Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme

of 59 /59
SUOMEN TALOUS MISTÄ TULEMME JA MINNE MENEMME Tuomo Luoma 19.2.2015

Embed Size (px)

Transcript of Suomen talous mistä tulemme ja minne menemme

Page 1: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

SUOMEN!TALOUS MISTÄ TULEMME JA MINNE MENEMME!!!!!!!!Tuomo Luoma!19.2.2015!

Page 2: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

RAKENNE!!1)  Mistä tulemme!

2)  Missä olemme!

3)  Mitä pitäisi tehdä!

4)  Seuraava N!!!!!!!!!

Page 3: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

MISSÄ MENEMME? EDESSÄ ON KOVAT AJAT!

Page 4: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Takana paljon paremmat

Ka. +4% / vuosi

Ennuste +/- 0% / vuosi seuraavat 10 vuotta

Page 5: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!EU-KOMISSION ENNUSTE SUOMEN TULEVALLE 3 VUODELLE ON EUROMAIDEN HEIKOIN.!

MUTTA SITÄ EI HALUTA JOSTAIN

SYYSTÄ TUNNUSTAA!!

TÄNÄKIN VUONNA SUOMEN TALOUS

SUPISTUU.!

Page 6: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

MITEN TÄHÄN ON TULTU?!!!!!!!

Page 7: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

SODAN JÄLKEEN SUOMI OLI KÖYHÄ JA KYYKYSSÄ.

Esim. Helsingissä yli 6.000 ihmistä asui vanhoissa pommisuojissa ja maakuopissa!!

Page 8: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

SOTAKORVAUKSET NOUSIVAT SUUREEN ROOLIIN TEOLLISUUDESSA JA ELINKEINOELÄMÄSSÄ

Page 9: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!Sotakorvaus = raskas teollisuus!!Valtion rooli merkittävä!

⇒ Matala jalostusaste!

⇒ Puolisuljettu talous!! Globaalin

kilpailun haasteet!!

Page 10: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

MAATALOUS

TEOLLISUUS

Page 11: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

KESKUSLIIKKEET

PANKIT

VAKUUTUS- YHTIÖT

VALTION- YHTIÖT

Lähes kaikki merkittävä oli valtion tai korporaatioiden omistuksessa.

Page 12: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

-  Keskushallinnollista demokratiaa johdettiin ”luottamus hyvä – kontrolli paras” -periaatteella (loi pohjan nykyiselle ylisäätelylle)

-  Kilpailukykyä korjattiin devalvaatioilla – hidasti markkinaehtoista uudistumista

-  Neuvostoliiton kauppa nousi lukujaan suurempaan rooliin

Page 13: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

•  Kauppapolitiikka: ”Jäänmurtajia kommunisteille, loistoristeilijöitä kapitalisteille”!

•  Neuvostoliiton kauppa!–  Bilateraalista eli vaihtokauppaa!–  Tuontitavarana halpaa öljyä, huonoja koneita

(LADA, Belarus)!

!•  Neuvostoliitto romahti -> useimpia tuotetta ei voinut

edes viedä länteen!–  Suomalaiset brändit olivat neuvostoliitto standardia!

Page 14: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

KEKKONEN TEKI KAUPPAA

Page 15: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

JA JOHTAJAT SAUNOI!

Page 16: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

KUN RUOTSISSA JOHTAJAT TEKIVÄT KAUPPAA JA KAARLE KUSTAA SAUNOI

Page 17: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme
Page 18: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

”Suomesta ei kannata viedä mitään hevosta pienempää

konetta” - vuorineuvos Tauno Matomäki -

Syntyi korkeasti jalostettujen kuluttajabrändien ja kaupallisen kulttuurin kehitysmaa: SUOMI.

Page 19: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!80-luvulla innostuttiin sitten vähän liikaa -> talous ylikuumeni!

Ja Neuvostoliitto kaatui!!

Page 20: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

90-LUVUN LAMA 35.000 tervettä ja 2000-luvulla potentiaalia yritystä kaatui

Page 21: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Taas löytyi N:llä alkava pelastaja:

NOKIA

Page 22: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Nokia parhaimmillaan 4% BKT:sta! Mentiin Nokian mukana, muut kuluttajabrändit eivät kehittyneet Ympärillä tapahtuva rakennemuutos ja globalisaatio eivät näkyneet vahvan Nokian takaa

Page 23: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

ONKO IHME?

