Stemmer kartet med terrenget - Opphavsrett på Internett - Kultur - og næringslivdagen BI...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Technology

 • view

  142
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Innlegg holdt på kultur- og næringslivsdagen på Handelshøyskolen BI i 2010 av advokat Harald Bjelke, partner i Gille advokater.

Transcript of Stemmer kartet med terrenget - Opphavsrett på Internett - Kultur - og næringslivdagen BI...

 • 1. NDSVERK i DET DIGITALE SAMFUNN - UTFORDRINGER KULTUR- OG NRINGSDAGEN P BI 3. MARS 2010 STEMMER KARTET MED TERRENGET? - Hvis ikke, er det kartet eller terrenget som m endres?Advokat Harald C. Bjelke jr. [email protected] www.rgarder.no 1

2. KARTET = gjeldende regelverk dvslov om opphavsrett til ndsverk m.v.(ndsverkloven) fra 1961 med senereendringer + lovforarbeider ogrettspraksisTERRENGET = publikums bruk avndsverk m.v. i det digitale samfunn idag 2 3. IKKE LETT F TERRENGET TIL TILPASSE SEG KARTET3 4. Da Internett ble pnet for allmennheten: - OPPHAVSRETTSANARKI 4 5. - UTDATERT LOV 5 6. - UBALANSERT LOV6 7. TEKNOLOGINYTRAL - det er lugnt 7 8. KARTET I DAG8 9. NDSVERK M.V. NDSVERK NRSTENDE PRESTASJONER9 10. Avveining av samfunnets interesser Skapernes konomiskeog ideelle incentivervs Allmennhetens tilgang 10 11. ENERETTEN TIL RDE OVER VERKET:1. FREMSTILLE EKSEMPLAR AV DET2. GJRE DET TILGJENGLIG FOR ALLMENNHETEN ved: Offentlig fremfring Visning Spredning av eksemplarDe ideelle rettighetene11 12. Avgrensninger i de konomiskeenerettighetene Privat bruk Dagshending Underordnet rolle Sitatrett Avtalelisenser og tvangslisenser Undervisning Bibliotek Kringkasting Tidsbegrenset vernetid 12 13. Avgrensninger i de konomiskeenerettighetene TRETRINNSTESTEN1. Avgrensning av eneretten kan bare skje i visse spesielle tilfeller2. M ikke komme i konflikt med normal utnyttelse av et verk eller annen beskyttet gjenstand3. Ikke frer til urimelig skade for rettighetshaverens rettmessige interesser13 14. Kartet (skjemaet): Vernet? Omfattet av eneretten? tilgjengeliggjring? eksemplarfremstilling? Tillatt etter avgrensningsreglene? Samtykke? 14 15. Passer kartet? Regelverket passer for de reneeksemplene ogs i det digitalesamfunn Kokkin, Dagens nringsliv Pitbull Terje dog i mange tilfeller vanskelig finne ut hvem som har gjort det(Max Manus-saken snart i HR)15 16. Passer kartet? Men stadig nye grensetilfeller pgateknologisk innovasjon vanskelig presse inn iskjemaet Ender opp med teknologiskdetaljdiskusjon ogteknologispesifikke lsninger16 17. EksempelLENKER OG SKEMOTORER - som omfatter allerede lovlig publiserte verk 17 18. 18 19. Skemotorer - norske saker Supersk(Finn vs Notar)- ikke i strid med opphavsretten, menmarkedsfringsloven ogvaremerkeloven Meltwater (Meltwater vs MBL) Indeksering = eksemplarfremstilling19 20. Er lenking en selvstendigtilgjengeliggjring? Rettspraksis og juridisk litteratur: Nei, kunen henvisning til noe som allerede liggerute p Internett (viss uenighet) Loven ikke teknologinytral likevel? Thumbnails (imagesk) vs lenke til bildet i opprinnelig format Embedded vs hotell-TV Andre direkte lenker (napster.no) vs radio i frisrsallong E-post med lenke vs e-post med vedlegg20 21. Men kan vre medvirkning Napster.no The Pirate BayTelenor (The Pirate Bay)21 22. Betenkelig at: Viktigste opphavsrettssprsmlene avgjres p medvirkning (eller markedsfringsloven) Teknolginytraliteten svekkes Mange lsninger fremstr som uforstelige for folk flest (inkl. ordlyden i loven)Tid for endring? 22 23. P tide endre kartet mer radikalt? Pgr modernisering av ndsverklovenNeppe radikale realitetsendringerBundet av konvensjonerUtvalg som skal se p nedlasting Et mer radikalt forslag:Bytt ut tilgjengliggjring ogeksemplarfremstilling med en merfleksibel og (enda mer) teknologinytrallsning 23 24. P tide endre kartet mer radikalt?- Enerett til en rimelig utnyttelse av verket/ prestasjonen- Beslektet med USAs fair use-doktrin- Fokus p hovedhensynet; nemlig nevnte avveining- Slipper teknologispesifikke lsninger- Fleksibilitet vs forutberegnelighet:- Kan suppleres med klare reguleringer av typetilfeller og retningslinjer for vurdering ved nye ukjente tilfeller24 25. Hva med internasjonale forpliktelser? Utfordring, men ikke umulig EU-direktivene innholdet viktig, hvordan ikkelike viktig Tretrinnstesten fra Bernkonvensjonenvedrrende avgrensninger lar seg forene25 26. Men vil det endre holdningene blant(mis-)brukerne? Vil bli lettere forst = lettere flge = lettere hndheve Men likevel br optimismen vre avmlt Vil en mer fleksibel og forstelig skattelovgivning gi frre skattesnytere? Vil det vre klart hva som anses som rimelig utnyttelse og som dermed skal skal forbeholdes rettighetshavernes enerett? Forbrukermaktholdnigen: Flattr.com 26 27. Kan man konkurrere med gratis? Gjr tjenesten enklere enn The Pirate Bay. P PB m du Skrive inn navnet p lten Laste ned torrent fil Spille lten Spotify = to trinn Skrive inn navnet p lten Spille lten Folk er villige til betale s lenge det lovlige alternativet erbrukervennlig(ere) og ikke s alt for dyrt 27 28. Advokat Harald C. Bjelke jr.Epost: [email protected]: 95 03 80 34www.rgarder.no 28