/m) suojaputkella varustetuista LK Uni-versal-putkista PE-X ja PAL valettuna betoniin 60 mm valulla. Lisäeristetty putki putkessa (RiR Extra) löytyy tuotevalikoimasta.

Lämpötilaero vesi–ilma

Putket putkessa (RiR)

Eristetty putki putkessa (RiR

Extra)AX16 AX20 AX25 AX16 AX20 AX25

10 3,6 3,0 5,0 2,3 1,9 2,6 20 7,2 6,1 10,1 4,5 3,9 5,2 30 10,8 9,1 15,1 6,8 5,8 7,8 40 14,4 12,2 20,1 9,1 7,8 10,4 50 18,0 15,2 25,2 11,4 9,7 13,0 60 21,6 18,2 30,2 13,6 11,7 15,6 70 25,2 21,3 35,3 15,9 13,6 18,2 80 37,7 46,7 56,9 18,2 15,6 20,8

Lämmönluovutus (W/m) suojaputkella varustetuista LK Uni-versal-putkista PE-X ja PAL asennettuna vapaasti ilmaan. Huomaa, että taulukon arvot voidaan puolittaa, kun putki asennetaan uraan, lattiarakenteeseen tai vastaavan tilaan, jossa on seisova ilma.

Lämpötilaero vesi–ilma

LK Universal-putki

AX16 AX20 AX25 10 4,7 5,8 7,1 20 9,4 11,7 14,2 30 14,2 17,5 21,3 40 18,9 23,3 28,5 50 23,6 29,2 35,6 60 28,3 35,0 42,7 70 33,0 40,9 49,8 80 37,7 46,7 56,9

Lämmönluovutus (W/m) suojaputkettomista LK Universal-put-kista PE-X ja PAL asennettuna vapaasti ilmaan. Huomaa, että taulukon arvot voidaan puolittaa, kun putki asennetaan uraan, lattiarakenteeseen tai vastaavan tilaan, jossa on seisova ilma.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

6

Page 7: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

E/4

L

E/2E/2

FIX

FIX

FIX ∆L/2∆L/2

Lämpölaajenemisen kompensointi suoralla.

L ∆L

E

FIX

FIX

Lämpölaajenemisen kompensointi suunnanmuutoksessa.

HaaroituksetOn aina suositeltavaa tehdä haaroituksen lämpö-laajenemisen vastaanottavasta varresta tarpeeksi pitkä lämpölaajenemisen kompensointia varten. Tämä tehdään esimerkiksi ylimääräisillä mutkilla haaroituksessa alla olevan esimerkin mukaisesti.

Lämpölaajenemisen kompensointi piiloasen-nuksessa

LK PE-X putki putkessa -yhdistelmän piiloasen-nuksessa on erittäin tärkeää huomioida lämpölaa-jenemisen kompensointi. Ellei lämpölaajenemis-ta huomioida putkiasennuksessa, lämpöpatteri/sekoitin voi irrota kiinnityksistään, kun asennuk-sen ja käytön lämpötilat eroavat paljon toisistaan. Myös putket voivat laajeta jakotukin kohdalla, jolloin ne saattavat irrota liittimistään. Varmis-ta, että suojaputkessa on tilaa lämpölaajenemis-ta varten, kun putket asennetaan jakotukin tai lämpöpatterin/sekoittimen liittimiin. Paljaiden LK PE-X -putkien piiloasennuksessa betoniin ei tarvita lämpölaajenemisen kompensointia, koska putket kiinnitetään betoniin.

Esimerkki lämpölaajenemisen vastaanottavista kaarista piiloasennetussa putki putkessa -yhdistelmässä.

