Studiekeuze info: 2de graad Handel

35
Regina Mundi Centrum Informatienamiddag 22 mei 2011 2 de GRAAD HANDEL

description

Studiekeuze voor 2de jaars over Handel

Transcript of Studiekeuze info: 2de graad Handel

Page 1: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Informatienamiddag 22 mei 2011

2de GRAAD HANDEL

Page 2: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

2de GRAAD HANDEL

2de GRAAD HANDEL

Page 3: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

WELKE LEERLINGEN?

2de jaar: Optie Handel

2de jaar: Andere leerlingen

HANDEL

Page 4: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

• Boekhoudkundige basis• Commerciële basis• Informaticabasis• Talen: Nederlands, Frans en Engels• Wiskunde

Voorbereiding op 3de graad

STUDIERICHTINGSPROFIEL 2de graad Handel

Page 5: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

HANDEL

WAT NA 2DE GRAAD HANDEL?

Handel

InformaticabeheerBoekhouden-informatica

Kantoor

Verkoop

Page 6: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

LESSENTABEL3 handel 4 handel

Godsdienst 2 2Aardrijkskunde 1 1 Natuurwetenschappen 2 2Geschiedenis 1 1Wiskunde 4 4Lichamelijke Opvoeding 2 2

2de GRAAD HANDEL

Page 7: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

LESSENTABEL3 handel 4 handel

Nederlands 4 4Frans 4 4 Engels 2 3

Bedrijfseconomie 6 6Informatica / Dactylo 4 3

Totaal 32 32

2de GRAAD HANDEL

Page 8: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

NIEUW VAK • BEDRIJFSECONOMIE (6 lesuren)

4 delen

- Op verkenning in de handelswereld

- Documentenstroom in een handelsonderneming

- Boekhouden in een onderneming

- Verkopen moet je leren

- Persoonlijk werk (JIEHA OF COOS)

2de GRAAD HANDEL

Page 9: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

BEDRIJFSECONOMIE 1STE JAAR

2DE JAAR

Op verkenning in de handelswereld 20u /

Documentenstroom in een handelsonderneming 44u /

Boekhouden in een onderneming 62u 102u

Verkopen moet je leren 12u 40u

Persoonlijk werk 12u 8u

Aantal lesuren per thema in de 2de graad

Page 10: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Deel 1 : Op verkenning in de handelswereld

• Situering van het vak Bedrijfseconomie

• Studie van de activiteiten en afdelingen van een bedrijf

• Specifieke aandacht voor boekhoudafdeling en

commerciële afdeling

• Specifieke aandacht voor competenties medewerkers op

bovenstaande afdelingen

2de GRAAD HANDEL

Page 11: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Deel 2 :

De documentenstroom in een handelsonderneming

• Kennismaking verschillende administratieve documenten

• Kennismaking documentenstroom

• Via softwareprogramma DocuplusSoft

• In computerklas

2de GRAAD HANDEL

Page 12: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

kosten: TELEFOONKOSTEN

Belasting: BTW

Schuld: LEVERANCIERS

+

=

Page 13: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

- Banksaldo

- Schuld

Page 14: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Prijsaanvraag

Offerte

Bestelbon

Rekeninguittreksel

Factuur

Vrachtbrief

Orderbevestiging

Kennismaking documentenstroom

Page 15: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Via softwareprogramma DocuplusSoft

Page 16: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Deel 3 :

De boekhouding van een handelsonderneming

• Geen vereenvoudigde boekhouding meer

• Dubbele boekhouding met commerciële, financiële en

diverse verrichtingen

2de GRAAD HANDEL

Page 17: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Deel 4: Verkopen moet je leren

Derde jaarVerkoopsgesprekken in de klas

Vierde jaarVoorbereiding verkoopoefening met product, prijs, plaats en

promotie (marketing)

2de GRAAD HANDEL

Page 18: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Deel 5: Persoonlijk werk

* JIEHA

* COOS

Page 19: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

1. JIEHA= Jong Initiatief voor Ethische HAndel

Page 20: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum Jieha 2007-2008• Falling Star

• Dream of D-8

Page 21: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Jieha 2009Smiling child

Makes everyone happy!

Page 22: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Page 23: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum2de GRAAD HANDEL

OPBRENGST ONDERNEMING

• De Kleine Prins (€ 350,00)

• Haïti (€ 100,00)

Page 24: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

2. Coos= COmpetitie rond Ondernemingskwaliteiten

voor Schoolteams

Page 25: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Page 26: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum2de GRAAD HANDEL

• Na de 3de graad: Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

• Op zelfstandige basis: Syntra• Kostprijs: € 250 EUR• Tijdsduur: 132 lesuur Getuigschrift bedrijfsbeheer

Page 27: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum2de GRAAD HANDEL

18 mei 2011:

Vlaamsestartersdag

Page 28: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum2de GRAAD HANDEL

TALEN

Nederlands

Frans

Engels

Page 29: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Grondige beheersing van het Nederlands Praktische kennis van Frans en Engels Zakelijke communicatie (brief, tel.,

sollicitatiegesprek,elektronische post en agenda)

• Keurig en correct taalgebruik is noodzakelijk, ook in een vreemde taal

2e GRAAD HANDEL

Page 30: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum2de GRAAD HANDEL

TOEGEPASTE INFORMATICA• DACTYLO gebruik van een professioneel

tekstverwerkingspakket Word 2007

INFORMATICA toepassingssoftware

Page 31: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Attitudes interesse, studie-ijver en regelmatig werken

zin voor orde en nauwkeurigheid

zelfstandig werken met zin voor initiatief

verantwoordelijkheidsgevoel

bereid tot permanente vorming

praktisch inzicht

2de GRAAD HANDEL

Page 32: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN• Job in het bedrijfsleven, de overheidsdienst en de

sociale sector

• Zelfstandige activiteit

• Doorstroming in hoger onderwijs zoals

bacheloropleidingen in het economisch studiegebied

• Eventueel universitair onderwijs

2de GRAAD HANDEL

Page 33: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

Evaluatie

• Trimestriële examens

+• Permanente evaluatie = evaluatie van kennis,

vaardigheden en attitudes

2de GRAAD HANDEL

Page 34: Studiekeuze info: 2de graad Handel

OP WEG NAAR JE TOEKOMSTHANDEL NU !

HANDELSONDERWIJS

Page 35: Studiekeuze info: 2de graad Handel

Regina Mundi

Centrum

2de GRAAD HANDEL

Succes !!!