•  Jos meillä on paljon sääntelyä!•  Rajallisesti kaupallista osaamista!•  Vähän kansainvälisiä kuluttajabrändejä!•  Vähän vientivetoisia pk-yrityksiä!•  Vaikeuksia sopeutua globalisaatioon!•  Jne…!

Page 24: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

MISSÄ OLLEMMENYT?!!!!!!!

Page 25: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!SUOMI ON SYÖKSYMÄSSÄ HISTORIANSA EHKÄ PAHIMPAAN LAMAAN!

TALOUDEN MITTARIT KERTOVAT VAKAVISTA RAKENTEELLISISTA ONGELMISTA!!

Page 26: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Suomen talous kehittyy selkeästi kilpailijoita heikommin!

Page 27: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Suomi ei ole leikannut läheskään niin paljon kuin muut. Mutta heikko kehitys EI JOHDU sopeuttamisesta, koska sitä ei ole tehty!

Page 28: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Tämän vuoksi talouselämän luottamus on pudonnut poikkeuksellisen matalalle

Page 29: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

LUOTTAMUSINDEKSI 8/2014

”Suomalaisten työnantajien pessimismi on Euroopan syvintä, mitä työllistämiseen tulee”

Page 30: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Julkishallinto on noussut palkkajohtajaksi

Vaikka talous on romahtanut pahasti, ansiotaso on samanaikaisesti noussut

selvästi!

Page 31: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Vuonna 1975 yksityisen sektorin työlliset olivat 41 % koko väestöstä, kun ne vuonna 2013 olivat enää 34 %

Ja työtunnit ovat siirtyneet julkiselle puollelle

Page 32: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Viikkotyötunnit Euroopan maissa: Suomi kerää kärkisijoja väärissä tilastoissa!

Page 33: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Samaan aikaan Suomen huoltosuhde romahtaa pysyvästi

Täällä oli paljon

työvoimaa

Joka maksoi pienen

eläkeläismäärän pienet eläkkeet

Täällä työvoimaa on

paljon vähemmän

Joka maksaa 2x eläkeläismäärään

itselleen rakentamat

ennätyseläkkeet

Page 34: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

NYKYISILLÄ EDELLYTYKSILLÄ EMME PÄRJÄÄ KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUSSA

Page 35: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!Sotakorvaus = raskas teollisuus!!Valtion rooli merkittävä!

⇒ Matala jalostusaste!

⇒ Puolisuljettu talous!! Globaalin

kilpailun haasteet!!

Page 36: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

MITÄ TAPAHTUU, JOS EI TEHDÄ MITÄÄN?

Page 37: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Kuntavero nousee 34,4%

Page 38: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

ELÄKEMAKSUT NOUSEVAT AINAKIN 30%

Page 39: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

HYVINVOINTIVALTIO TAANTUU 70-LUVUN

TASOLLE.

Page 40: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

JOTAIN PITÄÄ !TEHDÄ, MITÄ?!

!!!!!!

Page 41: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Tunnustetaan tosiasiat

•  Viimeistään viime vuonna kävi selväksi Suomen talouden vaivojen kotikutoisuus.!

•  Vika ei ole vain Venäjällä, ei eurossa eikä edes kauppataseen ylijäämän maailmanennätykseen pyrkivässä Saksassa. !

•  Vika on meissä ja kyvyttömyydessämme sopeutua, muuttaa kurssia ja tehdä päätöksiä.!

Page 42: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

ASENNE RATKAISEE! •  Epäonnistumisen pelko

VS rohkeus

•  Suunnittelu VS toteuttaminen ja kaupallisuus

•  Kynttilä vakan alla VS onnistumisen riemu ja menestyminen

Page 43: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

TYÖN TEKEMISEN PITÄÄ KANNATTA JA HOUKUTELLA AINA Sekä tehdä että työllistää.

Page 44: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

RAKENTEIDEN PITÄÄ MUUTTUA

•  Hyvinvoinnin taso säilyy vain, jos 2020 mennessä syntyy 200.000 uutta yksityisen sektorin vientivetoista työpaikkaa!!

