SPOECZNA STRATEGIA ROZWOJU ZAKRZ“WKA

download SPOECZNA STRATEGIA ROZWOJU ZAKRZ“WKA

If you can't read please download the document

 • date post

  15-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  16.498
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPOECZNA STRATEGIA ROZWOJU ZAKRZ“WKA

 • 1. Spoeczna Strategia Rozwoju Zakrzwkawww.zielony.org.pl

2. Aby zobaczy prezentacj w penej wielkoci kliknij przyciskmenua nastpniefullscreen Aby przechodzi do kolejnych slajdw uyj przyciskw strzaek Jeeli slajd wgrywa si zbyt dugo odczekaj nawet kilka minut, a wgra si caa prezentacja. W tym czasie moesz robi inne rzeczy na komputerze. Niektre slajdy s due i potrzebuj czasu aby zosta przesane przez internet. 3. Miejsce Zakrzwka w Krakowie OBSZAR SPORNY midzy ul. W. Jacka i Wyom To teren na ktrym Prezydent Krakowa chce dopuci do budowy osiedla na 10000 mieszkacw 4. Lokalizacja obszar u, ktry miasto chce zabudowa OSIEDLE PODWAWELSKIE TESCO RUCZAJ STARE DBNIKI PYCHOWICE WAWEL KAPELANKA MOST ZWIERZYNIECKI GROTA ROWECKIEGO ZAKRZWEK OBSZAR SPORNY 5. Spoeczna StrategiaRozwojuZakrzwka

 • Spoeczna Strategia Rozwoju Zakrzwka powstaa jako efekt oglnego niezadowolenia spoeczestwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju
 • Spoeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzwka powstaa w oparciu o prac spoeczn mieszkacw caego Krakowa, dla ktrych rozwj tego miasta i Dbnik nie jest obojtny
 • W pracach projektowych udzia brali architekci, urbanici, socjologowie miasta i przyrodnicy
 • W pracach opierano si o istniejce badania naukowe np.: map rolinnoci rzeczywistej Krakowa

6. Spoeczny plan miejscowy dla Zakrzwka ZP ziele publiczna US urzdzenia sportowe Teren sporny midzy ulicami w. Jacka i WyomUl. Wyom Ul. w. Jacka MN zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywnoci 7. Granice proponowanego zespou przyrodniczo-krajobrazowego OSIEDLE PODWAWELSKIE TESCO RUCZAJ STARE DBNIKI ZAKRZWEK PYCHOWICE WAWEL KAPELANKA MOST ZWIERZYNIECKI GROTA ROWECKIEGO 8. Najcenniejsze przyrodniczo obszary 9. Strefy funkcjonalne projektowanego parku Strefa wypoczynku rodzinnego i sportuStrefa wypoczynku i relaksu w ciszyStrefa sportw ekstremalnychStrefa nauki 10. Pierwszy etap realizacji parku 11. Wyposaenie sportowo rekreacyjne parku cz poudniowa A cieka edukacji ekologicznej B Boiska sportowe i place zabawC Pywajce kpieliskaD Plaa E Punkt gastronomiczny F Pola do gry w paintball B C D E F A A 12. Wyposaenie sprzyjajce odpoczynkowi rodzinnemu A cieka edukacji ekologicznej B Boiska sportowe i place zabawC Pywajce kpieliskaD Plaa E Punkt gastronomiczny F Pola do gry w paintball D cieka edukacji ekologicznej na podestach w miejscach najcenniejszychprzyrodniczo Miejsca spacerowe sprzyjajce spotkaniom i poznawaniu nowych osb 13. Bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw zalewu Pywajce baseny, miejscekpieli dla wszystkich Krakowian Urwiska i klify zabezpieczone barierkami 14. Wyposaenie sportowo rekreacyjne parku cz pnocna G Stadnina koni z ujedalni i torami przeszkd H ciany wspinaczkoweJ Punkt gastronomiczny i administracja parku K Trial park L Skejt park M Baza nurkw J L M H K A G 15. Miejsca uprawiania sportw ekstremalnych dla modziey Trial Park otwarte miejsce do uprawiania trialu przez modzie Skejt Park - miejsce dla skejtowcw 16. Czynny wypoczynek dla modych i starszych. cieki do jazdy konnej i ubezpieczone cianki wspinaczkowe 17. Drugi etap realizacji parku 18. Strefy funkcjonalne parku - Etap 2 Strefa wypoczynku rodzinnego i sportuStrefa wypoczynku i relaksu w ciszyStrefa sportw ekstremalnychStrefa nauki 19. Drugi etap realizacji parku N Centrum edukacji ekologicznej O Centrum nurkowe P Kryta pywalnia, fitness, sauna itp. R Planetarium S Przysta jachtowa na Wile T Projektowany kana ulgi dla Wisy R P N O T S 20. Ekologiczna cieka edukacyjna Geologiczno-historyczna cieka edukacyjna cieka do jazdy konnej cieka rowerowa Proponowany system cieek 21. Pywajce baseny niewtpliwie stan si kolejn atrakcj turystyczn miasta 22. Plae (w oddali) i barierki zabezpieczajce klify skalne 23. cieki, awki i kosze na mieci tego najbardziej brakuje na Zakrzwku.Miejsca powinny sprzyja tworzeniu lokalnych wsplnot 24. Zakrzwek to miejsce bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich Krakowian 25. cieka edukacji ekologicznej na podestach, tak eby nie niszczy siedlisk motyli 26. Wypas k przez np.: konie ze stadniny sprzyja rozwojowi motyli Modraszkw 27. Przykady ze wiata - Holyrood Park w Edynburgu w samym rdmieciu Zamek w Edynburgu wraz z zabytkow starwk 28. Przykady ze wiata - Holyrood Park w Edynburgu w samym rdmieciu Parlament Szkocji w odlegoci 200m od dzikiego parku 29. W Edynburgu nikt nie zamierza zabudowa dzikiej przyrody, potrafi za to z niej korzysta -Holyrood Park w Edynburgu w samym rdmieciu 30. Dzika przyroda w rodku Edynburga jest dodatkow atrakcj turystyczn. Czy Krakw pjdzie w lady miasta partnerskiego jakim jest Edynburg? Zamek w Edynburgu 31. cieki na podestach nad siedliskami mrwek - Park Dzintari w Jurmala na otwie koegzystencja rekreacji i przyrody 32. Jestemy za uczciwym przejciem przez miasto ziem na Zakrzwku. Miasto powinno zamieni z wacicielami ziem na Zakrzwku inne tereny na ktrych mona budowa. Miasto Krakw posiada grunty budowlanie w okolicy motelu Krak przy rondzie Ofiar Katynia.Zbudowanie tam osiedla nie zgadzi bezcennych stu pidziesiciu chronionych gatunkw rolin i zwierzt.Prezydent nie chce dopuci do zamiany. Rozpoczto ju poszukiwania inwestora, ktry wybuduje w miejscu motelu Krak kolejne gigantyczne centrum handlowe. Zadouczynienie wacicielom gruntw 33. rda finansowania budowy parku