Puurakenteiseen lattiaan piiloasennetussa LK PE-X putki putkessa -yhdistelmässä ei yleensä ole ongel-mia lämpölaajenemisen kanssa, koska putkia ei ole kiinnitetty. Putket kannakoidaan kuitenkin ja läm-pölaajenemisen mahdollisuus otetaan huomioon. Piiloasennetussa LK PAL putki putkessa -yhdis-telmässä ongelma ei ole yhtä suuri, sillä pituus-laajeneminen on noin seitsemän kertaa pienempi. Lämpölaajeneminen pitää kuitenkin laskea ja ottaa huomioon.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

7

Page 8: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

LK Universal-putken palokatko hyväksyntäto-distuksen 0796 mukaanEsimerkki koskien 16-25 mm LK PE-X-putkia 34 mm:n suojaputkella ja 16-32 mm LK PAL Univer-sal-putkia aina 53 mm:n suojaputkikokoon asti betonirakenteissa. Nämä perustuvat LK:n tyyppi-hyväksyntään muoviputkien läpivientien palotii-vistyksestä. Muita rakenteita varten katso kohta LK Universal-putkien palotiivistys Stål & Brandteknik -tuotteilla.

Kaikissa alla olevissa asennusmerkeissä on LK:n tyyppihyväksyntä.

Tyyppihyväksyntätodistus 0796.

Selitykset merkinnöille selostetuissa periaatetapauksissa:

C = Putki putkessa -rakenteen läpivienneissä putkihor- meissa sisäputken ja suojaputken väli tiivistetään palosuojamassalla heti T-haaran alta, ettei palo- kaasu pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Mikäli jakotukkikaappi asennetaan putkiaukkoon/ hormiin, alaspäin menevät runkoputket tiivistetään palosuojamassalla sisäputken ja suojaputken välistä. Jakotukkikaapista lähteviin liitäntäputkiin, jotka menevät palo-osastoivien seinien läpi asennetaan ylivuotoputki vesipisteen kohdalle. Lisätietoa tiivistyksestä tuotevalikoimassa.

E = LK Suojaputki F = LK PE-X- ja PAL Universal-putki

Palon leviämisen suojaRuotsalaiset rakennusmääräykset (BBR 21) asettavat pakottavia vaatimuksia palo-osastoivien rakentei-den putkiläpivientien suhteen niin, etteivät ne saa heikentää rakenteiden välistä palonkestävyyttä.

Alla on tiiviyden (E) ja eristyksen (I) palonkestä-vyysajat kaikenlaisille seinä- tai lattiarakenteille ja niiden läpi menevälle putkistolle. Merkintä EI 60 tarkoittaa esimerkiksi, että ratkaisu on kelvol-linen sekä tiiviyden että eristyksen kannalta 60 minuutin ajan.

Sisäputken ja suojaputken väli tiivistetään palosuojamassalla LK PE-X Putki putkessa (RiR) ja LK PAL Putki putkessa (RiR).Putki putkessa -yhdistelmän läpivienneissä putki-kuiluissa sisäputken ja suojaputken väli tiivistetään palosuojamassalla heti T-haaran alta, ettei palokaa-su pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Mikäli jakotukkikaappi asennetaan uraan/kuiluun, läpi menevät vesijohtonousulinjat tiivistetään alaspäin palosuojamassalla sisäputken ja suojaputken välistä. Jakotukkikaapista lähteviin liitäntäputkiin, jotka menevät palo-osastoivien seinien läpi laitetaan palosuojamassaa vesipisteen kohdalle. Jakotukki-kaapissa olevan sisäputken ja suojaputken väliin laitetaan LK Suojaputken vuotosuojaa.

Seuraavia LK-tuotteita voi käyttää palokaasunpitä-vään tiivistämiseen LK:n tyyppihyväksyntää varten:LK Välitiiviste RiR 481 43 93, 481 44 28, 481 00 00 ja 481 00 07. Vaihtoehtoisesti LK Tiiviste Sis 481 43 69, 481 43 70 ja 481 43 71.

LK Palo-ovi UNIJos paloluokan EI60 palo-ovia tarvitaan jakotuk-kikaappeihin, LK Jakotukkikaappi UNI 350, UNI 450, UNI 550 ja UNI 700-malleihin sopivia ovia on olemassa viisi erilaista. Katso LK-tuotevalikoima.

Esimerkiksi LK Palo-ovi UNI

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

8

Page 9: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Lattiarakenne betonistaPutkitus lävistyskohdan läpi tehdään yhtenäisel-lä suojaputkella. Lävistys jälkivaletaan tulenkes-tävällä materiaalilla, esim. sementtilaastilla tai palosuojamassalla. Koskemattoman rakenteen ja suojaputken välin sekä putkien keskinäisen etäi-syyden pitää olla riittävän suuri yhtenäistä jälki-valua ja kaikkien putkien ympärivalua varten

Yksittäisiä putkia varten reikien pitää olla vähin-tään 50 mm putken halkaisijaa suurempia.