•  Kaikki uudet työpaikat syntyvät pieniin ja nuoriin yrityksiin…!

•  …ja uusille toimialoille!•  RISTIRIITA: NYKYINEN POLITIIKKA ON RÄÄTÄLÖITY

TEOLLISUUDELLE JA KORPORAATIOILLE!

Page 45: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

JULKISEN SEKTORIN PITÄÄ TOIMIA TEHOKKAAMMIN

•  Leikattavaa on, mutta suurin haaste on tehokkuus!

•  Kaikki ongelmat johtamisongelmia!–  Vastuu päätöksistä!–  Sanktiot ja palkitseminen!

Page 46: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS KESKIÖÖN

•  Suomen kilpailukyky voi perustua vain osaamiseen eli lisäarvon tuottamiseen ja innovaatioihin !

Page 47: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

JOHTAMISEN PITÄÄ MUUTTUA

•  Asioiden, prosessien ja järjestelmien johtamisesta ihmisten johtamiseen ja lisäarvon tuotantoon.!

•  Enää menestymisen keskiössä ei ole kyky kontrolloida liiketoimintaprosesseja, vaan kyky sopeutua muutoksiin nopeasti.!

Page 48: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

AY-LIIKKEEN PITÄÄ SOPEUTUA AIKAAN

•  Ay-liikkeeltä on mennyt globalisaatio vaikutukset kokonaan ohi!

•  Roikutaan menneessä ja varjellaan saavutettuja etuja sulkien silmät tämän päivän työelämän haasteilta, kuten pätkätyö!

•  Oma esimerkki työelämälle huono: pysähtyneisyyden kulttuuri, pienen piirin etuoikeudet, kähmintä, huono johtaminen (Räty)!

Page 49: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Poliittisen konseksuksen kulttuuri

POLITIIKKA ON RIKKI

-  Blokkivaalit!-  Koalitiohallitus!

Page 50: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

SEURAAVA SUURI

N =netti!

Page 51: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Digitalisoituminen muuttaa maailmaa nopeasti…

-  Etlan raportti (6/2012) Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa

Page 52: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

JOPA KOLMANNES (1/3)!VIIME VUOSIEN BKT-KASVUSTA ON TULLUT ICT:N KÄYTÖN HYÖDYNTÄMISESTÄ.!

Page 53: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

”Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on merkittävin Suomen talouskasvuun 15 viime vuoden aikana vaikuttanut yksittäinen tekijä. Se on vastannut kahdesta kolmasosasta siitä teknologian kehityksestä, johon talouskasvu perustuu. Se on luonut puolet työn tuottavuuden ja 40% kokonaistuotannon kasvusta.”

Aalto Yliopisto / professori Matti Pohjola 9/2014 Suomi uuteen nousuun –raportti

!!!

Page 54: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!!Euroopan komission varapresidentti Neelie Kroes 17.6.2014 Global E-commerce Summitissa: !”Digitaalisia palveluja hyödyntävät pienyritykset kasvavat kaksi kertaa muita nopeammin, ne vievät kaksi kertaa muita enemmän ja ne luovat kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.”!

DIGITALISOITUMINEN ON UUSI MAHDOLLISUUS!

Page 55: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

Julkistaminen 6.2. klo 13– Musiikkitalolla Helsingissä

Aivot

Tuomo Luoma Verkkoteoll.

Jaakko Talvitie Digile

Reijo Paajanen Digile

Jukka Viitasaari Teknologiateoll.

Jalat

Mika Pajarinen Etlatieto

Petri Rouvinen Etlatieto

Janne Rajala Rajala Cons.

Kirsi Juva Como Helsinki

Page 56: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

!!!Suomen Digibarometri 2014: !”Suomella on maailman parhaat edellytykset laajenevasta ja syvenevästä digitalisoitumisesta hyötymiseen”!

SUOMI TARJOAA HYVÄN KASVUALUSTAN!

Page 57: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Yritykset 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

17

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kansalaiset

2

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Julkinen

8

2 3

Ruotsi 4 4

Ruotsi 6 5

Ruotsi 1

Page 58: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

ASENNE RATKAISEE!

Page 59: Suomen talous  mistä tulemme ja minne menemme

KIITOS!

+358 400 434760 [email protected] @tluoma fi.linkedin.com/in/tluoma/