Suat VDT Xay Dung 2007-CV 1600

of 105

 • date post

  08-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

xay dung 2007

Transcript of Suat VDT Xay Dung 2007-CV 1600

Knh gi:

b xy dng

S: 1600 /BXD-VPcng ho x hi ch ngha vit nam

c lp- T do- Hnh phc

H Ni, ngy 25 thng07 nm 2007

V/v: Cng b Sut vn u t

xy dng cng trnh (nm 2007) Knh gi: - Cc B, C quan ngang B, C quan thuc Chnh ph

- U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng - Tp on kinh t, cc Tng cng ty Nh nc

Cn c Ngh nh s 36/2003/N-CP ngy 4 thng 4 nm 2003 ca Chnh ph qui nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng.

Cn c Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13 thng 06 nm 2007 ca Chnh ph v Qun l chi ph u t xy dng cng trnh.

B Xy dng cng b tp Sut vn u t xy dng cng trnh (nm 2007) km theo vn bn ny cc c quan, t chc, c nhn c lin quan n vic qun l u t xy dng cng trnh s dng vo vic xc nh tng mc u t, phn tch, nh gi hiu qu u t v qun l chi ph u t xy dng cng trnh theo hng dn ti Thng t s 05/2007/TT-BXD ngy 25 thng 07 nm 2007 ca B Xy dng Hng dn lp v qun l chi ph u t xy dng cng trnh.

Ni nhn:

kt. b trng - Nh trn

- Vn phng Quc hi;

Th trng

- Hi ng dn tc v cc U ban ca Quc hi;

- Vn phng Ch tch nc;- C quan TW ca cc on th;- To n Nhn dn ti cao;- Vin Kim st nhn dn ti cao;- Vn phng Chnh ph;- Cc S XD, cc S c cng trnh

inh Tin Dng xy dng chuyn ngnh;- Cc Cc, V thuc B XD;

- Lu VP, V PC, KTTC, Vin KTXD.

B xy dng

--------------------------

sut vn u t

xy dng cng trnh

(nm 2007)

H ni, nm 2007

Sut vn u t xy dng cng trnh (nm 2007)

(Km theo Cng vn s 1600/BXD-VP ngy 25/07/2007 ca B Xy dng

v vic cng b Sut vn u t xy dng cng trnh (nm 2007)Phn I

thuyt minh tnh ton

1. Sut vn u t xy dng cng trnh l ch tiu kinh t - k thut tng hp quan trng trong cng tc qun l, l cng c tr gip cho cc c quan qun l, ch u t v nh t vn khi xc nh tng mc u t ca d n lm c s lp k hoch v qun l vn u t, xc nh hiu qu kinh t ca d n u t xy dng.

2. Ni dung ch tiu sut vn u t xy dng cng trnh bao gm cc chi ph cn thit cho vic xy dng, mua sm v lp t thit b, qun l d n, t vn u t xy dng v cc khon chi ph khc. Cc chi ph ny c tnh cho mt n v nng lc sn xut hoc phc v theo thit k ca cng trnh thuc d n.3. Ni dung chi ph trong ch tiu sut vn u t xy dng cng trnh cha bao gm chi ph cho mt s cng tc nh:

Chi ph bi thng gii phng mt bng v ti nh c(nu c);

nh gi tc ng mi trng v x l cc tc ng ca d n n mi trng (nu c);

ng kim cht lng quc t, quan trc bin dng cng trnh (nu c);

Kim nh v chng nhn s ph hp v cht lng cng trnh xy dng;

Gia c c bit v nn mng cng trnh (nu c);

Chi ph thu t vn nc ngoi (nu c);

Li vay trong thi gian thc hin d n (i vi cc d n c s dng vn vay);

Vn lu ng ban u (i vi cc d n sn xut, kinh doanh);

Chi ph d phng ca d n u t.

Khi s dng ch tiu sut vn u t xc nh tng mc u t cn cn c vo tnh cht, yu cu c th ca d n tnh b sung cc khon mc chi ph ny cho ph hp.

4. Nng lc sn xut hoc phc v ca cng trnh thuc d n l kh nng sn xut sn phm hoc phc v ca cng trnh theo thit k c s ca d n v c xc nh bng cc n v o thch hp v c ghi trong quyt nh ph duyt d n.

5. Ch tiu sut vn u t xy dng cng trnh c xc nh cho cc cng trnh xy dng mi, c tnh cht ph bin, vi mc k thut cng ngh trung bnh tin tin, loi, cp cng trnh c xc nh theo tiu chun xy dng Vit Nam v qui nh hin hnh v qun l cht lng cng trnh xy dng.

