Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑...

of 53 /53
© RL.197.02.2010 Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736) Stabat Mater Transcription pour orgue : R. LOPES Stabat Mater dolorosa Cujus animam gementem O quam tristis et afflicta Quae moerebat et dolebat Quis est homo Vidit suum dulcem natum Eja mater fons amoris Fac ut ardeat cor meum Sancta mater istud agas Fac ut portem Christi mortem Inflammatus et accensus Quando corpus morietur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. SA S SA A SA S A SA SA A SA SA 1 5 9 11 15 19 22 25 31 40 43 47

Transcript of Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑...

Page 1: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

© RL.197.02.2010

Giovanni Battista PERGOLESI

(1710-1736)

Stabat MaterTranscription pour orgue : R. LOPES

Stabat Mater dolorosaCujus animam gementemO quam tristis et afflictaQuae moerebat et dolebatQuis est homoVidit suum dulcem natumEja mater fons amorisFac ut ardeat cor meumSancta mater istud agasFac ut portem Christi mortemInflammatus et accensusQuando corpus morietur

1. 2.3.4.5.6.7.8.9.

1011.12.

SAS

SAA

SASA

SASAA

SASA

159

111519222531404347

Page 2: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

##

##

cc

cc

Soprano

Alto

Organop

Grave1 ∑∑

Ó ˙.˙ œ#œ œ œ œ œ

4

œ# œ#6

œ

∑∑

œ œ ˙.˙ œœ39

œ œ6

œ œn54

œ œ6

œ

∑∑

œ œ ˙.˙ œœ39

œ œ6

œ œ9

œ œ6

œ

∑∑

œ œ œ œ# œ˙# œn œ œœ9

œ œ3

œn6

œ7nb

œn œ œ6

&&

&?

##

##

5 ∑∑

œ œ œ œ. œ. œ#.

œ œ œ# Œœ7

œ œ6

œ œn Œ

∑∑

œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.‰ œ œ œ# œ Œ‰ œ œ œ œ

64

Πf

∑∑

œ. œ œ œ jœ œ´ œ œ

´‰ œ œ œ Jœ# œ# œ œ‰ œ œ œ jœn

œ6

œ6

œ7

p

∑∑

œ œ ‰jœ ‰

jœœ œ œ# œ Jœ Jœœ64

œ œ œ jœ ‰ jœ ‰

&&

&?

##

## π

9 ∑∑

‰ œ œ œ# œ œ ‰jœœ œ œ œ œ Jœ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ f

∑∑

‰ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ œ Jœjœ ‰ jœ ‰ œ

6

œ6n

œ6

œ63

∑∑

jœ œ œŸ œ œ œœ œ# œ œ œœ64

œ œn

œ œ Œ

pp

p sempre

ÓSta

.˙ œ#Sta bat

Ó ˙.˙ œ#œ œ œ œ œ

54

œ# œ#6

œ

-

- - -

© RL.197.02.2010

Stabat Mater1. Duetto "Stabat Mater dolorosa"

G.B. PERGOLESI

1

Page 3: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

##

##

13

œ œ ˙bat ma.˙ œ

ma ter

œ œ ˙.˙ œœ9

œ œ6

œ œn4

œ œ6

œ

œ œ ˙ter do.˙ œ

do lo

œ œ ˙.˙ œœ9

œ œ6

œ œ9

œ œ6

œ

œ œ œ ˙#lo ro

˙# œn œ œro

œ œ œ ˙#˙# œn œ œœn9

œ œ3

œn6

œ œn œ œ

œ ˙ œ œ.œ jœ ˙#

œ ˙ œ œ.œ Jœ ˙#œ6

œ œ œ œ œ œ3

œn 6

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

&&

&?

##

##

17 Ÿ œ Œsa

˙Ÿ

œ# Œsa

œ œ œ œ œ Œœ œ œ œ œ#œ œ œ#

75

œ œn

œn œ œn

œ œ œ œ œjux ta cru cem∑œ œ œ œ œŒ œ œ œ# œ œœ# œ œ œ œ œ œ œ

jœ œn œ Jœ jœ œ œ œ jœ .œ3la cri mo sa,∑

œ œn œ œ œ œ œ œ œJœn œ Jœ# ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œjux ta cru cem

œ œ œ œ œŒ œ œ œ# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - -

- - - -

&&

&?

##

##

21 ∑jœ œ œ Jœ œ œ œ jœ .œ

3la cri mo sa,

œ œ œ œ œ œ œ œ œJœ œ Jœ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ

dolce

dolce

.œ Jœ jœ .œ Jœdum pen de bat.œ jœ jœ .œ jœdum pen de bat

.œ jœ jœ .œ jœ.œ Jœ Jœ .œ Jœœ œ œ ‰ Jœ œ#

jœ .œŸ jœ œ Œfi li us,

jœ .œŸ jœ œ# Œfi li us,

jœŸ

œ ŒJœ ˙ œ#

‰ œ œ#75

œ œn

Œsotto voce

.˙ œdum penÓ ˙#

dumÓ ˙#wœ

bœ# œ œ œ

65

œ œ œ

- - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.2010 2

Page 4: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

##

##

25 ˙ œ# œde bat

œ œ# œ œpen de bat

˙# œ œ˙ œ# œœ#65

œ œ œ œn

œ œ6

œn5

p

œ .jœ# Rœ œ Œfi li us.

.œ# jœ œ Œfi li us.

˙# ‰ jœ ‰ jœœ œ# Jœ Jœœ4

œ œn œ jœ ‰ Jœ ‰

∑∑

‰ œ œ œ# œ œ ‰ jœœ œ œ# œ œ Jœ

Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

p

π

Ó ˙Sta∑

‰ œ œ œ# œ Œœ œ œ# ˙

Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ# œ œ

- - - - - -

- - - -

&&

&?

##

##

p29 œ œ# ˙

bat ma

.˙# œSta bat

.˙# œœ œ# ˙

œ œ# œ# œ œ œ# œ œ

œ œ# ˙ter do

.˙ œma ter

.˙ œœ œ# ˙

œn œ œ# œ œ œ œ œ

œ œ ˙#lo ro.˙ œ œ

do lo

.˙ œ œœ œ ˙#œ œ œ œ œ œ œ œ#

˙ œ# Œsa

˙ œ# Œro sa

œ œ œ œ œ# Œœ œ œ œ œ#œ œ œ#

7

œ œn

œ œ œn

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

&&

&?

##

##

p

33 Ó œ œjux taœ œ œ œ#

jux ta cru cem,

Ó œ œœ œn œ œ#

˙# ˙

œn œ# œ œncru cem la criœ œn œn œ#jux ta cru cem

œn œ# œ œnœ œn œn œ#

8b 7n˙

8b 7n

˙ œ œmoœ œ ˙la cri mo

˙ œ œœ œ ˙

8 7 8 7

˙ œ œœ œ ˙#˙ œ œœ œ ˙#

8 7 n 7

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.20103

Page 5: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

##

##

37 jœŸ œ Œ

sa,Ÿ œ# Œsa,

œ œ œ œ jœ œ. œ. œ# .œ œ œ œ œ# Œœ64

œ#75

œ œ œn

Πp

‰ œ œ jœ œŸ œŸdum pen de bat,‰ œ œ jœ# œŸ œŸdum pen de bat,

œ œ œ œ œ œ. œ. œ.œ œ œ# œ Œ‰ œ

7nœ64

œ5n

œ64

Πf

‰ œ œ jœ œ œ# œ jœdum pen de bat‰ œ œ jœ œ# œ œ jœdum pen de bat

œ œ œ œ jœ œ œ œœ œ œ Jœ# œ# œ œ‰ œ œ œ jœ œ

64n

œ6

œp assai

jœ œ .jœŸ rœ œ Œfi li us,

œ .jœ# rœ œ Œfi li us,

œ œ œ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ# œ œ œ

œ64

œ œn

œ jœ ‰ jœ ‰

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

&&

&?

##

##

41 ‰ œ œ jœ# œ œ jœ Œdo lo ro sa,∑

‰ œ œ œ# œ œ ‰jœœ œ œ œ œ Jœ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

∑‰ œ œ jœ# œ œ jœ Œ

la cri mo sa,

‰ œ œ œ# jœ œ Œœ œ œ œjœ ‰ jœ ‰ œ Œ sotto voce

sotto voce

sotto voce

Ódum

.˙ œdum penÓ ˙w

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œpen de bat

˙ œ# œde bat

.˙ œ˙ œ# œœ# œ œ œ œ œn œ œ

- - - - -

- - - - - - -

&&

&?

##

##

45

.œ jœ œ Œfi li us.

œ jœ# jœ œ Œfi li us.

˙ ‰ jœ ‰jœœ œ# œ œ Jœ

˙ Jœ ‰ jœ ‰

∑∑

‰ œ œ œ# œ œ ‰jœœ œ œ œ œ Jœ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

∑U

∑U

‰ œ œ œ# jœ œ ŒUœ œ œ œjœ ‰ jœ ‰ œ ŒU

- -

- -

© RL.197.02.2010 4

Page 6: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&?

####

8383

Organo

Andante amoroso

p1

Jœ œœ jœ#

Jœ œœ jœ

Jœ œœ Jœ

fœ# ´ œ ‰œ64n

œ6

‰ pjœn ´ œ

œnb

jœ#Jœn ´ œœ jœ

Jœ œnœn Jœ

fœ# ´ œ ‰œÿ64n

œn ÿ6

‰ p dolce

œ œ œn œ.œ#

65

&?

####

10 œ œ œ ‰œ œ œ

œ œ œ œ.œ

.œ#œ2n

œn

œ4

œ œ œœ6

œn 6

œœ œ ‰œ64

n‰ f

jœ .œŸ

‰n

œ. œ.jœ .œŸ

œ. œ. œ.

jœ .œŸ

œ œ œ jœ .œŸ

œ œ œ

&?

#### p

19 .œ#‰n œ œ

.œnœ# œ# œ

œ œ# œœ œ œ

œ œ œ œ#œ œ œ

pjœ# œ ‰

‰ œ œ πœ œ œ œ# .œ Jœ

fœ ‰‰ œ œ

œ œ œ œ.œ œ œ

œ œ ‰œ ‰

&

&?

###### p

Soprano Solo28

Jœ œCu jus

Jœ œœ jœ#

Jœ œa ni

Jœ œœ jœ

Jœ œmam ge

Jœ œœ Jœ

F

jœ# ÿ Jœ ‰men tem,

œ# ´ œ ‰œ4n

œ6

‰ p

jœn ÿ œcon trisjœn ´ œ

œnb

jœ#

Jœn ´ œta tam,

Jœn ´ œœ jœ

Jœ œnac do

Jœ œnœn Jœ

F

jœ# ´ jœÿ ‰den tem

œ# ´ œ ‰œÿ œn ÿ ‰

dolce

p

œ œ œnper trans

œ œ œn œ.œ

65

- - - - - - - - -

© RL.197.02.2010

2. Aria "Cujus animam gementem"

5

Page 7: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

######

37 œ œ jœ ‰i vit,

œ œ œœ œ œ

Jœ jœ œnŸper trans

Jœ jœ œnŸœn7 6

Jœ jœn œŸi vit

Jœ jœn œŸœ7 6

œ œ œn Jœgla di

œ œ œn œœ œ

65

œ

œ ‰us,

œ ‰œ ‰ F

jœ œncu jusjœ œnJœ œœ Jœ

7

Jœ œ œa nijœ œ œ.œ

.œ64

jœ œnmam gejœ œnJœ œ

œ5 7

Jœ œ œmen temjœ œ œœ Jœ

.œ5

- - - - - - - - - - -

&

&?

