Sri Caitanya Bhagavata Madhya 2 (VDT)

download Sri Caitanya Bhagavata Madhya 2 (VDT)

of 188

 • date post

  02-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  7

Embed Size (px)

description

e book

Transcript of Sri Caitanya Bhagavata Madhya 2 (VDT)

 • r Vndvana dsa hkura

  Madhya khaa, drugi dio

  r Caitanya-bhgavata

 • 3r Vndvana dsa hkura

  Madhya khaa, drugi dio

  r Caitanya-bhgavata

 • 4Prijevod na engleski - Kusakratha das (ACBSP) Prijevod na hrvatski - NP Lektura - Ragini, Shantidd Prijelom - Lila oujak, 2015.

 • 5Sadraj

  Poglavlje 4 Susret s Gospodinom Nityanandom 2

  str.7

  Poglavlje 5 Opis Vyasa puje

  str.24

  Poglavlje 6 Susret s Gospodinom Advaitom

  str.59

  Poglavlje 7 Susret Pundarike i Gadadhara

  str.94

  Poglavlje 8 Opis razotkrivanja moi i obilja

  str.125

 • 6

 • 7etvrto poglavlje Susret s Gospodinom Nityanandom 2

  Strofa 1

  Slava Gospodinu Caitanyi, ivotu svih svjetova! Neka se uvijek, u svakom trenutku, sjeam Njegovih stopala. Gospodin Caitanya je stajao pred Gospodinom Nityanandom. Gospodin Nityananda je prepoznao Svog Gospodina.

  Strofa 2

  Sretno usredotoen u oblik Gospodina Caitanye, Gospodin Nityananda je gledao oima koje nisu treptale.

  Strofa 3

  Izgledalo je kao da je Gospodin Nityananda Svojim jezikom polizao oblik Gospodina Caitanye. Izgledalo je kao da je Svo-jim oima Gospodin Nityananda pio ljepotu oblika Gospodi-na Caitanye. Izgledalo je kao da je Svojim rukama Gospodin Nityananda zagrlio Gospodina Caitanyu. Izgledalo je kao da

 • 8je Svojim nosom Gospodin Nityananda mirisao Gospodina Caitanyu.

  Strofa 4

  Gospodin Nityananda je stajao mirno i nepokretno. Nije nita rekao niti ita uinio. Svi su zbog toga bili ispunjeni udom.

  Strofa 5

  Gospodin Caitanya je gospodar svih ivih bia. Znao je kako izvesti Gospodina Nityanandu iz Njegovog transa.

  Strofa 6

  Predloio je rivasi kako bi trebao izgovarati strofu iz rimad Bhagavatama.

  Strofa 7

  Shvaajui Gospodinov znak, rivasa Pandit je odjednom po-eo izgovarati strofu koji opisuje meditaciju na Gospodina Krinu.

  Strofa 8

  Recitirao je rimad Bhagavatam (10.21.5): Sjeali su se kako

 • 9je Krina bio obuen, ukraen paunovim perom na Svojoj gla-vi, ba kao plesa i s plavim cvjetovima postavljenim preko uha. Njegova uta odjea je sjajila poput zlata i bio je ovjenan vaijayanti vijencem. Obuen na tako privlaan nain, Krina je ispunio otvore Svoje flaute nektarom koji je izlazio s Njegovih usana. Tako su Ga se sjeali ulazei u Vrindavanu koja je uvi-jek slavna zbog otisaka stopala Krine i Njegovih pratioca.

  Strofa 9

  Jednostavno samo nakon to je uo izgovaranje ove strofe, Gospodin Nityananda vie nije bio pri svijesti.

  Strofa 10

  Gospodin Nityananda je pao u nesvijest od zanosa. Govori! Govori!, Gospodin Caitanya je naredio rivasu.

  Strofa 11

  Nakon nekoliko trenutaka uvi ponovno ovu strofu, Gospo-din Nityananda se opet onesvijestio. Dodirnuvi Gospodina Caitanyu, plakao je.

  Strofa 12

  Ponovno i ponovno uvi ovu strofu, Gospodin Nityananda

 • 10

  je postao lud i urlikao je kao lav. uvi Njegovo urlikanje, svemir se raspao na komadie.