Kun useita putkia vedetään samasta lävistyskoh-dasta, putkivälin pitää yhtenäisen jälkivalun takaamiseksi olla vähintään sama kuin putken ulkohalkaisija, mutta ei pienempi kuin 25 mm. Putken ulkohalkaisijalla tarkoitetaan suojaput-ken tai sisäputken ulkohalkaisijaa.

Putkitus palo-osastoivan lattiarakenteen läpi

Palo-osastoiva lattiarakenneJälkivalu

EF

C

Putkitus palo-osastoivan lattian läpi.Suojaputken

kokoLattian paksuus Palonkestävyys EI

dy (mm) (mm) (min)25 Min 150 120 34 Min 150 120 44 Min 150 120 53 Min 150 120

Seinärakenne betonia, kevytbetonia tai harkkoaPutkitus lävistyskohdan läpi tehdään yhtenäisel-lä suojaputkella. Lävistys jälkivaletaan tulenkes-tävällä materiaalilla, esim. sementtilaastilla tai palosuojamassalla. Muokkaamattoman raken-teen ja suojaputken välin sekä putkien keskinäi-sen välin pitää olla riittävän suuri yhtenäistä jäl-kivalua ja kaikkien putkien ympärivalua varten.

Yksittäisiä putkia varten reikien pitää olla vähin-tään 50 mm putken halkaisijaa suurempia.

Kun useita putkia vedetään samasta lävistyskoh-dasta, putkivälin pitää yhtenäisen jälkivalun takaamiseksi olla vähintään sama kuin putken ulkohalkaisija, mutta ei pienempi kuin 25 mm. Putken ulkohalkaisijalla tarkoitetaan suojaput-ken tai paljaan sisäputken ulkohalkaisijaa.

Putkitus seinän läpi

Palo-osastoiva seinärakenne Jälkivalu

C C

F E

Putkitus palo-osastoivan lattian läpi.

Suojaputken koko Seinän paksuus

Palonkestävyys EI

ulkohalkaisija (mm) (mm) (min)25 väh. 150 120 34 väh. 150 120 53 väh. 150 120

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

9

Page 10: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Korkeintaan 50 mm putkiläpivientien palo-suojaus seinässäPE-X- ja PAL-putkien palosuojaus kevytseinässä Brennix palosaumamassalla.

Koskee PE-X- ja PAL Universal-putkia: paljaita putkia, putkia putkessa, lisäeristettyjä putkia put-kessa sekä eristettyjä putkia, joiden ulkohalkaisija on korkeintaan 50 mm.

El 60

Brennix palosaumamassa

≤ 50 mm

bd

LK Universal-putki

PE-X- ja PAL-putken palosuojaus kevytseinässä. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Sauman leveys b (mm) Sauman syvyys d (mm)min 15 min 15

maks 50

EI 60

Brennix palosaumamassa

≤ 50 mm

bd

LK U

nive

rsal

-put

ki

PE-X- ja PAL-putken palokatko kevytseinän putkilähdöissä. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Sauman leveys b (mm) Sauman syvyys d (mm)min 15 min 15

maks 50

LK Universal-putken palosuojausAlla olevien LK PE-X- ja LK PAL Universal-putkilla tehtyjen asennusesimerkkien palosuojau-ksen suh-teen viittaamme tyyppihyväksyttyihin ratkaisui-hin, joita saa palosuojamassan toimittajilta. Kaikki alla olevat asennusesimerkit täyttävät paloluokan EI 60 vaatimukset.

Palosaumamassaa, palosuojamassaa ja palosuo-jateippiä laitetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Esimerkkejä tuotteista: Brennix palosaumamassa, Brennix palosuojamassa ja S&B palo-suojateippi EI 60.