###### p

46 jœ œncon trisjœ œnJœ œ

œ Jœ

Jœ œ œta tamjœ œ œœ Jœ

jœ œn œac do

œ œn œœ œ œœ œ

7bœ

Jœ jœ ‰len tem

œ œ ‰œ œœ64

3

‰ F

.œ#per

.œ#‰ œ

.œntrans

.œnœ65

œ œ

œ œ jœi vit

œ œ jœœ œ œ

œ œn œ jœgla di

œ œn œ œœn œ œ

œ ‰us,

œ œ œœ œ œ

p

p .œ#per

.œ#‰ œ

- - - - - - - - -

&

&?

######

56 .œntrans

.œnœ65

œ œ

œ œ jœi vit

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ œgla di

œ œ jœ œœn œ œ

f

œ ‰us.

jœ œ

œ jœp

œ œn œ œjœn œ f

∑jœ œ

‰ œ œp

œ œn œ œœn œ œ

œ œ ‰œ ‰

- - - -

&

&?

######

p

p

64 .œCu

.œ .œ‰ œ œ

.œjus

.œ .œ‰ œn œ

œ œ# jœa ni

œ œ# œœ# œ œ.œ

7n

œ œn Jœmam ge

œ œn œ.œ#.œ f

Jœn Jœ ‰men tem

œn ´œ ‰œ œ#

œ#7 b

´ œn

´ ‰ p

.œcon

.œ .œn‰ œ

.œtris

.œ .œ‰ œn

6

œ

œ œ# Jœta tam

œ œ# œœ# œ œ#.œ

7n

œ œ Jœac do

œ œ œ.œ#.œ

- - - - - - - -

© RL.197.02.2010 6

Page 8: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

######F

73

Jœ Jœ ‰len tem

œ œ ‰œ œ#œ# ´7n

œn

‰ f

.œper.œŸœœ# ‰

‰n

œ œn

.œtrans.œŸœœ ‰

œ6

œ œ

.œi .œŸœœ# ‰

œnœ œ

.œvit,.œŸœœ ‰œ6

œ œp

.œ#pre

.œ#‰

nœ œ

.œntrans

.œnœ#65

œ# œ

œ œ Jœi vit

œ œ œœ œ œ

œ œ jœ œ#gla di

œ œ jœ œ#œ œ œ

œ ‰us,

œ ‰œ ‰

- - - - - - - -

&

&?

###### sotto voce

83

Jœ œcu jusjœ œœ Jœ

Jœn œa nijœn œœ Jœ

Jœ# œmam gejœ# œœ Jœ

Jœ œmen temjœ œœ Jœ

Jœ œ#con trisjœ œ#œ Jœ

Jœ œta tamjœ œœ Jœ.œ

Jœ œac cojœ œœ Jœœ#75

Jœ Jœ ‰len tem

œ œ ‰œ œ#œÿ œÿ

‰ f

.œper.œŸœœ# ‰

‰n

œ œ

- - - - - - - - - -

&

&?

######

92 .œtrans.œŸœœ ‰

œ œ œ

.œi .œŸœœ# ‰

œ œ œ

.œvit,.œŸœœ ‰œ œ œ

p

.œ#per

.œ#‰I œ œ

.œntrans

.œnœ#65

œ# œ

œ œ Jœi vit

œ œ œœ œ œ

œ œ œ jœ#gla di

œ œ œ œ#œ œ œ

œ ‰us,

œ œ# œœ œ œ p

.œ#per

.œ#‰I œ œ

- - - - - - - -

&

&?

######

101 .œntrans

.œnœ#65

œ# œf

œ œ Jœi vit

œ œ œœ œ œ

œ œ œ jœ#gla di

œ œ œ œ#œ œ œ

œ ‰us.

Jœœ

œ Jœp

∑œ œ œ œ#œ Jœ

f

Jœœ

‰ œ œ p

∑œ œ œ œ#œ œ œ

∑U

œ œ ‰U

œ ‰U

- - - -

© RL.197.02.20107

Page 9: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

© RL.197.02.2010 8

Page 10: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

###

###

cc

cc

Soprano

Alto

Organo p

pLarghetto1 œ œ œ# œ

O quam tris tis

œ œ œ œO quam tris tis

œ œ œœ## œœ œ œ œœ œ œ

346##

œ#6

Ó œn œet af

Ó œ# œet af

œ œ# œn œn œ œ œ# œÓ œ

7#œ

œ œ Ófli cta,

œ œ Ófli cta,

œ œ œ œ# œ œ œ œ#œ49

œ3

Ó

F œ œ œ œUet af fli cta

œ œ œ œ#Uet af fli cta

œ œ œ œ œ œUÓ œ œ#œ#75

œ ˙U64

#

p

p

Jœ .œ Jœ .œfu it il la

Jœ .œ Jœ .œfu it il la

jœn ´ .œ jœ .œJœ .œ Jœ .œ‰ œ

3

œ œ ‰ œ œ œ

- - - - - - -

- - - - - - -

&&

&?

###

###

###

###

6

Jœœ

Jœ Jœ Jœ Œbe ne di cta

œ œ jœ jœ Œbe ne di cta

jœ œ jœ œ œ œ œJœ .œ œ œ œ œ‰ œ œ œ# œ

346

Œ

p

p

˙ ˙ma ter

˙ ˙ma ter

˙ ˙˙ ˙‰b

œ œb 7

œ ‰ œ œ œ

F

F

‰ œ œ Jœ œ .jœ rœu ni ge ni

‰ œ œ jœ œ œ œ œu ni ge ni

‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ˙ ‰ œ œ œ

p

p

œ Œ ˙ti, ma

œ Œ ˙ti, ma

‰ œ œ œ ˙œ œ œ ˙

œ Œ ‰ œ œ œ

f

f

˙ ‰ œ œ Jœter u ni

˙ ‰ œ œ Jœter u ni

˙ ‰ œ œ œ˙ œ œ œ‰ œ œ œ ˙

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

© RL.197.02.2010

3. Duetto "O quam tristis et afflicta"

9

Page 11: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

###

###

11 œ œ .œ œŸ œ Œge ni ti!

œ .jœ rœ œ Œge ni ti!

œ œŸ jœ œ jœœ œ Jœ ‰ Œ‰ œ œ œ œ œ

∑∑

œ œ œ œ œ# .œ œ œ .œn œ .œ.œ

7 6 4

jœ64n

œ6

œ6

œ6

œ6

∑∑

.œŸ œ œ .œŸ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ

p f

p fœ œ œ# œO quam tris tis

œ œ œ œO quam tris tis

œ œ œ# œœ œ œ œœ œ œ œ p

Ó œ œet af

Ó œ œet af

œ œ œ œ# œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œÓ œ#

75

œ

- - -

- - -

&&

&?

###

###

###

### Tasto solo

16 œ œ œ œfli cta fu it

œ œ# œ œfli cta fu it

œ œ˙

œ œ# ˙

w64

#

œ œ œ œil la be ne

œ œ# œ# œil la be ne

œ ˙ œœ œ# ˙#

w

œ œ œ œdi cta, be ne

œ œ œ œdi cta, be ne

œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ˙ ˙#

75

F

Fjœ jœ Œ ˙di cta, ma

jœ jœ# Œ ˙di cta, ma

œ œ Œ ˙œ œ# ˙œ Œ ‰ œ œ# œ

p

p˙ ‰ œ œ Jœter u ni

˙ ‰ œ œ jœter u ni

˙ ‰ œ œ œ˙ œ œ œ‰ œ œ œ ˙

6

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

&&

&?

###

###

###

###

21 œ .jœ rœ œ Œge ni ti,

œ .jœ# rœ œ Œge ni ti,

œ œ œ œ œ œœ œ# œ œ œ œ‰œ œ œ œ Œ

f

f ˙ma ter

˙ ˙ma ter

˙ ˙˙ ˙‰ œ œ# œ ‰ œ œ œ

p

p

‰œ œ Jœ œ .jœ rœu ni ge ni

‰œ œ jœ œ .jœ# rœu ni ge ni

‰œ œ œ œ œœ œ œ œ œ#

6 64

5#

π f

œ Œ Óti!

œ Œ Óti!

jœ œ jœ œ œ# œn œ œ#Jœ

œ œ6

.œ7 # 6 2

Jœ6#4

∑∑

œ œ œ .œ œ .œ .œ œ œŸ

œ# œ6

œ6

œ6

œ6

œ6

œ65

œ#

∑U

∑U

œ œ œÓU

œ Œ ÓU

- - - - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.2010 10

Page 12: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&?

####

4242

Organo FJœ œ œ œœ œ

Jœ œ œ œœ2

œJœ œ œ œ

œ œJœ œ œ œœ œ

Jœ œ œ œœ œ

œ œ œ Œœ œ

pœ œ œŸ

œ œœ œ œ

Ÿ

œ œ

&?

####

9 jœ œ jœœ œ#

œ œ Œœ œ

6

Jœ œ Jœœ. œ.

Jœ œ jœœ œ πJœ œ Jœ

œ œJœ œ jœœ œ p

jœ œ jœœ œ

jœ œ jœœÿ œÿ

fjœ œ Jœ

œ œ

jœ œ œ œ œ œœ œ

&&?

######

19 ∑jœ ˙

œ œ

∑jœ.

œ Jœœ œ

∑œ œ œ œ œ œœ œ p

∑jœ œ Jœ

œ œ

∑œ œ œ œ œ œœ œ

Alto solo∑

œ œ œœ Œ

jœ œ œ œQuae moe

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

jœ œ œ œre bat

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ2

œ

- -

&&?

######

27

Jœ œ œ œet do

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

jœ œ œ œle bat,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ π

Jœ œ œ œet do

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ64

œ75

œ œ jœ Œle bat

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ p

jœÿ .œŸet tre

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

jœ .œŸme bat,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

jœ œ jœcum vi

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ#75

- - - - - - -

© RL.197.02.2010

4. Aria "Quae moerebat et dolebat"

11

Page 13: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&?

######

34 jœ jœ Œde bat

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœÿ œÿ

œ œna ti

‰ jœ ‰ jœœ œ#

œ œ#poe nas,

‰ jœ ‰ jœ#œ54

œI

œ œpoe nas

‰ jœ ‰ jœœb 6 œ#

5

.jœ rœ œin cly ti,

‰ jœ ‰ jœœ œ

jœ œ jœ#et tre

‰ Jœ ‰ Jœ#œ œ

jœÿ œ jœme bat,

‰ Jœ ‰ Jœœ œ

- - - - - - - -

&&?

###### π

41 jœ œ jœ#cum vi

‰ Jœ ‰ Jœ#œ œ

jœÿ .œde bat

‰ Jœ ‰ Jœ

œ œ

p

p

œ œna ti

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ42

œ œpoe nas,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ#53

œ64

f

f

œ œna ti

‰ jœ ‰ jœJœ Jœ

œ7

œ#5

œ œ œ Jœ œ œpoe nas

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

65

jœ .œ# jœin cly

‰ jœ ‰ jœJœ# Jœœn œ

p

œ Œti,

‰ jœ ‰ jœœ œ

- - - - - - -

&&?