Trng hp s dng ch tiu sut vn u t xc nh tng mc u t cho cc cng trnh ci to, m rng, nng cp hoc cng trnh c yu cu c bit v cng ngh th trong tnh ton phi c s iu chnh, b sung cho ph hp.

6. Ch tiu sut vn u t xy dng cng trnh c tnh ton trn c s:

Lut Xy dng nm 2003 v cc qui inh hng dn thi hnh;

Cc qui nh v qun l chi ph d n u t xy dng cng trnh;

Mt bng gi u t xy dng ti thi im Qu IV nm 2006. i vi cng trnh c s dng ngoi t th phn chi ph ngoi t c tnh i v ng Vit Nam theo t gi 1USD = 16.000 VN.

7. Trng hp d n u t xy dng c cng trnh cha nm trong danh mc Tp sut vn u t ny th c th s dng cc s liu v sut chi ph xy dng ca cc loi cng trnh c tiu chun kinh t - k thut tng t lp tng mc u t ca d n. Trong trng hp ny cn phi c nhng iu chnh, b sung v qui i cho ph hp.

8. Khi s dng cc ch tiu sut vn u t xc nh tng mc u t ca d n, ngoi vic phi tnh b sung cc chi ph cn thit thc hin cc cng vic nu im 3 th cn phi c thm nhng iu chnh cn thit trong cc trng hp:

Mt bng gi u t v xy dng thi im lp d n c s thay i so vi thi im ban hnh Tp sut vn u t ny.

C s khc nhau v n v o nng lc sn xut hoc phc v ca cng trnh c xc nh theo thit k c s vi n v o c s dng trong Tp sut vn u t.

Qui m nng lc sn xut hoc phc v ca cng trnh xc nh theo thit k c s ca d n khc vi qui m nng lc sn xut hoc phc v ca cng trnh i din c la chn trong danh mc Tp sut vn u t. Cng trnh c nhng yu cu c bit v gia c nn mng cng trnh hoc xy dng cc cng trnh k thut h tng.

D n u t xy dng s dng cc ngun vn h tr pht trin chnh thc (ODA) khi c nhng ni dung chi ph khc vi nhng ni dung chi ph tnh trong sut vn u t ny.

phn II

sut vn u t Xy dng cng Trnh

I. cng trnh dn dng

1- cng trnh Nh

Bng I.1 Sut vn u t xy dng cng trnh nh

STTLoi cng trnh n v tnhSut vn u tTrong

Xy dngThit b

INh chung c cao tng

1Nh t 6 n 8 tng, kt cu khung chu lc b tng ct thp (BTCT); tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch1000/m2sn2.8802.360253

2Nh t 9 n 15 tng, kt cu khung chu lc BTCT; tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch1000/m2sn3.1002.570233

3Nh t 16 n 19 tng, kt cu khung chu lc BTCT; tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch1000/m2sn3.5002.790410

4Nh t 20 n 25 tng, kt cu khung chu lc BTCT; tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch

1000/m2sn3.9503.100460

IINh ring l

1Nh 1 tng cn h khp kn, kt cu xy gch, mi BTCT ti ch1000/m2sn1.5401.400

2Nh t 2 n 3 tng, kt cu khung chu lc BTCT; tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch1000/m2sn2.3702.150

3Nh kiu bit th t 2 n 3 tng, kt cu khung chu lc BTCT; tng bao xy gch; sn, mi BTCT ti ch1000/m2sn2.9502.690

a. Sut vn u t xy dng cng trnh nh nu ti Bng I.1 c tnh ton vi cp cng trnh l cp I, II, III, IV theo cc quy nh trong Tiu chun Xy dng (TCXD) s 13:1991 Phn cp nh v cng trnh dn dng. Nguyn tc chung; theo tiu chun thit k TCVN 2748:1991 v nguyn tc chung phn cp cng trnh xy dng; cc yu cu v quy nh khc v gii php kin trc, kt cu, thit b k thut v sinh, in, phng chy cha chy.v.v.. v theo quy nh ca tiu chun thit k TCVN 4451:1987 Nh . Nguyn tc c bn thit k v cc quy nh khc c lin quan.

b. Sut vn u t xy dng cng trnh nh bao gm cc chi ph cn thit xy dng cng trnh nh tnh trn 1m2 din tch sn xy dng, trong phn chi ph thit b k bao gm cc chi ph mua sm, lp t thang my v cc thit b phc v vn hnh, my bm nc.

c. Sut vn u t xy dng cng trnh nh cha bao gm chi ph xy dng cng trnh h tng k thut v chi ph cho phn ngoi tht bn ngoi cng trnh.

