Stedelijk Onderwijs Antwerpen - brochure

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Stedelijk Onderwijs Antwerpen - brochure

Transcript of Stedelijk Onderwijs Antwerpen - brochure

 • Zoveel talent,zoveel mogelijkhedenEen overzicht van de secundaire scholenvan het Stedelijk Onderwijs Antwerpen

 • Het Stedelijk Secundair OnderwijS telt 7.400 leerlingen. wOrd jij StrakS n van Hen?

 • inHOudStafel

  Voorwoord: Het Stedelijk Secundair Onderwijs zoveel sterke punten! ..................... 6

  Een secundaire school kiezen, een belangrijke stap! ............................ 10

  Kiezen na de basisschool: een keuze in twee stappen ........................... 12Verder orinteren in de eerste graad A of B..................................................................... 12

  Eerste graad A-stroom (als je je getuigschrift basisonderwijs hebt) .................................... 13

  Eerste graad B-stroom (zonder getuigschrift basisonderwijs) ............................................ 14

  De tweede en derde graad: tijd om definitief een bepaalde richting in te slaan .................. 15

  De secundaire scholen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen stellen zich voor................................................................................. 20

  Indexen ............................................................................................. 60Beroepenindex ............................................................................................................ 60

  Studierichtingenindex .................................................................................................. 64

  Praktisch ........................................................................................... 70Keuze gemaakt? Hoe inschrijven? ................................................................................. 70

  Moeilijk kiezen? Doe een beroep op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding! .................. 70

 • Stedelijk Onderwijs Antwerpen

  6

 • Competenties ontwikkelenElke jongere, los van achtergrond of herkomst, heeft talent om het in de wereld te maken. Maar talent alleen volstaat niet Wie zichzelf alle kansen wil geven, heeft nog heel wat andere zaken nodig. Kennis, natuurlijk. Maar ook allerlei vaardigheden, n een juiste houding. Kunnen samenwerken met andere mensen, weten hoe je informatie opzoekt, projecten beheert of met klanten of medewerkers omgaat, is in onze maatschappij minstens even belangrijk als kennis verwer-ven en reproduceren.

  Daarom gaat het Stedelijk Secundair Onder-wijs maximaal voor vernieuwend, competen-tiegericht onderwijs. Vanuit die vernieuwende visie op onderwijs bereiden wij ieder van onze 7.400 leerlingen voor op zijn of haar toe-komst. Wat ook je leerstijl of beginsituatie is, of je nu verder wilt studeren of meteen voor een beroep gaat, het Secundair Onderwijs van de stad Antwerpen staat klaar om je te helpen om al jouw kansen te benutten!

  Zoveel talenten, zoveel mogelijkhedenUiteraard zijn de 7.400 jongeren die bij ons school lopen, allemaal anders. Ieder van hen heeft zijn eigen mix van talenten en toekomstdromen. Daarom is het voor ons belangrijk dat we met alle vormen van talent aan de slag gaan. We willen in het Stedelijk Secundair Onderwijs iedereen de kans geven om zichzelf maximaal te ontwikkelen in een

  omgeving die bijna individueel op maat gesneden is.

  En dat lukt, want het Stedelijk Secundair Onderwijs is ongelooflijk veelzijdig. Er zijn kleine en grote scholen. Er is technisch, beroeps- n algemeen secundair onderwijs. Maar daarbinnen zijn er school per school zoveel verschillende invullingen de top-sportschool, de balletschool, de voetbalklas, iLearn, iPadklassen, de Daltonmethode, peercoaching,. Na de lesuren zijn er extra activiteiten binnen en buiten de school. Er is individuele begeleiding en zelfstudie. En dat alles mooi verspreid over de stad, en altijd vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Nergens anders in Vlaanderen zijn er zoveel opleidingen en onderwijsniveaus op zon kleine oppervlakte beschikbaar.

  Voor elk wat wils, dus ook voor jou!Er zijn, als je alles bekijkt, zoveel mogelijk-heden dat het onbegonnen werk is ze in deze inleiding op te sommen. Daarvoor dient deze brochure, om aankomende jongeren uit het basisonderwijs en hun ouders te laten zien hoe veelzijdig het Stedelijk Secundair Onder-wijs wel is. Wie even rondkijkt, zal versteld staan van de enorme verscheidenheid aan richtingen en stijlen. Er is vast wel iets voor jou bij!

  Mark Wouters, Guy Keeren en Bert Arnold

  Het Stedelijk Secundair OnderwijS ZOveel Sterke Punten!

  7

  Zoveel talent, zoveel mogelijkheden

 • evi Soors Solis SISA

  ik Zit dan wel OP de grOOtSte Secundaire ScHOOl van Het Stedelijk OnderwijS, de Sfeer iS Hier familiair en de band met de leerkracHten uitStekend.