######

p49 jœÿ œ jœ#et tre

‰ jœ ‰ jœ#œ œ

n 6

jœ œ jœme bat,

‰ jœ ‰ jœœ6

Ϲ

jœÿ œ jœ#cum vi

‰ jœ ‰ jœ#œ œ

6n

jœ .œde bat

‰ jœ ‰ jœœ6

œp

pœ œna ti

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ42

œ œpoe nas,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ#53

œ64

f

f œ œna ti

‰ jœ ‰ jœJœ Jœ

œ7

œ#

œ œ œ Jœ œ œpoe nas

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

- - - - - - - -

&&?

######

57 jœ .œ# jœin cly

‰ jœ ‰ jœJœ# Jœœ œ

œ Œti.jœ œ Jœ

œ œ

∑œ œ œ œ œ# œœ œ p

∑jœ œ Jœ

œ œ

∑œ œ œ œ œ# œœ œ

œ œ œœ Œ p

p œŸ œŸQuae moe

‰ jœn ‰ jœJœ Jœœb

œ2

œŸ œŸre bat

‰ jœn ‰ jœJœ Jœœ3

œ4

- - - -

© RL.197.02.2010 12

Page 14: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&?

######

65 œn Jœ jœet do

‰ jœn ‰ jœJœ Jœ#œ#7 b

œ7n

jœÿ œ jœle bat,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

œ œ œ jœet do

‰ jœ ‰ jœJœ Jœ#œ65

œn

œ œ jœ Œle bat,

‰ œ Jœœ œ

6

∑œ œ œ œ œ# œœ65

œn

p

œŸ œŸet tre

œ œ ‰ jœœ œ Jœœ œn2

œŸ œŸme bat,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ3

œ4

œ jœ jœcum vi

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ7

œ5

- - - - - - - -

&&?

######

73 jœ œ jœde bat,

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

6

œ œ œ œ œcum vi

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ65

œ

œ œ jœ Œde bat.

‰ œ Jœœ œ

6

∑œ œ œ œ œ œœ65

œ

œ œ œ œœ œ p

Jœ œ Jœet tre

‰ Jœ ‰ Jœœ œ

Jœ .œŸ

me bat,

‰ Jœ ‰ jœœ œ π

Jœ œ Jœcum vi

‰ Jœ ‰ Jœœ œ

- - - - -

&&?

######

81

Jœ .œde bat

‰ Jœ ‰ jœœ œ

p

p

œ œna ti

‰ jœ ‰ jœœ œ

2

œ œpoe nas,

‰ jœ ‰ jœœ3

œ4

f

f

œ œna ti

‰jœ ‰

jœJœ Jœ

œ7

œ5

.œŸ œ œ .œŸ œ œpoe nas

‰jœ ‰ jœJœ Jœ

œ œ65

jœ .œ jœin cly

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

œ Œti,

‰ Jœ ‰ jœœ œ p

Jœ œ Jœet tre

‰ Jœ ‰ Jœœ œ

- - - - - - -

&&?

######

89

Jœ .œme bat,

‰ Jœ ‰ jœœ œ π

Jœ œ Jœcum vi

‰ Jœ ‰ Jœœ œ

Jœ .œde bat

‰ Jœ ‰ jœœ œ p

pœ œna ti

‰ jœ ‰ jœœ œ

œ œpoe nas,

‰ jœ ‰ jœœ œ f

fœ œna ti

‰jœ ‰

jœJœ Jœ

œ œ

.œŸ œ œ .œŸ œ œpoe nas

‰jœ ‰ jœJœ Jœ

œ œ65

jœ .œ jœin cly

‰ jœ ‰ jœJœ Jœœ œ

- - - - - - -

© RL.197.02.201013

Page 15: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&?

###### f

97

œ Œti.

jœ œ Jœœ œ

∑œ œ œ œ œ œœ œ p

∑jœ œ Jœ

œ œ

∑œ œ œ œ œ œœ œ

œ œ œ œ# œn œœ Œ f

œ œ œ œ œ‰ œ. œ. œ.

∑U

œœŒ

œ ŒU

© RL.197.02.2010 12

Page 16: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&

&?

####

####

c

c

cc

Soprano solo

Alto solo

Organo p

pLargo

.œ Jœ œ œ rœ œ ‰Quis est ho mo,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ

2

œ# œ œ

œ œ Jœ# rœ .œqui non fle ret,

œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœœn6

œ œ œ œ64n

œ#6

œ œ

.œ Jœ rœ .œ# JœChris ti ma trem

œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœœn œ œ œ œ

64n

œ œ6

œ

- - - -

&

&

&?

####

####

4 œ œ Jœ Jœ ‰ jœsi vi de ret in

œ œ œ œ œ œ Œœ œ œ œ œ œ#‰ œ

6

œ#7n

œ œ64

œnŒ p

wtan

∑wŒ œ œ œnŒ œ œ#

63

œnb

Largoœ œ .œ œ .œ .jœ# rœ# œUto sus pli ci o?

∑œ œ œ# U˙ ˙#œ#73

œn6

Un

p

.œ jœn œ# œ rœ œ ‰Quis non pos set

œ œ œ œ œ œ œ œ#œn œ œ œ œ# œ œ œœb

œ œ œ œ2

œ# œ œ

- - - - - - - - -

-

&

&

&?

####

####

8 ∑

œ# œ jœ# rœ .œcon tri sta ri,

œ œ œ œ œ# œ œ œœ# œ œ œ œ œ œ œœn6

œ œ œ œ64n

œ#6

œ œ

∑.œ Jœ rœ .œ# jœ

pi am ma trem

œ œ œ œ œ# œ œ œœ œ œ œ œ# œ œ œœn œ œ œ œ

64I

œ œ6

œ

œ œ jœ jœ# ‰ jœcon tem pla ri do

œ œ œ œ œ œ# Œœ# œ œ œ œ œ#‰ œ

6

œ#75

œ œ64I

Πp

∑w

len

wŒ œ œ# œnŒ œ œ#

63

œnb

- - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.2010

5. Duet "Quis est homo"

15

Page 17: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&

&?

####

####

Largo

12 ∑œ œ .œ œ# .œ rœ .jœ# rœ# œ

Utem cum fi li o?

œ œ œ# U˙ ˙#œ#73

œn6

˙UI

p

œ# ‰ jœ jœ jœ ŒQuis est ho mo,

œ# ‰ jœ jœ jœ ŒQuis non pos set

.œ œ œ# œ œ# œ .œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

.œ# jœ jœ jœ Œqui non fle ret,

.œ# jœ jœ jœ Œcon tri sta ri,

.œ œ œ# œ œ# œ .œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- -

- - - - - - -

&

&

&?

####

####

15 .œ# jœ œ œChris ti ma trem

.œ# jœ œ# œpi am ma trem

.œ œ œ# œ œ# œ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ# œ œ œ

Jœ .œŸ jœ jœ# ‰ Jœsi vi de ret injœ .œŸ jœ jœ# Œ

con tem pla riœ œ œ œ œ œ# œœ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œœ# œ œ œ œ

64

œI œ œ p

œ œn .œ œ .œ# Rœ Rœ Jœ Œtan to sus pli ci o?

Ó Œ ‰ jœdo

.œ jœ# ˙Jœ

œ Jœ .œ# œ œ# œ œ œ

7 6I œ œ œ œ

- - - - - - - -

- - - - - -

&

&

&?

####

####

86

86

86

86

18 ∑

œ œn .œ œ .œ# rœ rœ jœ Œlen tem cum fi li o?

.œ jœ# .œ œ œ# œ œ# œJœ

œ Jœ .œ# œ œ œ œ œ

7 6Iœ Œ π

œ# Œ œ# ŒQuis? Quis?

œ Œ œ# ŒQuis? Quis?

.œ œ œ# œ œ# œ œ ŒU

.œ œ œ œ œ œ œœ Œ œ ŒU

FAllegro

F

.œ jœ œ œPro pec

.œ jœ œ œPro pec

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ.œ

53

.œ64

.œ jœ œ œca tis

.œ jœ œ œca tis

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ.œ

53

.œ64

- - -

- -

- -

© RL.197.02.2010 16

Page 18: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&

&?

####

####

22 .œ jœ œ œsu æ

.œ jœ œ œsu æ

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ.œ

3

.œ64

.œ œ ‰gen tis

.œ œ ‰gen tis

œ œ. œ. .œœ œ. œ. .œ.œ

3

œ œ œ.

.œ jœ œn œvi dit

.œ jœ œ œvi dit

œ œ œ œ œn œœ œ œ œ œ œ.œ .œ

6b4

.œ jœ œn œJe sum

.œ jœ œ œJe sum

œ œ œ œ œn œœ œ œ œ œ œ.œ

3

.œ6b4

.œ jœ œn œin tor

.œ jœ œ œin tor

œ œ œ œ œn œœ œ œ œ œ œ.œ

3

.œ6b4

.œ œ ‰men tis

.œ œ ‰men tis

œ œ. œ. œ ‰œ œ. œ. œ.œ

3

œ œ œ

- - - - - -

- - - - - -

&

&

&?

####

#### f

f28 .œ .œet fla

.œ .œet fla

œ œ œ œ œ œ.œ# .œ

.œ .œgel lis

.œ .œgel lis

œ œ œ œ œ œ.œ .œ

5

.œ œ# Jœsub di

.œ œ jœsub di

œ œ œ œ œ œ.œ

65

.œp

.œ Œ ‰tum;

.œ Œ ‰tum;

œ œ. œ. œ ‰.œ œ œ œ

p.

vi

.vi

œ œ œ# œ œ œ.˙

.dit

.dit

œ œ œ œ œ œ.˙

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&

&

&?

####

#### cresc.

cresc.34

.Je

.Je

œ œ œ œ œ œ.˙

.˙sum

.˙sum

œ œ œ œ œ œ.˙

.œ .œin tor

.œ .œin tor

œ œ œ œ œ œ.˙

.œ .œmen tis

.œ .œmen tis

œ œ œ œ œ œ#.˙

f

f .œ .œ#et fla

.œ .œet fla

œœ œ ‰ œ# œ

.œ .œ

.œ .œgel lis

.œ .œgel lis

‰ œ œ ‰ œ œ.œ .œ

- - - - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.201017

Page 19: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&

&?

####

####

40 .œ œ# jœsub di

.œ œ jœsub di

‰ œ œ ‰ œ# œ.œ .œ

œ ‰ Œ ‰Utum;

œ ‰ Œ ‰Utum;

jœ# .œ Œ ‰U

.œ Œ ‰U p

p.œ .œ#et fla

.œ .œet fla

‰ œ œ ‰ œ# œ.œ .œ

.œ .œgel lis

.œ .œgel lis

‰ œ œ ‰ œ œ.œ .œ

.œ œ# jœsub di

.œ œ jœsub di

‰ œ œ ‰ œ# œ.œ .œ

f

œ ‰ Œ ‰tum.

œ ‰ Œ ‰tum.

.œ œ œ œ

.œ .œ

-- - - - -

-- - - - -

&

&

&?

####

####

46 ∑

.œ œ œ œ#

.œ .œ p

jœ# .œ œ œ œ.œ .œ

.œ œ œ œ#

.œ .œ- π

∑U

∑U

jœ# .˙U

© RL.197.02.2010 18

Page 20: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

#

##

c

cc

Soprano solo

Organo P

à Tempo giusto1 ∑

œ œ .œ œ .œ Jœ .œœ. œ. œ. œ. œ.

64

œ.3

œ. œ.