Puu- tai teräsrunkoiset levyrakenteiset seinätLevyjen tulee olla joko tulenkestäviä verhouslevyjä (esim. pahvikerroksella päällystettyjä kipsilevy-jä), joiden tiheys on vähintään 600 kg/m3 ja jotka täyttävät palosuojaverhouksen vaatimukset, tai puukuitulevyjä, lastulevyjä ja vanerilevyjä, joiden tiheys on vähintään 450 kg/m3 ja paksuus vähin-tään 9 mm. Kipsilevy, jonka paksuus on vähintään 12,5 mm, lasketaan 13 mm verhouslevyksi. 15 mm pontattu puupaneeli rinnastetaan 9 mm verhous-levyyn.

Tässä kuvataan muutama yleisimmistä periaateta-pauksista koskien putkenläpivientiä palkkirunkoi-sissa seinärakenteissa. Tiiviyden (E) ja eristyksen (I) palonkestävyysajat riippuvat verhouslevyjen määrästä. Lisävahvistus 13 mm verhouslevyllä pi-dentää palonkestävyyttä 15 minuutilla riippumatta siitä, kumpi puoli seinästä vahvistetaan.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

10

Page 11: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Yli 50 mm putkiläpivientien palosuojaus seinässäPE-X- ja PAL-putkien palosuojaus kevytseinässä palosuojateipillä EI 60 ja Brennix palosuojamassalla.

Koskee PE-X- ja PAL Universal-putkia: paljaita putkia, putkia putkessa, lisäeristettyjä putkia put-kessa sekä eristettyjä putkia, joiden ulkohalkaisija on 50–110 mm.

El 60

S&B palosuojateippi El 60

≥ 50 mm

Kourulista Brennix palosuojamassasta

LK Universal-putki

PE-X- ja PAL-putken palosuojaus kevytseinässä. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

EI 60

≥50 mm

Kourulista Brennixpalosuojamassasta

S&B palosuojateippi EI 60

LK U

nive

rsal

-put

ki

PE-X- ja PAL-putken palokatko kevytseinän putkilähdöissä. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Levyn ja palokatkon väli enintään 2 mm läpivientireiässä

S&B palosuojateippi 55-60 (EI60)

Seinä EI60

LK Hanakulmarasia

Brennix palosaumamassa

LK Hanakulmarasian palokatko kevytseinän lähdöissä.Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Palokaasutiivistys virtausputkien ja suoja-putkien välillä LK PE-X RiR (suojaputkes-sa) ja LK PAL RiR (suojaputkessa) -putkissa.RiR (suojaputkelliset) -putket jotka ovat osastoi-vissa rakenteissa on tiivistettävä Brennix Brand-fog-massalla putken ja suojaputken väliltä, sekä suojaputken päästä.

Esimerkki palokaasunpitävästä tiivistämisestä Brennix Brandfog -massalla.

Betoni-, kevytbetoni- tai muurattu lattia-/sei-närakenne

Korkeintaan 50 mm putkiläpivientien palosuo-jaus lattiassa ja seinässäPE-X- ja PAL-putkien palosuojaus betonilattiassa Brennix palosaumamassalla.

Koskee PE-X- ja PAL Universal-putkia: paljaita putkia, putkia putkessa, lisäeristettyjä putkia put-kessa sekä eristettyjä putkia, joiden ulkohalkaisija on korkeintaan 50 mm.

Brennix palosaumamassa

Tiivistys Superwoolilla (kuumuutta kestävä lasikuitu) tai kivivillalla

≤ 50 mm

d

b

LK U

nive

rsal

-put

ki

PE-X- ja PAL Universal-putken palosuojaus betonilatti-assa. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Sauman leveys b (mm)

Sauman syvyys d (mm)

Täyttösyvyys Superwool (mm)

min 15 min 15 min 100maks 50

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

11

Page 12: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Yli 50 mm putkiläpivientien palosuojaus lattiassa ja seinässäPE-X- ja PAL-putkien palosuojaus betonilattiassa palosuojateipillä EI 60 ja Brennix palosuojamas-salla.

