SUNGAI PUTERI (PAKR SG PUTERI)@ SUNGAI 2011.pdf · PDF file Isu-isu Dalam Sublembangan...

Click here to load reader

 • date post

  04-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SUNGAI PUTERI (PAKR SG PUTERI)@ SUNGAI 2011.pdf · PDF file Isu-isu Dalam Sublembangan...

 • SUNGAI PUTERI (PAKR SG PUTERI)@ SUNGAI ROMPIN

  DAERAH : ROMPIN

  LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP

  STATUS SEHINGGA: 13 JUN 2011

 • Isu-isu Dalam Sublembangan

  1. Pembangunan Pesat di Sepanjang

  Jajaran Sg. Puteri dan tiada rezab

  sungai.

  2. Jajaran Sg. Puteri didalam lot

  tanah yang diberi hakmilik

  3. Tebing-tebing yang runtuh ketika

  arus deras.

  4. Aduan tebing Sg. Puteri runtuh

  Cabaran dan Kekangan

  1. Ketiadaan rizab.

  2. Pembangunan yang amat pesat.

  3. Masalah utiliti yang merentas

  parit dan longkang yang

  menyempitkan saluran.

  4. JPS Daerah Rompin kurang

  kakitangan

  IS U

  D A

  N K

  E K

  A N

  G A

  N Y

  A N

  G D

  IH A

  D A

  P I

  4. Aduan tebing Sg. Puteri runtuh

  dan aliran air sungai tersekat dari

  penduduk setempat.

  KrIteria 1. Senaraikan semua isu-isu

  berbangkit di dalam sublembangan 2. Nyatakan cabaran dan kekangan

  yang dihadapi

  IS U

  D A

  N K

  E K

  A N

  G A

  N Y

  A N

  G D

  IH A

  D A

  P I

 • LEMB

  A N

  G A

  N

  S U

  N G

  A I

  U T

  A M

  A PE T A

  L E

  M B

  A N

  G A

  N U

  T A

  M A

  D A

  E R

  A H

  R O

  M P

  IN SEMPADAN LEMBANGAN SUNGAI UTAMA DAN JAJARAN SUNGAI

  P E

  T A

  L E

  M B

  A N

  G A

  N U

  T A

  M A

  D A

  E R

  A H

  R O

  M P

  IN

 • KAWASAN TUMPUAN ADUAN (SUNGAI PUTERI) P

  E T A

  T A

  B U

  R A

  N A

  D U

  A N

  A W

  A M

  Petunjuk:

  _____ Sempadan Mukim

  Kawasan Tumpuan Aduan

  P E

  T A

  T A

  B U

  R A

  N A

  D U

  A N

  A W

  A M

  KrIteria 1. Sempadan Sublembangan Sungai

  (Nama) & Jajaran Sungai 2. Taburan aduan awam beserta

  petunjuk 3. Penyediaan peta dalam bentuk GIS

 • Bilangan Aduan vS Jenis Aduan

  Mengikut Tahun

  Kriteria 1. Data asas dalam bentuk jadual

  (data terkini dan data historical) 2. Analisis aduan (Bar Chart/histogram/Pai Chart) 3. Rumusan Aduan

  RUMUSAN:

  Aspek Banjir menjadi permasalahan utama hasil dari kutipan aduan yg diperolehi dari tahun 2008-2010 (39%).Aspek Pencemaran sungai masih tidak terlalu serius jika hendak dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain.

 • 4

  6

  8

  10

  12

  Bilangan Aduan vs Jenis Aduan Mengikut Tahun

  33%

  33% 5%

  5%

  14%

  5% 5%

  Kumulatif

  Banjir

  Saliran/Sungai

  Tebing Runtuh

  Pencemaran

  Pembetungan

  A N

  A L

  IS IS

  A D

  U A

  N B

  A G

  I L

  E M

  B A

  N G

  A N

  U T A

  M A

  ANALISIS ADUAN BAGI TAHUN 2008-2010 DAERAH ROMPIN

  0

  2

  4

  Banjir Saliran/

  Sungai

  Tebing

  Runtuh

  Pence

  maran

  Pembet

  ungan

  Banjir

  Kilat

  Hakisan

  Pantai/

  Sungai

  Sawah

  2008 7 7 1 1 3 1 1

  2009 12 1 1 2 2

  2010 10 1 5 1

  33%

  Banjir Kilat

  Hakisan

  Pantai/Sungai

  A N

  A L

  IS IS

  A D

  U A

  N B

  A G

  I L

  E M

  B A

  N G

  A N

  U T A

  M A

  Aspek Saliran/ Sungai dan Hakisan menjadi permasalahan utama hasil dari kutipan aduan yg diperolehi dari tahun 2008- 2010 (33%).Aspek Pencemaran masih tidak terlalu serius jika hendak dibandingkan dengan aspek- aspek yang lain.

  RUMUSAN:

  Kriteria 1. Data asas dalam bentuk jadual

  (data terkini dan data historical) 2. Analisis aduan (Bar Chart/histogram/Pai Chart) 3. Rumusan Aduan

 • JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)

  P – Politic

  E – Economic

  S – Social

  T – Technology

  E – Environmental

  L – Legal

  CONTOH JUSTIFIKASI:-

  PEMILIHAN SUBLEMBANGAN K

  A E

  D A

  H P

  E M

  IL IH

  A N

  S

  U B

  LE M

  B A

  N G

  A N

  CONTOH JUSTIFIKASI:-

  1. Jumlah aduan terbanyak adalah di sub lembangan ini

  2. Sungai Puteri mengalir di tengah-tengah kawasan penempatan.

  3. Penempatan dan kepadatan penduduk yang tinggi

  4. Masalah-masalah yang ketara- hakisan tebing, pemendakan pasir, banjir dan ketiadaan rezab sungai

  Kriteria 1. Justifikasi pemilihan sublembangan

  berdasarkan PESTEL atau mana- mana kaedah yang sesuai.