œ œ .œ œ .œ œ œ jœ .œœ42

œ œ#6

œ œ œ œ œp

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# jœ œ˙6

˙#7 6

&

&?

#

##

4 ∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn œ# jœ œ˙nb

˙#7 6

œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ˙n œ œ f

Jœn œ Jœ# œ œ œ œn œ œ œœ œ œ œ

&

&?

#

## p

7 ∑

jœ .œ jœ Jœ œ Jœ#œ ˙

2

œ

∑œ œ œ œn œ œ œ jœ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ

p

Ó œ œ .œ œ .œVi dit

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ

œ Œ œ. œ. œ. œ.

Jœ .œ œ œ .œ œ .œsu um dul cem

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ.64

œ. œ. œ. œ42

œ œ#6

œ

- - -

© RL.197.02.2010

6. Aria "Vidit suum dulcem natum"

19

Page 21: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

#

## dolce

dolce11 œ œ œ jœ Œ œ œ3

na tum mo ri

œ œ œ Œ Œ œœ œ œ# œ œ ˙œ œ œ œ ˙

6

œ œ# œ œ œen tem, de so

œ œ# œ Œ œ˙ ˙n˙#7 6

˙n6b

œ œ# œÿ œ œla tum, mo ri

œ œ# œ Œ œw˙#7 6

˙n6

œ œ œÿ œŸ œŸen tem, de so

œ œ œ œ œ˙ œ œ

7 6

œ œ œ œ#75

p assai e staccato

JœŸ jœ Œ œ Œla tum, dum

œ œ Œ Œ œ.œ œ œœ64

3

Œ œ7

Œ

- - - - - - - - - - - -

&

&?

#

##

16 œ Œ œ Œe mi

Œ œ. Œ œ.œ œœ5

Œ œ Œ

˙b ˙sit spi

Œ œb . Œ œ.œ œœ#7 b5

Œ œ4

Œf

.œ jœ œ Œri tum.

Œ œ. jœ œ jœœœ3

Œ jœ œ œ œp f

Jœœ Jœ Jœ

œ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ jœ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ

- - - - - -

&

&?

#

## p

21 œ œ .œ œ .œ jœ .œ#Vi dit su um

œ œ .œ œ .œ jœ .œ#œ œ œn

6

œ œ54 n

œ œ œ

jœn .œ œ œ jœ .œdul cem na tum

jœn .œ œ œ jœ .œ

œ#7 b œ

6

œ œ œ4

œ3

œ œ

œ œ .œ œ# .œ Jœ .œ#mo ri en tem,

œ œ .œ œ# .œ Jœ .œ#œ œ œn

6

œ œ4

œ œn œ

jœ .œ œ œ# jœ .œde so la tum,

jœ .œ œ œ# jœ .œ

œ#7

œ6

œ œ œ54

œ3

œ œ

- - - - - - - - -

&

&?

#

## F

25 œ œ jœŸ

de so la

œ œ œ œ jœ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ œ œœ7n

œ œ œ œ64

œ œ#75

œp

œ Œ .œ Jœ#tum, dum e

œ Œ jœ œ jœ#.œ# Jœ œ œœ ˙ œ

jœ# .œ jœ jœ .œŸ jœmi sit spi ri

œ œ œ œn œ œ œ jœ .œ jœœ œ Jœ ˙ œ#œ œ œ œ f

œ ˙n œ .œ œ .œtum. Vi dit

œ ˙n œ .œ œ .œœ Œ ˙nœ Œ ˙#

7 b5

- - - - - - - -

© RL.197.02.2010 20

Page 22: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

#

## f

29 œ œ jœ ˙ œ .œ œ# .œ#su um dul cem

œ ˙ œ .œ œ# .œ#œ Œ ˙

œ Œ œ#75

œ œ œp

œ# œ# œ Jœ Œ œn œ3

na tum mo ri

œ œ# œ œŒ œnœ# œ œ ˙

œ Œ ˙b 6

œ œ# œ œ œen tem de so

œ œ# œ Œ œ˙ ˙n˙#7 6

˙nb

œ œ# œÿ œ œla tum, de so

œ œ# œ Œ œw˙#7 6

˙n6

- - - - - - - - - - - - -

&

&?

#

##

33 jœŸ œ Œla tum

œ œ œ œ œ œ#´

œ´ œ

œ œ œ œ œ# œ œ œ

œ64

œ œ#75

œ œn

Πsotto voce sempre

œ Œ œ Œdum e

Œ œ Œ œœ œœ7n

Œ œ# Œ

œ œ Ómi sit,

Œ œ Œ œœ œœ4

Œ3

œ6

Œ π

sotto voce˙ ˙dum e

Œ œ Œ œœ œœ Œ œ# Œ

˙ ˙mi sit

Œ œ Œ œœ# œœ Œ œ Œ

.˙ œspi ri

Œ œ Œ œœ œ#œ Œ œ Œ

- - - - - - - -

&

&?

#

## p

39

˙ Ótum.

œ œ Œ œœ œ œœ Œ œ

6

Œ

œ œ Œ œœ œ œœ6

Œ œ# Œ

œ œ œ œœ# œ# œ œœ

nœ œ

64

œ#75

œ œ œ œœ œ œ# œœ54

œ œn

œ

∑U

˙ ÓU˙˙ ÓU

© RL.197.02.201021

Page 23: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

######

83

83

83

Alto solo

Organo

1 ∑œ. œ. œ.

∑p

œ œ# œœ. œ. œ.

œ œ œ œ.œ œ œ

∑œ œ jœ œœ œ œ

œ œ œ œœ œ œ

œ œn œœ6

œ6

œ6

œ œ œ#œ6n5

4

jœ64I

∑jœ œn

œ#6

œ#6

œ7

&

&?

###### f

9 ∑œ. œ. œ# . œ. œœ œ

n 6œ6

p

œ œ œ#œ65

œ4

œn

f

∑œ. œ. œ# . œ. œœ œ

6 nœ6

œ œ œ#œ œ œ

œ ‰œ ‰

jœ œ œE jaœ œ œ

∑p

œ œ# jœn œma ter

œ œ# œœ œ œ

64

œ œ œ jœfons a

œ œ œ œ.œ65

œ64

œn6

- - -

&

&?

######

17

œ œ jœ œmo ris.œ œ jœ œ

œ6

œ œ64

œ œ œ jœfos a

œ œ œ œœ6

œ64

œn

œ œ œ jœ ‰3

mo ris.

œ œ œ Jœ ‰3

œ œ œn œ œ œ

œ œ jœme senœ œ œœ ‰

p

œ œ œti re

œ œ œœ œ œ

œ œ œ jœvim do

œ œ œ œœ œ œ

œ œ jœ œlo ris.œ œ jœ œœ œ œ π

πœ œ œ jœvim do

œ œ œ œœ œ œ

- - - - - - - -

&

&?

######

25

œ œ œ jœ ‰3

lo risœ œ œ Jœ ‰3

œ œ œ p

p .œfac,

.œ‰ œ œ

.œnut

.œn‰ œ# œ

7b5

f

fœ œ œte cum

œ. œ. œ# . œ. œœ œ œ p

p œn œ jœ#lu ge

œn œ œ#œ œ œ f

.œam,

œ. œ. œ# . œ. œœ œ œ p

œn œ jœ#lu ge

œn œ œ#œ œ œ

œ ‰am.œ. œ. œ.

œ ‰

- - - - - -

© RL.197.02.2010

7. Aria "Eja mater fons amoris"

22

Page 24: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

###### f

33 ∑œ œ# œœ œn œ

∑œ œ œ œ.

œ œ œ

∑œ œ jœ œ

œ œn œp

∑œ œ œ œ

œ œ œ

∑œ. œ. œ# . œ. œ. œ.œ œ œ

œn œ œ#œ œ œ

œ œ œœ ‰

Jœ œ œE jaœ œ œ

-

&

&?

######

p

41

œ œ# jœ œma ter,

œ œ# œœ œn œ

œ œ œ jœfons aœ œ œ œ

œ œ œ

œ œ jœ œmo ris,œ œ jœ œ

œ œn œπ

œ œ œ jœfons aœ œ œ œ

œ œ œf

œ œ œ jœ ‰3

mo ris.œ. œ. œ# . œ. œœ œ œ p

œ œ jœme se

œ œ œ.œ#7 b 6 5

f

œ œ jœti re

œ.œ. œ# . œ. œÿ

œ œ œ

œ œ Jœvim do

œ œ œ.œ#

7 6 5

- - - - - - - -

&

&?

######

49 œ# œ# œ jœ ‰3

lo ris

œ# œ# œ‰

œ œ œnp

p.œ

fac,.œ‰ œ œ‰ œ œ#

.œut.œœ œ œœ œn œ#

.œte.œœ# œ œ

œ œ œ#

.œcum.œœ œ œ

œ œn œ#

.œlu .œœ# œ œ

œ œ œ#

.œge.œœ œ œœ œn œ#

œ ‰am.œ ‰œ#

œ œ# œ

- - - -

&

&?

######

57

Jœ œfac, ut

œ œ# jœ œœ œ# œ

œm œ jœ ‰te cum

œ.œ. œ# . œ. œÿ

œ œ œ

œ œ jœ#lu ge

œ œ œ#œ œ œ

œ ‰am

œ ‰œ ‰

f

.œŸE

.œŸ

.œŸja

.œŸ

œ œ jœma ter,

œ œ œœ œ œ

p

œ œ jœfons a

œ œ œœ œ œ

- - - - - -

© RL.197.02.201023

Page 25: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

######

65 jœ# œmo ris,

jœ# ÿ œÿJœ# œ

œ œ jœnme sen

œ œ œnœ œ œn

jœ# œti re

jœ# œJœ# œ

œn œ jœnvim do

œn œ œnœn œ œn

jœ œlo ris,

jœ œjœ œ

.œvim

.œœ œ œ

.œdo

.œœn œ œ#

Largo

œ# œ# œUlo ris,

œ# œ# jœ ‰U

.œU

- - - - - - -

&

&?

######

p

73

.œfac,.œ‰ œ œ

‰ œ œ#

.œut.œœ œ œœ œn œ#

.œte.œœ# œ œ

œ œ œ#

.œcum.œœ œ œ

œ œn œ#

.œlu .œœ# œ œ

œ œ œ#

.œge.œœ œ œœ œn œ#

œ ‰amœ ‰œ#

œ œ# œ

œ œ# jœfac ut

œ œ# œœn

œ6n œ#

- - -

&

&?

###### f

81

œ jœte cum

œ. œ. œ# . œ. œÿœ4

œ6

œ6

p

pœ œ jœ#lu ge

œ œ œ#œ œ œ

f

œ ‰am,

œ.œ. œ# . œ. œÿ

œ œ œp

dolce assaiœ œ jœ#lu ge

œ œ œ#œ œ œ

œ ‰am.œ. œ. œ.

œ ‰F

œ œ# œœ œ œ

œ œ œ œœ œ œ

∑œ œ jœ œœ œ œ

- - - - -

&

&?

######

p

89 ∑

œ œ œ œœ œ œ

f

∑œ. œ. œ# . œ. œœÿ œÿ œÿ

p

œ œ œ#œ œ œ

f

∑œ. œ. œ# . œ. œœÿ œÿ œÿ

p

œ œ œ#œ œ

4œn

.œU

.œu© RL.197.02.2010 24

Page 26: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

CC

CC

Soprano

Alto

Organo

fAllegro1 w wFac, ut

w wŒ œ œ œ œ œ œ œ∑

.˙ œ œ œ œ œar de at cor

.˙ œ œ œ œ œœ# œ w ˙∑ f

˙ ˙ œ œ œ# œme um in a

w wFac, ut

œ œ œ œ œ œ œ# œw Ó ˙∑

- - -

&&

&?