  Strofa 13

  Nevien od drugih, Gospodin Nityananda je grubo pao na ze-mlju. U svojim srcima svi su pomislili, Njegove kosti zasigur-no su se razbile u komadie.

  Strofa 14

  U strahu da se povrijedio, vainave su dozivali: Krina, spasi Ga! Krina, spasi Ga!

  Strofa 15

  Gospodin Nityananda se valjao po zemlji. Njegovo tijelo je bilo prekriveno suzama koje su tekle iz Njegovih oiju.

  Strofa 16

  Gledajui lice Gospodina Caitanye, uzdisao je. Blaenstvo je bilo u Njegovom srcu. Trenutak za trenutkom glasno se smijao.

 • 11

  Strofa 17

  Jednog trenutka je plesao, drugog je padao, zatim bi pljeskao Svojim rukama, a potom bi skakao sa obje noge.

  Strofa 18

  Vidjevi ovo veliko udo ludog blaenstva ljubavi prema Go-spodinu Krini, Gospodin Caitanya i vainave su plakali.

  Strofa 19

  Ponovno i ponovno je Gospodin Nityananda bio preplavljen zanosom. Svi su Ga pokuali umiriti, ali nitko to nije mogao.

  Strofa 20

  Kada nitko od vainava to nije mogao uiniti, Gospodin Caitanya Ga je zagrlio.

  Strofa 21

  Gospodin Nityananda je predao Svoj ivot Gospodinu Cai-tanyi. Kad Ga je Gospodin Caitanya zagrlio, On se smirio.

  Strofa 22

  Gospodin kome je predao Svoj ivot sada Ga je grlio. Gospo-din Nityananda je bio nepomian.

 • 12

  Strofa 23

  Gospodin Nityananda je plovio u vodama ljubavi za Gospo-dina Caitanyu. Bio je kao Lakman koji je postao nemoan u zagrljaju Gospodina Rame.

  Strofa 24

  Pogoen strijelom iste duhovne ljubavi, Gospodin Nityanan-da je pao bez svijesti. Jo uvijek grlei Gospodina Nityanandu, Gospodin Caitanya je plakao.

  Strofa 25

  uo sam kako je ta blaena ljubav koju su osjeali u odvojeno-sti bila poput ljubavi ri Rame i Lakmana.

  Strofa 26

  Gospodin Caitanya i Gospodin Nityananda su osjetili najviu ljubav. Osim ljubavi ri Rame i Lakmana to se ne moe uspo-rediti niti s jednom drugom ljubavlju.

  Strofa 27

  Nakon nekoliko trenutaka Gospodin Nityananda se vratio u vanjsku svjesnost. Svi su uzvikivali Hari! i Jaya!

 • 13

  Strofa 28

  Gospodin Caitanya je zagrlio Gospodina Nityanandu. Mislei kako su se Njihove uloge sada obrnule, Gadadhara se smijeio u svom srcu.

  Strofa 29

  Gospodin Ananta ea koji uvijek grli Svevinjeg Gospodina sada se odmara u naruju Svog Gospodina. Sada je ponos Go-spodina Anante sruen u komadie.

  Strofa 30

  Gadadhara je shvatio mo Gospodina Nityanande, a Gospodin Nityananda je shvatio srce Gadadhare.

  Strofa 31

  Gledajui u Gospodina Nityanandu, svi su bhakte osjetili kako su im srca Njime ispunjena.

  Strofa 32

  Gospodin Caitanya i Gospodin Nityananda su gledali jedno u drugo. Nisu nita govorili. Samo su suze tekle iz Njihovih oiju.

 • 14

  Strofa 33

  Gledajui jedan u drugog, osjetili su veliko blaenstvo. Suzama iz Svojih oiju poplavili su zemlju.

  Strofa 34

  Gospodin Caitanya je rekao: Danas je povoljan dan za Mene. Danas sam vidio istu slubu predanosti koja je istinsko zna-enje sve etiri Vede.

  Strofa 35

  Kako se ova vrsta suza, podrhtavanja i urlikanja moe is-po-ljiti ako nije stvorena osobnom moi Samog Svevinjeg Gospodina?

  Strofa 36

  Gospodin Krina nikada nee napustiti niti jednu osobu koja je svojim vlastitim oima jednom vidjela ovu vrstu iste pre-danosti.

