Stor efterfr£¥gan av ekologiska produkter. Brist p£¥ potatis! Butik pris 20...

download Stor efterfr£¥gan av ekologiska produkter. Brist p£¥ potatis! Butik pris 20 kr/kg . Konv 1.75 kr/kg

of 27

 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stor efterfr£¥gan av ekologiska produkter. Brist p£¥ potatis! Butik pris 20...

 • 2015-01-22

  Stor efterfrågan av ekologiska produkter.

  Brist på potatis! Den svenskodlade ekologiska potatisen tog slut vid jul. Svegro uppger 500% ökning av ekologisk potatis Nu fylls hyllorna med ekologisk import potatis! Pris 6 kr/kg Butik pris 20 kr/kg Konv 1.75 kr/kg

 • Certifierade produkter

  • Med ”ekologiskt” menar dagligvarujättarna produkter som antingen är Kravmärkta eller som har en ekomärkning från EU.

  • Kravstämpeln står på ungefär fyra femtedelar av det ekologiska utbudet.

  2015-01-22

 • Vad gör att ekologisk potatis säljer mer nu än tidigare ?

  • Marknadsförs på ett annat sätt. • Ekologisk potatis säljs nu även i lösvikt • Höga kvalitetskrav. • Man säljer små förpackningar 900 g. • Man har en snäv storleksfördelning i påsen

  30-35 mm för att få snabb koktid. • Bäst före datum

  2015-01-22

 • ”Detta är ingen småpotatis”

  • 1 kg Ekologisk Smått & Gott • Små vattenskrubbade potatisar, klara för

  användning i ugn eller gryta och som med fördel kan ätas med skalet på.

  • Snabblagade som pasta. SMAK Klass 1.

  2015-01-22

 • 2015-01-22

 • Arealen ökar

  • Eko areal nu 950 ha. • Utgör nästan 5 % av landets areal • Medelavkastning eko 17,5 ton /ha. • Konventionellt 31 ton/ha • Ekologisk potatis har bra pris!

  2015-01-22

 • Vilka är de största farhågorna

  • Bladmögel och Brunröta i skörden • Brist på bra Ekogödsel lämpliga för potatis. • Två års karens. • Ettårsarrende av omställd mark – en möjlighet • Parallellproduktion? • Hitta rätt sort ?

  2015-01-22

 • 2015-01-22

  Förädling för bladmögelresistens! Ulrika Carlsson-Nilsson SLF/Formas projekt Tillgång av stort sort material genom ryskt samarbete

 • Sorten måste uppfylla marknadens krav ! Toluca, en av projektets sorter som redan är på

  väg bort från marknaden

  2015-01-22

 • Regelverk skiljer

  • Koppar mot bladmögel är tillåtet i vissa EU länder bland annat i Tyskland och Frankrike

  2015-01-22

 • Utsäde

  • Krav på användning av ekologiskt uppförökat utsäde.

  • Under 2014 lades inga potatissorter i ekologisk uppförökning.

  • Generell dispens för användning av obetat potatisutsäde gäller för 2015.

  • Uppförökning av några sorter planeras 2015.

  2015-01-22

 • Statistik Svensk Potatis

  • 17816 ha • Arealfördelning länsvis. Skåne 38%, V

  Götaland 12%, Halland 11%, Östergötland 10%, Gotland 5% och Dalarna 5%

  • 3500 företag 2014 med potatis. 1994 var det 14200 företag

  • Skörden uppgår till 550 tusen ton matpotatis • Import 2013 var 50 000 ton

  konsumtionspotatis • Import 2013 var 87 000 ton potatisprodukter

  2015-01-22

 • Statistik Utsäde • Virusanalyserad och godkänd utsädearel av matpotatis i

  Sverige 2014/2015 totalt 590 ha och 55 sorter.