###

###

######

4 œ# œ w ˙man do Chri stum

.˙ œ œ œ# œ œar de at cor

œ# œ w ˙˙ ˙n w#∑

˙ ˙ Ó ˙nDe um Chri

˙ ˙ œn œ œ œme um in a

œ œ œ# œ œ œ œ œ˙ ˙# ww

b I w6

˙ ˙ wstum De

œ# œ w ˙man do Chri stum

œ# œ w ˙˙ ˙ w.

7I 64

œ6

œ65

œ œI œ

w wum, ut

˙ ˙ Ó ˙De um, Chri

w w˙ Ó Ó ˙

œ œ œ œ œ œn œ# œ

- - - -

- - - - - -

&&

&?

###

###

######

8 .˙ œ œ œ# œ œsi bi com

˙ ˙ w#stum De.˙ œ œ œ# œ œ˙ ˙n w#

œ#65

œ w2 6 5

p

œ œ œ œ Œ œ œ œpla ~ ~ ~

˙ ˙ wŸum, ut si

œ œ œ œ Œ œ œ œw ww5 6

w#5 6

Œ œ œ œ Œ œ œ œn~ ~ ~ ~

wŸ wŸbi comŒ œ œ œ Œ œ œ œnw ww5 6

w5 6

F

F

Œ œ œ œ Œ œ. œ. œ.~ ~ ~ ~ ~

wŸ Œ œ. œ. œ.pla ~ ~ ~Œ œ œ œ Œ œ. œ. œ.w œ œ œw5 6

w

- -

- - - -

© RL.197.02.2010

8. Duet "Fac ut ardeat cor meum"

25

Page 27: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

Ÿ~~~ Ÿ~~~

p

p

12 wŸ Œ œ œ œ~ ~ ~ ~

wŸ Œ œ œ œ~ ~ ~ ~

w Œ œ œ œw œ œ œœ2

œ œ œ w

wŸ .œ œ œ ˙~ ~

wŸ .œ œ œ ˙~ ~

w .œŸ œ œ ˙w .œ œ œ ˙œ2

œ œ œ .˙2

œ

.œ œ œ ˙ w~ ~

.œ œ œ ˙ œ œ ˙~ ~

.œŸ œ œ ˙ w.œ œ œ ˙ œ œ ˙

.˙2

œ ˙ Œ œ6

w w˙ ˙ Ó

~

w w˙ ˙ Œ œ ˙œ65

œ œ3

œ œ6

œ Œ œ6

&&

&?

###

###

######

16 w ˙ ˙

˙ ˙# w

w œ œ ˙˙ ˙# wœ65

œ œI œ œ6

œ Œ œ6

˙ ˙ Ó ˙~

wn w˙ ˙ Œ œ ˙wn wœn65

œ œ œ œ6

œ Œ œ6

˙ ˙# œ ˙ œ

.˙ œ wce am.

˙ ˙# œ ˙ œw wœ65

œ œn

œ ˙6

˙f

f

œ œ œ œ ˙# Óce am.

∑ wFac,

œ œ œ œ ˙#Ó

∑ wÓ w

6 4Iœ6

œ

-

-

&&

&?

###

###

######

f20 ∑ wFacm

w .˙ œut ar de∑ ww .˙ œœ œ œ œ ˙#

65

˙

w .˙ œut ar de

œ œ œ œ ˙ ˙at cor me

w .˙ œœ œ œ œ œ œ ˙˙64

˙#6

w

œ œ œ œ œ œ ˙at cor me

˙ ˙# ˙ Óum

œ œ œ œ œ œ ˙˙ ˙# ˙Ów

7 I6.˙ œn

6

˙ ˙# ˙ Œ œum in

∑ Ó ˙in

˙ ˙# ˙ Œ œw# ˙ ˙œ65

œ# œI

œ œ6

œ Ó

- - - - - -

- - - - - -

© RL.197.02.2010 26

Page 28: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

24 œ œ œ œ wŸa man

˙ ˙ œ œ œ œa man ~

œ œ œ œ w˙ ˙ œ œ œ œ∑ w

5 6

wŸ wŸ

Œ œ œ œ Œ œ œ œ~ ~ ~ ~

w wŒ œ œ œ Œ œ œ œw5 6

w5 6

wŸ œ œ. œ. œ.~ ~ ~

Œ œ œ œ œ œ. œ# . œ.~ ~ ~ ~ ~

w œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ œ# œw5 6

w p

wŸ Œ œ. œ. œ.~ ~ ~ ~

wŸ Œ œ. œ# . œ.~ ~ ~ ~wŸ Œ œ œ œw œ œ# œœ2

œ# œ œ w

-

-

&&

&?

###

###

######

28 wŸ Œ œ. œ. œ.~ ~ ~ ~

wŸ Œ œ. œ# . œ.~ ~ ~ ~wŸ Œ œ œ œw œ œ# œœ2

œ# œ œ w

wŸ .œŸ œ œ ˙~ ~

wŸ .œŸ œ# œ ÿ~ ~ dowŸ .œŸ œ œ ˙

ÿw .œ œ# œ ˙Œ7I

œ œ# œ# .˙2

œ

.œŸ œ œ ˙ Œ œ œ œ~ do, in a

.œŸ œ# œ ÿ œ œ ˙Chri stum De um, ut.œŸ œ œ ˙

ÿœ œ œ œ.œ œ# œ ˙ ˙ ˙

.˙2

œ# ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œman do Chri stum

w wsi biw wœ œ œ œ œ œ œ œ˙2

wn2

˙

- - -

- -

&&

&?

###

###

######

32 œ œ œ œ œ œ œ œDe um, ut si bi com

w wcom

w wœ œ œ œ œ œ œ œ˙2

w2

˙

œ# œ ˙ ∑pla ce am.

˙ w ˙#pla ce

œ œ# œ œ ˙ ˙#˙# ˙ ∑6I4

Œ œ6

œ65

œ œI œ

f

f

w wFac, ut

˙ Ó wam. Fac,

w w˙ Ó w

6˙ ∑

.˙ œ œ œ œ œar de at cor

w .˙ œ#ut ar de

.˙ œ œ œ œ œw .˙ œ#∑ wI

- - - - - - -

- - - - - - - - - -

© RL.197.02.201027

Page 29: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

36 ˙ w ˙me

œ œ œ œ œ# œ ˙at cor me um in

˙ w ˙œ œ œ œ œ# œ ˙w7 6

.I 64

œ

F

F

w œ œ œ œum, ut si bi

˙ ˙# ˙ ˙a man do

w œ œ œ œ˙ ˙# ˙ ˙œ65

œ œI œ6

˙6

Œ œ œ œ Œ œ œ œcom pla ~ ~

wŸ wŸChri stumŒ œ œ œ Œ œ œ œw w

wn7 6

w7 6

Œ œ œ œ Œ œ œ œ~ ~ ~ ce

wŸ wŸ

De

Œ œ œ œ Œ œ œ œw ww7 6

w7 6

- - - - - -

- - - - - - - -

&&

&?

###

###

######

p

p

40 ˙ ˙ wŸam, ut si

˙ Œ œ œ œ Œ œum ut si bi com

˙ Œ œ œ œ Œ œ˙ ˙ w˙ Œ œ œ

6

œ Œ œ

wŸ wŸbi com

œ œ Œ ˙ œ Œ œpla ~ ~

œ œ Œ œ œ œ Œ œw wœ6

œ Œ œ œ6

œ Œ œ

F

F

wŸ wpla

œ œ Œ œ ˙ Óce am,

œ œ Œ œ ˙ Ów wœ6

œ Œ œ œ œ œ œ

w w

Wcom

Ww wœ7

œ œ œ œ7

œ œ œ

- - - - - - - - - - -

- - - - - - -

&&

&?

###

###

######

44 w w

.˙# œ wpla ce am.

w# ww wœ7I œ œ œ œ œ

6

œ œ

.˙ œ ˙ Óce am.

∑ wFac,

w ˙ Ó∑ Œ œ# œ# œœ7

œ œ œ ˙#6

Ó

f∑ wFac,

w .˙ œut ar de∑ wœ œ œ œ œ# œ œ# œ

∑ f

w .˙ œut ar de

œ œ œ œ ˙# ˙at cor me um,

w œ œ# œ# œœ œ œ œ ˙# Ó∑ wI

- - - - - - - - -

- - - -

© RL.197.02.2010 28

Page 30: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

48 œ œ œ œ ˙# ˙at cor me

∑ Ó ˙utœ œ œ œ œ# œ ˙

∑ Ó ˙w6

.I 64

œ6

˙ ˙# wum,

w .˙ œsi bi com

˙ ˙# ww .˙ œœ65

œ œI œ œ6

œ ˙ F

∑ Œ œ œ œut si bi

œ œ œ œ ˙ Œ œpla ce am, com∑ Œ œ œ œœ œ œ œ ˙ Œ œ˙42

˙#6 5

˙ Œ œ6

Œ œ œ œ Œ œ œ œcom pla ~ ~

œ œ Œ œ œ œ Œ œpla ~ ~ ~Œ œ œ œ Œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ Œ œœ œ#

7

Œ œn6

œ œ#7

Œ œn6

- - - - - -

- - - - -

&&

&?

###

###

######

52 Œ œ œ œ Œ œ œ œ~ ~ ~ ~

œ œ Œ œ œ œ Œ œ~ ~ ~ ~Œ œ œ œ Œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ Œ œœ œ

7

Œ œ6

œ œ7

Œ œ6

f

f

œ œ. œ. œ. w~ ~ ~ ~

œ œ. œ. œ. w~ ~ ~ ~

œ œ œ œ wŸœ œ œ œ ww œ

2

œ œ œ

p

p

Œ œ. œ. œ. w~ ~ ~ ~

Œ œ. œ. œ. w~ ~ ~ ~

Œ œ œ œ wŸœ œ œ ww œ

2

œ œ œ

f

f

w w

œ œ w ˙w wœ œ w ˙

.˙ œ6

œ65

œ œ œ

&&

&?

###

###

######

56 Œ œ. œ. œ. wŸ~ ~ ~ ~

œ œ. œ# . œ. wŸ~ ~ ~ ~

Œ œ œ œ wŸœ œ# œ wœ6

œ Ó Œ œ#5

œ# œ

p

p

p

Œ œ. œ. œ. wŸ~ ~ ~ ~

Œ œ. œ# . œ. wŸ~ ~ ~ ~

Œ œ œ œ wŸœ œ# œ ww œ

2

œ# œ# œ

˙ Œ œ œ œ Œ œ~ ~ ~

œ œ œ œ Œ œ# œ œ~ ~ ~

œ œ œ œ Œ œ# œ œ˙ Œ œ œ œ Œ œ˙ Œ œ

6œ œ Œ œ

6

œ œ Œ œ ˙ Ó~ ce am.

Œ œ# œ œ Œ œ œ œ~ ~ ~ ceŒ œ# œ œ Œ œ œ œœ œ Œ œ ˙ Ó

œ œ Œ œ#6

œ œ Œ œ#6

-

-

© RL.197.02.201029

Page 31: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

###

###

######

f

fTasto solo

60 w wFac, ut

˙# w ˙am in a

œ# œ w ˙w wWI

.˙ œ œ œ œ œar de at cor

˙ ˙ wman˙ ˙ w.˙ œ œ œ œ œ

W

œ œ œ œ Œ œ œ œme ~ ~ ~

w ˙# ˙nœ œ œ œ Œ œ œ œœ œ ˙ ˙# ˙nW

Œ œ œ œ w~ ~ um.