  Strofa 37

  Mislim da si Ti zasigurno duhovna mo Svevinjeg Gospodi-na. Svatko tko Te oboava e sigurno dostii istu predanost prema Gospodinu Krini.

 • 15

  Strofa 38

  Ti proiava svih etrnaest svjetova. Tvoja priroda i djelo-vanje su povjerljivi, neshvatljivi i nedostini.

  Strofa 39

  Svatko moe vidjeti kako si Ti otjelovljenje velikog blaga i-ste ljubavi za Gospodina Krinu.

  Strofa 40

  Milijuni grijeha i iluzija ne mogu ostati s osobom koja do-stigne ak samo polovicu sezamove sjemenke druenja s To-bom.

  Strofa 41

  Znam da e me Gospodin Krina osloboditi zato to Mi je dao Tvoje drutvo.

  Strofa 42

  Vrlo sam sretan vidjeti Tvoja stopala. Bilo tko, tko oboava Tvoja stopala, e dostii veliko blago iste ljubavi za Gospo-dina Krinu.

 • 16

  Strofa 43

  U zanosnom transu Gospodin Caitanya je slavio Gospodina Nityanandu i nije prestajao.

  Strofa 44

  Gospodin Caitanya i Gospodin Nityananda su razgovarali o mnogim stvarima, ali Njihov razgovor je sav bio u znakovima i pokretima. Nisu razgovarali otvoreno.

  Strofa 45

  Gospodin Caitanya je rekao: Bojim se upitati iz kojeg si prav-ca krenuo u Svoje slavno putovanje do ovog mjesta?

  Strofa 46

  Vrlo dirnut tim pitanjem, Gospodin Nityananda je postao poput djeteta. Govorio je nemirno kao dijete.

  Strofa 47

  U Svom srcu je mislio: Moj Gospodin se pojavio u ovom svijetu. Sklopio je ruke i progovorio s velikom poniznou.

 • 17

  Strofa 48

  uvi molitve koje je izgovorio Gospodin Caitanya, Gospodin Nityananda je postao zbunjen. Sada je Gospodin Nityananda poeo s opovrgavanjem svake od rijei tih molitvi.

  Strofa 49

  Gospodin Nityananda je rekao: Iao Sam na mnogo svetih mjesta i vidio sam mnogo Svetih mjesta Gospodina Krine.

  Strofa 50

  Vidio sam samo mjesta, ali nisam bio u stanju vidjeti Gospo-dina Krinu. Pitao sam dobre ljude tamo:

  Strofa 51

  Vidio sam tron boanstava. Bio je potpuno prekriven. O bra-o moja, molim vas, kaite Mi gdje je otiao Gospodin Kri-na?

  Strofa 52

  Svi su Mi odgovorili: Gospodin Krina je otiao u zapadni Bengal. Iao je u Gayu, ali se opet vratio u zapadni Bengal.

 • 18

  Strofa 53

  Netko tko je uo veliko pjevanje imena Gospodina Harija u Nadiyi je rekao: Gospodin Narayana osobno se rodio ovdje.

  Strofa 54

  uo sam kako su u Nadiyi ak i najpalije i najnie due oslo-boene. Zato sam Ja, najvei grjenik, doao ovdje.

  Strofa 55

  Tada je Gospodin Caitanya rekao: Svi smo mi vrlo sretni da je tako veliki bhakta kao to si Ti doao meu nas.

  Strofa 56

  Mislim kako je danas Moj ivot postao vrlo uspjean, jer Sam danas vidio Tebe kako plae bujice suza u zanosnoj ljubavi.

  Strofa 57

  Smijeei se, Murari Gupta je rekao: Mi ne razumijemo nita od toga to ste vas dvojica rekli.

  Strofa 58

  rivasa je rekao: to ja znam? Ja oboavam Njih dvojicu kao da su Gospodin Krina i iva.

 • 19

  Strofa 59

  Tada je Gadadhara rekao: Pandita je dobro govorio. Mislim da su Njih dvojica kao Rama i Lakmana.

  Strofa 60

  Tada je netko rekao: Oni su kao dva Kupida. Netko je drugi rekao: Oni su kao Krina i Balarama.

  Strofa 61

  Netko drugi je rekao:Ja ne znam tko su Oni uistinu, ali mislim da su poput Ananta ee kojeg je zagrlio Gospodin Krina.

  Strofa 62

  Zatim je