[STARTUP ONLINE] Mentor - Guest speaker invitation

download [STARTUP ONLINE] Mentor - Guest speaker invitation

of 6

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  454
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of [STARTUP ONLINE] Mentor - Guest speaker invitation

 • 1. Kha hcSTARTUP ONLINEFounderINSTITUTEMi thc mc xin lin h:startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang)Thi gian: 20/05/2013 - 23/06/2013
 • 2. Pht trin v xy dng cng ng khi nghip cng ngh ti Vit Nam.Kt ni bn tr vi mng li cc founder v nh u t giu kinh nghim.Lch trnh kha hcTun 1 Tun 2 Tun 3 Tun 4 Tun 5VisionCofounderHiring andFiringProductdevelopmentFundraisingMarketing andSaleKha hc ko di 5 tun, t ngy 20/05/2013 n ht ngy 23/06/2013.Mi tun l mt ch khc nhau:Agenda trong tunXem video ging dy ca cc CEO hng u.Trao i, tho lun online, hc hi kinh nghimt i ng mentor v bn hc khc.t cu hi cho khch mi ca tun.Giao lu trc tuyn cng khch mi ca tun.Cu hi v cu tr li s c live feed trntrang ch ca kha hc v ca cc i tc bo ch.Mi trao i v tho lun s din ra ti: http://bit.ly/startuponline2013i tng tham gia:Cc bn tr quan tm ti ICT, khi nghip.Mc tiu: thu ht 2,000 ngi tham gia.Th hai n th nmMc ch:Mi thc mc xin lin h: startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang)Th su
 • 3. Mi thc mc xin lin h: startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang)FounderINSTITUTENG HNH CNGKHA HCTr thnh mentor ca chng trnhTr thnh khch mi giao lu ca tunTr thnh i tc truyn thng
 • 4. Tr thnh ca chng trnhmentorTr thnh khch mi giao lu ca tunTr thnh i tc truyn thngAnh/ch s ng hnh cng cc bn hc vin trong sut qu trnh hc,tham gia tho lun, chia s kinh nghim. Mi mt chia s ca anh/ch s lbi hc qu bu cho cc bn tham gia chng trnh. Anh/ch s c vinh danh lmentor ca kha hc, nhn c s knh trng ca 2,000 hc vin,nhiu c hi tm c nhn ti tr cho startup ca mnh.Thi gian tham gia:1 gi ng h/tun. Anh/ch c th chn lm khch mi cho 1 tun duynht hoc cho nhiu tun lin tipn v tham gia lm i tc truyn thng ca chng trnh s chng nhng quyn li nh: thng tin v logo xut hin trn trang chca chng trnh, trong cc hnh nh truyn thng Ngoi ra, n vqu c quan s c tham gia live feed trc tip bui giao lu trc tuynvi khch mi VIP ca chng trnhMi thc mc xin lin h: startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang)tun & xoay quanh kinh nghim lm vic ca anh/ch.Anh/ch s tham gia vo chng trnh giao lu trc tuyn din ra voth 6 hng tun. Hnh thc giao lu s l online: cc cu hi s c hcvin t trn forum chng trnh & qua email. Cu tr li ca anh/chs c live feed ln trang ch ca kha hc cng nh ccknh truyn thng khc. Ni dung cu hi s xoay quanh ch caMi tho lun s din ra online (http://bit.ly/startuponline2013),Mi tun, mentor s tham gia tr li, gii p ti thiu 3 topic ca cc hc vin.Thi gian tham gia:
 • 5. Mi thc mc xin lin h: startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang)FounderINSTITUTENG HNH CNGKHA HCVai tr ca Mentor
 • 6. Trch nhim ca mentorThi gian tham giaThng tin c nhnAnh/ch s ng hnh cng cc bn hc vin trong sut qu trnh hc,tham gia tho lun, chia s kinh nghim. Mi mt chia s caanh/ch s l bi hc qu bu cho cc bn tham gia chng trnh.Anh ch s dnh c s knh trng bi hn 2,000 hc vin, v cnhiu c hi tm kim nhng ti nng tr cho startup ca mnh.Quan trng nht, anh ch ang tham gia vo mt trong cc hot ngem li nhiu gi tr cho cng ng khi nghip v cho gii tr.Mentor s tham gia tho lun bng ti khon account facebook c nhn.Danh sch mentor vi cc thng tin c bn s c cng b vi hc vin:h v tn, chc v, n v cng tc. Vic cng b contact c nhn( email, in thoi ) l ty thuc vo mong mun ca tng mentor.Mi thc mc xin lin h: startuponline@topica.edu.vn hoc 0814.884.989 (Mr Giang).Nhim v ca mentor l tham gia vo tho lun v chia s vihc vin trn forum ca kha hc thun tin nht cho cc mentor, hng tun, vo cui gi chiungy th ba, th nm v th by, Ban Qun Tr (BQT) chng trnhs gi ti mi mentor 01 email, c ng link ca 03 topicang cn c mentor gii p. s l nhng topic c nhiutho lun, v cu hi dt ra cha c gii p tha ng. Mentor schn tr li ti thiu 01 topic. BQT s gi ti mentor nhng topic cch ph hp vi kinh nghim v lnh vc ca mentor .(http://bit.ly/startuponline2013)