2. Cng trnh cng cng

2.1 Cng trnh rp chiu phim, nh ht, bo tng, trin lm, th vin

Bng I.2 Sut vn u t xy dng cng trnh rp chiu phim, nh ht, bo tng, trin lm, th vin

STTLoi cng trnh n v tnhSut vn u tTrong

Xy dngThit b

IRp chiu phim

1Rp chiu phim qui m t 200 n 400 ch ngi1000/ch14.8008.6704.760

2Rp chiu phim qui m t 401 n 600 ch ngi_14.4008.4604.660

3Rp chiu phim qui m t 601 n 800 ch ngi_14.1008.2404.560

4Rp chiu phim qui m t 801 n 1000 ch ngi_13.9008.1304.460

IINh ht

1Nh ht ca nhc tp k, kch ni, qui m t 400 n 600 ch ngi1000/ch11.8008.4602.230

2Nh ht ca nhc tp k, kch ni, qui m t 601 n 800 ch ngi_11.4008.2402.130

3Nh ht ca nhc tp k, kch ni, qui m t 801 n 1000 ch ngi

_11.2008.1302.030

III

1Bo Tng

Nh bo tng1000/m2 sn7.4005.3101.400

IV

1Trin lm

Nh trin lm1000/m2 sn6.3004.5601.200

V

1Th vin

Nh th vin1000/m2 sn5.2503.800950

a. Sut vn u t xy dng cc cng trnh rp chiu phim, nh ht, bo tng, trin lm, th vin nu ti Bng I.2 c tnh ton vi cp cng trnh l cp I, II theo cc quy nh trong tiu chun thit k TCVN 2748:1978 Phn cp nh v cng trnh. Nguyn tc c bn; Cc yu cu khc v khu t xy dng, quy hoch tng mt bng, gii php thit k,... theo quy nh trong tiu chun thit k TCVN 5577:1991 Tiu chun thit k rp chiu phim v cc quy nh khc c lin quan.

b. Sut vn u t xy dng rp chiu phim, nh ht bao gm:

Chi ph xy dng cng trnh chnh, cc hng mc cng trnh phc v.

Chi ph trang, thit b phc v khn gi v phng lm vic ca nhn vin nh: my iu ho nhit , qut in v cc thit b khc.

c. Sut vn u t xy dng bo tng, trin lm, th vin bao gm:

Chi ph xy dng cng trnh chnh (nh bo tng, phng c, phng trng by,...) v cc hng mc phc v (kho, nh v sinh,...).

Chi ph trang, thit b phc v nh: my iu ho nhit , qut in, cc thit b khc.

d. Sut vn u t xy dng cng trnh rp chiu phim, nh ht, bo tng, trin lm, th vin cha bao gm chi ph xy dng cng trnh h tng k thut v chi ph cho phn ngoi tht bn ngoi cng trnh.

e. Sut vn u t xy dng rp chiu phim, nh ht c tnh bnh qun cho 1 ch ngi ca khn gi.

Sut vn u t xy dng bo tng, trin lm, th vin c tnh bnh qun cho 1 m2 din tch sn xy dng.

f. T trng ca cc phn chi ph trong sut vn u t xy dng cng trnh nh sau:

- Chi ph cho cng trnh chnh

: 80 - 90%

- Chi ph cho cc hng mc cng trnh phc v: 20 - 10%

2.2 Cng trnh trng hc

2.2.1 Nh gi tr, trng mu gio

Bng I.3 Sut vn u t xy dng nh gi tr, trng mu gio

STTLoi cng trnh n v tnhSut vn u tTrong

Xy dngThit b

I Nh tr

1Nh gi tr c qui m t 3 n 5 nhm lp (75-125 hc sinh) 1000/hs21.70017.6002.100

2Nh gi tr c qui m t 6 n 8 nhm lp (150-200 hc sinh)_21.40017.4002.100

3Nh gi tr c qui m t 9 n 10 nhm lp (225-250 hc sinh) _20.85016.8002.100

II Trng mu gio

1Trng mu gio c qui m t

3 n 5 nhm lp (75-125 hc sinh).1000/hs20.90017.4001.600

2Trng mu gio c qui m t

6 n 8 nhm lp (150-200 hc sinh) _19.70016.3001.600

3Trng mu gio c qui m t

9 n 10 nhm