SQL Tutorial

download SQL Tutorial

of 15

 • date post

  26-Aug-2014
 • Category

  Documents

 • view

  261
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of SQL Tutorial

1. Osnove SQL-aSQL je standardni jezik za pristupanje bazama podataka.Na SQL tutorial e vas nauiti kako koristiti SQL pristup i manipulirati podacima u:MySQL, SQL Server, Access, Oracle, Sybase, DB2 i druge baze podataka. SQL Syntax SELECT Company, Country FROM Customers WHERE Country 'USA' SQL Result Company Island Trading Galera del gastrnomo Laughing Bacchus Wine Cellars Paris spcialits Simons bistro Wolski Zajazd Country UK Spain Canada France Denmark Poland

1.1. Uvod u SQLta je SQL? SQL je kratica za strukturirani jezik upita SQL omoguuje pristup i manipulaciju bazama podataka SQL je ANSI (American National Standards Institute) standard to mogu uiniti SQL? Moe izvriti SQL upite nad bazom podataka SQL moe dohvatiti podatke iz baze podataka SQL moete umetnuti zapise u bazi podataka SQL moete aurirati zapise u bazi podataka SQL moete izbrisati zapise iz baze podataka SQL moete kreirati nove baze podataka SQL moe stvoriti nove tablice u bazi podataka SQL moe stvoriti pohranjene procedure u bazu podataka SQL moete stvoriti pogled u bazu podataka SQL moete postaviti dozvole na stolovima, procedura i pogleda

SQL je standard - ALI .... Iako SQL je ANSI (American National Standards Institute) standardu, postoje mnoge razliite verzije SQL jeziku. Meutim, da bi u skladu s ANSI standardu, oni podravaju barem glavne naredbe(kao to je SELECT, auriranje, brisanje, INSERT, gdje) na slian nain. Napomena: Veina SQL baze podataka programa takoer svoje vlastitevlasnike ekstenzije u Osim SQL standardu! Koritenje SQL u vaoj web stranici Za izgradnju web stranicu koja prikazuje neke podatke iz baze podataka, trebat e vam sljedee: -Program RDBMS baze podataka (npr. MS Access, SQL Server, MySQL) - Server-side skriptni jezik, kao to su PHP ili ASP - SQL - HTML / CSS

RDBMS RDBMS Relational zalae za sustav upravljanja bazom podataka. RDBMS je osnova za SQL, i za sve moderne baze podataka kao to su MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, i Microsoft Access. Podaci u RDBMS su pohranjeni u objekte baze podataka pod nazivom tablice. Tablica je skup povezanih unosa podataka i sastoji se od stupaca i redaka.

1.2.

Sintaksa SQL

Baza podataka najee sadri jednu ili vie tablica. Svaka tablica je identificirana po imenu (npr. "Kupci" ili "Narudbe"). Tablice sadre zapise (retke) s podacima. Ispod je primjer stol pod nazivom "Persons":

P_Id LastName 1 2 3 Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

Address Timoteivn 10 Borgvn 23 Storgt 20

City Sandnes Sandnes Stavanger

Gornja tabela sadri tri zapisa (po jedan za svaku osobu) i pet stupaca (P_Id, Prezime, Ime, Adresa i Grad). SQL izrazi Veina radnji koje je potrebno izvriti na bazi podataka su uinili s SQL. Sledei SQL odabrat e sve zapise u tablici "Osobe":

SELECT * FROM Persons U ovom tutorialu emo nauiti sve o razliitim SQL naredbi.Imajte na umu da ... SQL nije velika i mala slova Toka-zarez nakon SQL? Neki sustavi baza podataka zahtijeva zarez na kraju svakog SQL naredbe. Toka-zarez je standardni nain za odvajanje svaki SQL baze podataka u sustavima koji omoguuju vie od jednog SQL treba izvriti u istom pozivu na posluitelju. Mi koristimo MS Access i SQL Server 2000, a mi ne moramo staviti zarez nakon svakog SQL, ali neki programi baze podataka prisiljavaju nas da ga koristimo. SQL DML i DDL SQL moe biti podijeljen u dva dijela: jezik za upravljanje podatcima (DML) i jezik definiranja podataka (DDL). Upiti i auriranje DML naredbe sa SQL: SELECT - dohvaa podatke iz baze podataka UPDATE - aurira podatke u bazi podataka DELETE - brie podatke iz baze podataka INSERT INTO - umetanje novih podataka u bazu podataka