˙# ˙n ˙ ÓdoŒ œ œ œ w˙# ˙n w

w Œ œ# œ# œ

- -

- - - - - - - - - - -

&&

&?

###

###

######

64 ∑ wut

WChri∑ wW

œ3

œn œn œ œ7

œ œ œ

w wsi

Wstum

w wWœ7

œ œ œ œ7

œ œ œ

w wbi

WDe

w wWœ7

œ œ œ œ7

œ œ œ

˙ ˙ ˙ ˙com pla

w# ˙ Óum

w ˙ ˙w# ˙ Óœ7I

œ œ œ ˙ ˙n6

- - - - - -

- - - - - - - - - -

&&

&?

###

###

######

68 ˙ w ˙Ó ˙ ˙# œ œ

ut si bi comÓ ˙ œ# œ ˙˙ w ˙w7 6

w7 6

4I

.˙ œ ˙ Óce am.

˙ ˙# ˙ Ópla ce am.

˙ ˙# œ œÿ

œÿ œ# ÿw œ

w54

I ˙ Ó f

∑∑

œ œÿ œÿ œ# ÿ œÿ œÿ œn ÿ œ# ÿŒ œ œ œ# ´ ˙ Ó

∑∑

œÿœ#ÿ

œÿ œÿ œ œ œ œ

Œ œ œ œ6 6

5I

∑U

∑U

ww ∑U

wU ∑

- - - - - -

- - - -

© RL.197.02.2010 30

Page 32: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&?

####

cc

Organo fA tempo giusto1 ˙ ˙

œ œ œ œ œ6

œ œ œœ œ .œŸ œ œ œ .œ œ .œ .œŸ œ œ

œ œ œ6

œ œ œ œ7

œ

œ œ œ œ ˙ œ .œ œ .œœ œ œ

6

œ œ65

œ œ œ

&?

####

4

œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

64

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ œ œœ53

œ œ œ œ7

œ œ œfœ œ œ œ œ œ œ œ ˙#

œ Œ ‰n 2œn œ œ

&?

####

7 œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙nœ Œ ‰

7œ œ œ

œ œ œ œ rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ

p# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰n 2

œn œ œ œ Œ

&&

&?

########

f

10 ∑∑

˙n œ œ œ œ rœ œ‰

7œ œ œ œ œ œ œ

p

SopranoÓ ˙San∑

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ Œ œ œ œ œ

˙ œ œ rœ .œcta ma ter,∑

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

- - -

© RL.197.02.2010

9. Duetto "Sancta Mater, istud agas"

31

Page 33: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

13

œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œi stud a gas,∑

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

7

œ œ œ œ6

œ

œ œ .œ œ .œ œ œ jœ Œi stud a gas∑

œ œ œ œ jœ œ jœœ œ œ œ Jœœ Jœ

œ65

œ œ œ œ œ6

œ7

œ64

p

jœ œ Jœ jœ œ Jœcru ci fi xi∑

‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœJœ Jœ Jœ JœJœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰

- - - - -

&&

&?

########

16 jœ œ jœ jœ jœ Œfi ge pla gas∑

‰ jœ ‰ jœ œ œ ŒJœ Jœ œ œJœ ‰ jœ# ÿ ‰ ‰ œ œ œ

Ÿ Ÿcor di∑Ÿ Ÿ

‰ œ œ œ ‰ œn

œ# œ

œ œ Jœ Œ .œ# Jœme o, cor di∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙#œ Œ ‰

n 2œn œ œ

- - - -

&&

&?

########

19 œ œ# Jœ Œ .œn Jœme o, cor di∑œ œ œ# œ œ œ œ œ jœ ˙œ# Œ ‰

7

œ œ œ#

œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ œ .JœŸ rœ

me o va li∑

œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ

pœ Œ .œ#Ÿ Jœde, cor di∑

≈ œ œ# œ œ œ œ œ jœ ˙#

œ Œ ‰2nœn œ œ

- - - - - -

© RL.197.02.2010 32

Page 34: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

22 œ œ# Jœ Œ .œn Jœme o, cor di∑œ œ œ# œ œ œ œ œ jœ ˙nœ# Œ ‰

7nœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ œ .JœŸ rœ

me o va li∑

œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ œ jœ œŸ

œ œ œ œ ‰ œ œ œ f

œ Œ Óde. ∑

œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

64

œ œ53

œ

- - - - -

&&

&?

########

25 ∑∑

œ œ œ œ .œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ7n

œ œ œ œ œ œ œ

∑∑

.œŸ œ œŸ œ œ œ‰ œ œ œ œ Œ p

Alto

∑˙ ˙Tu i

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ#

6

œ œ œ

- -

&&

&?

########

28 ∑

œ œ .œ .œ œ .œ œ jœ œ œna ti vul ne

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

6

œ œ65

œ œ#7

œ

œ œ jœŸ œ# .œ œ .œ

ra ri tam dig

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ# œœ œ œ

6

œ œ65

œ œ œ p

œ œ jœ Œ jœ œ jœna ti, tam dig

jœ œ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ

œ œ6

œ7

œ4

jœ ‰ jœ ‰

- - - - - - - -

© RL.197.02.201033

Page 35: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

31 ∑jœ œ Jœ jœ œ jœ

na ti pro me

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœjœ7

‰ jœ7n

‰ jœ ‰ Jœ#75

∑jœ jœ Œ ˙Ÿ

pa ti poe

œ œ Œ Ÿ

‰ œ œ# œ ‰ œ œ œ

∑Ÿ œ# œ jœ Œ

nas me cum,Ÿ œ# œ œ# œ œ œ œ œ

‰ œ œ# œ œ Œ

- - - - -

&&

&?

########

34 ∑˙# œ Œ

poe nas,

jœ ˙# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰n 2

œn œ œ œ# Œ

∑.œn jœ œ# œ œ œ œ œ œ œ

poe nas me cum

jœ ˙n œ# œ œ œ œ œ œ œ‰

7nœ œ œ# œ œ œ# œ

.œŸ œ .jœŸn rœ œ Œ

di vi de,

.œŸ œ œŸn

≈ œ œ# œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ œ Œ

- - - - -

&&

&?

########

p

p37 ∑

˙# œ Œpoe nas,

jœ ˙# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰ œn œ œ œ# ´ Œ

∑.œn jœ œ# œ œ œ œ œ œ œ

poe nas me cum

jœ ˙n œ# œ œ œ œ œ œ œ‰

7nœ œ œ# œ œ œ# œ

f

.œŸ œ .jœŸn rœ œ Œ

di vi de.

.œŸ œ œŸn ˙

‰ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - -

© RL.197.02.2010 34

Page 36: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

40 ∑∑

˙ œ# œ œ œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ œ# œ

∑∑

.œŸ œ œŸn

œ œ œ#‰ œ œ œ œ Œ

p

p

.œ Jœn jœ .œ JœFac me ve re

.œn jœ jœ .œ jœFac me ve re

.œ jœn jœ .œ jœ.œ Jœ Jœ .œ JœŒ œ œ œn

n6œ

-

-

&&

&?

########

43 jœn .œ Jœ Jœ œ œ jœ œ œte cum fle re, te cum

jœ .œ jœ jœ œ œ jœ œ œ#te cum fle re, te cum

jœn .œ jœ œ œ œ œ œ œJœ .œ Jœ œ œ œ œ œ œ#œ œn

n6œ œ œ œ

7nœ

œ œ jœ Œ .œn Jœfle re, cru ci

œ œ# jœ Œ .œ jœnfle re, cru ci

œ œ œ Œ .œ jœnœ œ# œ .œn Jœnœ œn

64n

œn6

œn 6

œb

œ

jœ .œn Jœ jœ .œ Jœfi xo con do

jœn .œ jœ jœ .œ jœfi xo con do

jœn .œ jœ jœ .œ jœJœ .œn Jœ Jœ .œ Jœœ œb

n 6œ œ œ œ

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&&

&?

########

46 jœ .œn Jœ œ œ œ œ œ œ#le re, con do

jœn .œ jœ œ œ œn œ œ œle re, con do

jœn .œ jœ œ œ œn œ œ œJœ .œn Jœ œ œ œ œ œ œ#œ œb œ œ œ œ

7nœ

œ œ# jœ Œ Óle re,

œn œ œ Œ œ œnle re, do nec

œn œ œ Œ Óœ œ# œ œ œn

œ œn œ7n

œ64

6

œ œ jœ œ jœdo nec e go

˙# jœ œ jœe go

œ# œ jœ œ jœ˙# Jœ œ Jœ

7nœ64

œ

- - - - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.201035

Page 37: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

49 .œ jœ œ Œvi xe ro,

.œ jœ œ# Œvi xe ro,

œ œ œ œ œ Œœ œ œ œ œ#œ64

œ#75

œ œ œn

ŒF

F ˙nŸ Ÿdo necŸ Ÿdo nec

˙ ˙˙n ˙‰ œ œn œ ‰ œ œ# œ

œ œ# Jœ Œ Óe go

œn œ jœ Œ ˙#e go do

œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙#

œ Œ ‰ œ œ œ

- - - -

- - - - - - -

&&

&?

########

52 Ó .œ Jœdo nec

œ Œ .œn jœnec, do nec

œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙n

œ# Œ ‰ œ#75

œ œ

œ œ œ Jœ œ œ œ .jœ# rœe go vi xe

œ œ œ jœ œ œ œ .jœ rœe go vi xe

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ# œœ œ œ œ œ œ œ œ

p

œ Œ Óro.

œ Œ Óro.

.œ jœn .œ jœ#.œ Jœ .œ Jœœ œ œ œ

b6œ œ œ œ#

n 6

- - - -

- - - -

&&

&?

########

55 ˙ ˙Jux ta∑

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œœb

œ œ œ œn œ œ œ

œ œ .œ œ œ œ œ Jœ œ œcru cem te cum∑œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ# œ

œ œ Jœ Œ Ósta re,Ó

te

œ œ œ Œ œn œ œ œ‰ œ Jœ# ˙œ œ œn

6

œ#6I

œ œ œ œ

- - - - -

© RL.197.02.2010 36

Page 38: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

58 ∑˙ œ œ# .œli ben ter,

˙ œ œ .œœ# œ œ œ œ œ œ œœn6

œ œ œ œ œ œ6

œ

fÓ Œ ‰ jœin

œ# œ œ œ Jœ œ œ œ œ jœ ‰ jœso ci a re in

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰jœœ œ œ œ œ œ œ œ# œ Jœ

œ65

œ œ#75

œ œ œ œF

˙n œ œ Jœ jœplan ctu de

˙ œ œn jœ jœplan ctu de˙n œ œ œ œ˙ œ œn œ œ

‰ œb 5

œ œ6

˙#b75

- - - -

- - - - - - - - -

&&

&?

