SURADNICI UREDNIKA 2014-03-13¢  SURADNICI UREDNIKA: Zlatko Mihelec, dipl. iur. Doris...

download SURADNICI UREDNIKA 2014-03-13¢  SURADNICI UREDNIKA: Zlatko Mihelec, dipl. iur. Doris ¥ ajn, prof. OSTALI

of 159

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SURADNICI UREDNIKA 2014-03-13¢  SURADNICI UREDNIKA: Zlatko Mihelec, dipl. iur. Doris...

 • SURADNICI UREDNIKA: Zlatko Mihelec, dipl. iur. Doris Šajn, prof.

  OSTALI SURADNICI:

  Upravitelji zgrada: Dolores Cuculić Zadković, „Doring“, Rijeka Mario Novoselović, „MAR KAT“, Krk Željko Kosanović „Stambeni ZG d.o.o.“, Zagreb Branko Haistor, „HB Stan“, Crikvenica Nela Kovačević, „Merkur“, Split

  Pravni odnosi: Prof. dr. sc. Eduard Kunštek Danica Mirković Vejvoda, dipl. iur.

  Energija: Prof. dr. sc. Bernard Franković Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh. Robert Baričević, dipl. ing. el.

  Građevinski zahvati na zgradama: Prof. dr. sc. Ivica Kožar

  Dizala: Željko Valković, dipl. ing.

  Dimnjaci: Željko Dolak, dipl. ing.

  Sigurnost ljudi i imovine: Darko Stanković, dipl. krim.

  Zaštita od požara: Nikola Tramontana, dipl. ing. Hinko Mance, dipl. ing.

  Osiguranje: Sanjin Nekić, dipl.oec.

  Promocija zdravlja: Mr.sc. Đana Pahor, dr. med. spec. epid.

  Civilna zaštita: Mag. pol. Josip Sajko

  Hrvatski Crveni križ: Prim. dr. sc. Nenad Javornik, dr.med.

  Socijalna skrb: Karlo Balenović, dipl. soc .rad.

  Invalidi u zgradama: Dr.sc. Irena Deže Starčević

  PRIPREMU SADRŽAJA KNJIGE POMOGLI SU:

  Civilni sektor – udruge:

  Udruga gradova u Republici Hrvatskoj Savez udruga potrošača Republike Hrvatske Hrvatska vatrogasna zajednica Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj Banka hrane Hrvatska Društvo za oblikovanje održivog razvoja Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju

  Javni sektor:

  MUP RH Policijska uprava Primorsko-goranska Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatski Crveni križ Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije Primorsko-goranska županija Grad Rijeka Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Energetski institut Hrvoje Požar

  Gospodarski sektor:

  HEP d.d. Cromos-Svjetlost d.o.o. Robert Bosch d.o.o. Hrvatska Flora VTC d.o.o. Ytong porobeton d.o.o. Velux Hrvatska d.o.o. Gealan d.o.o. Bramac pokrovni sistemi d.o.o. I.T.V. d.o.o. - Murexin Knauf Insulation d.o.o.

  Privredna banka Zagreb d.d. Croatia osiguranje d.d.

  VODIČ S KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO, KVALITETNO I EKONOMIČNO STANOVANJE PROJEKT KOORDINACIJE UDRUGA STANARA REPUBLIKE HRVATSKE

  Vladimir Stanić, dipl. iur. - predsjednik VODITELJ PROJEKTA-UREDNIK:

  Milan Jokić

 • IZDAVAČ:

  KOORDINACIJA UDRUGA STANARA REPUBLIKE HRVATSKE

  ZA IZDAVAČA: Vladimir Stanić, dipl. iur. – predsjednik Milan Jokić, voditelj projekta – urednik

  LEKTURA: Lidija Toman, prof.

  RECENZENTI:

  Pravna pitanja Prof. dr. sc. Eduard Kunštek

  Građenje i obnova zgrada Prof. dr. sc. Ivica Kožar

  Energija Prof. dr. sc. Bernard Franković

  Osiguranje Hrvoje Odak, dipl. novinar

  Civilna zaštita Mag. pol. Josip Sajko

  Zaštita od požara Damir Knežević, dipl. ing.