Koskee PE-X- ja PAL Universal-putkia: paljaita putkia, putkia putkessa, lisäeristettyjä putkia put-kessa sekä eristettyjä putkia, joiden ulkohalkaisija on 50–110 mm.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

Min. 100 mm

S&B palosuojateippi El 60 Brennix palosuojamassa

≥ 50 mm

LK U

nive

rsal

-put

ki

PE-X- ja PAL Universal-putken palosuojaus betonilatti-assa. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

S&B palosuoja-teippi El 60

Kourulista tehdään Brennix palosuojamassasta

Brennix palosuojamassa tai betoni K40

≥ 50 mm

LK U

nive

rsal

-put

ki

PE-X- ja PAL Universal-putken palosuojaus betonilat-tian alla. Periaatepiirros ei ole oikeassa mittakaavassa.

Palokaasutiivistys virtausputkien ja suojaput-kien välillä LK PE-X RiR (suojaputkessa) ja LK PAL RiR (suojaputkessa) -putkissa.RiR (suojaputkelliset) -putket jotka ovat osastoi-vissa rakenteissa on tiivistettävä Brennix Brand-fog -massalla putken ja suojaputken väliltä sekä suojaputken päästä.

Esimerkki palokaasunpitävästä tiivistämisestä.

Putkijohtojen keskinäinen väli palosuojauksessaKun useampi putki vedetään samasta lävistyskoh-dasta, jokaiselle putkelle tehdään oma palotiivistys.

Jälkivalu palosuojamassalla tai betonilla

LK Universal-putki A

Yhtenäisen jälkivalun varmistamiseksi putkivälin pitää olla vähintään sama kuin putken ulkohalkai-sija, mutta ei pienempi kuin 25 mm. Putken ulkohal-kaisijalla tarkoitetaan eristetyn putken, suojaputken tai paljaan sisäputken ulkohalkaisijaa.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muiden valmis-tajien palosuojajärjestelmiä. Noudata kyseisen valmistajan ohjeita.

12

Page 13: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

MitoitusVirtausnopeus ei rajoita LK Universal-putken mitoitusta samalla tavalla kuin esim. kupariputken. Tämän takia voidaan etenkin käyttövesijärjestelmiin valita pienempiä putkikokoja saman tehtävän täyttämiseksi.

Putkijohtojen painehäviötKaavion tiedot perustuvat karkeuslukuun 0,0005 ja veden lämpötilaan +50 °C. Muille lämpötiloille kaavion arvot lasketaan alla olevan taulukon korjauskerrointa käyttäen.

Veden lämpötila (ºC) 20 30 40 50 60 70 80 Korjauskerroin 1,10 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93

Putkijohtojen mitoitus lämmitys- ja käyttövesijärjestelmässä

AX25AX20AX16 A63A50A40A32

13

Page 14: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Mitoitusvirtaamat (normivirtaamat)Mitoitusmenetelmästä riippumatta käyttövesi- asennusten mitoituksen perustana on eri vesi- pisteiden normivirtaama alla olevan taulukon mukaan.

Vesipiste Normivirtaama (l/s)kv lv

Kylpyamme 0,3 0,3 Suihku 0,2 0,2 Pesuallas 0,1 0,1WC-istuin 0,1 Pesuistuin 0,2 0,2Astianpesuallas 0,2 0,2 Pyykkiallas 0,2 0,2 Pesualtaikko 0,2 0,2 Vesipostiventtiili 0,2 (0,2) Vedenpoistin 0,2 Pyykinpesukone (kotitalous) 0,2 Astianpesukone (kotitalous) (0,2) 0,2

Eri vesipisteiden normivirtaamat.

Laskennallinen virtaama (todennäköinen virtaama)Normivirtaamien summan ja todennäköisen vir-taaman (laskennallisen virtaaman) suhde saadaan taulukosta. Taulukko ei koske esim. teollisuuden saniteettitiloja tai koulujen ja urheiluhallien suih-kutiloja, joissa todennäköinen virtaama on usein sama kuin normivirtaamien summa.

Poimintoja ruotsalaisista rakennusmääräyksistä BBR 2013:6:623 Käyttöveden virtaama

Määräysten vaatimukset on täytetty käyttövesijärjestel-män suhteen, jos saadaan vähintään 70 % yksittäisen vesipisteen normivirtaamasta, kun avataan todennä-köinen määrä vesipisteitä samanaikaisesti.