########

61 .œŸ jœ œ ‰ Jœsi de ro, in

.œŸ jœ œ# Œsi de ro,˙nŸ œ œ œ# œ œ œ œ œ˙ Ó‰ œ

bœ#75

œ œ Œ

˙# œ ‰ jœnplan ctu, inÓ Œ ‰ jœ

in

jœ ˙# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰n2

œn œ œ œ# Œ

˙n œ œ œ Jœ œ œplan ctu de

˙n œ œ œ jœ œ œplan ctu, in

˙n œ œ œ œ œ œ˙n œn œ œ œ œ œ‰ œ. œ# . œ# . œ œ œ œ

- - - - - - -

- - - - -

&&

&?

########

p

64 œ .jœ rœ œ Œsi de ro.

œ .jœ# rœ œ Œplan ctu de

œ œ œ œ .œ jœnœ œ œ# œ Óœ64

œ œn

œ œ œn œ œb6

∑∑

.œ Jœ# .œ Jœnœn œ œ œ

n 6œ œn œ œ

b 6

f

∑∑

.œ Jœ# .œ œn œn œ œ œ œœ œ œ œn 6 œ œn6 œ

6

œ65

- - -

- - - - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.201037

Page 39: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

######## p

espr.67 Ó ˙Vir∑

œ œ# œ œ œ œœ64

œ œn

œ œ œ œ œ

˙ .jœ rœ œgo vir gi num∑

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œn œ œ œ

œ œ œ œ œn œ œ œ œ jœ Œprae cla ra,∑

˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œn œ œ œ Œœ6

œ œ# œ œ œ œ#7

œ

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

&&

&?

########

70 ∑˙ ˙mi hi

œ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

.œ jœ œ œ œ œ Jœ œ œjam non sis a

˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

p

Ó .œ Jœfac me

œ œ jœ Œ .œ jœma ra, fac me

œ œ œ Œ ‰ Jœœ ‰ Jœœ

œ œ6

œ7

œ64n

Jœ ‰ Jœ ‰

- - - - - -

&&

&?

########

73 jœ .œ jœ jœ .œ jœto cum plan ge

jœ .œ jœ jœ .œ jœto cum plan ge

‰jœ ‰

jœ ‰jœ ‰

jœJœ Jœ Jœ Jœ

Jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ#7

œ Œ .œ jœnre, mi hi

œ Œ .œ jœre, mi hi

œ Œ .œ jœnœ.œ Jœ

œ Œ Œ œ

jœn .œ jœ jœ .œ jœjam non sis a

jœ .œ jœ jœ .œ jœjam non sis a

.œ jœn .œ jœ.œ Jœ .œ Jœœ œb

n 6œ œ œ

n6œ

- - - - -

- - - - -

© RL.197.02.2010 38

Page 40: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

########

76

œ œ# jœ Œ œ Œma ra fac,

œ œ jœ Œ œ Œma ra fac,

œ œ# œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ Óœ œ œ œ œ

6

Œp

.œ# jœ œ œ jœ Œfac me te cum∑

jœ ˙# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰n 2œn œ œ œ Œ

.œn jœ œ œ .œfac me te cum

.œ jœ œ œfac me te cum

jœ ˙n œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ

- -

- - -

&&

&?

########

79

œ .jœ rœ œ Œplan ge re,

œ .jœ rœ œ Œplan ge re,

.œ œ œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ Œp

∑.œ# jœ œ œ jœ Œ

fac me te cum,

jœ ˙# œ œ œ# œ œ œ œ œ

‰ œn œ œ œ Œf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œfac me te cum,

œn œ œ œfac me te cum˙n œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ

- - - -

- - -

&&

&?

########

82

œ .jœ rœ œ Œplan ge re.

œ .jœ rœ œ Œplan ge re.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ64

œ œ3

œ œ œ œ œ

∑∑

œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œŸ

œ œœ64

œ œ3

œ œ œ œ œ

∑U

∑U

œ œ œ œ jœ œ œ œ œU

œ œ œ œ œ ŒU

- -

- -

© RL.197.02.201039

Page 41: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

###

###

###

c

cc

Alto solo

Organo f

Largo1 ∑œ .œ œ .œ œ .œ œ œ# œ# rœ Jœ ŒU

œ .œ œ .œ œ .œ œ œ# œ ŒU p

œn .œ œ .œ œn .œ œ œ# œ# rœ Jœ ŒU

œn .œ œ .œ œn .œ œ œ# œ ŒU

&

&?

###

###

### fp assai

3 ∑

œn .œ œ .œ œ .œ œ œ œ# œ ‰U œ œ#Jœ

œn .œ œ .œ œ .œ œ œ œ ŒU

∑œŸ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ

UŒœ œ œ# œ œ# œ

Ó Œ U œ œ œ œ

&

&?

###

###

### p

5 ∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

f

.œ œ .œ œ œ# . œ. œŒU

.œ œ .œ œ œ# . œ. œ ŒU p

œ .œ œ .œm œ jœ# jœ# Jœ ŒUFac ut por tem

œ .œ œ .œ œ .œ œ œ# œ# œ ŒU

œ .œ œ .œ œ .œ œ œ# œ ŒU

-

© RL.197.02.2010

10. Aria "Fac ut portem Christi mortem"

40

Page 42: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

###

###

### p assai

8

œn .œ œn .œm œ jœ# jœ# Jœ ŒUChri sti mor tem,

œn .œ œ .œ œn .œ œ œ# œ# œ ŒU

œn .œ œ .œ œn .œ œ œ# œ ŒUp

œn .œ œ .œm œ jœ jœjœ ‰ jœ

Chri sti mor tem, pas

œn .œ œ .œ œ .œ œ œ œ# jœjœ ‰ jœJœ

œn .œ œ .œ œ .œ œ œ œ ‰ jœ6

- - - - - - - - -

&

&?

###

###

###

10 .jœŸ œ œ Jœ jœ jœ jœ ‰ jœsio nis fac con sor tem et

.œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ7

œ œ7

œ œ œ œ œp

.œŸ

œ œ œ œ œ œ œ .œŸ

œ œ œ œ œ œ œpla

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ64

œ œ œ

.œŸ

œ œ œ œmœ œ

mœ œ œ .œ

mœ œ .œ

mœ œ œ œ œ œ

gas re

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ75

œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - - - - - -

&

&?

###

###

### f

13

.œ œ œ jœ .JœŸ rœ œ Œ

co le re.

œ œ œ œ .œ œ .œ œ .œ œœ œ œ œ .Jœ ≈ Œ‰ œ œ œ œ Œ

.œ# ÿœ .œ œ .œ œ .œn ÿ

œ .œ œ .œ œœ# ´ Œ œn ´ Œ F

œ œ œ œ œ œÿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œÿ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- -

&

&?

###

###

### p

16 .œ jœ jœ jœ ŒFac me pla gis

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ .œ œ œ jœ jœ Œvul ne ra ri,

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ# œ# œ œ œ œ œ œ

œ œ .œ œ œ jœ jœ# ‰ rœ rœvul ne ra ri cru ce

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - -

© RL.197.02.201041

Page 43: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&

&?

###

###

###

19

jœ .jœ rœ rœ .jœ rœ jœ jœ ‰ jœhac i ne bri a ri, i

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœb 2

œ œ œ œ œ œ œ

.œŸ œ œ Jœ jœ œ# œ# jœ Œne bri a ri

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œÿœ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ œn œ œ

- - - - - - - - - -

&

&?

###

###

### pF

21

œm œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#ob a mo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ

π p

œ œ œ œ œ œ œ œ# rœ rœ jœ ‰ rœ rœrem fi li i, ob a

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ jœJœœ œ œ œ œ œ#

- - - - - - - - - - -

&

&?

###

###

### f

23 œ œ œ œ œ œ jœ .jœ rœ œ jœ# jœ3 3

mo rem fi li i, ob a

œ œ œ œ .œ œ .œ œ œ œœ œ œ œ# .œ œ .œ œ œ# œœ œ œ œ .œ œ .œ œ œ# œ

p colle parte

Largo

œ œn œ œ œ .œŸ jœ3

mo rem fi li

www f a tempo p

œ Œ Ói.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - -

&

&?

###

###

### f

26 ∑U

.œ œ .œ œ œ# œ œŒU

.œ œ .œ œ œ# œ œ ŒU© RL.197.02.2010 42

Page 44: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&?

###

###ccOrgano F

Allegro (ma non troppo)

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ

œ œ œ œœŸœ œ œŸœ œ œ œ œ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œpJœ œ Jœ Jœ œ Jœ

œ œ œ œf

œŸœ œ œŸœ œ œ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

&?

###

### p5 Jœ œ Jœ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œf

Jœ œ Jœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ p

œ œ œ œŸ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

πœ œ œŸ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

&?

###

### f assai

9 œ œ œŸ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

&&

&?

######

###

### f

13 ∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ p

Jœ œ Jœ Jœ œ JœIn flam ma tus∑

jœ œ jœ jœ œ jœÓ Jœ œ Jœœ œ œ œ

œŸ œŸ œ œ jœ Œet ac cen sus∑

œŸ œŸ œ œ œ ŒJœ

œ Jœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

Jœ œ Jœ Jœ œ Jœper te, vir go,∑

jœ œ jœ jœ œ jœÓ Jœ œ Jœœ œ œ œ

- - - - - -

© RL.197.02.2010

11. Duetto "Inflammatus et accensus"

43

Page 45: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

######

###

###

17 œŸ œŸ œ œ jœ ‰ Jœsim de fen sus in∑

œŸ œŸ œ œ œJœ

œ Jœ Jœ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œŸ œ ‰ Jœdi e ju∑‰ œ jœ# œ œ œ# œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ p

œ œŸ œ Jœ jœdi ci i. In flam∑‰ œ jœ# œ œ œœ œ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ

π

œ œ œŸ œ Jœ jœma tus et ac∑

œ œ œŸ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ œ œ

- - - - - - - - -

&&

&?

######

###

### F

21

œ œ œŸ œ Jœ jœcen sus per te,∑

œ œ œŸ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ œ œp

œ œ œŸ œ Jœ jœvir go, sim de∑

œ œ œŸ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ œ œ

œ œ œŸ œ ‰ Jœfen sus in∑

œ œ œŸ œ Œ

œ œ œ œ# œ œ œπ

wŸdi ∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ#

- - - - - - - -

&&

&?

######

###

###

25 ˙ œ œ# œ œ œ œ œe ju∑

œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

f

œ œŸ œ Œdi ci i.∑

œ œŸ œ œ œ# œ œ

œ64

œ œn

œ œ œ œ œ

∑∑

œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ

∑∑

œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œœn œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - -

© RL.197.02.2010 44

Page 46: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

######

###

###

29 ∑∑

œ œ jœ œ# œ œ œœ œ œ œ œ Œ p

Jœ œ jœ jœ œ jœFac me cru ce

jœ œ jœ jœ œ jœJœ œ Jœœ œ œ œ

œŸ œŸ œ œ jœ Œcu sto di ri

œŸ œŸ œ œ œ ŒJœ

œ Jœ# œ œœ œ œ œ œ œ œ œn œ œ

Jœ œ Jœ Jœ œ JœMor te Chri sti∑

jœ œ jœ jœ œ jœÓ Jœ œ Jœœ œ œ œ

- -

- - - -

&&

&?

######

###

###

33 œŸ œŸ œ œ jœ Œprae mu ni ri,∑

œŸ œŸ œ œ œ ŒJœ

œ Jœ Jœœ œ œ œ œ œ œ œ

jœ jœ œn œ Œcon fo ve ri,

jœ jœ œ œ Œcon fo ve ri,

œ œ œnŸ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

jœ jœ œ œ Œcon fo ve ri,jœ# jœ œ œ Œcon fo ve ri,

œ œ# œŸ œ œ œ œ œœ# œ œ œ œ œ# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ˙con fo ve

Ó Œ œ œ œ œ˙œ Œ œ œ œ œ

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&&

&?