  2015-01-22

  Sort Sortandel av tot areal % King Edward 35 Bintje, Mandel 5,6 Fontane, Fakse 4,7 Solist, Michelle 3,3 Alexia 2,8 Gala 2,3 Rocket, Exellency 2,2

  Motsvarar ca 40 % av utsädesbehovet

 • Ekologisk sortförsök i potatis

  • Resistenta sorter en nyckelfaktor • Jordbruksverket bekostar 4 ekologiska

  sortförsök i potatis. • Ansvarig är SLU Jannie Hagman • 2014 låg 8 sorter i prövning

  2015-01-22

 • Knölskörd och storleksfördelning i fyra ekologiska potatisförsök 2014, ton/ha

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  1 2 3 4 5 6 7 8 . 1 2 3 4 5 6 7 8 . 1 2 3 4 5 6 7 8 . 1 2 3 4 5 6 7 8

  > 60 mm 50-60 mm 40-50 mm < 40 mm

  Sorter 1 Sava 2 Ballerina 3 Carolus 4 Connect 5 Gala 6 Maestro 7 Solist 8 Vitabell

  Önnestad Ullstorp Hemse Umeå

 • Önnestad 2014

  • Förfrukt Vall • Sättdatum 17 april • Jordart mmh Mo • Radavstånd 75 cm • Sättavstånd 25 cm • Kupning 1 juni • Vattning 2ggr med 20 mm • Blastkrossning 16 juli • Första bladmögel 22 juni • Antal dagar sättning till blastning 92

  2015-01-22

 • Önnestad sortförsök 2014 Gödsling

  • 10 april 35 ton/ha nötflytgödsel • + vid sättning Kalimagnesia 177 kg/ha

  2015-01-22

  N P K Mg S

  70 20 184 32 10

 • Bladmögel

  2015-01-22

  • Antal dagar efter sättning

  0 5

  10 15 20 25 30 35 40

  67 73 78 SAVA BALLERINA CAROLUS CONNECT GALA MAESTRO SOLIST VITABELL

 • 2015-01-22

  Sort Sva g blöt kok %

  Svag mörkf ärgnin g%

  Svag sönde rkok %

  Ro st

  Skor v

  Lacksk orv

  Skalmi ss färgnin g

  Fus- arium

  Larv Miss- formade

  Sava 25 15,1 2,3 Ballerina 16 1 1,6 14,2 5,5

  Carolus 4 8 11

  Connect 30 14 6 0,8 2,2

  Gala 36 6 7,5 Maestro 34 4 8,9 1,0 4,1

  Solist 16 2 20,1 0,7 0,7 Vitabell 10 4,3

 • • Mätare • Skörd (medel 4 försök): 32

  ton/ha • Skörd i Önnestad : 34,4 ton/ha • Bra motståndskraft mot

  bladmögel • Bra kokkvalitet

  Sava

 • • 3:e året i försöksserien • Skörd = Sava • Bra knölstorleksfördelning • Bra kokkvalitet (2012-2013) • Fin skalkvalitet (2012-2013)

  • Känslig för bladmögel • Angreps först

  Ballerina

 • • Första året i försöksserien • Skörd = Sava • Mkt bra motståndskraft mot

  bladmögel • Rödfläckig

  Carolus

 • • Andra året i provning • Hög skörd, 44 ton/ha i Önnestad • Tidig knölutveckling • Bra storleksfördelning • Mkt bra motståndkraft mot

  bladmögel

  • Viss tendens till mörkfärgning

  efter kokning (2013)

  Connect

 • • Första året i provning • Skörd = Sava. Högst skörd i

  Umeå • Ganska tidig • Bra storleksfördelning

  • Ganska mottaglig för

  bladmögel

  Gala

 • • Första året i provning • Skörd ngt högre än Sava. • Bra storleksfördelning

  Maestro

 • • Skörd = Sava, men mkt högre i Umeå

  • Tidig knölutveckling • Bra storleksfördelning

  • Viss liten tendens till

  blötkokning • Tidigt angripen av bladmögel

  Solist

 • • Första året i provning • Sämst skörd av de provade

  sorterna • Storfallande • Ganska bra motståndskraft

  mot bladmögel

  Vitabell

  Stor efterfrågan av ekologiska produkter. �Brist på potatis! Certifierade produkter Vad gör att ekologisk potatis säljer mer nu än tidigare ? ”Detta är ingen småpotatis” Bildnummer 5 Arealen ökar Vilka är de största farhågorna Bildnummer 8 Sorten måste uppfylla marknadens krav !�Toluca, en av projektets sorter som redan är på väg bort från marknaden Regelverk skiljer Utsäde� Statistik Svensk Potatis Statistik Utsäde Ekologisk sortförsök i potatis Knölskörd och storleksfördelning i fyra ekologiska potatisförsök 2014, ton/ha Önnestad 2014 Önnestad sortförsök 2014�Gödsling Bladmögel Bildnummer 19 Sava Ballerina Carolus Connect Gala Maestro Solist Vitabell