tudentski domovi MB (broura)

download  tudentski domovi MB (broura)

of 24

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Services

 • view

  484
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of  tudentski domovi MB (broura)

 1. 1. tudentski domovi Univerze v Mariboru Student dormitories of University in Maribor
 2. 2. ZLOENKA D UM Zalonik in izdajatelj: Univerza v Mariboru TUDENTSKI DOMOVI Gosposvetska c. 83 2000 Maribor www.studentskidomovi.um.si T: 02 2284200, F: 02 2284233 Glavna in odgovorna urednica: Lidija Divjak Mirnik Pri pripravi publikacije so sodelovali: mag. Darja Kukovii, Sonja antl, Barbara Majcen Idejna zasnova: Barbara Majcen Oblikovanje in prelom: Smiljan Pintari Lektoriranje: Mirjana Brus Fotografije: Mediaspeed, Ane Golob, Bojan Miheli, tudentski svet stanovalcev tudentskih domov, Marko Pigac MP produkcija Naklada: 2000 izvodov Maribor, 2015 CIP - Kataloni zapis o publikaciji Univerzitetna knjinica Maribor 378.091.6(497.4Maribor) TUDENTSKI domovi (Maribor) TUDENTSKI domovi Univerze v Mariboru / [glavna in odgovorna urednica Lidija Divjak Mirnik ; fotografije Ane Golob, Bojan MIheli]. - Maribor : Univerza, 2015 2.000 izv. 1. Divjak Mirnik, Lidija 2. Univerza (Maribor). tudentski domovi COBISS.SI-ID 81119233 Austria Italy Slovenia Hungary Croatia Germany Switzerland Liechtenstein Czech Republic Slovakia Bosnia and Herzegovina Serbia Montenegro MARIBOR
 3. 3. tudentski domovi Univerze v Mariboru Student Dormitories of University in Maribor
 4. 4. 2 You are coming from other cities to study at the University of Maribor and you need quality accommodation. We are here to offer you a new home. 50 years of experiences with many generations of students, have contributed to the creation of optimal conditions for successful study, providing modern infra- structure for a number of extracurricular and attractive sports activities. With accommodation in Student dormitories in Maribor you will, for a good price, get MORE THAN JUST A DORM. Benefits of living in a student dorm over other types of accommodation are lo- cations of dorms, which are in the vicinity of faculties, University library, cultural institutions, sports facilities and the city centre. By living in student dorms you get to know roommates, who come from different backgrounds, with different habits and goals. Take this opportunity to make long- term friendships, to spread your own social networks and have a good time with your new friends. For many students, this is one of the most beautiful periods in life, so spend it in our family that is MORE THAN JUST A DORM. I wish you a successful study and pleasant stay in our dormitories. Director of Student Dormitories of University in Maribor Lidija Divjak Mirnik, prof.
 5. 5. tudenti, ki prihajate na tudij na Univerzo v Mariboru iz drugih krajev, potrebujete kakovostno nastanitev. Mi vam lahko ponudimo nov dom. Nae 50-letne izkunje s tevilnimi generacijami tudentov so pripomogle k ustvar- janju optimalnih pogojev za uspeen tudij, zagotavljanju sodobne infrastrukture za tevilne obtudijske dejavnosti in atraktivne portne aktivnosti. Z nastanitvijo v tudentskih domovih v Mariboru boste za ugodno ceno dobili VE KOT LE DOM. Prednosti bivanja v tudentskih domovih pred ostalimi vrstami nastanitev je tudi lokacija domov v bliini fakultet, Univerzitetne knjinice Maribor, kulturnih usta- nov, portnih objektov in centra mesta. tudentsko ivljenje v tudentskem domu pomeni prilagajanje sostanovalcem, ki prihajajo iz razlinih okolij, z razlinimi navadami in cilji. Izkoristite prilonost na- vezovanja trajnih prijateljstev, irjenja lastne socialne mree, pomoi pri tudiju in veselja ob druenju. Za mnoge so tudentski asi eno najlepih obdobij v ivljenju. Kar najbolj jih izko- ristite in preivite v nai druini, ki je VE KOT LE DOM. Uspeen tudij vam elim in na skorajnje snidenje. Direktorica tudentskih domov Univerze v Mariboru Lidija Divjak Mirnik, prof. 3
 6. 6. NaseljeTyreva CampusTyreva Tyreva ul. 23, 2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 228 42 47 (-48) Bliina PF in EPF ter ugodna lokacija za FERI, FG, FKKT, FS* Near PF in EPF and good location for FERI, FG, FKKT, FS * Ob mestnem parku Near the city park V centru mesta In the city centre
 7. 7. Dom 1 / Dorm 1 Tyreva 23, Maribor Dom 2 / Dorm 2 Pri parku 7, Maribor Dom 3 / Dorm 3 Tyreva 30, Maribor Depandansa / Dependence Pri parku 5, Maribor Izgradnja leta 1964 Build in 1964 Obnova leta 2000 Renovated in 2000 220 lei 220 beds Izgradnja leta 1968 Build in 1968 Obnova leta 2002 Renovated in 2002 132 lei 132 beds Izgradnja leta 1971 Build in 1971 Obnova leta 2007 Renovated in 2007 290 lei 290 beds Izgradnja leta 1974 Build in 1974 Obnova leta 1999 Renovated in 1999 69 lei 69 beds 5
 8. 8. Naselje Gosposvetska Campus Gosposvetska Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 228 42 00 Bliina FF, PEF, FNM ter ugodna lokacija za FERI, FG, FKKT, FS in FKBV * Near FF, PEF, FNM and good location for FERI, FG, FKKT, FS and FKBV * Ob Univerzitetnem portnem centru Leona tuklja Near University sport centre Leona tuklja Bliina Mariborskega otoka Near Maribor island Bliina Medicinsko termalnega centra FONTANA Near The Medical Thermal Center Fontana