Lämmitysjärjestelmän putkijohtojen mitoitusta varten on olemassa laskentaohjelmia. Seuraavia syöttötietoja käytetään:

LK Universal-putken karkeusluku = 0,0005 mm LK Universal-putken sisähalkaisija AX16 = 12,0 mm

AX20 = 15,0 mm AX25 = 18,0 mm A32 = 26,0 mm A40 = 33,0 mm A50 = 42,0 mm A63 = 54,0 mm A75 = 60,0 mm

Putkijohtojen mitoitus käyttövesijärjestelmässäLK PE-X- ja PAL Universal-putkilla tehdyn putki-johdon mitoituksessa voidaan käyttää kahta mi-toitusmenetelmää.

Ohjemitoitusta voidaan soveltaa asuntoihin, toi-mistoihin ja vastaaviin, joissa pääasiallisesti liite-tään ainoastaan keittiö ja saniteettitilat.

Laskentamenetelmää sovelletaan esim. teollisuu-den saniteettitiloihin tai koulujen ja urheiluhallien ja vastaavien suihkutiloihin, joita yleensä käyttää samanaikaisesti useampi henkilö.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

14

Page 15: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Normi-virtaamien

summa

Toden-näköinen virtaama

Normi-virtaamien

summa

Toden-näköinen virtaama

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s)0,3 0,30 8,5 0,91 0,4 0,36 9,0 0,93 0,5 0,38 9,5 0,95 0,6 0,40 10,0 0,97 0,7 0,41 10,5 1,00 0,8 0,43 11,0 1,02 0,9 0,44 11,5 1,04 1,0 0,45 12,0 1,06 1,1 0,46 12,5 1,08 1,2 0,47 13,0 1,10 1,3 0,48 13,5 1,11 1,4 0,49 14,0 1,13 1,5 0,50 14,5 1,15 1,6 0,51 15,0 1,17 1,7 0,52 15,5 1,19 1,8 0,53 16,0 1,21 1,9 0,54 16,5 1,23 2,0 0,55 17,0 1,24 2,2 0,56 17,5 1,26 2,4 0,58 18,0 1,28 2,6 0,59 18,5 1,30 2,8 0,61 19,0 1,31 3,0 0,62 19,5 1,33 3,2 0,63 20,0 1,35 3,4 0,65 21,0 1,38 3,6 0,66 22,0 1,42 3,8 0,67 23,0 1,45 4,0 0,68 24,0 1,48 4,2 0,69 25,0 1,51 4,4 0,71 26,0 1,55 4,6 0,72 27,0 1,58 4,8 0,73 28,0 1,61 5,0 0,74 29,0 1,64 5,5 0,77 30,0 1,67 6,0 0,79 32,0 1,73 6,5 0,82 34,0 1,79 7,0 0,84 36,0 1,85 7,5 0,86 38,0 1,91 8,0 0,89 40,0 1,97

Jakojohtojen todennäköiset virtaamat normivirtaamien sum-man perusteella. Taulukko koskee asuintaloja, toimistoja ja vastaavia, joissa vesipisteen korkein normivirtaama on enintään 0,3 l/s.

Jakojohtojen ohjemitoitusJakojohto on putkijohto, joka jakaa vettä kahdel-le tai useammalle vesipisteelle. Poikkeuksena on johto, joka jakaa vettä esim. kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jota yleensä käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Sellaista johtoa voidaan pitää kytkentäjohtona.

Pienten rakenteiden jakojohtojen mitoituksessa voidaan käyttää alla olevaa taulukkoa. Koska vir-tausnopeudella ei ole vaikutusta LK Universal-putken materiaaliin, voidaan annettuja raja-arvoja ylittää edellyttäen, että epäedullisimmalla paikalla olevan vesipisteen käytettävissä oleva paine on riittävän suuri, kun putkiston virtaama on toden-näköinen. Ohjemitoitus tulee aina tarkastaa pai-nehäviöiden arviolaskelmaa vasten.

Kerrostaloasunnoissa jakojohdon yhteen lasketut normivirtaamat voidaan sekä kylmän että lämpi-män veden osalta asettaa arvoon 0,7 l/s, vaikka yhteen lasketut liitetyt normivirtaamat olisivatkin suuremmat.

Liittymisjohdon mitoituksessa asuintaloon, yhteen lasketut normivirtaamat voidaan asettaa arvoon 1,6 l/s (kylmä- ja lämminvesi 0,7 l/s sekä 0,2 l/s pihakasteluun).