  Promocija zdravlja Mr.sc. Đana Pahor, dr. med. spec. epidemiologije

  Socijalna skrb Karlo Balenović, dipl. soc. rad. Potrošačka pitanja Nenad Kurtović, oecc.

  OBLIKOVANJE I GRAFIČKA OBRADA: Prospekt d.o.o. Rijeka

  TISAK: ACT Printlab d.o.o. Čakovec

  NAKLADA: 10 000 primjeraka

  CIP - Katalogizacija u publikaciji SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA

  UDK 351.778.51(035) 332.81(497.5)(035)

  VODIĆ s korisnim savjetima za sigurno, kvalitetno i ekonomično stanovanje / . - Rijeka: Koordinacija udruga stanara Republike Hrvatske, 2012.

  ISBN 978-953-57003-0-2

  1. Jokić, Milan, pravnik I. Stanovanje -- Priručnik II. Stanovi - - Hrvatska - - Pravna regulativa

  121027064

 • PREDGOVOR ..................................................................................................................................................... 6 UPRAVLJANJE ZGRADAMA I ODRŽAVANJE .............................................................................................................. 7 SUVLASNIČKA ZAJEDNICA .......................................................................................................................... 7 Međuvlasnički ugovori ............................................................................................................... 8 Ugovor o upravljanju ................................................................................................................ 8 Odluka o kućnom redu ............................................................................................................. 9 PRAVILA PONAŠANJA KOJA SVAKI SUVLASNIK MORA ZNATI ...............................................................12 Plaćanje pričuve je obveza .....................................................................................................12 Briga o zajedničkim dijelovima i uređajima ..........................................................................13 Isključenje iz suvlasničke zajednice .......................................................................................15 ETAŽIRANJE TRAJNO RJEŠAVA VLASNIČKE ODNOSE ..............................................................................16 NAKNADNI GRAĐEVINSKI RADOVI .........................................................................................................16 KREDITI ................................................................................................................................................... 17 MODEL KREDITIRANJA SUVLASNIKA ZGRADA NA UPRAVLJANJU KOD UPRAVITELJA NEKRETNINAMA...........19 BRIGA O ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADA .....................................................................................................23 VODOVOD I KANALIZACIJA ......................................................................................................................23 ELEKTROINSTALACIJE ...............................................................................................................................26 PLINSKE INSTALACIJE ...............................................................................................................................29 SUSTAV OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM .......................................................................................33 DIMNJACI ................................................................................................................................................. 34 DIZALA ................................................................................................................................................... 36 PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM ...............................................................38 ENERGETSKA UČINKOVITOST ...............................................................................................................................41 ENERGETIKA ZGRADARSTVA ....................................................................................................................41 TOPLINSKI IZOLACIJSKI MATERIJALI .......................................................................................................50 KROVOVI ................................................................................................................................................... 52 VANJSKI ZIDOVI ........................................................................................................................................ 53 PROZORI I VRATA ...................................................................................................................................... 53 EKONOMIČNO GRIJANJE I HLAĐENJE PROSTORA ..................................................................................54 SAVJETI ZA SANACIJU KOSOG ..................................................................................................................56 FASADE ................................................................................................................................................... 57 ZAŠTITA OD POŽARA (vatrootpornost sustava) .....................................................................................62 TOPLINSKI MOSTOVI ................................................................................................................................63 MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMATURNI SLOJ ..........................................................................................67 CENTRI FASADA I ŽBUKA .........................................................................................................................70 ZAVRŠNA OBRADA FASADE U ETICS FASADNIM SUSTAVIMA ................................................................72 KAKO SMANJITI POTROŠNJU ENERGIJE ..................................................................................................78 Električna energija ...................................................................................................................78 Toplinska energija ...................................................................................................................79 Plin ............................................................................................................................................ 80 KAKO JEDNOSTAVNO UŠTEDJETI NOVAC ZAMJENOM STARIH PROZORA ENERGETSKI UČINKOVITIM PROZORIMA KOJI ŠTEDE ENERGIJU? ..............................................................................83 Solarna energija .......................................................................................................................86

  SADRŽAJ