DDL dio SQL dozvoljava tablica baze podataka kako bi se stvorio ili izbrisao.Takoer definira pokazatelje (tipke), navodi veze izmeu tablica, te namee ogranienja izmeu tablica. Najvaniji DDL izvjea u SQL su: CREATE DATABASE - stvara novu bazu podataka ALTER DATABASE - modificira bazu podataka CREATE TABLE - stvara novu tablicu ALTER TABLE - modificira tablicu DROP TABLE - brie stol CREATE INDEX - stvara indeks (trai klju) DROP INDEX - brie index

1.3. SQL SELECTNaredba SELECT se koristi za odabir podataka iz baze podataka. Rezultat se pohranjuje u tablicu rezultata, zove rezultat-set. Sintaksa SQL SELECT

SELECT column_name(s) FROM table_nameI

SELECT * FROM table_nameNapomena: SQL nema velika i mala slova. SELECT je isti kao i odabir. Primjer SQL SELECT Sada elimo da odabrati sve stupce iz tablice "Persons". Mi koristimo sljedee SELECT izjavu

LastName Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

Sada elimo odabrati sadraj stupaca pod nazivom "Prezime" i "Ime" iz gornje tablice. Mi koristimo sljedee SELECT izjavu:

SELECT LastName,FirstName FROM PersonsRezultat-set e izgledati ovako:

LastName Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

SELECT * Primjer Sada elimo da biste odabrali sve stupce iz tablice "Persons". Mi koristimo sljedee SELECT izjavu:

SELECT * FROM PersonsSavjet: Zvjezdica (*) je brz nain odabira stupaca sve! Rezultat-set e izgledati ovako:

P_Id LastName 1 2 3 Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

Address Timoteivn 10 Borgvn 23 Storgt 20

City Sandnes Sandnes Stavanger

Orjentacija u rezultat-set-u Veini softvera za baze podataka sustavi omoguuju plovidbu u rezultat-set s programskim funkcijama, kao to su: Move-na-prvi-Zapisnik, Get-Zapis-sadraja, pokreta-to-Next-Record, itd.

1.4. SQL SELECT DISTINCTU tablici, neki od stupaca mogu sadravati duplicirane vrijednosti. To nije problem,meutim, ponekad ete eliti popis samo drugaijih(razliita) vrijednosti u tablici. Distinct kljuna rije se moe koristiti da se vrati samo razliita (razliit)vrijednosti. SQL SELECT DISTINCT Sintaksa

SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_nameSELECT DISTINCT Primjer TabelaPersons:

P_Id LastName 1 2 3 Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

Address Timoteivn 10 Borgvn 23 Storgt 20

City Sandnes Sandnes Stavanger

Sada elimo odabrati samo razliite vrijednosti iz kolone pod nazivom "City" iz gornje tablice.

Mi koristimo sljedeu SELECT izjavu:

SELECT DISTINCT City FROM PersonsRezultat-set e izgledati ovako:

City Sandnes Stavanger

1.5. SQL WHERE ClauseWHERE se koristi za izdvajanje samo onih zapisa koji zadovoljavaju odreeni kriterijum. Sintaksa SQL WHERE

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator valueWHERE Primjer Tabela"Persons":

P_Id LastName 1 2 3 Hansen Svendson Pettersen

FirstName Ola Tove Kari

Address Timoteivn 10 Borgvn 23 Storgt 20

City Sandnes Sandnes Stavanger

Sada elimo odabrati samo one osobe koje ive u gradu "Sandnes" iz gornje tablice. Mi koristimo sljedee SELECT izjavu:

SELECT * FROM Persons WHERE City='Sandnes'

Rezultat-set e izgledati ovako:

P_Id LastName 1 2 Hansen Svendson

FirstName Ola Tove

Address Timoteivn 10 Borgvn 23

City Sandnes Sandnes

Citati oko tekstualnih polja SQL koristi jednostruke navodnike oko tekstualne vrijednosti (veina baza podataka takoer e prihvatiti dvostruke navodnike). Meutim, numerike vrijednosti ne bi trebale biti zatvorene u navodnike. Za tekstualne vrijednosti:

This is correct: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove' This is wrong: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=ToveZa numerike vrijednosti:

This is correct: SELECT * FROM Persons WHERE Year=1965 This is wrong: SELECT * FROM Persons WHERE Year='1965'Dozvoljeni operateri u WHERE Uz WHERE, mogu se koristiti sljedei operatora :

Operator = > < >=