 • Fundusze Europejskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jednostki rzdowe i samorzdowe
 • Organizacje pozarzdowe krajowe i zagraniczne
 • Podmioty prawne i fizyczne

rda finansowania 34.

 • Maopolski Regionalny Program Operacyjny

Dziaanie 3.2Rozwj produktu dziedzictwa kulturowego Dziaanie 5.2Rozwj funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Dziaanie 6.1Rozwj miast Fundusze Europejskie rda finansowania budowy parku 35.

 • Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Dziaanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochronysiedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarachchronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej Dziaanie 5.2.Zwikszenie dronoci korytarzy ekologicznych Dziaanie 5.3.Opracowanie planw ochrony Fundusze Europejskie rda finansowania budowy parku 36.

 • Program Europejskiej Wsppracy Terytorialnej

Fundusze Europejskie

 • Program Europa rodkowa

INTERREG IV C Priorytet 3 Odpowiedzialne korzystanie ze rodowiskarda finansowania budowy parku 37. Dlaczego Zakrzwek powinien zosta niezabudowany ? www.zielony.org.pl 38. Miasto zrwnowaone, takie ktre zaspokaja nasze obecne potrzeby bez ograniczania moliwoci rozwoju przyszym pokoleniom 39. Struktura miasta zrwnowaonego palce zieleni z zewntrz przenikaj si ze zurbanizowan struktur miasta 40. Plan regulacyjny Kopenhagi Realizacja idei miasta zrwnowaonego w praktyce 41. Kopenhaga miasto zrwnowaone - realizacja planu 42. Zakrzwek awangard naturalnej zieleni sigajcej do rdmiecia ostatni ostoj dzikiej przyrody na Dbnikach 43. Niekorzystne oddziaywanie planowanego osiedla na park na Zakrzwku 44.

 • Brak jakiejkolwiek wizji rozwoju miasta
 • Brak konsekwentnej polityki przestrzennej a zwaszcza polityki dot. obszarw zielonych
 • Postpujca dzika zabudowa terenw zielonych na bazie wuzetek

rdo problemw przestrzennych Krakowa

     • Kady waciciel uwaa e moe budowa na swojej ziemi
     • Uchylanie planw za przyczyn wacicieli i developerw
     • Brak planw miejscowych
 • Chaos przestrzenny
 • Brak zdefiniowanych parkw miejskich i przestrzeni publicznych
 • Ucieczka mieszkacw z miasta do ssiednich gmin (kultura miasta nie rekompensuje kontaktu z przyrod i wasnym domem)
 • Mniejsza atrakcyjno Krakowa jako terenw inwestycji

Skutki Efekt 45. Recepta na problemy przestrzenne Krakowa

   • w skali krajuzmiana ustawodawstwa dotyczcego wuzetek
   • w skali Krakowakonsekwencja w realizacji przyjtych strategii
   • w skali Zakrzwka wprowadzenie zespou przyrodniczo-krajobrazowego jako elementu realizacji dotychczasowej polityki ochrony Zakrzwka oraz stworzenie tam parku miejskiego

46. Konsekwentna polityka ochrony Zakrzwka Realizowana przez Urzd Miasta Krakowa (UMK) do chwili pojawienia si Gerium

  • Poprzedni plan miejscowy - ziele publiczna na spornym terenie
  • Nie wydawanie wuzetek i pozwole na budow w rejonieZakrzwka
  • Planowany wykup terenw zapisany w Strategii Rozwoju Krakowa
  • Zapisy w aktualnym Studium sugerujce utworzenie parku
  • Uzgodniony z mieszkacami projekt planu miejscowego

Polityka Miasta wobec Zakrzwka do chwili pojawienia si Gerium 47. Poprzedni plan miejscowy dla obszaru Zakrzwka ZP TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ Sporny teren (ten na ktrym planuje si zbudowanie osiedla) by przeznaczony na ziele publiczn Ul. Wyom Ul. w. Jacka 48. Zakrzwek w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa Planowane inwestycje miejskie w zakresie zieleni W obowizujcej strategii rozwoju miasta teren midzy ul. Jacka i Wyom (teren sporny) przeznaczony jest do wykupu i stworzenia parku 49. Zakrzwek w obowizujcym Studi