######

###

###

37

Jœ Jœ œŸ œ ŒFac me cru ce

w

œ œ œŸ œ œ œ œ œwœ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ Jœ œŸ œ Œcu sto di ri

w

œ œ œŸ œ œ œ œ œwœ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ Jœ œŸ œ Œmor te Chri sti

w

œ œ œŸ œ œ œ œ œwœ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ Jœ œŸ œ Œprae mu ni ri,

˙ œ Œri,

œ œ œŸ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.201045

Page 47: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&

&?

######

###

### p dolce

41 ˙n ˙con fo

˙ ˙con fo

˙n ˙˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

˙# ˙ve ri,

˙ ˙ve ri,

˙# ˙˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

f

f

œ œ œ œ œ Jœ œ œcon fo ve ri

œ œ œ œ œ jœ œ œcon fo ve ri

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ

œ .jœ rœ œ Œgra ti a,

œ .jœ rœ œ Œgra ti a,

œ. œ. œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&&

&?

######

###

### p

45

˙n ˙con fo

˙ ˙con fo

˙n ˙˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

˙# ˙ve ri,

˙ ˙ve ri,

˙# ˙˙ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ

f

fœ œ œ œ œ Jœ œ œcon fo ve ri

œ œ œ œ œ jœ œ œcon fo ve ri

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ

œ .jœ rœ œ Œgra ti a.

œ .jœ rœ œ Œgra ti a.

œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - -

- - - - - - - -

&&

&?

######

###

###

49 ∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œp

∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ64

œ œ

∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œU

œ œ œ œ œ ŒU

© RL.197.02.2010 46

Page 48: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&?

###

ccc

Organo

dolce p sempre

Largo assai.œ Jœ œ œ#≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ# œJœ ‰ Jœ ‰ jœ

64

‰ jœn

.œ jœ œ œ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

.œ jœ œ œ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ# œ

jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰

&&?

###

4 .œ Jœ# jœ .œ Jœ≈ œ œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

jœ .œ jœ# jœ ˙≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

sotto voce

π

.œ Jœ# jœ .œ Jœ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

&&&&?

#####

Soprano

7 ∑∑

jœ .œ jœ# jœ ˙≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

?

Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

p

p sostenuto

Alto

Pédale

œ œ œ œ#Quan do cor pusÓ œ œ

Quan do≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ#Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

Ó œ œmo ri

œ œ œ œcor pus mo ri≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œJœ ‰ Jœ ‰ jœ# ‰ jœ ‰

- - - -

- - - -

© RL.197.02.2010

12. Duetto "Quando corpus morietur"

47

Page 49: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&&?

####

10 œ œ .œ Jœe tur fac ut

œ œ# Óe tur≈ œ œ œ ≈ œ œ# œ ≈ œ œ# œ ≈ œn œ œ

jœ64

‰ jœn‰ Jœ#

6

‰ Jœ7

jœ .œ jœ jœ .œ jœ jœ#a ni mae do∑≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œn œ œ ≈ œ œ œ#jœ ‰ jœ

6

‰ Jœ65

‰ Jœn ‰

œ œ# .œ Óne turÓ .œ Jœ

fac ut≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ ‰ Jœn

2

‰ Jœ6

‰ Jœ65

- - - - -

-

&&&?

####

13 ∑jœ .œ jœ jœ .œ jœ jœ

a ni mae do≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ ‰ jœ

6

‰ jœ65

‰ Jœ ‰

.œ Jœ ˙pa ra di

œ œ jœ Œ .œ jœne tur pa ra≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œn ≈ œ œ œJœ ‰ Jœ ‰ Jœn

6

‰ Jœ ‰

œ œ .œ Jœsi glo ri

œ# œ œ .jœ rœdi si glo ri≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œJœ7n

‰ Jœ64

‰ Jœ54

‰ Jœn‰

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

&&&?

####

16 œ Œ Óa.

œ Œ Óa.≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œn œ œ ≈ œ œ œ#jœ ‰ jœ

6

‰ Jœ65

‰ Jœn‰

Ó œ œQuan doœ œ ˙#

Quan do cor≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ# œ# œ ≈ œ œ œjœ ‰ jœ

6

‰ jœ7n

‰ jœ ‰

œ œ ˙#cor pus mo

˙ ˙pus mo≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

- - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.2010 48

Page 50: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&&?

####

19 ˙ œ# œnri e

˙# ˙ri e≈ œn œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ# œ œ ≈ œn œ œ#jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

jœ œ Œ œn œ#tur fac ut

œ# ˙ œtur fac ut≈ œ œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œn œn œ ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

œ œn œ œa ni mae do

œ œ# œ œ#a ni mae do≈ œ œ œ ≈ œn œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ# œ#

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

&&&?

####

22 œ# œ# .œ .œ Jœne tur pa ra

jœ# œ œ Óne tur≈ œ œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œn œ œ ≈ œ œ œ#

jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰

jœ# .œ jœ jœ .œ jœdi si glo ri∑≈ œ œ œ ≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ#Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰

pp

œ Œ œ œa, pa ra

œ œ ˙pa ra di≈ œn œ# œ ≈ œ œ œ ≈ œ œn œ ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

- - - - - - - -

- - - - - - -

&&&?

####

25 œ# œ œ Jœ Jœdi si glo ri

œ œ .œ jœsi glo ri≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

piano assai

π sotto voce

œ ŒU œ œa, pa ra

œ ŒU Óa,

jœ œ ŒU ≈ œn œ# œ ≈ œ œ œœ ŒU jœ ‰ jœ ‰

.˙ œdi si

œ œ œ# œpa ra di si≈ œn œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰

- - - - - - - - -

- - - - - - -

© RL.197.02.201049

Page 51: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&&?

####

CCCC

28

.œ jœ œ Œglo ri a.

œ jœ# jœ œ Œglo ri a,≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰

∑U

∑U

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ# œ ŒU

jœ ‰ jœ ‰ œ ŒU f

fPresto assaiwA ∑wÓ œ œ

wmen, ∑

w œ œ∑

wa ∑w œ œ

w∑

w œ# œ∑

- - - - - - -

- -

&&&?

####

34

˙ œ œmen,∑

˙ œ œœ œn œ œ∑

wŸa ∑wŸ˙ ˙

∑ f

˙ Ómen,

wAw

œ œÓ œ

6

œ

Ó ˙a

wmen,w

˙˙

˙ œ œ#

˙ ˙

waw˙ ˙˙9

œ3

œ

˙ ˙#

ww˙ ˙#˙#9

œ#3

œ

˙ ˙

˙ œ œmen,˙ œ œ˙ ˙

œ œn œ œ

˙ ˙#

w#Ÿaw# ˙ ˙#˙ ˙

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

&&&?

#### f

42 ˙ Ómen,

˙ ˙men, a˙ ˙˙ œ# œ

w

wa˙ ˙˙ ˙˙ œ œw7 6

˙# ˙n

˙ ˙˙ ˙˙# œn œw7 6

˙# ˙n

˙ ˙˙ ˙˙# œn œw7 6

˙ œ œ

˙ ˙˙ ˙˙ œ œ˙7

œ3

œ6

˙ ˙#˙ ˙#ww7 n6

˙ ˙men, a

˙ ˙men, a˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ˙ œ œ

7 6 5

˙ ˙men, a

˙# Ómen,œ# œ. œ. œ.œ œ œ œ

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.2010 50

Page 52: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&&?

####

51 ˙n ˙#men, a∑

œ. œ. œ# . œ# .œ œ œ œ∑

˙ Œ œmen, aw

a .˙ œwœ

nœ œ œ

œ# œ# œ œ#wœ# œ# œ œ#wœ œ œ# œ#

.˙ œ

w.˙ œw

œ œ œ œ

œ# œ# œ œ#wœ# œ# œ œ#wœ œ œ# œ#

˙ Ómen,œ œn œ œn

wœ œn œ œn˙ Ó

∑œ œ œ œ#œ œ œ œ#

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

&&&?

####

58 wa

.˙ œw.˙ œ

œnœ œn œn

w

œ# œ œ œ#wœ# œ œ œ#œ œ œ# œ

w

.˙ œw.˙ œ

œ œ œ œ

w

œ# œ œ œ#wœ# œ œ œ#œ œ œ# œ

œ œn œ œn

˙ Ómen,œ œn œ œn˙ Ó

˙ Ó

œn œ œ œ#∑

œn œ œ œ#∑

.˙ œ

waw.˙ œ

œ œ œn œn

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

&&&?

####

65 œ œ œ œ#wwœ œ œ œ#œ œ œ œ

.˙ œ

ww.˙ œ

œ œ œ œn

œ œ œ œ#wwœ œ œ œ#œ œ œ œ

˙ Ómen,

œ œ œ œœ œ œ œ˙ Ó˙ Ó

∑œ œ œ œœ œ œ œ

wa

.˙# œ

.˙# œwœ

nœ œ œ

wœ œ œ œœ œ œ œwœ œ œ# œ#

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

© RL.197.02.201051

Page 53: Stabat Mater...c c c c Soprano Alto Organo p 1 Grave Ó˙. ˙ œ# œ œ œ œ œ 4 œ# œ# 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ 3 9 œ œ 6 œ œn 5 4 œ œ 6 œ ∑ ∑ œ˙. œ ˙ œ œ

&&&?

####

72 w

.˙# œ

.˙# œwœ œ œ œ

wœ œ œ œœ œ œ œwœ œ œ# œ# Tasto solo

wmen,

˙# ˙men, a˙# ˙˙ ˙

w

wa˙ ˙˙ œ œ˙ ˙w

w˙ ˙˙ œ œ˙ ˙w

w˙ ˙˙ œ œ˙ ˙w

˙ œ œ˙ ˙˙ œ œ˙ ˙w

˙ ˙#w˙ ˙#w

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

&&&?

####

80

˙ Ómen,

˙ Ómen,

œ œ œ œœ œ œ œ

˙ Ó

f

f

Ó ˙naÓaœ œ œ œnœ Œ Ó

Ó ˙#

˙ Ómen,

˙ Ómen,œ œ œ œ

˙ Ó

Ó ˙aÓaœ œ œ# œ

Ó ˙#

˙# ˙men, a

˙ ˙men, aœ# œ œ œ

˙ ˙n

˙ ˙#men, a

˙ ˙men, a

œ œ œ œ#˙ ˙

˙ Ómen,

˙ Ómen,œ œ œ œ

˙ Ó

- - - -

- - - -

&&&?

####

p

p

87 Ó ˙naÓaœ œ œ œn

Ó ˙#

˙ Ómen,

˙ Ómen,œ œ œ œ

˙ Ó

f

f

Ó ˙aÓaœ œ œ# œ

Ó ˙#

˙# ˙men, a

˙ ˙men, aœ# œ œ œ

˙ ˙n6

˙ ˙#men, a

˙ ˙men, a

œ œ œ œ#

65

n

forte assai

ƒ

˙ ˙#men, a

˙ ˙men, a

œ œ Œ œ˙

7n

˙ ˙men, a

˙ ˙#men, aŒ œ Œ œ

˙7n

˙ ÓUmen.

ÿ ÓUmen,˙ ÓU

˙ ÓU

- - - - - -

- - - - - -

© RL.197.02.2010 52

FIN