 9. 9. Dom 4 / Dorm 4 Gosposvetska c. 87 Maribor Dom 5 / Dorm 5 Gosposvetska c. 85 Maribor Dom 6 / Dorm 6 Gosposvetska c. 87 Maribor Dom 7 / Dorm 7 Gosposvetska c. 83a Maribor Dom 15 - DGP Dorm 15 - DSVP Koroka c. 158, Maribor Izgradnja leta 1978 Build in 1978 Obnova leta 2008 Renovated in 2008 361 lei 361 beds Izgradnja leta 1979 Build in 1979 Obnova leta 2008 Renovated in 2008 172 lei 172 beds Izgradnja leta 1981 Build in 1981 Obnova leta 2011 Renovated in 2011 265 lei 265 beds Izgradnja leta 1984 Build in 1984 454 lei 454 beds Izgradnja leta 1994 Build in 1994 68 lei 68 beds 7
 10. 10. Naselje Lent Campus Lent Koroka c. 83, 2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 236 65 00 Bliina FERI, FG, FKKT, FS ter ugodna lokacija za MF in FZV * Near FERI, FG, FKKT, FS and good location for MF and FZV * V starem mestnem jedru Lent, ob reki Dravi In the old city centre Lent, near river Drava Ob kopaliu Pristan Near swimming pool Pristan Bliina Univerzitetne knjinice Maribor Near the University library Garana hia Pristan Underground garage Pristan
 11. 11. Dom 8 / Dorm 8 Koroka c. 35 Maribor Dom 9 / Dorm 9 Koroka c. 35 Maribor Dom 10 / Dorm 10 Koroka c. 35 Maribor Dom 11 / Dorm 11 Ob bregu 22 Maribor Dom 12 / Dorm 12 Ob bregu 24 Maribor Izgradnja leta 2004 Build in 2004 89 lei 89 beds Izgradnja leta 2004 Build in 2004 34 lei 34 beds Izgradnja leta 2004 Build in 2004 34 lei 34 beds Izgradnja leta 2005 Build in 2005 164 lei 164 beds Izgradnja leta 2005 Build in 2005 89 lei 89 beds 9
 12. 12. Bliina FERI, FG, FKKT, FS ter ugodna lokacija za PEF, FF in FNM * Near FERI, FG, FKKT, FS and good location for PEF, FF and FNM * Garana hia Underground garage Visok standard bivanja High standard of accommodation Naselje Smetanova Campus Smetanova Smetanova ul. 71, 2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 228 43 71
 13. 13. Dom 13 / Dorm 13 Smetanova 71, Maribor Izgradnja leta 2010 Build in 2010 276 lei 276 beds 11
 14. 14. Naselje Quadro Campus Quadro Gorkega ul. 45, 2000 Maribor, tel.: +386 (0)2 805 04 85 Bliina Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Near Faculty of Medicine and Faculty of Health Sciences * Visok standard bivanja high standard of accommodation Prvi nizkoenergetski tudentski dom v Sloveniji First low-energy student dorm in Slovenia Ob Ledni dvorani Tabor near the hall for ice skating (Ledna dvorana Tabor) 15 minut hoje do centra mesta 15 minutes to the city centre on foot
 15. 15. Dom 14 / Dorm 14 Gorkega 45 , Maribor Izgradnja leta 2011 Build in 2011 150 lei 150 beds 13
 16. 16. 14 LegendaokrajavlanicUniverzevMariboru Legendofabbreviationsof University membersinMaribor EPF -Ekonomsko-poslovna fakulteta Faculty of Economics and Business FNM -Fakulteta za naravoslovje in matematiko Faculty of Natural Sciences and Mathematics FERI -Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko Faculty of electrical engineering and computer science FZV -Fakulteta za zdravstvene vede Faculty of Health Sciences FF -Filozofska fakulteta Faculty of Arts MF -Medicinska fakulteta Faculty of Medicine FG -Fakulteta za gradbenitvo Faculty of Civil Engineering PeF -Pedagoka fakulteta Faculty of Education FS -Fakulteta za strojnitvo Faculty of Mechanical Engineering PF -Pravna fakulteta Faculty of Law FKBV -Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Faculty of Agriculture and Life Science FKKT -Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Faculty of Chemistry and Chemical Engineering *
 17. 17. 15 Kaj nudimo?What DoWe Offer? Dvoposteljne in enoposteljne sobe Garsonjere in apartmaje Prilagojeno nastanitev za gibalno ovirane tudente in druine Posteljnino in menjavo posteljnine vsakih 14 dni Hitra povezavo z omrejem interneta ter prikljuek CTV tudijsko sobo Ugodno ceno bivanja Namizni tenis Telovadnico Glasbeno in likovno sobo Garano hio 24-urno dnevno varnost Projekte v organizaciji tudentskega sveta stanovalcev tudentskih domov (Kolekanje, Pomladne igre, Dne- vi tudentov, Teden zdravja, Brucovanje itd.) Pralnica (pralni in suilni stroji) Fitnes centri in fitnes na prostem portni rekviziti Prostor za druenje Nadstreki za kolesa Double and single rooms Studios and apartments Accommodation suitable for physically disabled stu- dents and young families Bed linen , which can be changed every 14 days Fast internet connection Room for studying A good price Table tennis Gym Music room and room for students who are studying art Underground garage 24 hour security Projects organized by the Student Council of Student dormitories(Roller blading, Spring Games, Student days Week for Health, Freshman Party, etc.) Laundry room (washing and drying machines) Fitness centers and outdoor fitness Sports equipment A room for celebrations Roofed bicycle shed
 18. 18. 16 Najpogosteja vpraanja Kdaj