Putkikoko Normivirtaamien maksimisumma (l/s)

Suositeltu enimmäispituus

AX16 0,7 12 mAX20 1,7 20 m AX25 6,0 A32 22,0 A40 35,0 A50 80,0 A63 135,0 A75 300,0

Eri putkikokojen normivirtaamien maksimisumma ohjemi-toituksessa.

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

15

Page 16: Suunnitteluohje - lksystems.fi · valmistettu lujasta ja iskunkestävästä PP-materi-aalista. LK Suojaputki on myös Sintefin (Byggforsk Oslossa) testaama ja se on läpikäynyt vaativia

Kytkentäjohtojen ohjemitoitusKytkentäjohto on putkijohto, joka jakaa vettä ai-noastaan yhdelle vesipisteelle, tai putkijohto, joka jakaa vettä tiloihin, joita käyttää yleensä vain yksi henkilö kerrallaan.

Taulukon enimmäispituus on kytkentäjohdon suo-siteltu enimmäispituus. Liitettävän jakojohdon on oltava halkaisijaltaan kytkentäjohtoa suurempi.

Vesipisteen normivirtaama (l/s)

Putkikoko Enimmäispituus

0,1 AX16AX20

20 mEi rajoitusta

0,2 AX16AX20

18 m30 m

0,3 AX16AX20

12 m20 m

Kytkentäjohtojen mitoitus. Mitoitus laskentamenetelmän mukaanMitoitettaessa laskentamenetelmän mukaan pitää ottaa huomioon seuraavat tekijät:

• Käytettävissä oleva paine putkiyhteessä. • Painehäviöt, jotka johtuvat putkiyhteen ja

järjestelmän korkeimman vesipisteen välisestä korkeuserosta.

• Painehäviöt laitteissa, kalusteissa ja putkijoh-doissa järjestelmän virtaaman ollessa toden-näköinen.

• Paineentarve poistoventtiilissä.

LK Universal-putken painehäviöistä lisätietoa kappaleen Putkijohtojen painehäviöt kaaviossa.

Lämpimän käyttöveden odotusaikaLämpimän käyttöveden odotusaika lasketaan alla olevasta taulukosta. Ajat ovat putkijohtojen tyh-jennysaikoja. Putkimateriaalin lämmitysaikaa ei ole otettu huomioon.

Tyhjennysaika sekunneissa/putkijohtometriVirtaama (l/s) Putkikoko

16 20 250,1 1,0 1,7 2,5 0,2 0,5 0,85 1,25 0,3 0,33 0,56 0,83 0,4 0,25 0,42 0,62 0,5 0,2 0,34 0,5 0,6 0,28 0,41 0,7 0,24 0,35 0,8 0,21 0,31 0,9 0,18 0,27 1,0 0,25 1,1 0,22 1,2 0,2

Lämpimän käyttöveden odotusaika saa olla enintään 10 sekuntia kerrostaloasunnossa ruotsa-laisten rakennusmääräysten mukaan (BBR 2013). Omakotitalossa tätä vaatimusta ei ole.

Esim. Lämpimän käyttöveden virtaus 0,2 l/s suih-kusekoittajaan tarkistetaan yllä olevien vaatimusten mukaisesti:

Vesipisteen ja jakotukin välinen liitäntäputki on 10 metriä. LK PE-X -putken koko on 16 mm. Kun virtaama on 0,2 l/s ja putkikoko 16, tulos on taulu-kon mukaan 0,5 sekuntia/metri. 0,5 × 10 metriä = 5 sekuntia. Hormin syöttöputken LV:n ja jakotukkiin menevän LVK:n välinen liitäntäputki on 4 metriä.

LK PE-X liitäntäputken koko on 20 mm. Todennäkö-inen virtaama on 0,2 l/s. Kun virtaama on 0,2 l/s ja putkikoko 20, tulos on taulukon mukaan 0,85 sekuntia/metri. 0,85 × 4 metriä = 3,4 sekuntia. 5,0 + 3,4 sekuntia tarkoittaa 8,4 sekunnin odotusaikaa!

FI.29.B.1.1712

Suunnitteluohje | LK Universal

16