  8

  Stedelijk Onderwijs Antwerpen

 • Tot mijn elfde woonde ik in Nicaragua en sprak ik Spaans. Eens in Belgi stond mijn papa, die wetenschappelijk onderzoeker is, erop dat ik Latijn zou volgen. Vanaf het derde middelbaar koos ik echter bewust voor de opleiding Woordkunst-Drama. Ik wou mijn taal en uitspraak bijschaven. Hier op school krijg ik ook de kans om bijles Nederlands, Engels en Frans te volgen, aldus Evi Yanasakilla Soors Solis. Binnen-kort neemt Evi deel aan de toelatingsproef acteren van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Wie op een podium wil schitteren, moet zich durven openstellen. Als je een dramatische gebeurtenis moet naspelen, gaat het er soms emotioneel aan toe. Dan moet je op zoek naar pijnlijke mo-menten in je eigen leven om je te kunnen inleven in de rol. Voor onze gentegreerde proef voeren wij het stuk Apocalypso op in het Cultureel Centrum van Berchem. Ik zit dan wel op de grootste secundaire school van het Stedelijk Onderwijs, de sfeer is hier familiair en de band met de leerkrachten uitstekend.

  9

  Zoveel talent, zoveel mogelijkheden

 • een Secundaire ScHOOl kieZen, een belangrijke StaP!

  Word je dit jaar 11 of 12 jaar? Dan is het mo-ment aangebroken om een paar belangrijke beslissingen te nemen... en dat is best wel spannend. Misschien weet je al wat je later wilt worden? Of misschien heb je daar juist nog helemaal geen idee van? In beide geval-len zal deze brochure je helpen, om in het rijke aanbod van opleidingen en leerdomei-nen van het Stedelijk Secundair Onderwijs een keuze te maken.

  Welke school? Welke opleiding? Deze brochure wil je helpen om een school te vinden die bij je past. Je krijgt een overzicht van het aanbod in de eerste twee jaar van het middelbaar, maar tegelijk kan je ook al ken-nismaken met de studierichtingen en scholen waar je vanaf je 14 jaar terecht kunt.

  10

  Stedelijk Onderwijs Antwerpen

 • Op het stadsplan hebben we alle scholen aangeduid zodat je in een oogopslag kan zien welke scholen in de buurt liggen van je huis of van het traject dat je volgt met tram, bus, auto of fiets. Alle scholen dragen een nummer. Verderop in de brochure stellen de scholen zich n voor n voor in de volgorde van de cijfers die ze op het plan hebben. Daar ontdek je of de school opleidingen aanbiedt in de 1e, 2e en 3e graad, welk soort opleidingen je er kan volgen, wat er speciaal is aan de school, wat je later zoal kan worden met de richtingen die je er volgt.

  We laten niet enkel de scholen aan het woord. Enkele oud-leerlingen vertellen over hun middelbare schooltijd en welk beroep zij nu uitoefenen. Uiteraard komen ook de huidige leerlingen aan bod. Zo hoor je via leeftijdsgenoten wat zij ervan vinden.

  In de rubriek Index op bladzijde 60 vind je een overzicht met beroepen en studierich-tingen. Misschien weet je al wat je later wil worden meteen na het middelbaar of na ho-gere studies. Ga dan in de lijst op zoek naar je latere droomjob of je favoriete studierichting en kijk in welke school je daarvoor terecht kunt.

  11

  Zoveel talent, zoveel mogelijkheden

 • kieZen na de baSiSScHOOl: een keuZe in twee StaPPen

  Verder orinteren in de eerste graad A of BHet secundair onderwijs is ingedeeld in graden. In de eerste graad (eerste en tweede leerjaar) van het secundair onderwijs volg je de meeste vakken gemeenschappelijk met alle leerlingen. Twee jaar lang ga je met de hulp van je leerkrachten verder op zoek naar je interesses, naar wat je goed kunt en waar je minder sterk in bent. Je bent je dus nog verder aan het orinteren, je hebt je keuze nog niet definitief gemaakt Vele leerlingen appreciren dit, omdat ze op de leeftijd van 11 of 12 nog niet helemaal zeker weten wat de mogelijkheden zijn, en welke richting ze in hun leven uit willen. Op het einde van het tweede jaar secundair ben je weer wat ouder, en ben je dus beter in staat om de juiste keuze te maken voor je verdere studie- of beroepsloopbaan.

  Binnen de eerste graad maken we een onderscheid tussen de A-stroom en de B-stroom. De A-stroom is bedoeld voor wie het basisonderwijs afsluit met een getuig-schrift. Wie zon getuigschrift niet heeft, kiest voor de B-stroom. Het schema hierboven toont wat de mogelijkheden zijn. Lees zeker de volgende paginas om goed te begrijpen in welke stroom jij thuishoort en wat daarin telkens je mogelijkheden zijn.

  Wat nade basisschool?

  Getuigschrift?

  Ja 1A

  Nee 1B

  2e leerjaar

  Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

  ASO KSO TSO BSO

  BSO

  12

  Stedelijk Onderwijs Antwerpen

 • 1a 28 GEMEEnSCHAPPElIjKE urEn + VrIj tE KIEZEn lESSEnPAKKEt VAn 4 urEn

  VrIJ TE KIEZEN LESSENPAKKET (4U)

  SCHOOL

  ArTISTIEKE VOrMING

  De Muze

  BALLET Koninklijke Balletschool Antwerpen

  ErVArINGS-GErICHT

  Leonardo Lyceum Groenhout

  MODErNE De Beeldekens

  LATIJN Lyceum LinkeroeverLeonardo Lyceum EsemnegenLeonardo Lyceum QuellinstraatLyceum Deurne - WaterbaanLeonardo Lyceum Groenhout

  WETENSCHAPPEN Lyceum LinkeroeverSISO Deurne - De HandelsschoolLeonardo Lyceum Quellinstraat