  K A

  E D

  A H

  P E

  M IL

  IH A

  N

  S U

  B LE

  M B

  A N

  G A

  N

 • M A

  S A

  LA H

  D I

  S U

  B LE

  M B

  A N

  G A

  N

  Masalah di sublembangan yang dipilih

  Isu Keterangan

  Banjir masalah banjir yang sering

  berlaku setiap tahun dikawasan

  penempatan.

  Sungai dan

  Koridor

  Ketiadaan Rezab sungai.

  Pantai Tidak berkaitan

  Sumber Air dan

  Alam Sekitar

  Tiada pemantauan kualiti air

  sungai puteri.

  Saliran Bandar sistem saliran yang tidak begitu

  M A

  S A

  LA H

  D I

  S U

  B LE

  M B

  A N

  G A

  N

  Siapa yang merasai impak

  a) Penduduk Setempat.

  b) Sekolah Kebangsaan Sg. Puteri.

  c) Sekolah Menengah Sg. Puteri.

  d) Kolej Komuniti Rompin.

  e) Kawasan Perumahan (PAKR) Sg. Puteri.

  Saliran Bandar sistem saliran yang tidak begitu

  sempurna di Taman Perumahan

  Raayat Sg. Puteri.

  Ramalan dan

  Amaran bagi

  Banjir dan

  Kemarau

  stesen siren yang di bina di

  kawasan Perumahan Raayat

  Sg. Puteri tidak berfungsi

  dengan sempurna ketika

  hujan lebat

  Pengairan dan

  Saliran

  Pertanian

  Tidak berkaitan

  KrIteria 1. Keterangan setiap masalah dalam

  sublembangan 2. Analysis dalam bentuk carta 3. Impak masalah kepada pelanggan

 • SUNGAI PUTERI (PAKR SG PUTERI)@ SUNGAI ROMPIN

 • Komponen Describe;

  • Apakah isu dan masalah dalam sublembangan?

  • Apa atau siapakah yang merasai impak masalah

  ini?

  K O

  M P

  O N

  E N

  D E S C R IB E

  ini?

  • Siapakah yang bertanggungjawab?

  • Apa yang telah dilakukan di masa dahulu?

  • Adakah masalah ini bermusim atau

  berpanjangan?

  K O

  M P

  O N

  E N

 • IS U

  D A

  LA M

  S U

  B LE

  M B

  A N

  G A

  N Masalah Banjir

  1. Masalah banjir berlaku di kawasan Perumahan Awam

  Kos Rendah (PAKR) Sg. Puteri.

  2. Aduan daripada penduduk tempatan

  3. Isu berlanjutan sejak 20 tahun dan sering banjir ketika

  hujan lebat

  4. Menggangu keselesaan penduduk setempat dan

  jaringan jalan di dalam kawasan perumahan.

  IS U

  -I S

  U D

  A LA

  M S

  U B

  LE M

  B A

  N G

  A N

  jaringan jalan di dalam kawasan perumahan.

  5. Mengakibatkan kerugian harta benda dan perniagaan

  KrIteria 1. Menerangkan masalah dengan

  terperinci. 2. Slaid tambahan seperti gambar

  untuk menerangkan masalah dengan jelas.

 • SUNGAI PUTERI (PAKR SG PUTERI)@ SUNGAI ROMPIN

 • Komponen Explain – memperjelas & memperincikan;

  • Bagaimana masalah ini bermula?

  • Apakah dia punca-punca utama?

  • Bilakah ia menjadi kritikal?

  • Siapa yang perlu dirujuk?

  K O

  M P

  O N

  E N

  E X P L A IN

  • Siapa yang perlu dirujuk?

  • Siapakah pihak berkepentingan (stakeholder)?

  • Masalah mana yang perlu ditangani dahulu?

  • Apakah data atau peta yang diperlukan?

  • Bagaimana keberkesanan sistem saliran semasa?

  K O

  M P

  O N

  E N

 • JK PENYELARAS AGENSI P

  E N

  Y E

  LA R

  A S

  A N

  D E

  N G

  A N

  A G

  N E

  S I

  Masalah Utama - Banjir

  Punca-punca Banjir di kawasan ini ialah:

  1.JKR menaiktaraf jalanraya dari semasa ke semasa menyebabkan paras jalan utama lebih tinggi

  dari jalan masuk ke Taman Sri Rompin.

  2.Pembentung di bawah simpang jalan dalam kawasan perumahan tidak dinaiktaraf kerana

  parit jalan tidak direkabentuk dengan mengambilkira saliran dari kawasan penempatan

  berhampiran

  3.Pembangunan pesat di kawasan jajaran sg. puteri telah meningkatkan luahan dari kawasan ini

  terutamanya ketika hujan lebat.

  4.Backflow dari parit utama menyebabkan parit-parit dalam kawasan perumahan awam

  tersekat semasa hujan lebat dan air pasang.

  P E

  N Y